Level 11 passage 4

English 11. Unit 4. - Listen

English 11. Unit 4. - Listen
... giáo dục - sponsor (n): nhà tài trợ, mạnh thường quân - co-ordinate (v): phối hợp - co-operate (v) → cooperation (n): work together While you listen            WHILE YOU LISTEN Task ... LISTEN Task 1: Gap filling - Firstly, Ss have to read the sentences carefully - Then, Ss listen to tape and take notes of the answers - Plays the tape once for Ss to the task - Asks Ss to answer and ... pre – teaching: - Fund – raising activities: Các hoạt động gây quỹ - Donation (n) Sth that is given to charity, especially a sum of money - Informal school: Trường không thức - Organization for...
 • 7
 • 3,957
 • 40

GA ĐỊA LÍ 11 HKII (4 CỘT)

GA ĐỊA LÍ 11 HKII (4 CỘT)
... nước tồn lãnh thổ khu 11. 6 đồ treo tường -Vị trí địa vực Đơng Nam Á 11 quốc gia -Các quốc gia phận -Đánh giá vị trí địa khu vực -1 HS khác nói nằm -Ý nghĩa vị trí địa Đơng Nam Á phía châu ... đàm thoại mở Làm việc cá nhân S: 387.000 km2 -Đặc điểm bật vị trí địa -Quan sát đồ Địa tự P: 127.700.000 người (2005) lí, địa hình, sơng ngòi, bờ biển, nhiên Nhật Bản nội dung C: Tokyo khí ... vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên Nội dung I Tự nhiên, dân cư - xã hội Vị trí địa điều kiện tự nhiên Dân cư xã hội II Kinh tế Khái qt Dịch vụ Cơng nghiệp Nơng nghiệp Củng cố – dặn dò (4 ) -Ngồi...
 • 46
 • 1,735
 • 4

Tư liệu tham khảo GDCD 11.Bài 4

Tư liệu tham khảo GDCD 11.Bài 4
... nhỏ khan dự án hiệu vay Vấn đề doanh nghiệp phải động, phải đầu để có thông tin thò trường thông tin đối thủ để có sách đầu đắn, qua có sức mạnh sản phẩm, giá quy mô để thắng cạnh tranh ... doanh nghiệp Việt Nam sau: Thứ nhất, thò trường nước không mức bảo hộ cao trước thò trường giới ng đối tự Chính thế, doanh nghiệp Việt Nam phải xây dựng chiến lược cạnh tranh sở lợi cạnh tranh ... việc từ đầu làm cho quãng đường đuổi kòp đối thủ cạnh tranh dài thêm Do đó, nên thu hút vốn đầu nước vào tất lónh vực Việt Nam có lợi cạnh tranh Song lợi cạnh tranh đất nước doanh nghiệp có...
 • 5
 • 947
 • 15

Unit 11: Lesson 4: B1,3,4/ p.119- 120

Unit 11: Lesson 4: B1,3,4/ p.119- 120
... bananas Period 70: Unit 11: Lesson 4: B1,3,4/ p.119- 120 Listen to the tape twice then number the food as you hear a b c d e f g h i l j k Unit 11: Lesson 4: B1,3,4/ p.119- 120 II Dialogue: Read ... a soda Unit 11: Lesson 4: B1,3,4/ p.119- 120 * Model sentences: - What would you like for breakfast? lunch dinner - I’d like some noodles and a soda Unit 11: Lesson 4: B1,3,4/ p.119- 120 III ... lunch Unit 11: Lesson 4: B1,3,4/ p.119- 120 III Practice: Make short dialogues, using pictures: A- What would you like for breakfast? B- I’d like some noodles Unit 11: Lesson 4: B1,3,4/ p.119- 120...
 • 13
 • 318
 • 0

SGV HÓA HỌC 11 - Chương 4

SGV HÓA HỌC 11 - Chương 4
... (file tex) Phần đĩa CD Dữ liệu hóa học (5) Bài học (1) Phơng pháp dạy học (2) Phòng thí nghiệm (3) Thông tin bổ sung (4) Sử dụng phơng Bài 20 Mở đầu tiện trực quan hoá học hữu Các mẫu hợp chất hữu ... ảnh cấu trúc phân tử hữu (phân tử CH4) Học sinh : Xem trớc học III Thiết kế hoạt động dạy học Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh Hoạt động Tổ chức tình học tập Khi biết CTPT, làm để viết ... bị GV : Giáo án, phiếu học tập HS : ôn lại loại phản ứng hoá học hoá học vô III Thiết kế hoạt động dạy học Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh Hoạt động Tổ chức tình học tập GV yêu cầu HS...
 • 26
 • 396
 • 3

Đề KTHK II lớp 11 Đề 4 (TN)

Đề KTHK II lớp 11 Đề 4 (TN)
... khai báo a 30 b 48 c 60 d 24 Phiếu trả lời A B C D A B C D 11 A B C D 16 A B C D A B C D A B C D 12 A B C D 17 A B C D A B C D A B C D 13 A B C D 18 A B C D A B C D A B C D 14 A B C D 19 A B ... Var a:array[1 20/10] of real; d Var a:array[1 25.1] of boolean; 14/ Trong khai báo sau, khai báo sai a Var b: array[1 4, 5 15 mod 4] of word; c Var b: array[-3 5] of integer; b Var b: array[1 20 ... 11/ Cho đoạn chương trình s:=0; for i:=1 to 50 s:= s + i; Kết thúc đoạn chương trình giá trị biến...
 • 2
 • 221
 • 0

tiet 11- bài 4. Bài toán và thuật toán

tiet 11- bài 4. Bài toán và thuật toán
... dựng thuật toán theo cách liệt kê(dựa theo ý tởng toán) - Biến i nhận giá trị nguyên thay đổi phạm vi từ đến N + dùng để kiểm tra N chia hết cho i hay không - Hỏi: ứng với hình khối bớc thuật ... i hay không - Hỏi: ứng với hình khối bớc thuật toán - Lấy ví dụ mô việc thực thuật toán theo sơ đồ khối N=29, N=45 - Gọi HS mô theo sơ đồ khối 4.Củng cố(1 ): - Nhc li khỏi nim bi toỏn - Mun gii ... bi toỏn, trc tiờn phi xỏc nh c Input v Output 5.Nhận xét cuối giờ(1 ): - Đánh giá học - c trc thuật toán xếp tráo đổi RT KINH NGHIM, B SUNG: ...
 • 2
 • 1,591
 • 8

tiet 11-bai 4

tiet 11-bai 4
... nguyờn dng N; B2: Nu N=1 thỡ thụng bỏoN khụng l s nguyờn t ri kt thỳc; B3:N [ N ] thỡ thụng bỏo N l s nguyờn t ri kt thỳc; B6: Nu N ... khối bớc thuật toán - Lấy ví dụ mô việc thực thuật toán theo sơ đồ khối N=29, N =45 - Gọi HS mô theo sơ đồ khối 4. Củng cố(1 ): - Nhc li khỏi nim bi toỏn - Mun gii bi toỏn, trc tiờn phi xỏc nh...
 • 2
 • 187
 • 0

Giáo án 11 tuần 4

Giáo án 11 tuần 4
... nghiệm: Trang 10’ 6’ 2’ TUẦN 04 – K11 TIẾT 14 – Đọc văn Giáo án Ngữ văn 11 BÀI CA NGẮN ĐI TRÊN BÃI CÁT ( Sa hành đoản ca) – CAO BÁ QUÁT I/ Mục tiêu: Giúp HS: - Hiểu chán ghét đường mưu cầu danh ... Soạn V/ Rút kinh nghiệm: TUẦN 04 – K11 TIẾT 14 – Đọc văn Trang Giáo án Ngữ văn 11 BÀI CA NGẮN ĐI TRÊN BÃI CÁT ( Sa hành đoản ca) – CAO BÁ QUÁT I/ Mục tiêu: Giúp HS: - Hiểu chán ghét đường mưu cầu ... dung - Soạn “Lẽ ghét thương”, làm BT 1,2,3 (SGK) V/ Rút kinh nghiệm: TUẦN 04 – K11 TIẾT 16 – LÀM VĂN Trang Giáo án Ngữ văn 11 LUYỆN TẬP THAO TÁC LẬP LUẬN PHÂN TÍCH I/ Mục tiêu: Giúp HS: - Ôn tập...
 • 10
 • 225
 • 0

sach giao vien 11 -chuong 4

sach giao vien 11 -chuong 4
... tan số nhóm muối sau : A : Na3PO4 ; BaHPO4 ; Ca3(PO4)2 B : K3PO4 ; Ca(H2PO4)2 ; (NH4)2HPO4 C : NaH2PO4 ; Mg3(PO4)2 ; K2HPO4 D : (NH4)3PO4 ; Ba(H2PO4)2 ; MgHPO4 Viết phơng trình ion rút gọn phản ... +5 Ca3(PO4)2 + 3SiO2 + 5C 4P + 5O2 P2O5 + 3H2O H3PO4 + 3NH3 (NH4)3PO4 + 3HCl 2H3PO4 + 3Ca(OH) a) b) H PO + OH 3CaSiO + 2P + 5CO 2P2O5 2H3PO4 (NH4)3PO4 H3PO4 + 3NH4Cl Ca3(PO4)2 + 6H2O ... 2K3PO4 + 3Ba(NO3)2 2+ 2PO3 + 3Ba b) 2Na3PO4 + Al2(SO4)3 3+ 2PO3 + 2Al Ba3(PO4)2 + 6KNO3 Ba3(PO4)2 2AlPO4 + 3Na2SO4 2AlPO4 d) 2K3PO4 + 3CaCl2 Ca3(PO4)2 + 6KCl 2PO3 + 3Ca2+ c) Ca3(PO4)2...
 • 24
 • 286
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Quyết định 2429 QĐ-UBND năm 2016 về đổi tên Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng thành Trung tâm Quy hoạch và Tư vấn xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Phú YênQuyết định 3439 QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh Quyết định 1896 QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lào CaiQuyết định 42 2016 QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017-2020Quyết định 3987 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1 500 Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh HóaQuyết định 43 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình ThuậnQuyết định 23 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng NamQuyết định 72 2016 QĐ-UBND khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh An GiangQuyết định 2227 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 56 2016 QĐ-UBND Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Long AnQuyết định 1980 QĐ-TTg năm 2016 Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hànhQuyết định 54 2016 QĐ-UBND về thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bến TreQuyết định 2805 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh An GiangQuyết định 1337 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Khánh Mậu, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 6197 QĐ-BYT năm 2016 Hướng dẫn Quản lý dịch vụ thuê, khoán bên ngoài tại bệnh viện do Bộ Y tế ban hànhQuyết định 1165 QĐ-UBND.HC phê duyệt danh mục Đề án khuyến công địa phương được hỗ trợ năm 2016 do tỉnh Đồng Tháp ban hànhQuyết định 2586 QĐ-UBND phê duyệt kết quả kiểm kê rừng tỉnh Bình Phước năm 2016Quyết định 2491 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính tại các sở, ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2015Quyết định 5456 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí MinhQuyết định 2620 QĐ-UBND năm 2016 về Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020Quyết định 3257 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Quảng Bình