Level 11 passage 3

Giáo án Địa 11 (HKI, 3 cột)

Giáo án Địa 11 (HKI, 3 cột)
... Giáo án Đòa lí lớp 11, năm học 2008 - 2009 thêm khái niệm: quan phân hóa q trình cơng hệ Bắc-Nam, Nam-Nam ... hồi từ phiếu học -Chuẩn kiến thức giảng giải -Nhóm 7: Chỉ số xã hội tập) bổ sung -Nhóm 8: Bảng 1 .3 Hoạt động CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ HIỆN ĐẠI Mục tiêu: Trình bày đặc điểm bật cách ... khoa học cơng nghệ đại tác động TL Hoạt động dạy Hoạt động học Nội dung 10’ -GV giải thích làm sáng tỏ -Hoạt động lớp III Cuộc cách mạng khoa học khái niệm “cơng nghệ cao”, -Đặc trưng cách cơng...
 • 2
 • 758
 • 47

Giáo án Địa 11 (HKII, 3 cột)

Giáo án Địa 11 (HKII, 3 cột)
... 287,6 4 43, 1 479,2 4 03, 5 565,7 Nhập 235 ,4 33 5,9 37 9,5 34 9,1 454,5 1/ Hãy vẽ biểu đồ miền thể giá trị xuất, nhập Nhật Bản qua năm 2/ Hãy nhận xét cán cân thương mại Nhật Bản qua năm IV ĐÁP ÁN VÀ ... 967 ,3 800 _ 700 _ 600 _ 500 _ 400 _ 30 0 _ 200 _ 100 _  1990 582,4 432 ,9 36 3,9 259,7  1995  2000   20 03 2004 Năm b/ Nhận xét: -Trong 10 năm thập niên 90, GDP giảm mạnh (giảm 272,5% ≈ 3, 7 ... bảng: 1985 1995 2004 số liệu SGK Năm 1985 1995 2004 1, 93 2 ,37 4, 03 TQ 239 ,0 697,6 1649 ,3 -HS nhận xét được: +Tỉ trọng GDP TQ TG 1 236 0 2 935 7,4 40887,8 đóng góp vào GDP -Nhận xét: giới tăng qua...
 • 46
 • 1,142
 • 21

KHAO SAT CHAT LUONG THANG 11 LOP 3 MON TOAN +TVIET THEO CHUAN KIEN THUC KI NANG

KHAO SAT CHAT LUONG THANG 11 LOP 3 MON TOAN +TVIET THEO CHUAN KIEN THUC KI NANG
... Khảo sát chất lợng tháng 11 Môn tiếng việt lớp (Thời gian làm 40) Thứ năm , ngày 27 tháng 11 năm 2008 Họ tên học sinh: Lớp Điểm Giáo viên coi - chấm ... khỏe thông báo kết học tập cho ngời thân( ông, bà, cô, dì, ) gia đình Bài làm: II.Luyện từ câu:(15 -3 điểm) Câu 1(1,5 điểm- Mỗi ý 0,5 điểm): Điền từ âm thích hợp điền vào chỗ trống để tạo câu có hình...
 • 3
 • 1,381
 • 13

English Exercises 11-Part 3

English Exercises 11-Part 3
... the century (2) _ to 17.6 per 1,000 in 2025 (corresponding to a fall in TFR from 3. 3 in 1990 to 2.4 in 2025) (3) _ the expanding share of the population at high-mortality ages, the average ... in the blanks: • Passage 3: WORLD POPULATION Projections issued in 2000 showed the world population increasing from 6.1 billion in 2000 to 7.9 billion in 2025 and 9 .3 billion in 2050 “High” and ... growth rate In 1990 this rate was 3. 1 percent; in 2025 it is projected to be about 2.0 percent Africa's population would almost (10) _, from 629 million in 1990 to 1 .36 billion in 2025, and then...
 • 6
 • 537
 • 1

GDCD 11 Bài 3 tiết 2

GDCD 11 Bài 3 tiết 2
... XHCN nước ta nay? - Điều tiết thò trường nhằm phát huy mặt tích cực hạn chế mặt tiêu cực Hoạt động 2: Vận dụng quy luật giá trị -2- Trường THPT Trần Đại Nghĩa Tây Ninh GDCD 11 GV: Nguyễn Văn Phong ... THPT Trần Đại Nghĩa Tây Ninh GDCD 11 Giá tăng mrsx cung cung > cầu GV: Nguyễn Văn Phong thừa hh CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG Thiếu hh cung < cầu cung thu hẹp sx giá (?) Điều tiết sản xuất lưu thông hàng ... kịch tình loại cạnh tranh F RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY - Phần tác động quy luật giá trị nên cho học sinh cho ví dụ nhiều điều em quan sát đời sống -3- ...
 • 3
 • 3,758
 • 14

XK: KT 1 tiet lop 11 (de 3)

XK: KT 1 tiet lop 11 (de 3)
... Câu 1: Một hành khách ngồi tàu A chuyển động với vận tốc 36km/h quan sát đoàn tàu B dài 10 0m, chạy song song chiều với tàu A, qua mặt 10 s Tìm vận tốc tàu B Câu 2:Cùng ... 2:Cùng lúc ngời xe đạp ngợc chiều từ A,B cách 13 0m, ngời từ A chậm dần với vận tốc đầu 5m/s gia tốc 0,2m/s2, ngời từ B nhanh dần với vận tốc đầu 1, 5 m/s gia tốc 0,2 m/s2 a, Viết phơng trình toạ...
 • 2
 • 214
 • 0

XK: KT HK 2 lop 11 (de 3)

XK: KT HK 2 lop 11 (de 3)
... tô : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : hc k Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... điện động cảm ứng xuất có độ lớn 0 ,2 V Cảm ứng từ từ trờng : 0,4 T B 2, 5 T C 0 ,25 T D 10 T II T lun: H hai thu kớnh L1, L2 cú tiờu c ln lt l f1 = 20 cm, f2 = - 25 cm t ng trc cỏch 85 cm Vt AB t ... : 10 cm B cm C 20 cm D cm Chọn đáp án ? Ta thu đợc ảnh thật, ngợc chiều vật vật nằm trớc thấu kính hội tụ, có khoảng cách đến thấu kính d với : d = 2f B d > 2f C d < f D f < d < 2f -19 Một hạt...
 • 5
 • 176
 • 0

Unit 11: lesson 3: B1 / P. 110

Unit 11: lesson 3: B1 / P. 110
... -Address: Male Female Age: Weight: Height: B What was wrong with you? Unit 11: lesson 3: B1 / P 110 Unit 11: lesson 3: B1 / P 110 I vocabulary (to) have a cold: bị cảm lạnh a headache : bị đau đầu ... doctor Thank you Unit 11: lesson 3: B1 / P 110 Model sentences - What was wrong with you? - I had a cold What was wrong with her? She had a headache Unit 11: lesson 3: B1 / P 110 III, Practice ... What was wrong with you? I had a cold You / cold Ba / headache They/stomach ache He / flu Lan / virus IV Practice Lucky numbers Unit 11: lesson 3: B1 / P 110 V Further practice: Practice the open...
 • 14
 • 394
 • 1

Tư liệu tham khảo GDCD 11.Bài 3

Tư liệu tham khảo GDCD 11.Bài 3
... sở hữu Đó kinh tế thò trường dựa tảng chế độ công hữu liệu sản xuất chủ yếu Do kinh tế thò trường đònh hướng xã hội chủ nghóa nước ta có tham gia nhiều thành phần kinh tế, thành phần kinh tế ... cấp cho người nghèo họ cần mà tạo nhiều hội, khả để họ tham gia vào hoạt động kinh tế nhằm tăng thu nhập, nâng cao mức sống, khắc phục tưởng trông chờ, ỷ lại cách thụ động vào giúp đỡ Nhà nước ... chủ chốt, có khả chi phối, điều tiết hoạt động kinh tế đất nước Cùng với việc dựa tảng công hữu liệu sản xuất chủ yếu, tính chất đònh hướng xã hội chủ nghóa biểu chỗ Nhà nước quản lý kinh tế...
 • 6
 • 638
 • 3

Unit 11. Lesson 3: A2/ p.116

Unit 11. Lesson 3: A2/ p.116
... peas How many tomatoes, bananas, chocolates, eggs, apples, oranges Period 68: Lesson 3: A2/ p.116 Unit 11: Lesson 3: A2/ p.116 II.Complete dialogue: I Read the the dialogue: Salesgirl: Can I help ... He/she wants/needs  Use: “How much/How many“?“ to talk about quantifies for shopping Unit 11: Lesson 3: A2/ p.116 IV Practice: Use cue word to make sentences) a.- How/ books/ you/ need ? - I/ ... noodles/ they/ need ? - They/ ten How many packets noodles they need ? “ They need ten Unit 11: Lesson 3: A2/ p.116 IV Practice: Look at the pictures and make short dialogues 700 grams oranges Eg:...
 • 16
 • 258
 • 0

Xem thêm