Level 10 passage 5

Van 10 - Tiet 5-6

Van 10 - Tiet 5-6
... văn học truyền miệng - Vì có chữ viết văn học tiếp tục phát triển truyền miệng tiếp tục phát Do tính truyền miệng nên vhdg có đặc triển? điểm bật: Tác phẩm vhdg có nhiều dò - Những đặc điểm bật ... nước" Người Tây Nguyên có sử thi Đam San , Xinh Nhã Người Thái, Tày, H'Mông có truyện thơ Đọc phần 1-2 sgk II Một sốáđặc trưng có văn học Vì VHDG đựơc gọi văn học bình dân, văn học truyền dân gian ... hội Văn học dân gian Việt Nam văn học nhiều dân tộc HS đọc phần Các dân tộc đất nước ta, dân tộc - Tại nói văn học dân gian có văn học dân gian mang văn học nhiều dân tộc? sắc riêng đóng góp cho...
 • 3
 • 255
 • 0

De thi + dap an vao lop 10 de 5

De thi + dap an vao lop 10 de 5
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources /51 /1 956 72//Dethi %20dapanvaolop1 0de5 .doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 353
 • 2

KTraVL 10 -lan 5

KTraVL 10 -lan 5
... 05 22 06 23 07 24 08 25 09 26 10 27 11 28 12 29 13 30 14 15 16 17 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : Lý 10. Dộng học chất điểm Đề số : 01 18 02 19 03 20 04 21 05 22 06 23 07 24 08 25 ... với vận tốc 54 km/h Độ lớn gia tốc hớng tâm ô tô nhận giá trị sau ? a = 2,25m/s2 B Một kết khác C a = 225m/s2 D a = 22,5m/s2 Gọi a độ lớn gia tốc, vt v0 vận tốc tức thời thời điểm t t0 Công thức ... 10cm, quay vòng hết 0,2s Vởn tốc dài điểm nằm vành đĩa nhận giá trị sau ? v = 314m/s B v = 0,314m/s C v = 31,4m/s D v = 3,14m/s Một ô tô chuyển động theo đờng tròn bán kính 100 m với vận tốc 54 km/h...
 • 8
 • 91
 • 0

Unit 10: Lesson 5: B 4-5/ p.110-111

Unit 10: Lesson 5: B 4-5/ p.110-111
... orange juice Mai Unit < /b> 10: < /b> Lesson < /b> 5: < /b> B 4-5/ p.110-111 III Practice: Make dialoguse, using pictures B S1: What would you like? S2: I’ d like some fish Unit < /b> 10: < /b> Lesson < /b> 5: < /b> B 4-5/ p.110-111 B5 Listen Match ... vegetables and some orange juice S4: … Unit < /b> 10: < /b> Lesson < /b> 5: < /b> B 4-5/ p.110-111 * Homework: - Learn by heart new words - Do ex: B 2+ Unit < /b> 10: < /b> Lesson < /b> 5: < /b> B 4-5/ p.110-111 * Model sentences: - What would ... Unit < /b> 10: < /b> Lesson < /b> 5: < /b> B 4-5/ p.110-111 I Vocabulary: - some chicken: gµ, thÞt gµ - fish: c¸ - meat: thÞt - rice: g¹o - fruit: hoa qu¶ Unit < /b> 10: < /b> Lesson < /b> 5: < /b> B 4-5/ p.110-111 II Dialogue:...
 • 12
 • 254
 • 0

kiểm tra 45 phút lí 105 mã đề

kiểm tra 45 phút lí 10 có 5 mã đề
... Ln hướng tới điểm định Câu 30: Một xe chạy 5h, 2h đầu xe chạy tốc độ 60km/h, 3h sau xe chạy 40km/h Tốc độ trung bình xe A 48km/h B 50 km/h C 54 km/h D 52 km/h Trang 2/11 - đề thi 132 - ... xuống đất Chúng rời mái nhà cách 0,5s Khi gịot trước tới đất, giọt sau cách mặt đất bao nhiêu, lấy g = 10m/s2 A 5m B 1,25m C 2,5m D Khơng tính Trang 3/11 - đề thi 132 Câu 13: Một vật chuyển ... Trường THPT Quảng xương Tổ Vật HẾT -ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MƠN vat li Thời gian làm bài: 45 phút; (30 câu trắc nghiệm) Giáo viên Lê trường Phong đề thi 4 85 Họ, tên thí sinh: Số...
 • 11
 • 353
 • 3

Giáo án Tiếng Anh 10 (tuần 5 - 6)

Giáo án Tiếng Anh 10 (tuần 5 - 6)
... Bronze Medal II NEW LESON: 10 PRE-LISTENING: * Pre-teach vocabulary: - Olympic Champion - sports teacher (n) : Gv thể dục - love story - romantic (adj) : lãng mạn - diploma (n) : chứng chỉ, ... Thị Thanh Thùy Schoolyear: 2008 - 2009 someone’s background - Lets Ss read Mr - Individually Brown’s CV - Asks Ss to write a Paragraph about Mr Brown - Goes around and help Ss - Correction - Groupwork ... Groupwork - Give feedback - Pairwork Ask and Answer - Asks Ss to write - Groupwork a Paragraph based - Give feedback on the completed form about their parent - Correction - Gives task - Copy and...
 • 12
 • 482
 • 3

Hướng nghiệp 10 thang 5

Hướng nghiệp 10 thang 5
... 2: Lập kế hoạch nghề nghiệp tương lai NDCT: Chúng ta thảo luận theo nội dung GV: lập kế hoạch nghề nghiệp thực Lập kế hoạch nghề nghiệp gì? nào? HS trao đổi đưa ý kiến, GV hướng dẫn nội dung HS ... Nguyễn Thành Trung Hướng nghiệp 10 HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Nhu cầu xã hội nghề sao? (Câu hỏi nhằm xác đònh tính ... thân cần HS lắng nghe nói lên nguyện vọng nghề nghiệp tương lai Trong NDCT: Phát kế hoạch nghề trình xây dựng kế hoạch nghề nghiệp HS nên tham nghiệp tương lai khảo ý kiến thầy cô giáo, cha mẹ,...
 • 3
 • 130
 • 0

giao an 10 unit 5-11 cb

giao an 10 unit 5-11 cb
... What are the advantages and disadvantages of TV? Asks Ss to work in pairs Calls on some pairs to practice in front of the class Implicit the meaning of advantage and disadvantage by analyzing the ... can use that after the reporting verb There are more than one reporting verb We can use many other reporting verbs beside say and tell, for example, think, announce, explain, interrupt, demand, ... the blanks - Work individually, the task - Lets Ss discuss the answers with a friend - Discuss the answers - After you listen - Work in pairs Asks Ss to work in pairs and answer about the man’s...
 • 82
 • 216
 • 0

Unit 10 lesson 5

Unit 10 lesson 5
... e.g gilvale  Village ruth  Hurt tayvic  Cavity roueiss  Serious cearsd  Scared 5. nesidt  Dentist Vocabulary Vocabulary: A tube of toothpaste: Kem âaïnh ràng Vocabulary: A toothbrush: ... eat too much candy Noughts and Crosses IV/Noughts and crosses : *Write the imperatives on page 106 * Practice writing, remembering the vocabulary ...
 • 27
 • 241
 • 0

Xem thêm