PPCT HOA 9 THEO GIAM TAI CHUAN

PPCT TOAN 10 THEO GIAM TAI

PPCT TOAN 10 THEO GIAM TAI
... Tuần Chương, Tên chương, Số tiế t Số tiết theo thứ tự Chương III Phương trình - Hệ phương trình 10 10 Bài §1 Đại cương phương trình 02 19-20 11 Bài §2 Phương trình quy ... số với véc tơ 07 Bài BT: Tích số với véc tơ 09 Bài Hệ trục toạ độ 10 Bài Hệ trục toạ độ (tiếp) 11 Bài Bài tập:Hệ trục toạ độ 10 03 02 03 12 Ôn tập chương I 13 Ôn tập chương I 14 Kiểm tra 45 phút ... 37 Thực hoạt động giáo dục khác HÌNH HỌC 43 tiết Tuần Chương, Bài Tên chương, Số tiế t Số tiết theo thứ tự Chương I Véc tơ 13 01 Bài Các định nghĩa 02 02 Bài Các định nghĩa Bài tập (tiếp) 03...
 • 6
 • 81
 • 0

Hóa 9 đã giảm tải

Hóa 9 đã giảm tải
... tập 3sgk trang 19 2) Dặn dò : Học kĩ , không làm tập HS nhà làm tập 1,2,3,5,6 nghiên cứu Trường THCS Nguyễn Chánh GV: Cao Đình Dũng 14 Bài soạn hóa học 2011 – 2012 Ngày soạn : 19/ 9/2011 Tuần 4,tiết ... Bài soạn hóa học Tuần ,tiết 10 GV: Cao Đình Dũng 2011 – 2012 KIỂM TRA TIẾT Trường THCS Nguyễn Chánh 19 Giáo án hóa học Trường THCS Nguyễn Chánh 2011 – 2012 GV: Cao Đình Dũng 20 Bài soạn hóa học ... không c/ CuCl2 Không làm tập 6/33 GV: Cao Đình Dũng Trường THCS Nguyễn Chánh 29 Giáo án hóa học 2011 – 2012 Ngày soạn : 09/ 10/2011 Tuần 8,tiết 15 MỘT SỐ MUỐI QUAN TRỌNG I Mục tiêu: 1) Kiến thức:...
 • 133
 • 88
 • 1

Giáo án Hình học 9 theo giảm tải

Giáo án Hình học 9 theo giảm tải
... dựng hình học 1 sinh sin C = sin = 4 b/ cos = 0,75 c/ tg = d/ cotg = B 36 A C Tổ Khoa Học Tự Nhiên Giáo án Hình Học G đa bảng phụ có ghi tập 39sgk tr95 1 G: vẽ hình B A C 5m Bài số 39 (sgk/ ... nào? Từ tính ; Giáo án Hình Học b Tan = c 19 = 0,6786 28 34010 Mặt khác + = 90 0 = 90 0 - 34010 = 550 50 G đa bảng phụ có ghi tập 37 sgk tr94 Gọi học sinh đọc đề G: vẽ hình lên bảng ? ... tính III Tiến trình dạy học: ổn định tổ chức: Kiểm tra cũ: 18 Tổ Khoa Học Tự Nhiên Giáo án Hình Học Học sinh1: a/ Dùng máy tính tìm cot 32015 b/ Chữa tập 42 tr 95 SBT Học sinh 2: Chữa tập 21...
 • 152
 • 160
 • 1

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌN HÓA 9GIẢM TẢI

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌN HÓA 9 CÓ GIẢM TẢI
... etilen, rượu etylic axit axetic 28 15 29 16 17 18 19 30 31 * 32 33 34 35 36 37 20 38 39 21 22 23 24 25 26 27 28 29 40 41 42 43 44 45 46 47 * 48 49 50 51 52 53 54 55 Không dạy Hình 2.14 Không dạy ... tập chương 4: Hiđrocacbon Nhiên liệu Thực hành: Tính chất Hiđrocacbon Chương 5: DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON POLIME Rượu etylic Axit axetic Mối liên hệ etilen, rượu etylic axit axetic 28 15 29 16 ... (tiếp theo) làm tập Luyện tập chương Thực hành: Tính chất hoá học phi kim hợp chất chúng Chương 4: HIĐROCACBON NHIÊN LIỆU Khái niệm hợp chất hữu hoá học hữu Cấu tạo phân tử hợp chất hữu Metan Etilen...
 • 3
 • 9,805
 • 85

Kế hoạch giảng dạy môn Hóa 10 theo giảm tải

Kế hoạch giảng dạy môn Hóa 10 theo giảm tải
... tiết) 22 12 Liên kết ion Tinh thể ion 23, 24 25 13 14 Liên kết cộng hoá trị 26 27, 28 15 16 21 Luyn Hoá trị số oxi hoá Luyện tập: Liên kết hoá học Khụng dy mc III Khụng dy Bng 10 So sỏnh tinh ... tuần hoàn 10 11 ý nghĩa bảng tuần hoàn nguyên tố hoá học Luyện tập: Bảng tuần hoàn, biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử tính chất nguyên tố hoá học Kiểm tra tiết Chơng liên kết hoá học ... Kè I Tiết thứ Bài số 1, 2 13, 14 18 19, 20 Ghi chỳ Ôn tập đầu năm học 4, 7, 10, 11 12 15,16,17 Tên Chơng I Nguyên tử (10 tiết) Thành phần nguyên tử Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hoá học Đồng vị...
 • 9
 • 217
 • 0

Hóa 9 ( Theo CT giảm tải)

Hóa 9 ( Theo CT giảm tải)
... hóa học 1/CuO(r) +2HCl(dd)CuCl2(dd)+H2O (l) 2/CO2(k) +2NaOH(dd)Na2CO3(dd) +H2O 3/ K2O(r)+H2O(l)  2KOH(dd) 4/Cu(OH)2(r)-> CuO(r) + H2O(l) 5/ SO2(k)+H2O (l)  H2SO3 (dd) 6/Mg(OH)2(r) +H2SO4(dd)MgSO4(dd) ... (dd) 6/Mg(OH)2(r) +H2SO4(dd)MgSO4(dd) +2H2O 7/CuSO4(dd) +2NaOH(dd)Cu(OH)2(r)+ Na2SO4 8/AgNO3(dd)+HCl(dd) AgCl(r) +HNO3(dd) 9/ H2SO4(dd)+ZnO(r)ZnSO4 (dd) + H2O(l) 2011 – 2012 -GV yêu cầu nhóm ... Zn(r)+H2SO4(dd)ZnSO4(dd)+ H2(k) -Tác dụng vơi bazơ tạo thành muối sunfat nước Trường THCS Nguyễn Chánh GV: Cao Đình Dũng 12 Bài soạn hóa học 2011 – 2012 H2SO4(dd)+Cu(OH)2(r)CuSO4(dd)+ H2O(l)...
 • 133
 • 239
 • 0

Giáo án Lịch Sử 9 cả năm (chuẩn theo giảm tải)

Giáo án Lịch Sử 9 cả năm (chuẩn theo giảm tải)
... +Rơ-đê-di-a ( 198 0) -Rơ-đê-di-a ( 198 0) thiểu số da trắng cầm quyền +Tây Nam Phi ( 199 0) -Tây Nam Phi ( 199 0) Nam Phi thực từ 194 8 +Cộng hồ Nam Phi ( 199 3) -Cộng hồ Nam Phi ( 199 3) HS theo dõi -Năm 199 3 chế ... xố bỏ sau ?Thắng lợi có ý nghĩa lịch sử + Năm 199 3 ba kỉ tồn tai Cộng hồ giai đoạn gì? + Năm 199 4 Nam Phi => Năm 199 4 Man-đê-la người Học sinh theo dõi - Năm 199 4 Man-đê-la người da da đen bầu ... mạng tháng 194 5 5.Dặn dò: - Về nhà học biết so sánh phong trào cách mạng 193 0 - 193 1 phong trào dân chủ 193 6 - 193 9 49 Lịch sử - Bài tập nhà: Căn vào đâu để nói phong trào dân chủ 193 6 - 193 9 diễn...
 • 103
 • 2,166
 • 2

giáo án hóa 9-theo chuẩn 2010-2011

giáo án hóa 9-theo chuẩn 2010-2011
... tính chất hóa học riêng chất Vậy theo -Thảo luận → nêu tính chất hóa em ta phải dựa vào tính Năm học 2010-2011 Giáo viên Lê Thị Vu Gia 10 Giáo án: Hóa Trần Quốc Tuấn Ag Al , chấ chất hóa học để ... kiến thức, chuẩn bị kiểm tra học kì I V RÚT KINH NGHIỆM VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BỔ SUNG: Năm học 2010-2011 Giáo viên Lê Thị Vu Gia Giáo án: Hóa Trần Quốc Tuấn Năm học 2010-2011 Trường THCS Giáo viên ... hoạt động hóa học kim chiều giảm dần mức độ hoạt động loại ⇒ Hãy nêu ý nghóa dãy hoạt động hóa học kim loại Viết phương trình hóa học minh họa ⇒ Ý nghóa cho ý nghóa + Mức độ hoạt động hóa học giảm...
 • 36
 • 251
 • 2

Giao án hóa 9 theo chuẩn mới 3 cột

Giao án hóa 9 theo chuẩn mới 3 cột
... 176g ; d) 132 g 3) 32 g O2 tích : a) 22,4l ; b) 44,8l ; c) 11,2l d) 67,2l 4) tính nồng độ mol/l của850ml dung dịch có hoà tan 20g KNO3 kết : a) 0, 233 M ; b) 23, 3M ; c) 2 ,33 M ; d) 233 M 5) Hoà ... kĩ ,làm tập sgk 2 ,3, 4,6-GV hướng dẫn :Bài tập 1a CaCO 3 CO2 , 1b BaCl2BaSO4Bài tập 2:Dùng HCl,BaCl2 Bài tập 3: a/ muối ,b/ không c/ CuCl2 31 Nguyễn Thị Lệ Thông – Giáo án môn Hóa học Lớp ... 5/Dặn dò :Làm tập 1 ,3, 5 sgk trang 36 ,học cũ ,nghiên cứu :Phân bón hoá học -Sưu tầm mẫu loại phân bón hoá học thường dùng địa phương 33 Nguyễn Thị Lệ Thông – Giáo án môn Hóa học Lớp ...
 • 141
 • 1,327
 • 11

Tài liệu PPCT theo giảm tải (2011 - 2012)

Tài liệu PPCT theo giảm tải (2011 - 2012)
... Dương Bài 50 - Thực hành - Viết báo cáo đặc điểm tự nhiên Ô -xtrây-li-a Chương X - Châu Âu Bài 51 - Thiên nhiên châu Âu Bài 52 - Thiên nhiên châu Âu ( tiếp theo) 33 34 35 59 60 Bài 55 - Kinh tế ... Thanh Long -2 - PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP THCS Môn - Địa lý Cả năm - 37 tuần (70 tiết) Học Kỳ I - 19 tuần (36 tiết) Học kỳ II - 18 tuần ( 34 tiết) Tuần Tiết theo PPCT Ghi Nội dung Phần - Thành phần ... Long -5 - PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP THCS Môn - Địa lý Cả năm - 37 tuần = 52 tiết Học kỳ I - 19 tuần ( 18 tiết ) Học kỳ II - 18 Tuần ( 34 tiết ) Tuần Tiết theo PPCT Ghi Nội dung PHẦN MỘT - THIÊN...
 • 9
 • 110
 • 0

giao an dia 6 theo chuong trinh giam tai- chuan

giao an dia 6 theo chuong trinh giam tai- chuan
... thành góc 66 033’ Trục Trái Đất nghiêng mặt phẳng tưởng tượng gọi mặt phẳng quỹ đạo 66 033’ GV Cho HS quan sát hình 19 địa cầu cho biết: ? Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng nào? - Từ Tây sang Đông ... quanh MT GV: cho HS thực lại ? Thời gian vận động quanh trục vòng bao nhiêu? ? Quan sát H23 cho biết thời gian chuyển động quanh mặt trời vòng Trái Đất bao nhiêu? ? Khi TráI đất chuyển động quanh ... Cho HS Quan sát hình 23 thảo luận theo nhóm GV: Qua Hình 23 hoàn thành nội ung tập sau: - HS: Từ Tây sang Đông - HS quan sát - TráI đất chuyển động quanh Mặt trời theo hướng từ Tây sang Đông...
 • 100
 • 628
 • 1

giao an dia 7 theo chuong trinh giam tai- chuan

giao an dia 7 theo chuong trinh giam tai- chuan
... quan sát hình 6.3 - HS quan sát: môi trường : 6.4 ? Em nhận xét có khác - Xavan Kênia - Quang cảnh thay xavan Kênia xavan Trung mưa khô đổi từ rừng thưa sang đồng Phi ? hạn xavan cỏ cao (xavan) ... mô tả thiên nhiên theo mùa qua hình 7. 5 (mùa mưa rừng 7. 6 ? cao su xanh tốt, mùa khô rụng đầy, khô vàng => môi trường nhiệt đới thay đổi theo thời gian (theo mùa) ? Về không gian cảnh sắc thiên ... giới xây dựng " Khu công nghiệp xanh " để giảm bớt gây ô nhiễm môi trường ) - Cho HS xem cảnh ô nhiễm môi - HS quan sát trường hình 17. 1 trang 56, 17. 4 trang 57 4.Củng cố:(4’) - Yêu cầu HS đọc...
 • 191
 • 454
 • 0

giao an dia 8 theo chuong trinh giam tai- chuan

giao an dia 8 theo chuong trinh giam tai- chuan
... dạng nên cảnh quan Châu đa dạng CH: Em cho biết: - HS trả lời - Tên đới cảnh quan Châu theo thứ tự từ Bắc xuống Nam dọc theo kinh tuyến 80 0Đ - Tên cảnh quan phân bố KV - Cảnh quan tự nhiên KV ... 2: Ngày soạn 24/ 08/ 2009 LỚP 8A tiết( TKB) Tiết Ngày dạy: 25 /8/ 2009 Sĩ số : LỚP 8B tiết( TKB) Tiết Ngày dạy: 26 /8/ 2009 Sĩ số : LỚP 8C tiết( TKB) Tiết Ngày dạy: 25 /8/ 2009 Sĩ số : Tiết Bài 2: ... 10: Ngày soạn 17/10/2010 LỚP 8A tiết( TKB) Tiết 2Ngày dạy: 18/ 10/2010 Sĩ số : LỚP 8B tiết( TKB) Tiết Ngày dạy: 18/ 10/2010 Sĩ số : LỚP 8C tiết( TKB) Tiết Ngày dạy: 18/ 10/2010 Sĩ số : Tình hình...
 • 153
 • 309
 • 0

PPCT MI THUAT THCS MOI theo giam tai

PPCT MI THUAT THCS MOI theo giam tai
... nht Tờn bi theo PPCT mi Ghi chỳ Bi V Trang trớ Bi Thng thc m thut Bi Thng thc m thut Bi V theo mu Bi V tranh Bi V tranh Bi V Trang trớ Bi V theo mu Bi V theo mu Bi V Trang trớ 11 11 V theo mu - ... ti t ) C nm: 37 tun (35 ti t ) Tu n Ti Tờn bi theo PPCT c t V trang trớ - Trang trớ qut Ni dung v hng dn Chnh sa Trang trớ qut giy Tờn bi theo PPCT mi Ghi chỳ V Trang trớ giy Thờng thức mĩ thuật ... tranh V theo mu Thng thc m thut Thng thc m thut V Trang trớ V Trang trớ V Trang trớ V theo mu V theo mu 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 V theo mu - V tnh vt l hoa v qu (v mu) Vẽ theo mẫu-...
 • 10
 • 529
 • 0

GA tuan 24-29 chuan theo giam tai

GA tuan 24-29 chuan theo giam tai
... GV y/c HS quan sát tranh trả lời câu hỏi theo tranh GV hớng dẫn cho HS luyện theo cặp theo gợi ý * Hoạt động nối tiếp: - HS đọc toàn SGK - HS luyện nói theo cặp ? Em có yêu mẹ không? ? Hằng ngày ... nối tiết câu theo quy luật hàng dọc - 5-7 HS đọc cá nhân - HS luyện đọc theo nhóm đôi - Đại diện số cặp thi đọc - Thi đọc trơn toàn - HS đọc đồng - em đọc toàn 30 - HS trao đổi theo cặp - Một ... xuống dới ô theo đờng kẻ ta đợc điểm D - Từ điểm A điểm D ta đêm sang phải ô theo đờng kẻ ta đợc điểm B C - Nối lần lợt điểm A với B, B với C, D với A ta đợc hình chữ nhật ABCD - Cắt theo cạnh...
 • 99
 • 192
 • 0

Xem thêm