Level 9 passage 3

Tuần 9 lớp 3

Tuần 9 lớp 3
... = m 32 dm = cm 32 dam = m 45 cm = mm - Yêu cầu học sinh tự làm - Giáo viên nhận xét * Bài 2: Tính 12 km + 13 km 26 km 19 km - em lên bảng, lớp làm 35 hm + 15 hm 16 dm + 17 dm 30 5 dam + 30 0 ... + 17 dm 30 5 dam + 30 0 dam 420 mm 32 0 mm - Giáo viên nhận xét sửa sai * Bài 3: Viết theo mẫu 4m3dm = 43 dm 6dm8mm = mm 5m4cm = cm 8dm7cm = cm - Học sinh làm 9m7cm = cm 7cm6mm = mm - Chữa bài, ... tình hình lớp, cá nhân tuần - Nắm đợc phơng hớng hoạt động tuần tới - Giáo dục Học sinh ý thức tự giác, tinh thần tự quản II nội dung: Lớp trởng điều hành, tổ trởng báo cáo tình hình tổ tuần qua...
  • 23
  • 289
  • 0

Hóa học 9 tiết 3

Hóa học 9 tiết 3
... ptpứ theo chuỗi biến hóa sau - HS viết ptpứ theo sơ đồ Ca(OH)2 CaCO3 t CaO + CO2 CaCO3 CaO CaCl2 CaO + H2O Ca(OH)2 Ca(NO3)2 CaO + 2HCl CaCl2 + H2O CaCO3 CaO + HNO3 Ca(NO3)2 + H2O IV DẶN DÒ(1/) ... liệu nào? Nguyên liệu - CaCO3, than đá, củi, dầu… Các phản ứng hóa học xảy - Thuyết trình pứ hh xảy lò - Hs nghe viết ptpứ - Yêu cầu hs viết ptpứ C + O2 t CO2 CaCO3 t CaO + CO2 Hoạt động – IV ... CaO(r) + CO2(k) → CaCO3 * Kết luận: Canxi oxit oxit bazơ Hoạt động – II ỨNG DỤNG CỦA CANXI OXIT (3/ ) - Yêu cầu hs dựa vào tính chất vật lí, hóa - HS nêu ứng dụng, ghi tóm tắt vào học nêu lên ứng dung...
  • 2
  • 213
  • 0

de kiem tra ANH 9 test_45_9_1_ 3.10.08

de kiem tra ANH 9 test_45_9_1_ 3.10.08
... Üo²^‡’~-¬çë:—D9•ûIPß䚪ǒỴ‹¢1[n 7¡‹¢¨óívOO¹ỈòK-“ßơÁ¢ˆ±åŠU>iþ°•PŸzfZµ+·³içỉ"5ư!ü¤VQ¬¬†Ø¡!õª±Š÷=9IK綄 *&Ỵí*u ½tVŽ ÚU£†ỵ© 9 ÝÁ–£³ ¦ÜH¥²“Û”iéESw~7Ơ{‡X“;gÃ.ŽRŒ >k5ÂåÚʨ¥¨¥mÉŽ\pï™m:é·Q!Š¤-]ĐK³‹s•X>œ{kDeh»Ä·ó°ÝZ 9 ³ÌfÐýeš§ï‰ ... `|CZ7¡œIËÀ½ ɉ±8:a>9 ”Ư)~¦Ý±6 ~{ê„*±0‡ª: åỊz½¯ù{ yœk…9Xš¨â˜ª»ÃỵY„ÛË£‰Á›0ý“í"I?ò‹>¾¦‚Ë@©ƯŽÀhÇf5ÕáóØÞøà YƒÌŸ¶ÀóÞS]ú8ĐiỈ¤j†¬{ãZ>đ¹± 9 ¨Ã•ák°‘c0ƒ$%ƒ › Đ 4µ—Ĩ#œ¦lÐR쮺ƠXkƒÌC#›((?:ÕJ¬©-I)ë!ZZỉëÚ§^â´c-ˆ•ÛT…£¡µŽò‹‰G:8¥Ì3¤0Љ†t§FỊ•(ð÷®ßW9·—2“ry{ˆ½„éŸ"˜sỵtr”4 ... ¦ÜH¥²“Û”iéESw~7Ơ{‡X“;gÃ.ŽRŒ >k5ÂåÚʨ¥¨¥mÉŽ\pï™m:é·Q!Š¤-]ĐK³‹s•X>œ{kDeh»Ä·ó°ÝZ 9 ³ÌfÐýeš§ï‰ óØŸ¦ŽP‹Ơ£TSRđFs‡3„Ĩ´ìvè«vÞÙ3rL&¡1úzc lër©­¸S‡...
  • 12
  • 276
  • 0

Xem thêm