Ôn tập kiểm tra 1 tiết

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Sinh 9

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Sinh 9
... tính tra ng lông đen là trội hoàn toàn so với lông trắng.Cho thỏ lông đen lai với lông trắng thu được F1 Lai phân tích thỏ F1 thì thu được đời lai FB thế nào ? A 10 0 % lông đen ... Câu 17 : Trên đoạn mạch khuôn ADN có số Nu loại : A = 60 ; G = 12 0 ; X = 80 ; T = 30 Sau lần nhân đôi môi trường số Nu loại ? A A = T = 18 0 ; G = X = 11 0 C A = T = 90 ; G = X = 200 B A = T = 15 0 ... = X = 14 0 D A = T = 200 ; G = X = 90 Câu 18 : Một đoạn mạch đơn ADN có thành phần Nu : 10 0 A ; 200 T ; 300 G ; 400 X Mạch bổ sung là: A 10 0 A , 200 T, 300 G, 400 X C 300 A ,4200 T,200 G, 10 0 X...
 • 3
 • 8,241
 • 80

Ôn tập kiểm tra 1 tiết HK II

Ôn tập kiểm tra 1 tiết HK II
... lợi 10 .Phân bố nơi có điều kiện sản xuất khó khăn Gói câu hỏi 10 điểm Hãy kể tên sông khai thác thủy điện ? Sông đà Sông chảy Xê xan La ngà Đồng nai Ra chơi ! Tạm biệt ! Về học bài, tiết sau Kiểm ... triển công nghiệp ởû miền núi nông thôn Đặc Điểm Dân số tăng nhanh, Cơ cấu dân số trẻ Kiềm chế tốc độ tăng dân số dân Số Đông dân, nhiều thành phần dân tộc Chuyển dòch cấu Dân số nông thôn Và ... số trẻ Đông dân, nhiều thành phần dân tộc Phân bố dân cư chưa hợp lý Kiềm chế tốc độ tăng dân số Xuất lao động Phát triển công nghiệp ởû miền núi nông thôn Chuyển dòch cấu dân số nông thôn Và thành...
 • 10
 • 460
 • 0

31 câu trắc nghiệm ôn tập kiểm tra 1 tiết lý 8_Trường Thủy phù

31 câu trắc nghiệm ôn tập kiểm tra 1 tiết lý 8_Trường Thủy phù
... hiệu điện lên 10 lần công suất hao phí sẽ: A Tăng 10 lần B Giảm 10 lần C Tăng 10 0 lần D Giảm 10 0 lần [] II/ Tự luận: Cho thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm Đặt vật sáng AB cao cm vuông góc với ... cấp 10 0 vòng [] Đặt hiệu điện xoay chiều 220V vào hai đầu cuộn sơ cấp máy biến có hiệu điện lấy cuộn thứ cấp bao nhiêu? Biết số vòng dây cuộn sơ cấp thứ cấp là: 10 0 400 A 55V B 11 0V C 10 0V ... 60 W dùng với mạng điện 12 0 V Cần chọn máy biến sau cho phù hợp: A Cuộn sơ cấp 10 0 vòng, cuộn thứ cấp 50 vòng B Cuộn sơ cấp 20 vòng, cuộn thứ cấp 10 0 vòng C Cuộn sơ cấp 10 0 vòng, cuộn thứ cấp...
 • 4
 • 682
 • 1

ôn tập kiểm tra 1 tiết chương I

ôn tập kiểm tra 1 tiết chương I
... cắt đồ thị ( C) hai i m phân biệt v i m Câu II: Tìm cực trị hàm số : y = x + x +1 Câu III:Tìm GTLN , GTNN( có) hàm số: y = cos2x – cosx +3 π Câu IV: Chứng minh : tanx > sinx, 0...
 • 2
 • 480
 • 0

On tap kiem tra 1 tiet AV9

On tap kiem tra 1 tiet AV9
... documents will be sent as soon as possible There aren’t any lakes in my hometown IV Make sentences from the words and phrases provided They / arrive / train station / last night English / speak ... yet, Have / Has + S + V3/ed ….? ever, …) Ex: Mr Smith (live) ……………… here for 10 years Mr Smith has lived here for 10 years (you / ever eat) ……………….French food? Have you ever eaten French food? ... instruction carefully I have just eaten a sandwich They send her an email every day Both men and women wore the ao dai II Change into these sentences into passive voice The instruction must be...
 • 18
 • 395
 • 0

4 đề ôn tập kiểm tra 1 tiết hóa lớp 8

4 đề ôn tập kiểm tra 1 tiết hóa lớp 8
... ZnOH D) Al2(SO4)3 Cõu Phõn t ca ng (II) sunfat CuSO4 l: A 14 0 .v.C; B 15 0 .v.C; C 16 0 .v.C; D 17 0 .v.C Cõu Phõn t cu hp cht to bi 1N v 3H l: A 16 .v.C; B 17 .v.C; C 18 .v.C; D 19 .v.C Cõu Cụng ... ca H2SO4 l: A 96 vC B 97vC C 98 vC D 99 vC Nc ct l: A nc cú nhiu cht trn ln vo C cht cú nhit sụi 12 0oC B cht tinh khit D nc ao, h Cụng thc hoỏ hc ca Canxi oxit l ( bit phõn t cú 1Ca, 1O): A ... phõn t cú 1Ca, 1O): A Ca2O B CaO2 C Ca1O1 D CaO Trong nguyờn t Km cú s p=30 Vy s e nguyờn t l: A 28 B 29 C 30 D 31 B/ in nhng t, cm t thớch hp vo ch trng (2): 1/ l nhng cht to nờn t mt nguyờn...
 • 2
 • 7,771
 • 77

đề cuong ôn tập kiem tra 1 tiết của sở

đề cuong ôn tập kiem tra 1 tiết của sở
... GTLN,GTNN hàm số sau: [1; 3] x +1 3x − x +1 b Tìm tiệm cân hàm số sau: 1. / y = y = x 2x a y = 3x − x − [ 1; 4] b./ y = 3x + + π c./ y = x + cos x [0; ] Các tập khác 1/ Khảo sát … 1. / y = x3 – 3x2 + ... tiếp tuyến song song với d1 : y = 24x+2 010 3./ y = -x3 – 3x2 + 4./ y = -2x3 + 3x2 - 8./ y= x+3 x 1 9./ y = 2x + x −3 Biết tiếp tuyến vuông góc với d2 : y = 24 x − 10 ... góc k = − e Biết tiếp tuyến song song với đường thẳng y = −3 x + 2 010 f Biết tiếp tuyến vuông góc với với đường thẳng y = − x + 2 010 e f g Tại điểm uốn Viết phương trình đường thẳng qua cực trị...
 • 3
 • 839
 • 2

Đề ôn tập kiểm tra 1 tiết

Đề ôn tập kiểm tra 1 tiết
... Bức tranh : 5.CHO BẢNG SỐ LIỆU SAU : Các khu vực Lượng dầu thô khai Lượng dầu thô tiêu dùng thác Đông Á 3 414 ,8 14 520,0 ĐNA 2584,4 3749,7 Trung Á 11 72,8 503 Tây Nam Á 213 56,6 611 7,2 Đông Âu 8 413 ,2 ... NĂM 2005 Châu lục – nhóm nước Tỉ suất sinh thô (%) 38 24 11 21 Tỉ suất tử thô (%) 15 10 Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên (%) 2,3 1, 6 0 ,1 1,2 Tuổi thọ trung bình (tuổi) 52 65 76 67 Châu phi Nhóm ... châu Phi cao nhiều với khu vực lại (38 /10 00) - Trong đó, nhóm nước phát triển (11 /10 00), giới ( 21/ 1000) - Tỉ suất tử thô châu Phi cao so với khu vực, chiếm 15 /10 00 ...
 • 2
 • 363
 • 0

ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 2.

ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 2.
... Al=27, Na=23, H =1, Fe=56, O =16 Lưu ý: hs không sử dụng bảng tuần hoàn ĐỀ 2: ĐỀ ÔN TẬP LỚP 10 CB THỜI GIAN: 45 PHÚT Câu 1: Cho nguyên tử Si, C, Al, Cr, Co có số hiệu nguyên tử 14 , 6, 13 , 24, 27 k) ... Lưu ý: hs không sử dụng bảng tuần hoàn ĐỀ 1: ĐỀ ÔN TẬP LỚP 10 CB THỜI GIAN: 45 PHÚT Câu 1: Cho nguyên tử Mg, B, Al, Mn, Cu có số hiệu nguyên tử 12 , 5, 13 , 25, 29 g) Xác định vị trí nguyên tử ... Lưu ý: hs không sử dụng bảng tuần hoàn ĐỀ 2: ĐỀ ÔN TẬP LỚP 10 CB THỜI GIAN: 45 PHÚT Câu 1: Cho nguyên tử Si, C, Al, Cr, Co có số hiệu nguyên tử 14 , 6, 13 , 24, 27 i) Xác định vị trí nguyên tử...
 • 3
 • 387
 • 5

ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 2

ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 2
... America .19 69 What is TV to day? I’m interested .badminton I often play it Sunday evening 10 .Marie Curie was born Poland 18 67 11 He studied Oxford University 12 He died April 1st, 20 00 13 ... preposition : 1. There is a play the Youth Theater tonight Are you free Monday.? Very few Vietnam people had TV sets 19 60s Don’t forget to brush your teeth every meal The street is full of trafic ... Florida on vacation VI/ Sắp xếp từ sau thành câu hoàn chỉnh (2 ) 1/ have / any / doesn,t / in / she / friends / Ha Noi 2/ they / free / usually / are / the weekend on 3/...
 • 3
 • 282
 • 0

ÔN tập KIỂM TRA 1 TIẾT sử 8

ÔN tập KIỂM TRA 1 TIẾT sử 8
... tư công nghiệp Bài 11 : Thời gian 19 05 Tên nước In – đô – nê – xi – a Nhiều tổ chức công đoàn thành lập 18 96 – 18 98 Phi – líp – pin 18 63 – 18 66 Cam – pu – chia 18 66 – 18 67 19 01 188 5 – 18 96 18 84 ... * Đức: - Kinh tế: + Cuối năm 18 70, công nghiệp Đức đứng hàng thứ giới Từ hoàn thành thống đất nước ( 18 71) , công nghiệp Đức vươn lên đứng thứ giới sau Mĩ + Nhiều công ti độc quyền đời (luyện kim, ... Cuối 18 70, tư Mĩ đứng thứ giới Từ năm 18 70, sản xuất công nghiệp vươn lên đứng đầu giới + Nhiều công ty độc quyền đời như: vua dầu mỏ Rốc – phe – lơ, vua thép Moóc – gan, vua ô tô Pho… + Nông...
 • 3
 • 2,602
 • 29

BAI ON TAP KIEM TRA 1 TIET KHOI 10 - PHAN TRAC NGHIEM KHACH QUAN

BAI ON TAP KIEM TRA 1 TIET KHOI 10 - PHAN TRAC NGHIEM KHACH QUAN
... scholarship 10 ) I was born (in / on / at / from) 19 94 11 ) I am having a party (in / on / at / from) Sunday evening 12 ) I have taken a photo (in / on / at / from) Hanoi 13 ) I get up (in / on / at ... everyday 14 ) I was watching TV (in / on / at / from) am to 10 am yesterday 15 ) Chicken are looking (of / at / to /for ) food in the garden 16 ) There are ten books (in / on / at / from) the table 17 ) ... morning / afternoon Vo? • Do you think ? • Please / Now / I • • This afternoom , morning, Không trạng từ think • On Monday, May 10 th, 2 011 • S + say(s) • S+ V / Be + adj • How long / what time...
 • 7
 • 684
 • 17

ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 2(u3-4)

ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 2(u3-4)
... 19 93 11 .Can I meet you - am and am ? 12 .They don’t like traveling - night 13 .There are usually a lot of parties NewYear Eve 14 .We were at the seaside - two weeks 15 .I ... - 1. 00 and 3.00 am 6.What about going fishing - the weekend? 7.I was given a lot of flowers and presents - my birthday 9. - Saturday night I went to bed 11 o’clock 10 .I ... Maryam…………………………………………………….………… 10 “ Where you live, the boy?” asked the man -> The man asked…………………………………………………………….……… III.Complete these sentences, using the given prepositions: in, on, at, for, until, between,since 1. My...
 • 3
 • 204
 • 0

ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 2

ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 2
... in B at C on D from 22 This bridge ………………… From 19 90 to 20 00 A builds B built C is built D was built| 23 You are the eldest in your family, ……………….? A are B.aren’t C D don’t 24 .In Vietnam, people ... 10 .I enjoyed………… to radio when I was a child A listening B to listen C listened D listen 11 .Tom used to …………… swimming every Sunday when he was a little boy A go B going C went D have gone 12 .The ... watching D watched 19 …………… you play badminton ? – three time a week A How B How often C What D What time 20 I wish I …………… play volleyball well A can B could C could be D be 21 I’m interested ……………...
 • 3
 • 314
 • 1

ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 2-AV6

ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 2-AV6
... small B nurse C teacher D student 10 A factory B class C classroom D school 11 A get B city C watch D go 12 A dinner B breakfast C face D lunch Đọc đoạn văn sau làm tập bên Minh lives in the city ... ) 10 We have lunch ………… school (A in B on C at D up ) 11 …… is your classroom? >It’s on the second floor (A Where B What C When D How ) 12 What ………… you after school? (A B is C does D are ) 13 ... …………television every day There (be) …………… four people in my family 10 They (play) …………… soccer after school 11 He (have)…………… breakfast every morning 12 Ba (get) …………up at six o’clock VI Rewrite the following...
 • 4
 • 381
 • 1

Xem thêm