Level 8 passage 3

Thiết kế hệ thống ly hợp cho xe tải 8 tấn 3

Thiết kế hệ thống ly hợp cho xe tải 8 tấn 3
... 1,1 1 ,36 5,7 ì 4591,5 9 ,81 1 530 5 1 ,36 ì 4591,5 0,6 ì 0,472 88 4,2(kG.m) = 88 42( Nm) m2 _là hệ số phân bố lại tải trọng cầu sau phanh: m2 = j max ì hg gìa =1 j max ì hg 5,5 ì 1,1 = 0 ,84 5 L ì ... sin 2. 139 tg t' = t' t' = 2.200( cos 21 cos 139 ) 2,0 58 + sin 1 18 2.2,0 58 cos( 21 + 139 ) sin 1 18 = 232 ,44(mm) b Má sau: 1' = 39 0' = 76 1 ,32 6(rad ) ' ' ' = + = 115 tg s' = cos 2 .39 cos ... với má trớc: r0' t = 232 ,44 0 ,3 + 0 ,32 = 66,79(mm) o Đối với má sau: r0' s = 214,29 0 ,3 + 0 ,32 61, 58( mm) Đối với cấu phanh sau: o Đối với má trớc: r0''t = 233 ,37 0 ,3 + 0 ,3 = 67,06(mm) o Đối với...
 • 27
 • 526
 • 3

Ngu van 8 HKII 3 cotchuan

Ngu van 8 HKII 3 cotchuan
... dẫn đọc, tìm hiểu thích, bố cục G/v nêu yêu cầu đọc: giọng chậm, ngắt nhịp 2 /3 ; 3- 2 K1,2: giọng vui, phấn khởi K3,4: Chậm buồn, xúc động ? G/v gọi h/s đọc? ? Nêu nét ngắn gọn tác giả? ? Nêu ... Quảng Ngãi Quê lời câu hỏi hơng ngu n cảm hứng lớn biết nhà thơ? suốt đời thơ Tế Hanh lời, - Bài thơ viết năm 1 939 ? Bài thơ đợc viết vào thời Trả nhận xét, ông 18 tuổi điểm nào? bổ sung - G/v ... thơ: chữ Hoạt động Thầy Ngời soạn: Võ Đức Liến Trờng THCS Mỹ Thuỷ - Yêu cầu h/s đọc văn - Nhịp: 3- 2 -3; 3- 5 ? Nhận xét cách đọc? Đọc - Gieo vần: vần ôm vần ? Nhận xét thể thơ bố thơ, nhận liền cục...
 • 189
 • 697
 • 8

de kiem tra ANH 8 test_45_8_1_ 3.10.08

de kiem tra ANH 8 test_45_8_1_ 3.10.08
... ϱ¯áuŒ|6>Fl¾ỉ „áÏ$á×’pƒ¯•ƒÿ=ªÁ¾žÕ`j°‡+É8S—Ươ|)‘+Œ:ÙÍêè_­l4Kkr8ú‚Ùử¾\¹/LÛï=÷˱ÜçðÁ½Œ¬ß[ó?lõ ®‹—2Ê™ý»ê²x?a¿õÕœv ë`đ¡"Ž^úïãÌwÕ^r#â{ỴÏzµµ½G³”HỊqúb‰e Ž¡iFðÍaØ|ð¥Đ y|“Uª¼úx¬Û´ngäÊ€o·BơÊz* 8 y}‰?$f5q´Gs•ç^q™'YR: |8 ˜\Œ£m»]º¦ f~ù „(†ãlà ÈĐ–Ø›ỵzỵës“1Ý÷cT½ã“ð÷£š$Jâ ?8 0§[×èžé•¦çI1¨!ŽIÙøÈãb...
 • 14
 • 295
 • 0

DE THI HK II Anh 8 DE 3

DE THI HK II Anh 8 DE 3
... e`p+`ựệ]jq" b*AằXóƠFẻóqậRỡu...
 • 8
 • 236
 • 0

Xem thêm