Level 7 passage 4

Máy đào HuynDai R170W-9 (Phần 7) - P6.4

Máy đào HuynDai R170W-9 (Phần 7) - P6.4
... CN-7 (14) -CN-16 (3) or CN-7 (16 )CN-16 (1) Open circuit or poor connection between CN-16 (3) -CN-51 (6) or CN-16 (1 )CN-51 (7) A C 16 + CN-142 CN-7 CN-16 CN-51 Replace or repair 21096MS04 6-4 6 ... poor connection between CN-1 (2)-CN-51(4) or CN-1 (4) - N-51 (5) NO Wiring diagram CN-51 CD-42 SUPPLY B SIG A C RETURN CN-1 MCU PUMP PRESSURE SENSOR 29 CN-52 21096MS06 6-5 0 2) TEST PROCEDURE SPEC ... poor connection between CN-1 (2)-CN-51 (4) or CN-1 (4) - N-51 (5) NO Wiring diagram CN-51 CD-43 SUPPLY B SIG A C RETURN CN-1 MCU PUMP PRESSURE SENSOR 38 CN-52 21096MS07 6-5 2 2) TEST PROCEDURE SPEC...
  • 40
  • 293
  • 2

Đề thi Toán HK1 và đáp án lớp 7 (Đề 4)

Đề thi Toán HK1 và đáp án lớp 7 (Đề 4)
... = ∆ BEC b ) IC =ID c ) Từ A vẽ đường vuông góc AH với DC (H ∈ DC ) Chứng minh AH //BI ĐÁP ÁN ĐỀ KT HKI TOÁN I/ Trắc nghiệm: (4đ) Mỗi câu 0,5đ Câu Trả lời D D B A B C A D II/ Tự luận: Bài 1: a/ ... : 5 (0,25) b/ 7, 25 - |x| = 3,25  |x| = (0,25) (0,25)  x = x = -2 x = (0,25) Bài 3: (1đ) Gọi độ dài cạnh tam giác x,y,z (đơn vị cm ) Theo đề ta có : x : y : z = : : x + y + z = 27 Ta có x = y ...   3  (0,5đ) b/ (0,5đ) (0,5đ) b/ 7, 25 - |x| = 3,25 Bài : (1đ)Tìm x biết : a/ 3 :x= (0,5đ) Bài 3: (1đ) Ba cạnh tam giác tỉ lệ với ; ; Chu vi tam giác 27 cm Tính độ dài cạnh tam giác Bài :...
  • 3
  • 2,289
  • 78

Giáng sinh 08 Đề thi học kì 1 và đáp án môn Địa lý lớp 7 (Đề 4)

Giáng sinh 08 Đề thi học kì 1 và đáp án môn Địa lý lớp 7 (Đề 4)
... số ? Tính mật độ dân số năm 20 01 nước bảng ? Tên nước Diện tích (km2) Dân số (triệu người) Viật Nam 3309 91 78 ,7 Trung Quốc 95 970 00 12 73 ,3 In-đô-nê-xi-a 19 19000 206 ,1 Câu : Vẽ biểu đồ thể dân số ... Câu Đáp án A B B Phần II : TL (6đ) Câu (2đ) Một số dân số VN : 23,8 người/ Km2 TQ : 13 ,3 người/ Km2 Inđônêxia : 10 ,5người/ Km2 Câu : 4đ) - Vẽ đẹp : 1, 5đ - Tên biểu đồ : 0 ,75 đ - Chú thích : 0 ,75 đ ... số châu phi chiếm 13 ,4% dân số giới - Sản lượng công nghiệp châu phi chiếm 2% sản lượng công nghiệp giới - Qua biểu đồ nêu nhận xét trình độ phát triển công nghiệp châu phi Đáp án Phần I : TN (4đ)...
  • 2
  • 322
  • 0

Xem thêm