ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH doc

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH doc
... thành tưởng Hồ Chí Minh tạo tiền đề bỏ qua CNTB lên CNXH Việt Nam tưởng Hồ Chí Minh hình thành từ cảm tính đến lý tính nhằm tìm đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam Việc xuất tưởng Hồ Chí ... tưởng Hồ Chí Minh Bộ Giáo dục Đào tạo, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004, 2008, 2009 o Câu hỏi tập tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2005 o Đề cương hướng dẫn ôn tập môn ... đầu kỷ XXI CHƯƠNG II TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC I TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC Vấn đề dân tộc thuộc địa 1.1 Thực chất vấn đề dân tộc thuộc địa...
 • 15
 • 1,917
 • 38

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn tưởng hồ chí minh potx

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn tư tưởng hồ chí minh potx
... thành tưởng Hồ Chí Minh tạo tiền đề bỏ qua CNTB lên CNXH Việt Nam tưởng Hồ Chí Minh hình thành từ cảm tính đến lý tính nhằm tìm đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam Việc xuất tưởng Hồ Chí ... tưởng Hồ Chí Minh Bộ Giáo dục Đào tạo, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004, 2008, 2009 o Câu hỏi tập tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2005 o Đề cương hướng dẫn ôn tập môn ... đầu kỷ XXI CHƯƠNG II TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC I TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC Vấn đề dân tộc thuộc địa 1.1 Thực chất vấn đề dân tộc thuộc địa...
 • 15
 • 505
 • 7

đề cương ôn thi tốt nghiệp môn tưởng hồ chí minh

đề cương ôn thi tốt nghiệp môn tư tưởng hồ chí minh
... người theo tưởng Hồ chí Minh 34 D TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh) , NXB Chính ... NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2014 Đề cương ôn tập tốt nghiệp môn tưởng Hồ Chí Minh trường Đại học Duy Tân đạo biên soạn E NỘI DUNG ÔN TẬP Quan điểm Hồ Chí Minh chất, mục tiêu, động lực, nhiệm ... luật 25 CHƯƠNG VII TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI I NHỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA Khái niệm văn hóa theo tưởng Hồ Chí Minh a Định nghĩa...
 • 35
 • 432
 • 3

đề cương ôn thi tốt nghiệp môn tưởng hồ chí mình

đề cương ôn thi tốt nghiệp môn tư tưởng hồ chí mình
... nghiêm khắc hành vi xâm phạm lợi ích công dân… + Giữ vững chất giai cấp công nhân Nhà nước: khẳng định chủ nghĩa Mác – Lê nin, tưởng Hồ Chí Minh tảng tưởng Nhà nước; giữ vững tăng cường vai ... nước quản lý, nhân dân làm chủ mơ hồ, thi u cụ thể; suy thoái tưởng trị, tha hóa nhân cách phận cán bộ, công chức máy công quyền; hệ thống luật pháp chưa hoàn thi n; cải cách hành chậm, chưa ... chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức, viên chức Đổi chế độ tuyen dụng, thi nâng ngạch cán bộ, công chức Học tập gương đạo đức Hồ Chí Minh: Việc “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” triển khai...
 • 7
 • 206
 • 2

ĐỀ CƯƠNG ôn THI tốt NGHIỆP môn TƯỞNG hồ CHÍ MINH

ĐỀ CƯƠNG ôn THI tốt NGHIỆP môn tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH
... thành tưởng Hồ Chí Minh tạo tiền đề bỏ qua CNTB lên CNXH Việt Nam tưởng Hồ Chí Minh hình thành từ cảm tính đến lý tính nhằm tìm đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam Việc xuất tưởng Hồ Chí ... tưởng Hồ Chí Minh Bộ Giáo dục Đào tạo, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004, 2008, 2009 o Câu hỏi tập tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2005 o Đề cương hướng dẫn ôn tập môn ... đầu kỷ XXI CHƯƠNG II TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC I TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC Vấn đề dân tộc thuộc địa 1.1 Thực chất vấn đề dân tộc thuộc địa...
 • 15
 • 627
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
... phong trào thi đua yêu nước + Chí công vô công bằng, công tâm, k thi n tư, thi n vị; làm việc j k nghĩ đến trước, biết Đảng, dân tộc, “lo trước thi n hạ, vui sau thi n hạ” Chí công vô nêu cao ... điểm Hồ Chí Minh phẩm chất đạo đức: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư? Anh chị liên hệ thân? Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô phẩm chất đạo đức gắn liền với hoạt động ngày người, đại cương ... luyện, nâng cao trình độ chuyên môn trình đời hay k, nhằm mục đích 12 Câu 11: Phân tích sở khách quan hình thành tưởng Hồ Chí Minh * Bối cảnh lịch sử hình thành tưởng HCM - Bối cảnh lịch sử...
 • 15
 • 53
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TỐT NGHIỆP MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TỐT NGHIỆP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
... xuất tưởng Hồ Chí Minh không chỉ nhu cầu tất yếu khách quan cách mạng Việt Nam, mà còn là tất yếu của cách mạng thế giới tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc a) Thực chất vấn đề dân ... tín ngưỡng hay không tín ngưỡng, không phân biệt “già, trẻ, gái trai, giàu nghèo, quý tiện”  Dân tưởng Hồ Chí Minh vừa hiểu với cách người Việt Nam cụ thể, vừa tập hợp đông đảo quần chúng ... đề: “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đôi với làm’’ Năm 2013, học tập chuyên đề: “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh...
 • 17
 • 104
 • 0

Ôn thi tốt nghiệp môn tưởng Hồ Chí Minh có đáp án

Ôn thi tốt nghiệp môn Tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án
... định trình hình thành tưởng Hồ Chí Minh Bắt gặp chủ nghĩa Mác Lênin tưởng yêu nước Nguyễn Aí Quốc bước nhảy vọt chất -tư tưởng Nguyễn Aùi Quốc trở thành tưởng Hồ Chí Minh Chủ tịch HCM ... sáng tạo HCM tưởng G.phóng dân tộc Nguồn gốc tưởng (lý luận, thực tiễn); nội dung, so sánh với tưởng khác, với chủ nghĩa Mác-Lênin tưởng quốc tế cộng sản để thấy rõ sáng tạo tưởng ... chúng; tinh thần quốc tế sáng, thủy chung người tiêu biểu với ba đức tính: liêm khiết, nhân đạo, vô khiêm tốn./ Câu 8b : tưởng Hồ Chí Minh đạo đức tưởng Hồ Chí Minh đạo đức nội dung tưởng...
 • 39
 • 694
 • 3

Đề cương ôn thi điều kiện môn tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Đề cương ôn thi điều kiện môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
... ĐỀ CƯƠNG ÔN THI ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP PHẦN I TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Câu Trình bày khái niệm tưởng Hồ Chí Minh? Cơ sở hình thành TT HCM 1.1 Khái niệm tưởng Hồ Chí Minh Đại hội ... công nhân nông dân thuộc địa quốc Người khâm phục cách mạng sản điển hình giới cách mạng sản Pháp (1776) cách mạng sản Mỹ (1789) người cho cách mạng cách mạng không đến nơi Người rõ cách ... nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam theo TTHCM 6.1 Xây dựng Đảng tưởng lý luận Để dạt mục tiêu cách mạng Hồ Chí Minh rõ: phải dựa vào lý luận cách mạng khoa học chủ nghĩa Mac...
 • 42
 • 432
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH pot

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH pot
... nghiên cứu môn học tưởng Hồ Chí Minh KHÔNG có nội dung: a) Cơ sở hình thành tưởng Hồ Chí Minh b) Quá trình vận dụng, phát triển tưởng Hồ Chí Minh người c) Nội dung tưởng Hồ Chí Minh d) ... Hồ Chí Minh mà đại hộ IX nêu lên bao gồm: a) Nguồn gốc tưởng, lý luận tưởng Hồ Chí Minh b) Bản chất cách mạng, khoa học tưởng Hồ Chí Minh c) Kết cấu tưởng Hồ Chí Minh d) Nội dung ... Đối ng môn tưởng Hồ Chí Minh gì? a) Qúa trình sản sinh thực hoá tưởng b) Qúa trình sản sinh tưởng c) Qúa trình Đảng cộng sản vận dụng tưởng Hồ Chí Minh d) Qúa trình thực hoá tưởng...
 • 75
 • 1,719
 • 8

ĐẠI CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TƯỞNG HCM_2 pptx

ĐẠI CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TƯ TƯỞNG HCM_2 pptx
... Theo giáo trình tưởng Hồ Chí Minh, chất chủ nghĩa thực dân gì? Câu 68: “Ở nước ta quyền nhân dân, nhân dân làm chủ… Nhân dân ông chủ nắm quyền Nhân dân bầu đại biểu thay mặt thi hành quyền ... Câu 88: Theo tưởng Hồ Chí Minh, nhiệm vụ đặt lên hàng đầu cách mạng xã hội chủ nghĩa gì? Câu 89: Bạn cho biết, từ năm 1920 trở đi, Hồ Chủ tịch tích cực chuẩn bị ba mặt: trị, tưởng tổ chức ... cho biết, ưu điểm tôn giáo nào? Câu 72: Năm 1920, kiện khiến Nguyễn Ái Quốc “cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin ng… vui mừng đến phát khóc…”.? Câu 73: Cương lĩnh Đảng (Chánh cương vắn tắt, Sách...
 • 7
 • 264
 • 1

ĐẠI CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TƯỞNG HCM_1 pptx

ĐẠI CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TƯ TƯỞNG HCM_1 pptx
... chủ nghĩa dân tộc chân gì? Câu 13: Theo tưởng Hồ Chí Minh, yêu cầu thi t nhân dân nước thuộc địa gì? Câu 14: Bạn cho biết, theo tưởng Hồ Chí Minh, tưởng vị tha, từ bi bác ái, cứu khổ cứu ... vào năm nào? Câu 10: Theo tưởng Hồ Chí Minh, đối ng cách mạng thuộc địa ai? Câu 11: Bạn cho biết, Hồ Chủ tịch khẳng định công nông… cách mệnh? Câu 12: Theo tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa ... Theo tưởng Hồ Chí Minh, để giải phóng dân tộc thuộc địa để chiến thắng chủ nghĩa đế quốc, cần phải thực đại đoàn kết”, đại hòa hợp” Quan điểm có ý nghĩa nào? Câu 27: Bạn cho biết, theo tưởng...
 • 8
 • 154
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ôn tập tốt NGHIỆP môn TƯỞNG HCM

ĐỀ CƯƠNG ôn tập tốt NGHIỆP môn tư TƯỞNG HCM
... vai trò, vị trí tưởng HCM đời sống cách mạng VN, làm cho tưởng ng Người ngày giữ vai trò chủ đạo đời sống tinh thần hệ trẻ nước ta Thông qua học tập, nghiên cứu tưởng HCM để bồi dưỡng, ... tinh hoa văn hóa nhân loại tưởng HCM trở thành tưởng VN đại Câu 3: Trình bày khái quát trình hình thành tưởng HCM ? Trả lời Thời kỳ trước năm 1911: Hình thành tưởng yêu nước chí hướng ... thành tưởng cách mạng Việt Nam HCM hoạt động thực tiễn lý luận phong phú địa bàn nước như: Pháp, Liên Xô, Trung Quốc, Thái Lan Ngày 3/2/1930 HCM trở thành nhà tưởng theo nghĩa tưởng HCM...
 • 32
 • 643
 • 0

Đề cương trọn bộ 56 câu môn tưởng Hồ Chí Minh.doc

Đề cương trọn bộ 56 câu môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.doc
... Hồ Chí Minh tác động lớn đến việc hình thành phát triển tưởng Người Câu 6: Hãy trình bày giai đoạn hình thành phát triển tưởng Hồ Chí Minh? Quá trình hình thành phát triển tưởng Hồ Chí ... công… Câu 8: Các giai đoạn hình thành phát triển tưởng Hồ Chí Minh phân định theo nào? Câu nghĩ trả lời ng tự câu ( Nêu số mốc) Câu 9: Hãy nêu phương pháp nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh? ... Người tiếp thu tưởng Nho giáo, Phật giáo, tưởng tiến khác văn hoá phương Đông Nho giáo nói chung Khổng giáo nói riêng khoa học đạo đức phép ứng xử, tưởng triết lý hành động, lý ng xã hội...
 • 74
 • 291
 • 1

Đề cương ôn tập hết học phần tưởng Hồ Chí Minh

Đề cương ôn tập hết học phần tư tưởng Hồ Chí Minh
... - Hồ Chí Minh khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng giai cấp công nhân, đội tiên phong giai cấp công nhân, mang chất giai cấp công nhân - Nội dung chất giai cấp công nhân Đảng là: tảng tưởng ... cho thấy, việc xuất tưởng HCM không chỉ nhu cầu tất yếu khách quan CMVN, mà còn là tất yếu của CMTG Câu Thực chất VĐ dân tộc thuộc địa (4 điểm) tưởng HCM không đề cập đến VĐ dân tộc ... kết dân tộc liên minh công - nông, liên minh công - nông tảng mặt trận dân tộc thống nhất” “Đại đoàn kết trước hết đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đa số nhân dân ta công nhân, nông dân tầng lớp...
 • 14
 • 142
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi tốt nghiệp môn tư tưởng hồ chí minhđề cương ôn tập trắc nghiệm môn tư tưởng hồ chí minhđề cương ôn thi tốt nghiệp môn hoáđề cương ôn thi tốt nghiệp môn toánđề cương ôn thi tốt nghiệp môn lýđề cương ôn thi tốt nghiệp môn vật lýđề cương ôn thi tốt nghiệp môn hóa violetđề cương ôn thi tốt nghiệp môn hóa học 2012đề cương ôn thi tốt nghiệp môn hóa 12đề cương ôn thi tốt nghiệp môn hóa họcđề cương ôn thi tốt nghiệp môn hoá 2012đề cương ôn thi tốt nghiệp môn hoá 2013đề cương ôn thi tốt nghiệp môn toán lớp 12đề cương ôn thi tốt nghiệp môn toán 12đề cương ôn thi tốt nghiệp môn tiếng anh 12Vở bài tập Toán lớp 4- Tập 2Hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam (tt)bai giang may cong cuCataloge dung cu co khiPháp luật về kiểm soát hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh một số nước trên thế giới và kinh nghiệm cho việt namĐiểm đông đặc: Freezing pointTiểu Luận: Tìm Hiểu Về API GravityTiểu luận về Độ nhớt_ViscositySẢN XUẤT POLYURETHANETính toán cốt thép đai dầm trường hợp không sử dụng cốt xiênThuyết trình xem xét về chính sách lãi suất của NHNN việt nam có tác động như thế nào đối với hoạt động của các doanh nghiệp việt nam trong giai đoạn gần đâyThuyết trình phân tích hiệu quả trong việc thực thi các công cụ chính sách tiền tệ của ngân hàngThuyết trình xác định những yêu cầu cơ bản đảm bảo thực thi chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa có hiệu quảThuyết trình đánh giá mức độ an toàn của hệt thống ngân hàng theo basel 2Tìm hiều kinh nghiệm điều hành chính sách tiền tệ có hiệu quả của ngân hàng trung ương một số quốc gia trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho việt namCấu hình FTP trên linuxCấu hình FTP trên windowsArcInfo vien nghien cuu dia chinh 2003QUY TRÌNH SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG