CHƯƠNG 2 MỘT SỐ LOẠI HẠT THÔNG DỤNG

Giới thiệu một số loại cáp thông dụng trên mạng viễn thông, cáp kim loại, cáp quang, cấu tạo dây cáp cáp kim loại, cáp quang; cấu tạo từng loại cáp cáp kim loại, cáp quang

Giới thiệu một số loại cáp thông dụng trên mạng viễn thông, cáp kim loại, cáp quang, cấu tạo dây cáp cáp kim loại, cáp quang; cấu tạo từng loại cáp cáp kim loại, cáp quang
... vë trê såüi quang nhỉỵng cạp quang cọ nhiãưu såüi - Âỉåìng kênh ngoi ca såüi quang c låïp bo vãû ny l 250mm - Do låïp bo vãû l nhỉûa cho nãn khäng cho khäng khê áøm tạc âäüng vo såüi quang, chäúng ... såüi quang hay nhiãưu såüi quang Hçnh 2.14 V Såüi quang Li nhỉûa cọ rnh Thnh pháưn gia cỉåìng - Thnh pháưn gia cỉåìng: chëu lỉûc cho cạp kẹp cạp Váût liãûu chãú tảp cọ thãø kim loải hồûc phi kim ... nhỉûa chỉïa såüi quang Trang 36 e Kiãøu viãn trủ cọ rnh: - V thỉåìng gàûp nhỉûa PE hồûc PVC tu theo loải cạp - Såüi quang: truưn dáùn ạnh sạng - Li nhỉûa cọ rnh: chỉïa âỉûng cạc såüi quang, mäùi rnh...
 • 82
 • 286
 • 0

Một số loại thuốc thông dụng trong cuộc sống ppsx

Một số loại thuốc thông dụng trong cuộc sống ppsx
... Thường ban đỏ ban mày đay, nặng kèm theo sốt thuốc thương tổn niêm mạc Người bệnh mẫn cảm với salicylat mẫn cảm với paracetamol thuốc có liên quan Ở số trường hợp riêng lẻ, paracetamol gây giảm ... dùng dùng thuốc chống co giật isoniazid Thường không cần giảm liều người bệnh dùng đồng thời liều điều trị paracetamol thuốc chống co giật, người bệnh phải hạn chế tự dùng paracetamol dùng thuốc ... ngày làm tăng nhẹ tác dụng chống đông coumarin dẫn chất indandion Cần phải ý đến khả gây hạ sốt nghiêm trọng người bệnh dùng đồng thời phenothiazin liệu pháp hạ nhiệt Các thuốc chống giật (như...
 • 6
 • 233
 • 1

chương 5: Một số thuật toán thông dụng potx

chương 5: Một số thuật toán thông dụng potx
... (pseudocode) 5.3 Thuật toán số học 5.4 Thuật toán dãy 5.5 Thuật toán đệ quy 11 5.3 Thuật toán số học • Các toán số học – Xác định số nguyên có phải số nguyên tố/hợp số hay không – Tìm USCLN, BSCNN số nguyên ... trình 5.2 Giả mã (pseudocode) 5.3 Thuật toán số học 5.4 Thuật toán dãy 5.5 Thuật toán đệ quy 15 5.4 Thuật toán dãy • Làm việc với dãy số • Các toán điển hình – Tìm số lớn nhất, nhỏ dãy – Kiểm tra ... Fibonacci F(n) 24 12 Thuật giải heuristic • Dùng “mẹo” • Áp dụng với toán – Chƣa tìm đƣợc thuật toán có tồn thuật toán không – Có thuật toán nhƣng thời gian tính toán lâu điều kiện thuật toán khó đáp...
 • 13
 • 243
 • 0

Cảm biến và đo lường - Chương 4: MỘT SỐ CẢM BIẾN THÔNG DỤNG potx

Cảm biến và đo lường - Chương 4: MỘT SỐ CẢM BIẾN THÔNG DỤNG potx
... công tắc dùng nhiều ứng dụng robot Cảm biến công Trang IV-6 Tài liệu môn Cảm biến đo lường tắc sử dụng với nhiều mục đích, chẳng hạn: - Cảm biến va chạm (tiếp xúc): cảm biến công tắc dùng để phát ... Khi ấn, hai tiếp điểm nối với Cũng có số công tắc thường đóng phổ biến Trang IV-7 Tài liệu môn Cảm biến đo lường X Cảm biến điện từ a Cảm biến Hall Cảm biến Hall mảnh bán dẫn mỏng có kết cấu ... chạm học với vật Thí dụ, cảm biến công tắc tạo chuyển mạch thân robot chạy vào tường chạm giới hạn đường chạy robot - Cảm biến giới hạn: tương tự cảm biến tiếp xúc, cảm biến giới hạn phát vật di...
 • 8
 • 232
 • 2

Hoạt động,cấu tạo và một số loại điôt thông dụng docx

Hoạt động,cấu tạo và một số loại điôt thông dụng docx
... [sửa]Lối Hoạt Động Khi mắc nguồn điện có Điện V V < Vd I = Không dẩn V = Vd I = 1mA Bắt đầu dẩn V < Vd Điot dẩn điện [sửa]Thể Loại Điốt Nhìn gần điốt Một số loại điốt  Điốt bán dẫn cấu tạo ... bán dẫn, LED cấu tạo từ khối bán dẫn loại p ghép với khối bán dẫn loại n  Điốt quang (photodiode) loại nhạy với ánh sáng, biến đổi ánh sáng vào thành đại lượng điện, thường sử dụng máy ảnh (đo ... truyền thông khác  Điốt ổn định dòng điện loại điốt hoạt động ngược với Điốt Zener Trong mạch điện điốt có tác dụng trì dòng điện không đổi  Điốt step-recovery Ở bán kỳ dương, điốt dẫn điện loại...
 • 5
 • 319
 • 0

Nghiên cứu cấu tạo một số loại gỗ thông dụng tại huyện Bình Gia - tỉnh Lạng Sơn.

Nghiên cứu cấu tạo một số loại gỗ thông dụng tại huyện Bình Gia - tỉnh Lạng Sơn.
... "Nghiên cứu cấu tạo số loại gỗ thông dụng huyện Bình Gia - tỉnh Lạng Sơn" 2 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Sưu tập số loại gỗ thông dụng khu vực huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn - Xác định cấu tạo loại ... huyện Bình Gia - tỉnh Lạng Sơn - Các sở chế biến gỗ địa bàn huyện Bình Gia - tỉnh Lạng Sơn 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Đề tài tiến hành sưu tập số loại gỗ sử dụng khu vực huyện Bình Gia - tỉnh Lạng ... xác định cấu tạo sử dụng kính lúp x 10 3.3 Nội dung nghiên cứu - Điều tra thu thập số loại gỗ thông dụng huyện Bình Gia - tỉnh Lạng Sơn - Xác định cấu tạo loại gỗ thu thập khu vực nghiên cứu 3.4...
 • 58
 • 452
 • 1

chương 5 một số cảm biến thông dụng dùng trong robot

chương 5 một số cảm biến thông dụng dùng trong robot
... : Một cảm biến hữu dụng cần cho robot để tương tác với người cảm biến hỏa điện Cảm biến pyrolectric thành phần quan trọng số loại báo động chống trộm dùng nguyên lý phát chuyển động Ngõ cảm biến ... từ cảm biến nằm hay ngưỡng ấn đònh trước, để kích hoạt số hành vi robot Các chương trình phức tạp có thề biết hướng người cố gắng hướng robot chỗ khác 5. 3 Cảm biến lực : Trong loại cảm biến cảm ... bền 2,5V Nếu người từ phải sang trái, tín hiệu sụt xuống, sau vọt lên sau trở trạng thái bền 5. 0 V 2 .5 V V +5 INT Sử dụng thông qua biến đổi A/D mạch vi xử lý tín hiệu cảm biến trả dạng số Chương...
 • 11
 • 197
 • 0

Luận văn đánh giá hiện trạng và đề xuất một số loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững trên địa bàn huyện thanh chương, nghệ an

Luận văn đánh giá hiện trạng và đề xuất một số loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững trên địa bàn huyện thanh chương, nghệ an
... bộ giáo dục đào tạo trờng đạI học nông nghiệp hà nội Trần thị hải Đánh giá trạng đề xuất số loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hớng hiệu quả, bền vững địa bàn huyện ... xó: ng Vn, th tr n Dựng, Thanh Lnh, Thanh Chi, Thanh Long, Thanh Giang, Thanh Hng, Thanh T ng, Thanh ng, Xuõn T ng, Thanh Lng, Thanh Yờn, Thanh Khai, Thanh Tiờn, Thanh Liờn Trong ủú, xó ng ... xó: ng Vn, th tr n Dựng, Thanh Lnh, Thanh Chi, Thanh Long, Thanh Giang, Thanh Hng, Thanh T ng, Thanh ng, Xuõn T ng, Thanh Lng, Thanh Yờn, Thanh Khai, Thanh Tiờn, Thanh Liờn - D ng ủ a hỡnh ủ...
 • 133
 • 427
 • 3

Tài liệu môn học Kinh tế xây dựng - CHƯƠNG 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG pdf

Tài liệu môn học Kinh tế xây dựng - CHƯƠNG 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG pdf
... 35 Tài liệu môn học Kinh tế xây dựng 1- chương CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG I Những khái niệm liên quan đến đầu xây dựng Khái niệm hoạt động đầu đầu xây dựng ... án tăng Sau số nội dung cụ thể quản nhà nước dự án đầu XDCT: 14 Tài liệu môn học Kinh tế xây dựng 1- chương Hình 2.1 : Một số nội dung quản nhà nước với dự án đầu Quản lập, thẩm ... VI Một số vấn đề quản nhà nước dự án đầu xây dựng Khái niệm nội dung quản dự án đầu xây dựng Quản dự án hướng dẫn phối hợp nguồn nhân lực vật lực để đạt yếu Tài liệu môn học Kinh...
 • 36
 • 378
 • 7

Chương 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG pps

Chương 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG pps
... TIẾN a vấn quản điều hành dự án theo hợp đồng • Chủ đầu đủ điều kiện trực tiếp quản thực dự án thuê tổ chức vấn có đủ lực để quản thực dự án, tổ chức vấn gọi vấn quản điều ... chủ đầu thành lập ban quản dự án Chủ đầu thành lập Ban quản dự án trực thuộc để quản việc thực dự án: Ban quản dự án đơn vị trực thuộc Chủ đầu Nhiệm vụ quyền hạn Ban quản ... I.ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ II CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG III CÁC HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TS LƯƠNG ĐỨC LONG KS ĐỖ TIẾN SỸ I • ĐẦU TƯ...
 • 32
 • 157
 • 0

Giáo án Tự nhiên và Xã hội - Lớp 2 - Một số loài cây sống dưới nước

Giáo án Tự nhiên và Xã hội - Lớp 2 - Một số loài cây sống dưới nước
... : Làm việc lớp Trường tiểu họcVónh Trung GV: Phùng Thò Tiết - Đại diện nhóm giới thiệu GV nhận xét xem nhóm phân loại chưa, sau khen nhóm phân loại 5’ Họat động : Củng cố – dặn dò - Nhận xét...
 • 3
 • 5,991
 • 30

Xem thêm