ĐỀ CƯƠNG QUỐC PHÒNG HỌC PHẦN 1

ĐỀ CƯƠNG QUỐC PHÒNG HỌC PHẦN 2

ĐỀ CƯƠNG QUỐC PHÒNG HỌC PHẦN 2
... bảo vệ Tổ quốc, kết hợp kinh tế – quốc phòng, quốc phòng – kinh tế LLDBĐV xây dựng tốt làm nòng cốt xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội, thực chiến lược quốc phòng – an ninh bảo vệ Tổ quốc Với ... sự, quốc phòng, sẵn sàng nhận hoàn thành mị nhiệm vụ giao “Công dân phải trung thành với Tổ quốc, làm nghĩa 15 vụ quân sự, giáo dục quốc phòng huấn luyện quân sự; tham gia dân quân tự vệ phòng ... nguyện tham gia xây dựng phục vụ lâu dài khu vực kinh tế- quốc phòng, góp phần xây dựng khu vực phục vụ lâu dài khu vực kinh tế- quốc phòng, góp phần xây dựng khu vực biên giới, hải đảo vững mạnh,...
 • 27
 • 154
 • 0

ĐỀ CƯƠNG QUỐC PHÒNG HỌC PHẦN 1

ĐỀ CƯƠNG QUỐC PHÒNG HỌC PHẦN 1
... quốc phòng, an ninh người, tổ chức sở vật chất tài đảm bảo cho lực lượng hoạt động đáp ứng yêu cầu quốc phòng, an ninh Từ đặc trưng quốc phòng, an ninh nước ta lực lượng quốc phòng, an ninh quốc ... lượng quốc phòng, an ninh xây dựng lực lượng trị lực lượng vũ trang nhân dân đáp ứng yêu cầu quốc phòng an ninh, bảo vệ Tổ quốc Viêt nam xã hội chủ nghĩa C âu 4:Vị trí, đặc trưng quốc phòng toàn ... nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, luôn coi trọng quốc phòng an ninh, coi nhiệm vụ chiến lược gắn bó chặt chẽ” Đặc trưng: Nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ta có đặc trưng: - Nền quốc phòng toàn dân,...
 • 27
 • 2,070
 • 5

đề cương chi tiết học phần kinh tế quốc tế (international economics

đề cương chi tiết học phần kinh tế quốc tế (international economics
... kết kinh tế quốc tế khu vực, toàn cầu Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Môn Kinh tế quốc tế nghiên cứu mối quan hệ kinh tế quốc gia thông qua việc trao đổi hàng hóa, dịch vụ, nguồn lực kinh tế ... nội dung môn học chia thành ba phận lớn: Phần thứ nhất: Học thuyết thương mại quốc tế Phần thứ hai: Chính sách thương mại quốc tế Phần thứ ba: Toàn cầu hóa kinh tế hội nhập Việt Nam Phần thứ nhất; ... nào? Phần thứ hai; nghiên cứu sách chung quốc gia quốc tế thương mại quốc tế Đặc biệt phần thứ hai phân tích tác động kinh tế đến đối tượng có liên quan quốc gia sử dụng rào cản thương mại quốc tế...
 • 6
 • 289
 • 0

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN KẾ TOÁN QUỐC TẾ

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN KẾ TOÁN QUỐC TẾ
... Mô hình kế toán dạng Anglo-Saxon: Kế toán Mỹ - Mô hình kế toán La-tinh: Kế toán Pháp - Mô hình kế toán nước có kinh tế chuyển đổi sang chế thị trường: Kế toán Trung Quốc 2.1 Mô hình kế toán Anglo-Saxon ... kế toán Chuẩn mực kế toán quốc tế Chuẩn mực kế toán quốc tế điều kiện để đảm bảo doanh nghiệp, tổ chức toàn giới áp dụng nguyên tắc kế toán thống công tác báo cáo tài Chuẩn mực kế toán quốc tế ... chuẩn mực kế toán quốc gia - Không sử dụng chuẩn mực kế toán quốc tế Chuẩn mực kế toán quốc tế soạn thảo vào năm 1974 có hiệu lực vào năm 1975 Hiện có tất 34 chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) Để...
 • 106
 • 476
 • 3

Đề cương chi tiết học phần lịch sử quan hệ quốc tế

Đề cương chi tiết học phần lịch sử quan hệ quốc tế
... Chương Quan hệ quốc tế sau Chi n tranh giới thứ hai (1945-1991) 4.1 Quan hệ quốc tế từ 1945 đến nửa đầu năm 70 TK XX 4.2 Quan hệ quốc tế từ nửa đầu năm 701991 Chương Quan hệ quốc tế sau Chi n ... 5.1 Khái quát tình hình quốc tế sau Chi n tranh lạnh 5.2 Mâu thuẫn quan hệ quốc tế sau Chi n tranh lạnh 5.3 Xu phát triển quan hệ quốc tế sau Chi n tranh lạnh 5.4 Cuộc chi n chống khủng bố Mỹ ... trướng xâm lược nước đế quốc chủ nghĩa 1.3 Hội nghị Berlin 1885 chi n tranh đế quốc 1.4 Quan hệ quốc tế trước Chi n tranh giới thứ hai 4.1.1, 4.2.3 Chương Quan hệ quốc tế hai chi n tranh giới (1918-...
 • 5
 • 329
 • 0

Đề cương chi tiết học phần lưu hành nội địa và quốc tế

Đề cương chi tiết học phần lưu hành nội địa và quốc tế
... Điểm đánh giá thành phần điểm thi kết thúc học phần chấm theo thang điểm 10 (từ đến 10), làm tròn đến chữ số thập phân - Điểm học phần tổng điểm tất điểm đánh giá thành phần học phần nhân với ... thành tour du lịch, để bước thực hành công việc nhà kinh doanh lữ hành (thiết kế tour, định giá tour, quảng bá thực tour) Cấu trúc nội dung học phần: Nội dung Chương 1.1 1.2 1.3 Một số vấn đề ... chung lữ hành Lữ hành kinh doanh lữ hành Hệ thống sản phẩm kinh doanh lữ hành Thị trường lữ hành Chương Doanh nghiệp lữ hành 2.1 Khái niệm phân loại doanh nghiệp lữ hành 2.2 Doanh nghiệp lữ hành...
 • 5
 • 182
 • 2

Đề cương chi tiết học phần Phong cách học tiếng việt

Đề cương chi tiết học phần Phong cách học tiếng việt
... cách chức ngôn ngữ tiếng Việt sau miêu tả phong cách cụ thể như: Phong cách ngữ, phong cách hành chính, phong cách khoa học, phong cách báo chí, phong cách luận phong cách ngôn ngữ văn chương ... Miêu tả phong cách chức ngôn ngữ tiếng Việt 2.2 Miêu tả phong cách chức ngôn ngữ tiếng Việt 2.2 Miêu tả phong cách chức ngôn ngữ tiếng Việt 2.2 Miêu tả phong cách chức ngôn ngữ tiếng Việt Chương ... phong cách học, số khái niệm ngành học, vấn đề chuẩn mực ngôn ngữ, chuẩn mực phong cách phương pháp phân tích biểu đạt phong cách học Chương giới thiệu số cách phân loại phong cách chức ngôn ngữ tiếng...
 • 7
 • 249
 • 0

Đề cương chi tiết học phần phong tục tập quán và lễ hội Việt Nam

Đề cương chi tiết học phần phong tục tập quán và lễ hội Việt Nam
... Cho tập nhóm Chương 3: Lễ hội Việt Nam 3.1 Khái quát lễ hội Việt Nam 3.1.1 Khái niệm 3.1.2 Nguồn gốc lễ hội 3.1.3 Chức lễ hội 3.1.4 Ý nghĩa lễ hội 3.2 Cấu trúc lễ hội 3.3 Các loại hình lễ hội ... Bình, Việt Nam phong tục, NXB Văn Học [2] Toan Ánh, Phong tục Việt Nam, NXB Văn Nghệ [3] Tân Việt, 101 điều nên biết phong tục Việt Nam, NXB Văn hóa dân tộc [4] Hoàng Quốc Hải, Văn hóa phong tục, ... Chương 1: Phong tục tập quán 1.1 Khái quát phong tục tâp quán Việt Nam 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Đặc điểm 1.2 Một số phong tục tập quán cổ truyền tiêu biểu Lý Thực thuyết hành (tiết) (tiết) Nhiệm...
 • 6
 • 1,154
 • 7

Đề cương chi tiết học phần Thuế quốc tế (45 tiết) (ĐH Kinh tế TP.HCM)

Đề cương chi tiết học phần Thuế quốc tế (45 tiết) (ĐH Kinh tế TP.HCM)
... tốt sách thuế  NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN CHƯƠNG : TỔNG QUAN VỀ THUẾ QUỐC TẾ  Những đặc điểm chung thuế giới ngày  Những ảnh hưởng thuế hội nhập, thương mại quốc tế (ảnh hưởng tích cực ảnh ... ASEAN & THUẾ TRONG KHUÔN KHỔ AFTA - CEPT CHƯƠNG 6: THUẾ TRUNG QUỐC CHƯƠNG 7: THUẾ HOA KỲ CHƯƠNG 8: THUẾ EU Các chương – có nội dung bao gồm:  Thuế hàng hóa: Thuế GTGT (Value Added Tax)/ thuế bán ... ảnh hưởng kinh tế trị)  Những nhân tố ảnh hưởng đến xây dựng cải cách sách thuế giới  Xu hướng cải cách thuế gắn liền với mở rộng thúc đẩy thương mại quốc tế CHƯƠNG 2: TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN...
 • 4
 • 230
 • 0

Đề cương chi tiết học phần chính sách thương mại quốc tế

Đề cương chi tiết học phần chính sách thương mại quốc tế
... tới thương mại quốc tế - Nắm nội dung học thuyết sách thương mại thương mại quốc tế quốc tế, công cụ - Hiểu nguyên tắc Chương sách, WTO liên quan tới việc học thuyết thương mại hoạch định sách quốc ... Giới thiệu môn học sách vấn đề - Các khái niệm thương mại thương mại quốc tế : thương mại quốc tế quốc tế đối tượng, phương - Các học thuyết tảng pháp, khái niệm, nội thương mại quốc tế dung Giới ... Tiết Tên chương Nội dung 1-6 Nhập môn Nội dung học sách - Giới thiệu môn học thương mại - Các khái niệm thương mại quốc tế quốc tế toà nhà tầng HVNH - Các học thuyết tảng thương mại quốc tế...
 • 13
 • 218
 • 0

đề cương chi tiết học phần bê tông cốt thép cho ngành công trình thủy

đề cương chi tiết học phần bê tông cốt thép cho ngành công trình thủy
... khoa học kỹ thuật) Sàn tông cốt thép toàn khối (GS TS Nguyễn Đình Cống, 1998 Nhà xuất khoa học kỹ thuật) Kết cấu tông tông cốt thép Quy phạm Anh quốc BS 8110-1997 Thiết kế kết cấu tông ... phạm Anh quốc BS 8110-1997 Thiết kế kết cấu tông tông cốt thép Tiêu chuẩn xây dựng Nhà xuất xây dựng Tiêu chuẩn kết cấu tông cốt thép TCVN 365:2005 ... khối có kê cạnh 8.4 Sàn sườn lắp ghép PHÂN PHỐI SỐ TIẾT LT BT TH KT 1 1 2 1 1 1 1 2 1.1.8 Giáo trình tài liệu tham khảo: Kết cấu tông cốt thép (Ngô Thế Phong, Nguyễn Đình Cống, Nguyễn Xuân...
 • 2
 • 1,131
 • 6

Đề cương chi tiết học phần toán rời rạc

Đề cương chi tiết học phần toán rời rạc
... chuyên môn Hiệu trưởng 18 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Hệ : Cao đẳng - Ngành: Sư phạm Toán - Tin Tên học phần: PPDH Đại Cương Môn Tin Học học phần: 105039 Số đơn vị học trình: ĐVHT (24LT+6BT) ... chuyên môn Phòng Đào tạo Hiệu trưởng ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Hệ : Cao đẳng - Ngành: Sư phạm Toán - Tin Tên học phần: Tin học sở Mã học phần: 105035 Số đơn vị học trình :2 Mục tiêu: − Cung cấp ... môn Toán, … Trưởng khoa Tổ trưởng chuyên môn Phòng Đào tạo Hiệu trưởng 19 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Hệ : Cao đẳng - Ngành: Sư phạm Toán - Tin Tên học phần: PPDH Các Nội Dung Môn Tin Học học phần: ...
 • 36
 • 1,169
 • 4

Đề cương chi tiết học phần tin học căn bản

Đề cương chi tiết học phần tin học căn bản
... khoa học/ học vị) Môn giảng dạy Đơn vị công tác Tin học TK CNTT - Trường TS Vũ Thanh Nguyên Th.S Huỳnh Minh Trí Tin học Th.S Nguyễn Trần Kỹ Tin học GV thỉnh giảng CN Nguyễn Tấn Quốc Tin học Khoa ... CNTT CN Phan Long Tin học Khoa CNTT CN Nguyễn Vũ Huyền Trang Tin học Khoa CNTT CN Nguyễn Hữu Tuấn Tin học Khoa CNTT CN Ngô Quốc Thanh Tin học Khoa CNTT CN Hoàng Công Trình Tin học Khoa CNTT 10 ... dung chi tiết môn học A – Lý thuyết STT TÓM TẮT NỘI DUNG GIẢNG DẠY BÀI 1: NHẬP MÔN MÁY TÍNH Các Khái niệm : Thông tin, Tin học, xử lí thông tin, Dữ liệu, loại liệu Các thiết bị sản phẩm tin học...
 • 12
 • 655
 • 2

Đề cương chi tiết học phần môn quản trị chất lượng

Đề cương chi tiết học phần môn quản trị chất lượng
... niệm tiêu chuẩn hệ thống quản chất lượng số tiêu chuẩn hệ thống quản chất lượng phổ biến Các nguyên lý vận hành hệ thống quản chất lượng 1.12 Hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ... động chất lượng tìm nguyên nhân gây vấn đề chất lượng 3.6 Có khả đánh giá chất lượng sản phẩm từ liệu thu thập 3.2 3.3 Hình thức tổ chức dạy - học Lịch trình chung Vấn đề Vấn đề Vấn đề Vấn đề Vấn ... Thanh Quản trị chất Tâm lượng theo tiêu chuẩn quốc tế TạThị Kiều Quản trị chất An lượng Nguyễn TQM ISO Quang 9000 Toản Năm xuất Nhà xuất ĐHQGTPHCM ĐHKTTPHCM Địa khai Mục đích sử dụng Tham Học khảo...
 • 3
 • 1,585
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: đề cương giải phẫu hoc phan 1de thi quoc phong hoc phan 2de thi quoc phong hoc phan 3trac nghiem quoc phong hoc phan 1giao duc quoc phong hoc phan 1đề cương chi tiết học phần luật quốc tếde thi giao duc quoc phong hoc phan 4de thi trac nghiem quoc phong hoc phan 2de thi giao duc quoc phong hoc phan 3de thi giao duc quoc phong hoc phan 2de thi trac nghiem mon quoc phong hoc phan 2dap an de thi giao duc quoc phong hoc phan 2đề cương giải phẫu học phần iii phần 1 ppsxđề cương bài giảng học phần đại số tuyến tính 1 2tc dùng cho sinh viên đại học sư phạm toánđề cương bài giảng học phần kinh tế vĩ mô 1CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả