ĐỀ CƯƠNG QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC

ĐỀ CƯƠNG QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC

ĐỀ CƯƠNG QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC
... thiết kế mạng quan trắc cần triệt để lợi dụng công trình tìm kiếm thăm dò nước, quan trắc động thái có, điểm lộ nước tự - a nhiên hang động chứa nước, mạch lộ Bố trí mạng quan trắc theo nguyên tắc ... mạng nghiên cứu chuyên dùng Loại hình quan trắc: Các loại hình quan trắc TNN: quan trắc TNN phân loại theo UNECE (2000) bao gồm loại sau: Quan trắc xu thế: quan sát liên tục thuỷ vực để thu thập ... dụng nước Quan trắc tuân thủ: kiểm soát giám sát số đối tượng sử dụng nước nhằm mục đích đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn pháp lý a pháp chế quản lý TNN Nguyên tắc thành lập đồ TNN: Tài nguyên nước...
 • 7
 • 167
 • 1

Quy định tạm thời về quan trắc tài nguyên nước mặt

Quy định tạm thời về quan trắc tài nguyên nước mặt
... chọn địa điểm quan trắc Việc chọn địa điểm quan trắc nhằm xác định vấn đề cần quan trắc Cần phân biệt địa điểm quan trắc vị trí quan trắc điểm lấy mẫu Tại địa điểm quan trắc, quan trắc nhiều vị ... thông số quan trắc đối tượng đó, trước hết cần xác định rõ vấn đề cần quan trắc Từ vấn đề cần quan trắc đề xuất thông số cụ thể - Vấn đề cần quan trắc bao gồm: chia làm nhóm vấn đề: Quan trắc trạng ... vào mục tiêu quan trắc, đối tượng quan trắc yếu tố ngoại cảnh Tuỳ theo đối tượng môi trường cần quan trắc phân tích mà có qui định cụ thể tần suất thời gian lấy mẫu Thời gian quan trắc phải lựa...
 • 21
 • 509
 • 2

ĐỀ CƯƠNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT

ĐỀ CƯƠNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT
... lấy mương, dùng chai 500ml dìm xuống cách mặt nước 20 - 25 cm cho nước chảy từ từ vào chai đậy nắp nước đưa lên khỏi mặt nước 2.5.4/ Phân tích đo đạc trường - Đo chiều dài đoạn mương sau khoa ... theo QCVN 08: 2008/BTNMT ( Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt) , lựa chọn thông số cần quan trắc Bảng 1: thông số quan trắc ST Thông Mục tiêu đánh giá T số pH DO NH4+ PO43- BOD COD Đánh ... biến đổi khả tự làm nguồn nước 2.3/ Áp lực môi trường xung quanh đến mương sau khoa Thú Y Mương Lào nới tiếp nhận nước thải khu thực hành, phòng thí nghiệm, nhà vệ sinh Trường Đại Học Nông Nghiệp...
 • 8
 • 5,546
 • 82

dự thảo quy định tạm thời về quan trắc tài nguyên nước mặt

dự thảo quy định tạm thời về quan trắc tài nguyên nước mặt
... bị quan trắc: Thiết bị quan trắc mực nước; thiết bị quan trắc lưu lượng nước; thiết bị quan trắc chất lượng nước 12 V QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ QUAN TRẮC CÁC YẾU TỐ TÀI NGUYÊN NƯỚC - Chế độ quan trắc ... quan trắc (Biểu thống kê đặc trưng yếu tố); 13 CHƯƠNG IV CHẾ ĐỘ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT I YẾU TỐ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT Quan trắc số lượng nước mặt + Mực nước H (m); + Nhiệt độ nước ... trường hợp trạm quan trắc số lượng nước (gọi trạm quan trắc số lượng) hay trạm quan trắc chất lượng nước mặt (gọi trạm quan trắc chất lượng nước) Trạm quan trắc tài nguyên nước mặt đặt vị trí...
 • 51
 • 134
 • 0

báo cáo khoa học nông nghiệp Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2012.PDF

báo cáo khoa học nông nghiệp Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2012.PDF
... Điểm quan trắc n ớc d ới đất Điểm qu an trắc n ớc d ới đất Điểm quan trắc n ớc d ới đất Điểm quan trắc n ớc d ới đất Điểm qu an trắc n ớc d ới đất Điểm quan trắc n ớc d ới đất Điểm quan trắc ... ô ô Trạm quan trắc n ớc mặt Trạm quan trắc n ớc mặt Trạm quan trắc n ớc mặt Trạm quan trắc n ớc mặt Trạm quan trắc n ớc mặt Trạm quan trắc n ớc mặt Trạm quan trắc n ớc mặt Trạm quan trắc n ớc ... thông báo -cảnh báo Điểm thông báo cảnh báo Điểm thông báo cảnh báo Điểm thông báo cảnh báo Điểm thông báo cảnh báo Điểm thông báo -cảnh báo Điểm thông báo cảnh báo Điểm thông báo cảnh báo...
 • 21
 • 89
 • 0

Quan trắc tài nguyên nước

Quan trắc tài nguyên nước
... trạng tài nguyên nước mặt vùng điều tra, xác định vấn đề tình hình khai thác sử dụng nước mặt, chất lượng nguồn nước mặt vấn đề khác có liên quan Phục vụ công tác quản lý nhà nước tài nguyên nước ... nguyên nước đất, khai thác, sử dụng tài nguyên nước đất phục vụ công tác quản lý nhà nước tài nguyên nước đất vùng lãnh thổ Làm sở cho việc lập quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch phát triển kinh ... nguồn nước đất phục vụ công tác quản lý nhà nước tài nguyên nước lĩnh vực khác có liên quan Thành lập bản đồ quan trắc TNN: các phương pháp thành lập bản đồ tài nguyên nước mặt, nguyên...
 • 11
 • 208
 • 0

ĐÁNH GIÁ đặc điểm tài NGUYÊN nước và THIẾT kế MẠNG lưới QUAN TRẮC tài NGUYÊN nước mặt CHO lưu vực SÔNG NHUỆ đáy

ĐÁNH GIÁ đặc điểm tài NGUYÊN nước và THIẾT kế MẠNG lưới QUAN TRẮC tài NGUYÊN nước mặt CHO lưu vực SÔNG NHUỆ đáy
... tài nguyên nước thiết yếu Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá đặc điểm tài nguyên nước lưu vực sông Nhuệ- Đáy làm sở để thiết kế mạng lưới quan trắc tài nguyên nước; - Thiết kế mạng lưới quan trắc ... lưu vực sông Nhuệ áy; Nghiên cứu trạng xu diễn biến TNN lưu vực sông Nhuệ- Đáy; Thiết kế mạng quan trắc số lượng nước lưu vực sông Nhuệ- Đáy; Thiết kế mạng quan trắc chất lượng nước lưu vực sông ... BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VŨ THỊ HẢI HÀ ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC...
 • 10
 • 197
 • 0

Bài giảng kiểm soát ô nhiễm môi trường nước do nước thải chuyên đề 3 quản lý, giám sát và quan trắc tài nguyên môi trường nước, nước thải

Bài giảng kiểm soát ô nhiễm môi trường nước do nước thải chuyên đề 3  quản lý, giám sát và quan trắc tài nguyên  môi trường nước, nước thải
... Bộ Tài nguyên Môi trường Quan lý tổng thể tài nguyên nước (được chuyển giao từ Bộ Nông nghiệp) Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Quan lý hệ thống bao vệ lũ lụt, cấu trúc nước cho tưới tiêu, quan ... cấp nước vệ sinh nông thôn; Bao vệ khai thác tài nguyên sống nước Bộ Công thương Xây dựng, vận hành quan lý công trinh thuỷ điện Bộ Xây dựng Lập kế hoạch không gian xây dựng hệ thống cấp nước ô ... lượng nước sử dụng Tiêu chuẩn nguồn cấp nước ô thị công nghiệp Cấp nước sinh hoạt A Cấp nước san xuất A/B Tiêu chuẩn nguồn cấp nước nước cho nông nghiệp Cấp nước dân cư A Nuôi trồng thuỷ san B Nước...
 • 73
 • 276
 • 0

Đề cương ôn tập Quy hoạch và QuảnTài Nguyên Nước

Đề cương ôn tập Quy hoạch và Quản lý Tài Nguyên Nước
... hội + Quy hoạch có tầm nhìn tương lai, phạm vi rộng đa lĩnh vực; • Theo Nghị định (NĐ 120/2008 CP) : + Quy hoạch phân bổ tài nguyên nước; + Quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước; + Quy hoạch phòng, ... nước thải vào nguồn nước, việc điều chỉnh thông số hoặc điều chỉnh quy trình vận hành công trình bảo vệ tài nguyên nước lưu vực sông (nếu có) Đề xuất biện pháp phi công trình, công trình ... động có cấu trúc hợp để phát triển chiến lược tối ưu nhằm giải quy ́t vấn đề đạt mục tiêu mong muốn - Quy hoạch tài nguyên nước: thiết lập cấu trúc hệ thống tài nguyên nước nhằm thay...
 • 7
 • 199
 • 0

Về việc tăng cường công tác quảntài nguyên nước dưới đất

Về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước dưới đất
... nguồn nước đất h) Sáu tháng lần, Sở Tài nguyên Môi trường có trách nhiệm báo cáo công tác thực hiện, khó khăn đề xuất công tác quản tài nguyên nước địa phương, gửi Cục Quản tài nguyên nước ... kiểm tra, tra tăng cường công tác kiểm tra, tra việc khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước nói chung nước đất nói riêng Cục Quản tài nguyên nước có trách nhiệm hướng dẫn Sớ Tài nguyên Môi ... cáo Bộ trưởng Cục Quản tài nguyên nước có trách nhiệm: a) Khẩn trương soạn thảo văn quy phạm pháp luật phục vụ công tác quản nhà nước tài nguyên nước nói chung, nước đất nói riêng b) Chủ...
 • 4
 • 440
 • 4

ứng dụng GIS trong xây dựng cơ sở dữ liệu để quảntài nguyên nước dưới đất

ứng dụng GIS trong xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý tài nguyên nước dưới đất
... quản tài nguyên nước đất giúp cho việc quản ngày thuận lợi hơn, tiết kiệm chi phí công sức Trong năm gần đây, GIS ngày có nhiều ứng dụng khác cômg tác quản tài nguyên nói chung tài nguyên ... cập tài nguyên nước nói chung tài nguyên nước đất nói cụ thể điều 12 – bảo vệ tài nguyên nước đất; điều 24 – cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước điều 34 – thăm dò khai thác tài nguyên nước ... tác quản tài nguyên nói chung tài nguyên nước nói riêng Do đó, em chọn đề tài luận văn là:” Ứng dựng GIS xây dựng sở liệu để quản tài nguyên nước đất Quận Quận Bình Tân - Thành phố Hồ Chí...
 • 51
 • 1,310
 • 10

Đánh giá hiện trạng ô nhiễm và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quảntài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Đánh giá hiện trạng ô nhiễm và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Gia Lai
... Đánh gia trạng ô nhiễm đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu quản TNNM địa bàn tỉnh Gia Lai Tìm hiểu nguồn tài nguyên nước mặt, trạng ô nhiễm, nguồn gây ô nhiễm công tác quản nguồn tài nguyên ... nguồn gây ô nhiễm nước mặt địa bàn tỉnh Đánh giá trạng công tác quản đề xuất giải pháp tăng cường hiệu công tác quản môi trường nước mặt địa bàn tỉnh Gia Lai Đề tài thu kết quả: Đưa đến ... gây ô nhiễm nước mặt; Đánh giá công tác quản lý: hoạt động triển khai, mặt tồn hạn chế công tác quản tài nguyên nước mặt; Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản tài nguyên...
 • 94
 • 703
 • 9

ĐỀ TÀI QUẢNTÀI NGUYÊN NƯỚC TRÊN LƯU VỰC SÔNG VÀM ĐÔNG ppt

ĐỀ TÀI QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC TRÊN LƯU VỰC SÔNG VÀM ĐÔNG ppt
... thái miền sông nước điều bất cập hệ thống quản địa phương Từ đề xuất số giải pháp nhằm sử dụng bền vững nguồn tài nguyên nước ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN LƯU VỰC SÔNG TIỀN ... 26 Tài liệu tham khảo 27 ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN LƯU VỰC SÔNG TIỀN ĐOẠN QUA CỒN THỚI SƠN TỈNH TIỀN GIANG Giới thiệu Tài nguyên nước nguồn tài nguyên ... địa lý) để quản tài nguyên o Xử cập nhập kết điều tra tài nguyên môi trường nước công nghệ sinh học, phục vụ cho quy hoạch tổng thể quy hoạch ngành o Hợp tác liên vùng việc quản tài nguyên...
 • 28
 • 491
 • 1

QUẢNTÀI NGUYÊN NƯỚC Chuyên đề: “Các yêu cầu để xác định dòng chảy môi trường

QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC Chuyên đề: “Các yêu cầu để xác định dòng chảy môi trường
... dòng chảy trạng sông cụ thể, đưa kịch dòng chảy dựa giá trị tương đối chế độ dòng chảy khác cho môi trường sông Từ khóa chính: dòng chảy môi trường, mô hình dòng chảy, mô hình môi trường sống dòng ... phần khác để xác định dòng chảy môi trường Thiết lập kịch dòng chảy dựa mục tiêu Không có số liệu thể yêu cầu dòng chảy môi trường, có liên quan nhiều yếu tố, bao gồm: • Kích thước dòng sông; ... Trong trường hợp đập nước, thuật ngữ "dòng chảy bù" được dùng để dòng chảy thấp giải phóng để đáp ứng yêu cầu hạ lưu Các thuật ngữ "duy trì dòng chảy dòng hỗ trợ” sử dụng trường hợp nước ngầm Quản...
 • 30
 • 229
 • 0

Khóa luận : Đánh giá chất lượng nước sông đồng nai đoạn chảy qua tỉnh đồng nai và đề xuất biện pháp quảntài nguyên nước đoạn sông này

Khóa luận : Đánh giá chất lượng nước sông đồng nai đoạn chảy qua tỉnh đồng nai và đề xuất biện pháp quản lý tài nguyên nước đoạn sông này
... GIỚI HẠN, PHẠM VI ĐỀ TÀI Đề tài tính đoạn sông Đồng Nai chảy qua tỉnh Đồng Nai SVTH:Ngô Thanh Tuyền Trang Đồ án tốt nghiệp GVHD:PGS.TS Hoàng Hưng Hình 1: Hệ thống sông Đồng Nai SVTH:Ngô Thanh Tuyền ... - Sông Đồng Nai đoạn chảy qua tỉnh Đồng Nai đóng vai trò quan trọng việc cung cấp nguồn nước mặt cho tỉnh Đồng Nai Dòng sông Đồng Nai tuyến Tài Là với diện tích lưu vực 8.850km 2.Dòng sông Đồng ... sông SVTH:Ngô Thanh Tuyền Trang 21 Đồ án tốt nghiệp GVHD:PGS.TS Hoàng Hưng CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT SÔNG ĐỒNG NAI ĐOẠN CHẢY QUA TỈNH ĐỒNG NAI 4.1 4.1.1 TỔNG QUAN VỀ NƯỚC...
 • 97
 • 1,359
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: đề cương quan trắc môi trường nước mặtđề cương nghiên cứu hiện trường các mô hình thành công về quản lý tài nguyên nước dựa vào cộng đồngcác vấn đề môi trường liên quan đến tài nguyên nước gồm những vấn đề gìđề tài quản lý tài nguyên nước khe dựa vào cộng đồngcác vấn đề môi trường liên quan tới tài nguyên nước ở việt namnhững vấn đề quản lý tài nguyên nước ở việt namHình ý quyền Hình ý quyền PDF17 THP KARATE cận CHIẾN tự DOTHÔNG GIÓ, ĐIỀU TIẾT KHÔNG KHÍ, SƯỞI ẤM - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾSỰ CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG NHỮNG KIẾN TRÚC CŨ CÓ GIÁ TRỊ THÀNH CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TẠI TP.HCMPhuong an phat hanh tang von dieu le 201406. TTluachontochuckiemtoan2013_SHA4. Don de cu Nguyen Hong QuanA Danh muc tai lieu gui co dong 2013Du thao Nghi quyet DHCD DHG Pharma 2013TTr004 Sua doi dieu le Cong ty 17-04-20154. Thuyet minh BCTC 200810 BB DHCD thuong nien nam 2013Phu luc 1 - So yeu ly lich ca nhanPhu luc 2 - Ban ke khai nguoi co lien quanTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH The le bau cuTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 01 Chuong trinh hopTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 02 Noi quy dai hoiTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 06 Bao cao cua HDQT09 Quyet Nghi DHCD 2014Báo Cáo Tài Chính 2014 – Thép Nhà Bè