contractions apostrophe s worksheet 1

Địa 9. Tiết 49. bài 43. Bắc Giang (s.lần 1.023)

Địa 9. Tiết 49. bài 43. Bắc Giang (s.lần 1.023)
... Mặt trời ló rạng đông Tiết 49 - Bài 43: Địa Bắc Giang IV- Kinh tế: (tiếp theo) 2.Các ngành ktế: a.Công nghiệp (kể tiểu thủ công): Bắc Giang +Mới đạt 22% GDP /tỉnh nước (nhưng ... triển kinh tế: Tăng chế biến nông sản, tiểu thủ công, tạo việc làm, thu hút đầu tư Tiết 49 - Bài 43: Địa Bắc Giang ?củng cố IV- Kinh tế: (tiếp theo) Các ngành ktế: a.Công nghiệp: có cấu dạng ... giải ? Biểu đồ cấu GDP năm 2005 Bắc Giang- nước việc làm) => Nhận xét ngành công nghiệp tỉnh nhà? +Cơ cấu thành phần kinh tế: Đa dạng: -Nhà nước chủ yếu ( > 50%), địa phương quản lí nhiều (3/4)...
 • 15
 • 485
 • 6

Tiết 31. bài 25. Thực hành...dòng biển (S. lần 1)

Tiết 31. bài 25. Thực hành...dòng biển (S. lần 1)
... C D Bài 2: Bài 2:+Điểm A, B, C, D/cùng vĩ độ 60 B +So sánh nhiệt độ địa điểm A, B, C, D/cùng vĩ độ 600 B? -ĐiểmýA, B lại độ liệu):-Đới ôn hoà ( từ 23027B -> 66033B vĩ tư cao lại thêm dòng biển ... từ vĩ độ 50N->50B -Hướng: Đ->T => quặt lại T->Đ đến tận phíaT châulụcNamMỹ B -Thực hành: I Vị trí, hướng chảy dòng biển I Thái Bình Dương /nửa cầu B, N có ? I Đại Tây Dương /nửa cầu B, N có ? ... -> 90 B ) có nhiệt độ < âm C -ĐiểmC, D vĩ độ cao dòng biển nóng đến => làm nhiệt độ tăng lên Bi v nh Làm nốt đặc điểm ( vị trí, hướng) dòng biển lại / đồ ôn lại học từ kì đến ( 15 -> 26 ) ôn kĩ...
 • 13
 • 7,447
 • 14

Tiết 31. bài 25. Thực hành ...dòng biển ( S. lần 1)

Tiết 31. bài 25. Thực hành ...dòng biển ( S. lần 1)
... từ vĩ độ thấp (nơi có nhiệt độ cao) đến vĩ độ cao (nơi có I nhiệt độ thấp hơn) 3.b Các dòng lạnh: chảy từ vĩ độ cao (nơi có nhiệt độ thấp) đến vĩ độ thấp (nơi có nhiệt độ cao hơn) Bài 2: So sánh ... Củng cố :( 3)-Xác định dòng biển cần nhìn xem từ vĩ độ ? -> vĩ độ => hớng chảy ? Dòng nóng làm tăng thêm, dòng lạnh làm giảm bớt nhiệt độ nơi qua g ) Hớng dẫn nhà: ( 2) Làm qui ớc từ tiết 1, thêm ... Nêu ảnh hởng dòng biển đến khí hậu nơi qua ? +Các điểm vĩ độ 600B nhng: -Điểm A, B vĩ độ cao lại thêm dòng biển lạnh đến => làm nhiệt độ giảm -Điểm C, D vĩ độ cao nhng dòng biển nóng đến => làm...
 • 3
 • 1,673
 • 7

Tiết 49. bài 42. Bắc Giang (S. lần 1)

Tiết 49. bài 42. Bắc Giang (S. lần 1)
... KheRỗ, suối Mỡ -Về nhân văn: chùa BổĐà, VĩnhNghiêm, YênThế Sự phân hoá theo lãnh thổ: Lấy t.p Bắc Giang làm tâm -> p.t lan rộng theo quốc lộ 1A 31 V- Bảo vệ tài nguyên môi tr ờng : -Tài nguyên ... đặc điểm ngành KT BG? g ) Hớng dẫn nhà : ( ) Làm qui ớc từ tiết thêm nội dung cụ thể sau: +Chuẩn bị : Ôn tập lại phần đề cơng làm, ôn KT tiết / kì thêm phần KT biển ... Trờng THCS Ngô Sĩ Liên - Giáo viên: Lê Thị Thanh Tâm - Địa lí - Năm học: 2007-2008 Hoạt động 2: ( 11) + Hình thức : nhóm / bàn -Quan sát biểu đồ / bảng + Nhận xét : - Cơ cấu, ngành chủ yếu/ tỉnh...
 • 2
 • 429
 • 0

Tiết 50. bài Ôn tập ( S. lần 1)

Tiết 50. bài Ôn tập ( S. lần 1)
... thuỷ sản đông lạnh, nhiệt đới -Giao thông chủ yếu đư ờng sông -Du lịch: Phú Quốc, vườn, sông BĐ Kinh tế (chưa có BĐ Tự nhiên) vùng Trung du miền núi bắc Bộ ĐK Tự nhiên -> PT( nói)ngành Nông nghiệp ... 57,3%/nước -P ĐB núi thấp, đông lạnh kéo dài->PT ôn đới (susu, lê, hồi, sơn), cận nhiệt (chè), lương thực (lúa, ngô), lợn 22% -vùng biển kín -> PT nuôi thuỷ sản BĐ Kinh tế (chưa có BĐ Tự nhiên) vùng ... tiêu, cafê, đậutương =>trọng điểm Công nghiệp / nước -chăn nuôi kiểu công nghiệp BĐ Kinh tế vùng Đông Nam Bộ => Nêu đặc điểm ngành Công nghiệp / vùng ? Ngành Công nghiệp: +cơ cấu đa dạng, cân đối...
 • 19
 • 294
 • 0

Tiết 32. bài 26. Đất ... (S. lần 1.023)

Tiết 32. bài 26. Đất ... (S. lần 1.023)
... thành phần đất? Các nhân tố hình thành đất? g ) Hớng dẫn nhà: ( 2) Làm qui ớc từ tiết 1, thêm nội dung cụ thể sau: +TBĐ - Bài: 26 +Chuẩn bị sau: 27 * Chú ý ôn lại tính từ sau kiểm tra tiết / kì ... giữ mùn, nớc cho đất +Khí hậu: (nhiệt ma làm phân giải khoáng, hữu cơ) *Đất có thành phần, màu khác nhân tố chính: đá mẹ, sinh vật, khí hậu +Ngoài địa hình, thời gian ngời (làm đất tơi xốp hay ... 2007-2008 -Các nhân tố hình thành đất? - Mỗi loại đá nêu có nớc ta? Vùng có? -Con ngời có gây ảnh hởng đến việc hình thành đất ? Lấy ví dụ thể hiện? -> ta cần làm để bảo vệ đất? ( chăm trồng cây, vun...
 • 2
 • 245
 • 0

let''s go 1: Unit 7: let''s learn

let''s go 1: Unit 7: let''s learn
... New words: lines/word - W.B: p.58 59 Opened pairs Blackboard: Sunday, December 23rd 2007 Unit 7: Lets learn (p 58) I New words want and bread II Models What you want? I want cake I want cake ... B Stud.A Stud.B (role play) Less controlled practice (15 mins): Chain game T: What you want? S1: I want cake S2: I want cake and ice cream S3: I want cake and ice cream and bread IV Production ... ~ How can we say it in Vietnamese ~ ~ good or In Vietnamese we say muốn ~ copy down Copy * Check the new words: (2 mins) Rub out and remember...
 • 3
 • 1,257
 • 15

Let''s go 1 A

Let''s go 1 A
... Weather report It’s sunny It’s cloudy rainny It’s ...
 • 23
 • 251
 • 0

test 04 let''''s learn 1

test 04 let''''s learn 1
... em nghe đợc. (1) Cloud Close Sunny Rainy Has Cat Balls Dolls Pets Beds V Hoàn thành đoạn văn sau sử dụng từ cho sẵn khung (2) Pets toys beautiful has have My name is Nga I (1) two pets ... You three sisters My mother very beautiful My sister a nice and new doll 10 She a big bag II Khoanh tròn vào đáp án (1, 5) There is a chair and there is a table The weather today ? A have B ... em nghe đợc. (1) Cloud Close Sunny Rainy Has Cat Balls Dolls Pets Beds V Hoàn thành đoạn văn sau sử dụng từ cho sẵn khung (2) Pets toys beautiful has have My name is Lan I (1) two pets...
 • 4
 • 163
 • 3

Let''''s learn 1 - Theme 1

Let''''s learn 1 - Theme 1
... Linh.That’sL-I-N-H - check - work in pairs Key: A: What’s your name? Giolinh Primary Lesson plan Let’s learn English B: My name’ Cuong That’s C-U-O-N-G - check - checks D HOMEWORK Week: Period: 14 Time ... dialouge - elicit the form - copy the form - T ↔ Ss, Ss ↔ T - closed pairs, opened pairs - work in pairs Key: - How are you, Li Li? - I’m fine, thank you - How are you, Alan? - Fine, thanks - check - ... Students'activities - talk in English Key: - Hello, I’m Huong - Hi, I’m Mai - check - repeat in chorus - read loudly - check - copy - write in individual Key: A: I am Titi B: Hello I’m Mimi - write - check...
 • 25
 • 187
 • 0

let''''s learn 1

let''''s learn 1
... 30 Wednesday , December 23 rd 2009 THE FINAL TEST IN THE FIRST COURSE 31 WEEK 19 Monday , Unit seven : January 11 th 2 010 FAMILY MEMBERS Section A Period Objectives: - Helping pupils can ask ... Exercise page 14 in workbook Let’s write: Page 21 Exercise page 15 in workbook Pupils are asked to play game Read aloud Page 20 Consolidation: - Repeat the new words and the pattern - Learn the new ... See you later Exercise page 15 in workbook Listen and number Page 16 in textbook Exercise page 16 in workbook Consolidation: - Repeat the new words and the pattern - Learn the new words and the...
 • 63
 • 130
 • 0

Let''''s Go 1 Unit 5 LET''''S MOVE

Let''''s Go 1 Unit 5 LET''''S MOVE
... Unit LET’S MOVE Vocabulary: play with a yo-yo: chơi dô dô throw a ball: ném bóng catch a ball: bắt bóng ... hình jump rope: nhảy dây Can you play with a yo-yo? Yes, I can No, I cannot (cannot = can’t) Unit LET’S MOVE Vocabulary: play with a yo-yo: chơi dô dô throw a ball: ném bóng catch a ball: bắt bóng...
 • 8
 • 340
 • 1

let''''s learn 1 u6

let''''s learn 1 u6
... How How many rulers? books? How many desks? chairs?How many erasers? ? How many n e n n ii n e ? 10 s s X ii X ? I/ Vocabulary - a flower : hoa - a cloud : đám mây - flowers : hoa - clouds : đám ... - flowers : hoa - a cloud - clouds - clouds : đám mây clouds a flower flowers a cloud a b c d 1 How many clouds are there? There are six clouds 6 How many flowers are there? There are eight ... is a cloud How many Ns are there ? Ns danh từ số nhiều There are số đếm Ns There is a / one N 2 1 3 exercise Complete the sentence How flowers are there? many How are you? old are How ...
 • 17
 • 163
 • 0

Xem thêm