ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC PHẦN: ĐÁNH GIÁ ĐẤT

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC PHẦN ĐÁNH GIÁ ĐẤT

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC PHẦN ĐÁNH GIÁ ĐẤT
... dụng đất LUS - nguyên tắc đánh giá đất đai theo FAO Các bước đánh giá đất theo FAO 2.Hãy phân tích vấn đề kinh tế công tác đánh giá đất đai theo FAO? Quan tâm đến kinh tế vấn đề luôn ý đánh giá đất ... FAO đề xuất định nghĩa đánh giá đất đai (1976): Đánh giá đất đai trình so sánh, đối chiếu tính chất vốn có vạt đất cần đánh giá với tính chất đất đai mà loại sử dụng đất yêu cầu phải có - Đánh giá ... nguyên tắc đánh giá đất đai Những ưu điểm phương pháp đánh giá đất đai theo FAO? • Khái niệm đánh giá đất đai: - Theo A.Young: Đánh giá đất đai trình đoán định tiềm đất cho loại sử dụng đất chia...
 • 25
 • 195
 • 0

Đề cương ôn tập học phần triển khai hệ thống mạng

Đề cương ôn tập học phần triển khai hệ thống mạng
... 1.1.3.4 Chọn hệ điều hành mạng phần mềm ứng dụng 1.1.4 Cài đặt mạng 1.1.4.1 Lắp đặt phần cứng 1.1.4.2 Cài đặt cấu hình phần mềm 1.1.5 Kiểm thử mạng 1.1.6 Bảo trì hệ thống 1.2 NỘI DUNG CỦA ... Chuẩn mạng Ethernet 10BASE-2 2.6.3.3 Chuẩn mạng Ethernet 10BASE-T 2.6.3.4 Vấn đề mở rộng mạng 2.6.3.5 Mạng Fast Ethernet 2.6.3.6 Mạng Token Ring CHƯƠNG CƠ SỞ VỀ CẦU NỐI23 3.1 GIỚI THIỆU VỀ LIÊN MẠNG ... CHƯƠNG THIẾT KẾ MẠNG CỤC BỘ LAN 9.1 GIỚI THIỆU TIẾN TRÌNH THIẾT KẾ MẠNG LAN 9.2 LẬP SƠ ĐỒ THIẾT KẾ MẠNG 9.2.1 Phát triển sơ đồ mạng tầng vật lý 9.2.2 Nối kết tầng switch 9.2.3 Thiết kế mạng tầng 9.2.4...
 • 5
 • 520
 • 13

Đề cương ôn tập Học phần triết học Mác -lê nin

Đề cương ôn tập Học phần triết học Mác -lê nin
... ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN TRIẾT HỌC MÁC-L NIN I Sự đời phát triển triết học Mác - L nin Những điều kiện lịch sử đời triết học Mác 1.1 Tiền đề kinh tế-xã hội 1.2 Tiền đề lý luận 1.3 Tiền đề ... điểm Triết học Mác - L nin quan hệ biện chứng tồn xã hội ý thức xã hội NỘI DUNG ÔN TẬP I SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRIẾT HỌC MÁC-L NIN Những điều kiện lịch sử đời triết học Mác Triết học Mác ... điểm triết học Mác- L nin nguồn gốc chất ý thức Trên sở thành tựu triết học vật, khoa học, thực tiễn xã hội, triết học Mác- L nin cho thấy rõ nguồn gốc chất ý thức C .Mác Ph.Ăngghen, Toàn tập, t.20,...
 • 61
 • 1,609
 • 20

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC PHẦN MÁY ĐIỆN docx

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC PHẦN MÁY ĐIỆN docx
... tạo, công dụng trị số định mức máy điện chiều? Câu 30: Trình bày phản ứng phần ứng máy điện chiều có tải? Câu 31: Nêu từ trờng cực từ phụ máy điện chiều? Câu 32: Nêu từ trờng dây quấn bù máy điện ... Câu 33: Nêu sức điện động cảm ứng, mômen điện từ công suất máy điện chiều? Câu 34: Quá trình lợng phơng trình cân máy điện chiều? Câu 35: Quá trình đổi chiều dạng đổi chiều máy điện chiều? Câu ... giáng phần ứng IR = 40 v Tính: a Sức từ động phần ứng chổi điện nằm đờng trung tính hình học b Tính từ thông máy c Tính Fd Fq xê dịch chổi điện 100 góc độ điện khỏi đờng trung tính hình học Câu...
 • 6
 • 269
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC PHẦN: VI SINH HỌC docx

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC PHẦN: VI SINH HỌC docx
... tố sinh học có ảnh hưởng có hại đến vi sinh vật có các chất kích thích kiềm hãm vi sinh vật sinh vitamin, enzim kháng sinh Có ý nghĩa đặc biệt vitamin Một số vi sinh vật thuộc nhóm tảo biển, vi ... bốn + Yếu tố sinh học: Trong yếu tố sinh học ảnh hưởng có hại lên trình sống vi sinh vật cần kể đến kháng thể kháng sinh Chất kháng sinh có từ nhiều nguồn gốc khác tổng hợp hoá học, xuất từ thực ... celluloze kitin Made in 49B2 ENV Vi Sinh học - Không có giới tính - Sống hoại sinh sinh * Nấm men: Nấm men tên gọi thông dụng để nhóm vi nấm thể đơn bào, nhân có màng nhân, sinh sản chủ yếu theo kiểu...
 • 28
 • 340
 • 2

Đề cương ôn tập học phần cây LƯƠNG THỰC

Đề cương ôn tập học phần cây LƯƠNG THỰC
... quan trọng cấu lương thực tỉnh trung du miền núi, nhiều dân tộc sử dụng ngô loại lương thực Ở đồng bằng, ngô trồng nhiều vùng đất bãi ven sông chiếm tỷ trọng lớn cấu trồng vụ đông đất hai vụ ... làm ăn tươi (luộc, nướng) đóng hộp làm thực phẩm xuất • + Ngô nguyên liệu ngành CN lương thực - thực phẩm công nghiệp nhẹ để sản xuất rượu, cồn, tinh bột, dầu, glucôzơ, bánh kẹo…Trong y dược ... 7: vùng Đông Nam Bộ bao gồm tỉnh; Đồng Nai, Sông Bé, Tây Ninh thành phố Hồ Chí Minh + Vùng 8: đồng sông Cửu Long Hiện nay, diện tích trồng ngô Việt Nam chiếm vị trí thứ hai sau lúa nước Cây ngô...
 • 30
 • 1,476
 • 19

đề cương ôn tập học phần quản trị học

đề cương ôn tập học phần quản trị học
... tin t c: Có nhi u thông tin nên nhà qu n tr g p khó khăn vi c truy c p, phân lo i x lý thông tin Không tr ng ñ n thông tin ph n h i: S d n ñ n quy t ñ nh không phù h p không ñ t hi u qu cao Các ... thông tin,làm cho thông tin l i th i vô ích Tính k p th i c a thông tin ñư c quy t ñ nh b i nh ng ñi u ki n c th , b i ñ chín mu i c a v n ñ Thu th p x lý thông tin s m s m c ñích làm cho thông ... Ví d : T be! KILOBOOK.com 13 Yêu c u c a thông tin QTKD, nh ng tr ng i thư ng g p thông tin qu n tr , hư ng kh c ph c Yêu c u c a thông tin QTKD: - Thông tin c n ph i xác trung th c, ph i ño lư...
 • 24
 • 171
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC PHẦN MẠNG NƠRON NHÂN TẠO

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC PHẦN MẠNG NƠRON NHÂN TẠO
... … Đề 2: Câu 1: So sánh học có giám sát học giám sát? Những mạng nơ-ron đại diện cho loại mạng này? * So sánh học có giám sát không giám sát? + Điểm giống hai loại mạng: Cả hai phương pháp học ... dụngmạng nơ-ron nhân tạo hay định Hoàn thiện thiết kế Người thiết kế chạy giải thuật học từ tập huấn luyện thu thập Các tham số giải thuật học điều chỉnh cách tối ưu hóa hiệu tập (gọi tập kiểm chứng ... -validation set) tập huấn luyện, hay thông qua kiểm chứng chéo (crossvalidation) Sau học điều chỉnh tham số, hiệu giải thuật đo đạc tập kiểm tra độc lập với tập huấn luyện 1.2 Học không giám sát:...
 • 17
 • 279
 • 0

đề cương chi tiết học phần đánh giá môn học giáo dục thể chất

đề cương chi tiết học phần đánh giá môn học giáo dục thể chất
... c giáo d c th ch t trư ng h c ÁNH GIÁ GI H C GIÁO D C TH CH T Ý nghĩa n i dung Các lo i hình ánh giá gi h c giáo d c th ch t trư ng h c Trình t ánh giá Phương th c ánh giá PHƯƠNG PHÁP ÁNH GIÁ ... bi t [1] (Bài gi ng ánh giá môn giáo d c th ch t) Nguy n Văn Thái Lưu hành n i b 2013 [2] (Tr c nghi m & o lư ng b n giáo d c) Lâm Quang Hà n i 1996 Thi p [3] ( ánh giá giáo d c) Nguy n Công Khanh ... Chương 3.3 Trình t ánh giá Chương 3.4 Phương th c ánh giá 10 11 12 Chương 4.1 M c tiêu 4.2 ánh giá Chương 4.3 ánh giá lư ng v n giáo d c th ch t Chương 4.3 ánh giá lư ng v n giáo d c th ch t Chương...
 • 4
 • 178
 • 0

đề cương chi tiết học phần đánh giá độ tin cậy hệ thống điện

đề cương chi tiết học phần đánh giá độ tin cậy hệ thống điện
... niệm hệ thống điện, độ tin cậy hệ thống điện tính độ tin cậy hệ thống điện độ tin cậy tổng quát 3.2 Một số hàm tính độ tin cậy tổng quát (tiếp theo) Chƣơng 4: Đánh giá độ tin cậy hệ thống nguồn điện ... hỏng học hệ thống điện 1.4 Tổn thất kinh tế điện ảnh hưởng độ tin cậy đến cấu trúc hệ thống điện 1.5 Đặc điểm hệ thống điện mặt độ tin cậy biện pháp nâng cao độ tin cậy hệ thống điện Chƣơng Độ tin ... hỏng học hệ thống điện 1.4 Tổn thất kinh tế điện ảnh hưởng độ tin cậy đến cấu trúc hệ thống điện 1.5 Đặc điểm hệ thống điện mặt độ tin cậy biện pháp nâng cao độ tin cậy hệ thống điện Chƣơng 2: Độ...
 • 5
 • 157
 • 1

Đề cương ôn tập học phần môn thương mại điện tử

Đề cương ôn tập học phần môn thương mại điện tử
... Luật mẫu Thương mại điện tử (UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, 1996): Thương mại điện tử việc trao đổi thông tin thương mại thông qua phương tiện điện tử, không cần phải in giấy công đoạn ... phát triển thương mại điện tử điều kiện cần phát triển công nghệ thông tin truyền thông phát triển ICT thương mại điện tử; điều kiện đủ phát triển hệ thống thương mại truyền thống thương mại truyền ... thực điện tử, dịch vụ tư vấn, chăm sóc khác hàng Câu 21: Trình bày mô hình kinh doanh thương mại điện tử chủ yếu Các loại thị trường thương mại điện tử (các mô hình kinh doanh thương mại điện tử) ...
 • 21
 • 93
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ôn tập học PHẦN KINH tế đầu tư đại học KINH tế HUẾ

ĐỀ CƯƠNG ôn tập học PHẦN KINH tế đầu tư đại học KINH tế HUẾ
... 18 Hiệu đầu tư: a Bài tập dạng (Hiệu tổng hợp dự án đầu tư) b Trình bày tóm tắt tiêu phản ánh hiệu tài đầu doanh nghiệp; c Trình bày tiêu đánh giá hiệu đầu địa phương, ngành, kinh tế; d Trình ... nguyên tắc công tác quản lý hoạt động đầu Việt Nam nay? Anh (chị) so sánh giống khác phân tích hiệu tài hiệu kinh tế- xã hội hoạt động đầu tư? Nêu nguồn huy động vốn đầu kinh tế? Theo anh ... biệt đầu tài với đầu phát triển? Giải thích mối quan hệ hai loại đầu này? Đánh giá khái quát hoạt động đầu phát triển từ NSNN Việt Nam? Phân tích nguyên tắc quản lý hoạt động đầu tư? ...
 • 3
 • 305
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ôn tập học PHẦN cấu TRÚC dữ LIỆU và GIẢI THUẬT

ĐỀ CƯƠNG ôn tập học PHẦN cấu TRÚC dữ LIỆU và GIẢI THUẬT
... đơn: + Phần tử đầu DSLK phần tử đầu hàng đợi + Phần tử cuối DSLK phần tử cuối hàng đợi +Mỗi Node lưu trữ thông tin: - Thông tin liệu: Lưu trữ thông tìn Node - Thông tin liên kết: Lưu trữ địa phần ... Anagram hay không theo bước sau: Biểu diễn cấu trúc liệu; Mô tả thuật toán; Ví dụ mô Câu 12 a) Trình bày cấu trúc liệu danh sách liên kết vòng hai chiều b) Viết phép toán bổ sung phần tử danh ... xây dựng thuật toán tìm từ file xuất nhiều theo bước sau: Biểu diễn cấu trúc liệu; Mô tả thuật toán; Ví dụ mô Câu a) Trình bày cấu trúc liệu danh sách liên kết đôi b) Viết phép toán lấy phần tử...
 • 69
 • 87
 • 1

Đề cương ôn tập học phần tiếng Nga ngoại ngữ 2

Đề cương ôn tập học phần tiếng Nga ngoại ngữ 2
... , , , 14 42 14 42 1778 116 , , , 82 18 02 , , , , , , 18 02 82 , , , ... - - (H ni -Th ụ yờu quý ca chỳng Ta) - 11 (1010 ). 20 10 1000 (nm 20 10 H ni trũn 1000 nm). o (20 08 ). , - . , . - , , (), . , ... , , , , 17 po, , ca 23 . 4: ( Ngh giỏo viờn ca tụi) 20 02 , . , , , , , , , , , , ,...
 • 24
 • 293
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập học thuyết giá trịde cuong on tap hoc ki 1 cong nghe 6de cuong on tap hoc ki 1 toan 6de cuong on tap hoc ky i vat lyđề cương ôn hết học phầnđề cương ôn tập học kì 2 môn sinh học 7đề cương ôn tập học kì ii môn sinh học 7đề cương ôn tập học kì 2 môn sinh 7đề cương ôn tập học kì 1 tiếng anh 11de cuong on tap hoc ky 1 mon vat ly 12de cuong on tap hoc ki 1 vat ly 8de cuong on tap hoc ki 1 vat ly 6de cuong on tap hoc ky 1 vat ly 10de cuong on tap hoc ky 1 vat ly 9de cuong on tap hoc ki i vat ly 8Giáo trình listening phần 2SKKN sử dụng sơ đồ tư duy dạy học theo chủ đề cacbohiđratskkn tạo lập THƯ VIỆN đề THI TRẮC NGHIỆM môn TOÁN HPTskkn thiết kế xà treo nghiêng trong tiết dạy kỹ thuật xuất phát, chạy lao sau xuất phát môn chạy cự ly ngắncác phương pháp xử lí nước thải bằng cơ học, hóa lý, sinh họcThiết kế bộ nghịch lưu độc lập nguồn áp với tần số ra không đổiNghiên cứu ứng dụng phương pháp tính toán động lực học lưu chất (computational fluid dynamics – CFD) trong các bài toán kỹ thuậttìm hiểu và triển khai hệ thống ghost cast serverHoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH điện điện tử 3cTổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần kinh doanh nhà và xây dựng hải dươngHoàn thiện công tác quản lí một số vật tư kỹ thuật chủ yếu tại công ty than khe chàm TKVNâng cao hiệu quả hoạt động tại công ty cổ phần chứng khoán dầu khí (PSI)Hoạt động cho vay vốn tín dụng đối với hộ nông dân của NHCSXH chi nhánh đông anh thành phố hà nộiNâng cao hiệu quả hoạt động môi giới tại công ty cổ phần chứng khoán artexQuản lý nhân sự tiền lương bệnh viện đa khoa huyện đông triềuCài đặt hệ điều hành từ xa thông qua deployment serverđồ án VPN ( virtual private network )Đo lường lợi nhuận tại công ty cổ phần sữa đậu nành Vinasoy Quảng Ngãi.Bài giảng nguyên lý kế toán chi tiếtchăm sóc bà mẹ trong khi đẻ phần 2