KHÁI QUÁT LỊCH SỬ MỸ THUẬT THẾ GIỚI

Tài liệu Giáo trình lịch sử mỹ thuật thế giới pdf

Tài liệu Giáo trình lịch sử mỹ thuật thế giới pdf
... Như mỹ hóa, tức làm cho đẹp Nếu không mỹ hóa mỹ thuật Cho nên mỹ thuật có ba yếu tố: vật tự nhiên, hai suy nghĩ xếp, ba mỹ hóa Lịch sử Mỹ thuật gì? Môn học lịch sử mỹ thuật môn học nghiên cứu lịch ... hiểu nghệ thuật phương Đông với ba mỹ thuật tiêu biểu: - Mỹ thuật Trung Quốc - Mỹ thuật Ấn Độ - Mỹ thuật Nhật Bản Tuy vậy, để phù hợp với chương trình mỹ thuật trung học sở, chương vào giới thiệu ... tính lịch sử Tính chất lịch sử nhân văn bộc lộ rõ ràng .Mỹ thuật Hy Lạp La mã xứng đáng mỹ thuật tiên phong tìm tòi, để diễn tả thực thông qua đề tài thần thoại, tôn giáo, … Đây sở phát triển mỹ thuật...
 • 40
 • 15,159
 • 276

Lịch sử mỹ thuật thế giới

Lịch sử mỹ thuật thế giới
... phong phú, sâu sắc việc khám phá quy tắc, đònh hình chuẩn mực nghệ thuật Có lẽ lòch sử nghệ thuật loài người, thời kì nghệ thuật lại phát triển với tốc độ nhanh chóng, rộng rãi Đó điều kiện ... chế độ cộng sản Nghệ thuật tranh hoành tráng Mêhicô đóng góp quan trọng nghệ thuật thực Sikeyrốt, Rivêra, Ôrốxcô nối tiếp thành công nghệ thuật tranh tường dân gian, đưa nghệ thuật tranh tường Mêhicô ... 15 Phần 2: NGHỆ THUẬT PHƯƠNG ĐÔNG Trong nghệ thuật tạo hình phng Tây phát triển theo dòng chảy tương đối thống nhất, nghệ thuật tạo hình phương Đông lại tách ra, đường riêng Thuật ngữ “phương...
 • 21
 • 337
 • 7

Lịch sử mỹ thuật Thế Giới

Lịch sử mỹ thuật Thế Giới
... cương mỹ thuật lịch sử mỹ thuật với tư cách đối tượng nghiên cứu khoa học lịch sử nghệ thuật. Các yếu tố điều kiện tự nhiên , điều kiện xã hội góp phần làm nên lịch sử mỹ thuật văn hóa lịch sử văn ... hóa nghệ thuật 2001 Nguyễn Văn Huân, Những bí ẩn giới chưa giải đáp, Nxb Hải Phòng 2006 Nguyễn Trân, Giáo trình Lịch sử mỹ thuật giới, Nxb Mỹ thuật 1996 Chương MỸ THUẬT THỜI CỔ ĐẠI 2.1.MỸ THUẬT ... chương Chương 1 .Mỹ thuật thời nguyên thủy Chương 2 .Mỹ thuật thời cổ đại Chương 3 .Mỹ thuật thời Trung cổ phương Tây Chương Mỹ thuật Phục Hưng cận đại Chương 5 .Mỹ thuật đai kỷ XX Chương Mỹ thuật Phương...
 • 113
 • 315
 • 2

Lịch sửthuật Thế Giới - Hội hoạ pot

Lịch sử mĩ thuật Thế Giới - Hội hoạ pot
... tới hoàn hảo thuật Phục hưng I-ta-li- a đă sản sinh nhiều hoạ sĩ tiếng có cống hiến to lớn cho thuật giới, có ba hoạ sĩ tiêu biểu L - -na đờ Vanhxi, Mi-ken-lăng-giơ, Ra-pha-en; Thời kỳ ... đời văn hoá Phục hưng I-ta-li-a, sau lan sang số nước châu Âu như: Pháp, Đức,…Phong trào thuật Phục hưng I-ta-li-a khởi đầu vào cuối kỉ XIII hai hoạ sĩ Xi-ma-bu-ờ Gi-ốt-tụ, phong trào đời nhằm ... nét khái quát thuật Phục Hưng I-ta-li-a Ở châu Âu kỉ XI, thành thị h́nh thành đă phá vỡ lănh địa phong kiến, từ xuất tầng lớp thị dân giầu có - tiền thân giai cấp tư sản Tại I-tali- a, nhiều...
 • 5
 • 2,214
 • 24

tiểu luận đai học phạm Lịch sửthuật thế giới – Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc thời kì Hi Lạp

tiểu luận đai học sư phạm Lịch sử mĩ thuật thế giới – Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc thời kì Hi Lạp
... thấy Lịch sử thuật giới Nghệ thuật kiến trúc điêu khắc thời Hi Lạp nghệ thuật cổ đại Hi Lạp tư tưởng nhân văn cao nghệ thuật thực, ca ngợi giá trị vẻ đẹp người Vai trò nghệ thuật Hi Lạp ... 21 Lịch sử thuật giới Nghệ thuật kiến trúc điêu khắc thời Hi Lạp Lịch sử thuật giới, tác giả: Phạm Thị Chỉnh Câu chuyện nghệ thuật, tác giả: Lê Sĩ Tuấn biên dịch Câu chuyện nghệ thuật ... tông 10 Lịch sử thuật giới Nghệ thuật kiến trúc điêu khắc thời Hi Lạp Nghệ thuật kiến trúc Hi Lạp cổ đại phát triển rực rỡ, họ tìm nhiều chất liệu xây dựng khác tạo nên quần thể kiến trúc...
 • 22
 • 521
 • 1

Lịch sửthuật Thế Giới - Hội hoạ Thời kì Phục Hưng

Lịch sử mĩ thuật Thế Giới - Hội hoạ Thời kì Phục Hưng
... hoàn hảo thuật Phục hưng I-ta-li- a sản sinh nhiều hoạ sĩ tiếng có cống hiến to lớn cho thuật giới, có ba hoạ sĩ tiêu biểu L - -na đờ Vanhxi, Mi-ken-lăng-giơ, Ra-pha-en; Thời kỳ Phục Hưng kéo ... Đến thời kỳ Phục Hưng, kỷ XVI nhiều hoạ sỹ với tá phẩm họ nhiều thời đại yêu thích Chưa bao giê hội hoạ lại phát triển đạt nhiều thành công nh Lịch sử thuật Thế Giới - Hội hoạ Thời Phục Hưng ... đoạn sử dụng cách triệt để sử dụng linh hoạt, tập chung, xác,bước bước xa với giai đoạn Lịch sử thuật Thế Giới - Hội hoạ Thời Phục Hưng Phong cách Phục Hưng thể chịu ảnh hưởng thời Trung...
 • 10
 • 632
 • 7

Bài giảng khái quát lịch sử thế giới trung đại

Bài giảng khái quát lịch sử thế giới trung đại
... buôn bán, trao đổi hàng hóa III Sự xuất thành thò trung đại: a/ Nguyên nhân: - Cuối TKXI, sx , hàng hóa thừa đưa bánthò trấn đờithành thò trung đại xuất b/ Tổ chức: - Bộ mặt thành thò: phố xá, ... cầu: HS đọc SGK - Hỏi: Đặc điểm thành - Là nơi giao lưu, buôn bán, tập trung đông dân cư thò gì? - Hỏi: Thành thò trung đại - Do hàng hóa nhiều cần trao đổi, buôn bánlập xuất ntn? xưởng sản ... tự túc nền kinh tế lãnh đòa pk gì? - Hỏi: Phân biệt khác XH cổ đại XHPK? không trao đổi với bên ngoài tự cấp tự túc - Xã hội cổ đại gồm chủ nô nô lệ, nô lệ “công cụ biết nói” XHPK gồm lãnh chúa...
 • 3
 • 2,049
 • 14

KHÁI QUÁT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1.DOC

KHÁI QUÁT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1.DOC
... nội dung I - Khái quát lịch sử hình thành phát triển công ty cổ phần đầu t xây dựng hud1 - Thông tin chung doanh nghiệp Tên Công ty : Công ty Cổ phần Đầu t xây dựng HUD1 Tên tiếng Anh ... 211.10.00.001342 Ngân hàng Đầu t Phát triển Hà Nội Ngành nghề kinh doanh : - Đầu t kinh doanh phát triển nhà, khu đô thị khu công nghiệp; - Thi công xây lắp loại công trình dân dụng, công nghiệp, giao ... Sản xuất kinh doanh xuất nhập vật t, thiết bị, vật liệu xây dựng, công nghệ xây dựng; - T vấn, thiết kế công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi; - Kinh doanh ngành nghề...
 • 21
 • 1,733
 • 8

Nhìn lại lịch sử phát triển thế giới

Nhìn lại lịch sử phát triển thế giới
... phá vai trò thay đổi thể chế phát triển kinh tế3 Tuy vậy, hiểu biết ban đầu vai trò chế phát triển lĩnh vực vô phức tạp khó lòng lượng hoá Việc nghiên cứu lịch sử phát triển kinh tế nước so sánh ... đoạn phát triển mạnh mẽ Thời kỳ hàng hải phát triển nhanh Các phát minh lần đời tàu chạy máy nước, máy tiện sắt, nhà máy dệt cotton (xem bảng 2) Giai đoạn giai đoạn cho thấy phát triển kinh tế giới ... trưởng kinh tế bình quân từ sau năm 1950 đến nước phát triển nhanh nhiều so với nước phát triển (4,24% so với 3,67%) Sự phát triển nhanh nước phát triển cho phép dự đoán tương lai nước chiếm phần...
 • 9
 • 410
 • 2

Lịch sử kinh tế thế giới

Lịch sử kinh tế thế giới
... cách mạng công nghiệp giới giúp bắt kịp với tiến khoa học, tạo tiền đề cho phát triển đất nớc Chúc công đổi thành công tốt đẹp tài liệu tham khảo Lịch sử kinh tế giới Kinh tế trị học Những điều ... vật chất cho việc củng cố tăng cờng vai trò kinh tế nhà nớc, giải vấn đề phát triển kinh tế, tạo việc làm, ổn định đời sống, kết hợp tăng trởng kinh tế với công tiến xã hội, thực bình đẳng dân ... công nghiệp khác Trong kinh tế quốc dân Anh, công nghiệp nhẹ góp phần thúc đẩy công nghiệp nặng phát triển Ngành lợng trớc sử dụng sức gió, đợc sử dụng sức nớc Sau đợc sử dụng sức nớc Năm 1784...
 • 19
 • 996
 • 0

Lịch sử văn minh thế giới

Lịch sử văn minh thế giới
... dân tộc văn minh phát triển ngàn năm trước xây cất IV.ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KIẾN TRÚC HY LẠP CỔ ĐẠI     Có giá trị nghệ thuật lớn, minh chứng cho văn minh có giá trị nhân loại Thể thông minh, ... nga tráng lệ Các công trình minh chứng cho kết hợp tài tình trí tuệ tài hoa người Hy Lạp cổ Nền văn minh rực rỡ Hy Lạp ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều quốc gia, sở cho văn minh châu Âu sau ... trúc Ionic vùng trũng cột kiểu Corinth cuối dãy phía Nam Được UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa giới năm 1986 3.Đền Athenna Nike        Được hoàn thành năm 430 TCN Chất liệu đá cẩm...
 • 29
 • 4,395
 • 11

LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI

LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI
... 24: Lịch sử văn minh giới có đường? Câu 25 : Văn minh nhân tạo, Văn Minh công nghiệp? Câu 26: Đặc điểm Văn Minh Hiện đại gì? Câu 27: Những điều kiện văn minh Nhật Bản? Câu 28: Vai trò CMTS đời văn ... kiện hình thành văn minh khu vực Đông nam Á thành tựu văn minh đó, Việt Nam có đóng góp cho văn minh khu vực? Câu 10: Điều kiện hình thành văn minh Hy Lạp – La Mã thành tựu văn minh Hy Lạp – La ... sau kỉ XX ? Câu 60 : Nêu tác hại chiến trang văn minh nhân loại ? Đề cương ôn tập : LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI Câu 1: Cơ sở hình thành thành tựu văn minh Ai Cập? Câu 2: Quá trình hình thành đạo...
 • 8
 • 8,759
 • 172

Xem thêm

Từ khóa: tiểu luận lịch sử mỹ thuật thế giớilịch sử mỹ thuật thế giới ebooklịch sử mỹ thuật thế giớilịch sử mỹ thuật thế giới của phạm thị chỉnhlịch sử mỹ thuật thế giới thời trung cổlịch sử mỹ thuật thế giới phạm thị chỉnhlịch sử mỹ thuật thế giới thời phục hưnglịch sử mỹ thuật thế giới cổ đạitiểu luận môn lịch sử mỹ thuật thế giớitài liệu lịch sử mỹ thuật thế giớisách lịch sử mỹ thuật thế giớigiáo trình lịch sử mỹ thuật thế giớigiao lịch sử mỹ thuật thế giớiđề cương môn lịch sử mỹ thuật thế giớitai lieu mon lich su my thuat the gioiskkn phương pháp sử dụng tư liệu hồ CHÍ MINH kết hợp tranh, ảnh, bản đồ lịch sử khi dạy bài 16 lịch sử lớp 10 ( CT chuẩn)Sử dụng di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu tại địa phương trong dạy học lich sử lớp 10 THPT dân tộc nội trú tỉnhSử dụng một số phương tiện,đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử góp phần tạo sự hứng thú cho học sinh ở trường THPT bá thước 3Sử dụng phương pháp học theo hợp đồng để dạy chủ đề thanh hóa trong phong trào cần vương nhằm trang bị kiến thức lịch sử địa phương cho học sinh lớp 11 tại tỉnh thanh hóaSử dụng sơ đồ trong dạy học lịch sử lớp 12Bài 11. Câu ghépVận dụng dạy học tích cực nội dung văn học trong dạy học lịch sử việt nam lớp 12 ở trường THPT tĩnh gia 5Vận dụng hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực của học sinh trong các tiết dạy học lịch sử ở lớp 11a2 và 12a5Xây dựng hệ thống câu hỏi nhằm phát huy tính tích cực của học sinh qua tiết 26 bài 17 nước việt nam dân chủ cộng hòa (từ sau ngsach iscontinuemossssSCHRITTE 3 KURSBUCH UND ARBEITSBUCHSCHRITTE 5 KURSBUCH UND ARBEITSBUCHtieng anh lop 3 tap 1 sach hoc sinhBẢO VỆ RƠLE VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG ĐIỆNNghiên cứu đặc điểm thực vật, sơ bộ xác định thành phần hóa học của một số loài thạch tùng thu hái ở tam đảo, vĩnh phúc1brown steven smith dorolyn active listening 1 teacher s bookGiao trinh han ngu quyen 1 (pdf)mit deutsch spielenMit erfolg zu start deutsch a1 2 testbuchbai tap trac nghiem tieng anh 12 bia