dạng đề kiểm tra trắc nghiệm tốt nghiệp tiếng anh 12 vũ văn ninh

Đề kiểm tra trắc nghiệm+ tự luận công nghệ 12

Đề kiểm tra trắc nghiệm+ tự luận công nghệ 12
... tục C Dòng điện phẳng Câu 15: Mạch ổn áp có nhiệm vụ: A Tự động trì dòng điện ổn định C Tự động trì hiệu điện ổn định Câu 16: Cấu tạo tranzito gồm: A lớp chất bán dẫn P-N-P C lớp chất bán dẫn ... điện D Gồm b c B Dùng máy tính điện tử D Gồm ý a b hình qui ước của: C Tụ điện D Gồm a b Trang 2/3 - Mã đề thi 485 A Khuếch đại tín hiệu điện B Phát biến đổi tín hiệu điện C Dùng máy tính điện ... D Biến dòng điện chiều thành dòng điện xoay chiều HEÁT Trang 3/3 - Mã đề thi 485 ...
 • 3
 • 1,420
 • 18

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC LỚP 12 pdf

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC LỚP 12 pdf
... đúng? A Clo vừa đóng vai trò chất oxi hóa, vừa đóng vai trò chất khử B Clo đóng vai trò chất khử C Clo đóng vai trò chất oxi hóa D Clo đóng vai trò chất oxi hóa Câu Flo không tác dụng với chất ... phải (HF  HI) D Tính axit giảm dần từ trái qua phải (HF  HI) Câu Phương trình hóa học sau dây biểu diễn phản 12: ứng xẩy đưa dây sắt nóng đỏ vào bình chứa khí clo? A 2Fe + 3Cl2  2FeCl3 B Tất ... rắn khan Câu Phân tử ion thể trạng thái oxi hóa tối đa mà 5: Clo thực có? A Cl2O3 B ClO- C ClO4 D Cl2O5 Câu Trong dẫy chất đây, dẫy gồm chất đề tác 6: dụng với dd HCl? A Fe2O3 KMnO4, Cu...
 • 10
 • 274
 • 0

Đề kiểm tra trắc nghiệm môn sinh học (lớp 12)

Đề kiểm tra trắc nghiệm môn sinh học (lớp 12)
... Trang : - Đề thi có trang Mã đề thi : 104 26/ Câu 26 Quan điểm vật phát sinh sống: a Sinh vật sinh ngẫu nhiên từ hợp chất vô b Sinh vật tạo từ hợp chất vô đường hoá học c Sinh vật đưa ... Lai tế bào thực giữa: a Hai tế bào sinh dục hai loài khác b Tế bào sinh dưỡng loài với tế bào sinh dục loài khác Hai tế bào sinh dưỡng hai loài khác c Hai tế bào sinh dục loài d 24/ Câu 24 Hiện ... trọng phát triển sinh giới đại Cổ sinh là: a Sự tạo thành mỏ than khổng lồ lòng đất b Sự xuất nhiều dạng sinh vật biển c Sự chuyển cư sinh vật từ biển lên cạn d Sự phát triển sinh vật đa bào 21/...
 • 5
 • 575
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT MÔN SINH HỌC 12ĐỀ 41

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT MÔN SINH HỌC 12 MÃ ĐỀ 41
... 0, 41 xám, cụt: 0 ,41 đen, cụt; 0,09 xám, dài; 0,09 đen, dài B 0, 41 xám, cụt;0 ,41 đen, dài ; 0,09 xám, dài ; 0,09 đen, cụt C 0, 41 xám, dài: 0 ,41 đen, cụt; 0,09 xám, cụt; 0,09 đen, dài D 0, 41 ... axit amin Dạng đột biến gen sinh prôtêin biến đổi A đảo vị trí thêm nuclêôtit ba hóa axit amin thứ 350 B nuclêôtit ba hóa axit amin thứ 350 C thêm nuclêôtit ba hóa axit amin thứ 350 D ... hợp trao đổi chéo nhiễm sắc thể bị rối loạn Câu 15: Dạng đột biến gen làm thay đổi cấu trúc phân tử prôtêin gen huy tổng hợp A Đảo vị trí cặp nuclêôtit ba hoá cuối B thêm cặp nuclêôtit ba mã...
 • 4
 • 83
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT MÔN SINH HỌC 12ĐỀ 42

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT MÔN SINH HỌC 12 MÃ ĐỀ 42
... gen huy tổng hợp A thay cặp nuclêôtit ba hoá cuối B cặp nuclêôtit ba hoá thứ 10 C Đảo vị trí cặp nuclêôtit ba hoá cuối D thêm cặp nuclêôtit ba hoá thứ 10 Câu 18: Trong dạng đột biến ... amin Dạng đột biến gen sinh prôtêin biến đổi A nuclêôtit ba hóa axit amin thứ 350 B thay đảo vị trí cặp nuclêôtit ba hoá axit amin thứ 350 C đảo vị trí thêm nuclêôtit ba hóa axit amin thứ ... tế bào sinh dưỡng có cặp nhiễm sắc thể tương đồng tăng thêm gọi A thể đa bội B thể đa nhiễm C thể tam bội D thể tam nhiễm Câu 23: Bộ ba mở đầu với chức qui định khởi đầu dịch qui định hóa...
 • 4
 • 73
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT MÔN SINH HỌC 12ĐỀ 43

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT MÔN SINH HỌC 12 MÃ ĐỀ 43
... gen huy tổng hợp A thêm cặp nuclêôtit ba hoá thứ 10 B cặp nuclêôtit ba hoá thứ 10 C Đảo vị trí cặp nuclêôtit ba hoá cuối D thay cặp nuclêôtit ba hoá cuối Câu 29: Trong bệnh sau người, ... biến đoạn nhiễm sắc thể thường gây hậu A khả sinh sản sinh vật B tăng cường độ biểu tính trạng C giảm cường độ biểu tính trạng D giảm sức sống làm chết sinh vật Câu 24: Ở người, bệnh mù màu (đỏ, ... thường, gen m qui định máu khó đông Gen nằm nhiễm sắc thể X, alen tương ứng Y Một cặp vợ chồng sinh trai bình thường gái máu khó đông Kiểu gen cặp vợ chồng là: B XMXm × XM Y C XMXm × Xm Y D XMXM...
 • 4
 • 195
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT MÔN SINH HỌC 12ĐỀ 44

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT MÔN SINH HỌC 12 MÃ ĐỀ 44
... nuclêôtit ba hoá thứ 10 B Đảo vị trí cặp nuclêôtit ba hoá cuối C cặp nuclêôtit ba hoá thứ 10 D thay cặp nuclêôtit ba hoá cuối Câu 22: Cơ chế di truyền cấp độ phân tử sinh vật tóm ... amin Dạng đột biến gen sinh prôtêin biến đổi A đảo vị trí thêm nuclêôtit ba hóa axit amin thứ 350 B thay đảo vị trí cặp nuclêôtit ba hoá axit amin thứ 350 C nuclêôtit ba hóa axit amin thứ ... hậu A tăng cường độ biểu tính trạng B giảm cường độ biểu tính trạng C khả sinh sản sinh vật D giảm sức sống làm chết sinh vật Câu 37: Đặc điểm di truyền tính trạng qui định gen lặn nằm nhiễm...
 • 4
 • 87
 • 0

10 Đề kiểm tra trắc nghiệm Chương 1 Giải tích 12 (7 điểm trắc nghiệm, 3 điểm tự luận) file WORD

10 Đề kiểm tra trắc nghiệm Chương 1 Giải tích 12 (7 điểm trắc nghiệm, 3 điểm tự luận) file WORD
... Tổ: Toán - Tin KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG Môn : Giải tích 12 Thời gian làm 45 phút Họ tên: ; Lớp: Điểm Lời phê Thầy (Cô) giáo ĐỀ BÀI (Mã đề 003A) PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 iểm) x3 x Câu 1: Hàm số y ... ? x +1 A y = 1; x = 1 B y = x + 1, x = C y = x, x = D y = x, x = 1 Câu 11 Phương trình tiếp tuyến đồ thị (C ) : y = x − x3 điểm uốn là: A y = 12 x B y = 3x C y = 3x − D y = x +1 Câu 12 Phương ... -1/ 3 B - 13 /6 C -1 D Câu 2: Hàm số y = x − x − đồng biến khoảng sau đây: B (−∞; 1) ;(0 ;1) B ( 1; 0);(0 ;1) C ( 1; 0); (1; +∞) D Đồng biến R Câu 3: Số điểm cực trị hàm số y = x + 10 0 là: B B C x −1...
 • 22
 • 1,066
 • 3

Kiểm Tra Trắc Nghiệm THPT Môn: Tiếng Anh ( Ban Cơ Bản) pptx

Kiểm Tra Trắc Nghiệm THPT Môn: Tiếng Anh ( Ban Cơ Bản) pptx
... station a few minutes earlier, A We would catch the train B We will catch the train C We might have caught the train D We would have missed the train 30 Charlie said that A He is thinking of going ... trống The United State has many different types of families While most American families are traditional ,(4 6) a father, mother and one or more children, 22 percent of all American families in ... there are no children These (4 7) couples may believe that they would not make good parents, they may want freedom the responsibilities of childrearing; or, perhaps they (4 8) _ physically able...
 • 4
 • 141
 • 0

Kiểm Tra Trắc Nghiệm THPT Môn: Tiếng Anh ( Ban Cơ Bản) - TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ ppt

Kiểm Tra Trắc Nghiệm THPT Môn: Tiếng Anh ( Ban Cơ Bản) - TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ ppt
... station a few minutes earlier, A We would catch the train B We will catch the train C We might have caught the train D We would have missed the train 30 Charlie said that A He is thinking of going ... trống The United State has many different types of families While most American families are traditional ,(4 6) a father, mother and one or more children, 22 percent of all American families in ... there are no children These (4 7) couples may believe that they would not make good parents, they may want freedom the responsibilities of childrearing; or, perhaps they (4 8) _ physically able...
 • 5
 • 206
 • 0

Kiểm Tra Trắc Nghiệm THPT Môn: Tiếng Anh ( Ban Cơ Bản) - Trường THPT Việt Bắ doc

Kiểm Tra Trắc Nghiệm THPT Môn: Tiếng Anh ( Ban Cơ Bản) - Trường THPT Việt Bắ doc
... which was built C built D All are correct III - READING Read the following passage Choose the best answer (A, B, C or D) to complete the passage We can (3 1) other people in many different ways ... faces There is also the phone (including the mobile!), the fax, and e-mail Television, film, painting, and photography can also communicate ideas Animals have ways of (3 2) information, too ... 42 Without transportation, our modern society could not exist A Our modern society could not exist if there is no transportation B Our modern society will not exist without having transportation...
 • 5
 • 184
 • 0

Kiểm Tra Trắc Nghiệm THPT Môn: Tiếng Anh ( Ban Cơ Bản) - THPT Việt Bắc pot

Kiểm Tra Trắc Nghiệm THPT Môn: Tiếng Anh ( Ban Cơ Bản) - THPT Việt Bắc pot
... which was built C built D All are correct III - READING Read the following passage Choose the best answer (A, B, C or D) to complete the passage We can (3 1) other people in many different ways ... faces There is also the phone (including the mobile!), the fax, and e-mail Television, film, painting, and photography can also communicate ideas Animals have ways of (3 2) information, too ... 42 Without transportation, our modern society could not exist A Our modern society could not exist if there is no transportation B Our modern society will not exist without having transportation...
 • 5
 • 222
 • 3

Xem thêm