Các trường hợp đặc biệt của câu điều kiện tiếng anh 12 vương quang vinh

CÁC TRƯỜNG hợp đặc BIỆT của câu bị ĐỘNG

CÁC TRƯỜNG hợp đặc BIỆT của câu bị ĐỘNG
... Chủ động : S + Modal V + V(nguyên thể) + O Bị động: S + modal V + be + VpII + (+ by + O) Ví dụ: - Chủ động: She can speak English fluently - Bị động: English can be spoken fluently III- Bị động ... câu mệnh lệnh thức Ta thường gặp câu mệnh lệnh thức như: - Close the door! (Đóng cửa vào) V O - Open the book! (Mở sách ra) V O Ta thấy cấu trúc của câu mệnh lệnh thức là: Dạng chủ động: Bị động: ... Chủ động: S + be + going to + V + O Bị động: S + be + going to + be + VpII + (by + O) Ví dụ: - My father is going to the gardening -> The gardening is going to be done by my father IV- Bị động...
 • 3
 • 312
 • 4

MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT CỦA CÂU BỊ ĐỘNG (Passive Voice) ppt

MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT CỦA CÂU BỊ ĐỘNG (Passive Voice) ppt
... done Một số Trường hợp đặc biệt khác: a Một số động từ đặc biệt: remember; want; try; like, hate Ví dụ: I remember them taking me to the zoo (active) I remember being taken to the zoo .(passive) ... me Một số câu đặc biệt phải dịch "Người ta" dịch sang tiếng Việt Ví dụ: It is said that = people say that ; (Người ta nói rằng) It was said that = people said that (Người ta nói rằng) Một số động ... photographs to be taken by her sister (passive) Ví dụ: She likes her boyfriend telling the truth (actiove) She likes being told the truth (passive) Một số Trường hợp đặc biệt nguyên mẫu có TO: Suppose;...
 • 7
 • 668
 • 5

các dạng đặc biệt của câu điều kiện

các dạng đặc biệt của câu điều kiện
... thực câu điều kiện "if" mang nghĩa "as, since, because" If + present simple, why (not) + V-inf Ví dụ: If you like the movie, why don't you go to the cinema? B Biến thể cụm động từ mệnh đề điều kiện ... gian điều kiện có thật mà nhấn mạnh tính hoàn tất If + present perfect, simple future Ví dụ If you have finished your homework, I shall ask for your help - Đối với câu gợi ý nhấn mạnh điều kiện ... Italy now - If dùng "as, since, because" kết hợp với động từ nhiều khác mệnh đề không thực câu điều kiện Ví dụ If you knew her troubles, why didn't you tell me? B Mệnh đề phụ (if-clause) - If...
 • 4
 • 224
 • 0

Hãy nêu cơ sở vật lý của quá trình nghiền, các thuyết nghiền, cácnguyên tắc nghiền và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình nghiền ? Vìsao có thể nói máy cắt thái, máy xay xát là những trường hợp đặc biệt của máy nghiền

Hãy nêu cơ sở vật lý của quá trình nghiền, các thuyết nghiền, cácnguyên tắc nghiền và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình nghiền ? Vìsao có thể nói máy cắt thái, máy xay xát là những trường hợp đặc biệt của máy nghiền
... Vì nói máy cắt thái, máy xay xát trường hợp đặc biệt máy nghiền ? Sở nói máy cắt thái, máy xay xát sở vật nguyên tắc làm việc dựa sở vật nguyên tắc làm việc máy nghiền Nguyên làm ... chuyên đề Nêu sở vật trình nghiền, thuyết nghiền, nguyên tắc nghiền yếu tố ảnh hưởng đến trình nghiền Từ liên hệ giải thích nói máy cắt thái, máy xay xát trường hợp đặc biệt máy nghiền Nhằm ... dòng khí tốc độ siêu âm (máy xay khí) KẾT LUẬN Quá trình tìm hiểu vấn đề trình nghiền, nêu lên được: sở vật trình nghiền, thuyết nghiền, nguyên tắc nghiền yếu tố ảnh hưởng đến trình nghiền...
 • 16
 • 1,678
 • 0

THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỔ PHÁ - XÂY DỰNG NỀN MẶT ĐƯỜNG KHI NÂNG CẤP CẢI TẠO VÀ TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỔ PHÁ - XÂY DỰNG NỀN MẶT ĐƯỜNG KHI NÂNG CẤP CẢI TẠO VÀ TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT
... XÂY DỰNG NỀN MẶT ĐƯỜNG KHI NÂNG CẤP CẢI TẠO VÀ TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT 7.1 Trường hợp nâng cấp cải tạo - Cải tạo đường công tác đưa đường lên cấp kỹ thuật cao dẫn tới phải xây dựng đường ... dụng phần đường mặt đường tuyến cũ 1) Mở rộng đường: - Mở rộng đường trường hợp thường gặp nâng cấp cải tạo đường Tuỳ theo cấp đường cần nâng cấp mà chiều rộng đường mở rộng thêm - 7m a) Nền đắp: ... biện pháp thi công tôn theo phương pháp sau: + Khi áo đường cũ không đắt tiền đắp đường lên trên, trường hợp áo đường cũ có tác dụng lớp đất, cải thi n chế độ thuỷ nhiệt mặt đường + Trường hợp...
 • 7
 • 4,321
 • 73

Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp trong các trường hợp đặc biệt doc

Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp trong các trường hợp đặc biệt doc
... khai hành chính: có Đơn đề nghị đổi, cấp lại Giấy phép lái xe - Yêu cầu, điều kiện thực TTHC: có + Khi đến đổi Giấy phép lái xe phải xuất trình Giấy phép lái xe, Giấy chứng minh nhân dân hộ chiếu ... phương) + Bản hồ sơ gốc phù hợp với GPLX (đối với trường hợp GPLX bị mất, có hồ sơ gốc); + Bản chụp Giấy phép lái xe (đối với trường hợp Giấy phép lái xe) ; * Đối với trường hợp bị tước GPLX phải có: ... cấp: Đã học lái xe tại: năm … Hiện có giấy phép lái xe hạng số cấp ngày tháng năm Đề nghị cho đổi, cấp lại giấy phép lái xe giới đường hạng: Lý do: ...
 • 6
 • 207
 • 0

giáo trình điển khiển tàu trong các trường hợp đặc biệt

giáo trình điển khiển tàu trong các trường hợp đặc biệt
... ĐIỀU KHIỂN TÀU CÁ TRONG CÁC TRƢỜNG HỢP ĐẶC BI ỆT Mã mô đun: MĐ04 Giới thiệu mô đun: Mô đun ” Điều khiển tàu cá trƣờng hợp đặc biệt mô đun chuyên môn nghề chƣơng trình ”Điều khiển tàu cá” trình ... Giáo trình “Điều khiển tàu trƣờng hợp đặc biệt giúp ngƣời học tiếp cận với kiến thức kỹ điều khiển tàu tình đặc biệt, gồm bài: Bài 1: Điều khiển tàu luồng hẹp Bài 2: Điều khiển tàu tầm nhìn xa ... Điều khiển tàu luồng hẹp, điều khiển tàu tầm nhìn xa bị hạn chế, điều khiển tàu tránh va biển, điều khiển tàu điều kiện sóng gió lớn, điều khiển tàu cứu nạn Mô đun đƣợc giảng dạy phòng học kết hợp...
 • 100
 • 182
 • 2

Một số trường hợp đặc biệt của bài toán vận tải

Một số trường hợp đặc biệt của bài toán vận tải
... trạm thu phụ Bài toán vận tải không cân thu phát Ví dụ: Giải toán vận tải sau: 150 100 145 100 140 11 150 180 12 13 Bài toán vận tải có ô cấm Trong thực tế nhiều lý dẫn tới hàng vận chuyển từ ... lượng hàng dương toán xuất phát PATƯ Bài toán vận tải có ô cấm Ví dụ: Giải toán vận tải 50 100 50 50 10 10 100 15 14 25 16 11 25 10 15 13 Biết ô (2, 2) ô (2, 4) ô cấm Bài toán vận tải có hàm mục ... phân phối hàng vào ô cấm Bài toán vận tải có ô cấm Bước 3: Kết luận Nếu PATƯ toán mở rộng có lượng hàng ô cấm không toán gốc có PATƯ PATƯ toán gốc PATƯ toán mở rộng Nếu PATƯ toán mở rộng có ô cấm...
 • 9
 • 131
 • 1

Câu điều kiện tiếng Anh doc

Câu điều kiện tiếng Anh doc
... ngữ câu điều kiện Điều kiện loại I • Nếu câu có “should” mệnh đề if, đảo “should” lên đầu câu If he should ring , I will tell him the news → Should he ring, I will tell him the news • Nếu câu ... + P2) → khả khách quan Ví dụ: The last crop might have been better if it had rained much D Câu điều kiện hỗn hợp II, III (the mixed conditional sentence type II and III) Cấu trúc Clause (would ... job now (the fact that I didn’t follow your advice, so I don’t have a job now) But for + noun + điều kiện loại II, III But for: không có… Ví dụ: You help me everyday so I can finish my work → But...
 • 3
 • 182
 • 1

Bài tập trắc nghiệm câu điều kiện tiếng Anh lớp 9

Bài tập trắc nghiệm câu điều kiện tiếng Anh lớp 9
... Russian at school, I would have understood him easily a b c d 89 If tomorrow the weather will be bad, the match will be postponed a b c d 90 If you will see Mike today, please ask him to phone me ... late the previous night, you ……… sleepy the next morning a feel b to feel c feels d will feel 39 If Peter ………., Sarah will be sad because she wants to meet him very much a comes b not come c ... understood d would understand 48 If it……………, they will not go out a rains b rained c rain d raining 49 Jame will not complete the work if she is ………… rarely enough a tell b telling c tells d told 50...
 • 4
 • 1,075
 • 15

Bài tập câu điều kiện tiếng anh lớp 10 (with key)

Bài tập câu điều kiện tiếng anh lớp 10 (with key)
... she wouldn’t be absent from her class If Windy had come, we wouldn’t have cancelled the meeting 10 If he hadn’t been angry, he would have say something 11.a have /will buy 12.b were /would 13.c...
 • 2
 • 399
 • 2

CHUYÊN ĐỀ CÂU ĐIỀU KIỆN TIẾNG ANH

CHUYÊN ĐỀ CÂU ĐIỀU KIỆN TIẾNG ANH
... to For other purposes: Với mục đích nói khác ta có loại câu điều kiện khác trình bày sau đây; a Inversion of “had”: Đảo ngữ với câu điều kiện loại Were - S – (to infinitive), S would V e.g Were ... tiếng Anh theo kiểu này, chắn cậu trượt TOEFL If - S - should, command Đỗ Bình – THPT Liễn Sơn, Lập Thạch, Vĩnh Phúc – www.violet.vn/quocbinh72 Trang 3.CONDITIONS CHUYÊN ĐỀ TỰ HỌC MÔN TIẾNG ANH ... early) II More conditional sentence forms: Một số loại câu điều kiện đặc biệt For a habit: Mẫu câu dùng để thói quen chủ thể ta thực theo mẫu câu sau: If - S – V(simple present) - S – V(simple present)...
 • 12
 • 288
 • 0

5 cấu trúc câu điều kiện tiếng Anh “kinh điển” xuất hiện trong mọi kỳ thi

5 cấu trúc câu điều kiện tiếng Anh “kinh điển” xuất hiện trong mọi kỳ thi
... (5) Câu điều kiện hỗn hợp Ở đề cập đến dạng câu giả định kết hợp loại loại loại câu thường xuyên xuất thi trung học phổ thông, thi lực tiếng Anh … không nhắc đến loại câu khác gần không xuất thi ... khứ, kết lại nên dùng câu điều kiện hỗn hợp Chú ý: Dấu hiệu nhận biết dạng câu điều kiện loại trạng từ thời gian: now, at present,… mệnh đề Một số dạng biến thể câu điều kiện (1) Unless = If not ... không cần nhấn mạnh việc hoàn thành tập (3) If Câu điều kiện loại diễn tả việc, tượng xảy tương lai Cấu trúc: If S Ved, S would V Chú ý: Với câu điều kiện loại 2, với chủ ngữ tobe chia were Ví dụ:...
 • 4
 • 219
 • 0

Xem thêm