sua cac bo bai kozmo speedroi

Bài giảng TT83-2005-BNV ( Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ PC lương đối với CB, CC, VC)

Bài giảng TT83-2005-BNV ( Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ PC lương đối với CB, CC, VC)
... quyền định nâng bậc lương trước thời hạn tháng (nâng lên bậc hệ số lương 3,33), thời điểm ông A hưởng bậc lương (bậc 4) tính kể từ ngày 01 tháng năm 2005 (thời điểm thiếu tháng để nâng bậc lương thường ... Thông tư hướng dẫn Bộ Nội vụ Thông tư liên tịch Bộ Nội vụ với Bộ, ngành liên quan Nay hướng dẫn bổ sung việc thực số chế độ phụ cấp sau: 1- Về đối tượng không áp dụng chế độ phụ cấp lương Cán ... có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo 2- Các nội dung sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương chế độ phụ cấp lương cán bộ, công chức, viên chức quy định Thông tư áp dụng kể...
 • 9
 • 231
 • 0

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC SỞ, CỦA UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ potx

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC SỞ, CỦA UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ potx
... thủ tục hành chính: n Thủ tục n Ghi chú: - Đối với thủ tục hành sửa đổi, bổ sung thay thế, việc chứa đựng thông tin nêu cần phải xác định rõ phận thủ tục hành sửa đổi, bổ sung thay - Đối với thủ ... Đối với thủ tục hành bị hủy bỏ bãi bỏ, thống kê theo nội dung nêu phải xác định rõ tên thủ tục hành bị hủy bỏ bãi bỏ; trường hợp thủ tục hành đăng tải Cơ sở liệu quốc gia thủ tục hành chính, định ... lý thủ tục hành chính: Thủ tục b - Trình tự thực hiện: - Cách thức thực hiện: - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thời hạn giải quyết: - Đối tượng thực thủ tục hành chính: - Cơ quan thực thủ tục hành...
 • 4
 • 174
 • 0

Luật các TCTD sửa đổi bổ xung

Luật các TCTD sửa đổi bổ xung
... Chính phủ." Điều 20 sửa đổi, bổ sung sau: "Điều 20 Giải thích từ ngữ Trong Luật này, từ ngữ hiểu sau: Tổ chức tín dụng doanh nghiệp thành lập theo quy định Luật quy định khác pháp luật để hoạt động ... i) Các trường hợp giải thể, thủ tục giải thể; k) Thủ tục sửa đổi điều lệ Điều lệ tổ chức tín dụng thực sau Ngân hàng Nhà nước chuẩn y, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác" Điều 31 sửa đổi, ... 84 sửa đổi, bổ sung sau: "Điều 84 Tài chính, kế toán Thu, chi tài chính, năm tài chính, hạch toán tổ chức tín dụng thực theo quy định pháp luật tài chính, kế toán, thống kê." 19 Điều 105 sửa đổi, ...
 • 10
 • 277
 • 0

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung quy chế thống nhất quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh quảng ngãi

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung quy chế thống nhất quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
... Điều 11 sửa đổi, bổ sung sau: a) Cán bộ, công chức, viên chức công tác nước thuộc thẩm quy n định Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gửi hồ sơ đến Sở Ngoại vụ, hồ sơ gồm: - Thư mời quan, tổ chức nước ... (theo Quy t định việc phân cấp quản Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh) quan chủ quản phải xin ý kiến thống văn Thường trực Tỉnh ủy báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước đồng ý cho phép cán bộ, công chức, ... dân tỉnh theo qui định Khoản Điều 11 sửa đổi, bổ sung sau: a) Công dân nước nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh-Công an tỉnh Quảng Ngãi Cục Quản lý Xuất nhập...
 • 3
 • 379
 • 0

Bài dự thi Cuộc thi tìm hiểu về luật lao động sửa đổi, bổ sung

Bài dự thi Cuộc thi tìm hiểu về luật lao động sửa đổi, bổ sung
... ngời lao động Câu 3: Bộ luật lao động có điều quy định chấm dứt hợp đồng lao động? Hãy nêu nội dung điều luật Quyền lợi ngời lao động chấm dứt hợp đồng lao động đợc quy định nh nào? - Bộ luật lao ... Bộ luật lao động đợc sửa đổi bổ sung 3/ Ngời lao động làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phơng chấm dứt hợp đồng lao động, nhng phải báo cho ngời sử dụng lao động ... hợp đồng lao động với ngời lao động Trong trờng hợp không sử dụng hết số lao động có phải có phơng án sử dụng lao động theo quy định pháp luật Ngời lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động theo...
 • 13
 • 2,040
 • 2

Phân tích và bình luận về các chủ thể có quyền lãnh đạo đình công theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động năm 2006

Phân tích và bình luận về các chủ thể có quyền lãnh đạo đình công theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động năm 2006
... 03 LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM NỘI DUNG Phân tích bình luận chủ thể quy n lãnh đạo đình công theo quy định Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật lao động năm 2006 Từ Bộ luật lao động (BLLĐ) năm ... BLLĐ năm 2006 Đình công quy n người lao động Khoản Điều BLLĐ quy định: “Người lao động quy n đình công theo quy định pháp luật Điều 172 Luật sửa đổi bổ sung số điều BLLĐ năm 2006 quy định: Đình ... LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐỀ BÀI Phân tích bình luận chủ thể quy n lãnh đạo đình công theo quy định Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật lao động năm 2006 Cho tình huống: Lấy lý hoạt động...
 • 18
 • 280
 • 0

Luật khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo

Luật khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo
... khoản Điều 34 Nghị định Chính phủ số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật khiếu nại, tố cáo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật khiếu nại, tố cáo : ... tháng 11 năm 2006 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật khiếu nại, tố cáo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật khiếu nại, tố cáo ... nhất, theo Khoản Điều 73 Luật Khiếu nại, tố cáo (sửa đổi bổ sung năm 2005) quy định: “1- Việc giải tố cáo phải lập thành hồ sơ Hồ sơ giải tố cáo bao gồm: a) Đơn tố cáo ghi lời tố cáo; b) Biên xác...
 • 8
 • 365
 • 0

Cấu tạo, quy trình sữa chữa,tác nghiệp kiểm tra các bộ phận chính và tổng thể của hai đầu máy D12E và D19E

Cấu tạo, quy trình sữa chữa,tác nghiệp kiểm tra các bộ phận chính và tổng thể của hai đầu máy D12E và D19E
... giỳ khc +Kim tra phiu kim tra tng hp sa cha h thng hóm ca c s sa cha u mỏy - Yờu cu phiu kim tra phi ghi cỏc hng mc kim tra, kt qu kim tra v cú y ch ký ca cỏc thnh viờn kim tra +Kim tra h thng ... c Kim tra h s nghim thu ca c s sa cha u mỏy H s gm: - Phiu kim tra sa cha u m - Phiu kim tra khuyt tt cỏc chi tit múc ni, m Yờu cu phiu kim tra phi ghi cỏc hng mc kim tra, kt qu kim tra v ... lanh, piston phi phự hp vi hn quy nh ca nh ch to +Kim tra h s nghim thu ng c Diesel ca c s sa cha u mỏy H s kim tra gm: - Phiu kim tra tng hp sa cha ng c; - Phiu kim tra th nghim ng c; - Riờng i...
 • 29
 • 720
 • 1

Bài 33 Hạt và các bộ phận của hạt

Bài 33 Hạt và các bộ phận của hạt
... +Giống nhau: -các phận hạt: Vỏ,phôi,chất dinh dưỡng dự trữ -Bộ phận bao bọc bảo vệ hạt: Vỏ hạt -Bộ phận phôi:Rễ mầm,thân mầm,chồi mầm,lá mầm +Khác nhau: Hạt phận hạt Dấu hiệu Hạt đỗ đen Hạt ngô Số ... hai loại hạt: ngô đỗ đen Dùng kính lúp quan sát đối chiếu với hình 33. 1 hình 33. 2 ->tìm đủ phận hạt? HS:-Tự bóc tách hai loại hạt -Tìm đủ phận hạt điền vào bảng tr.108 SGK Hạt phận hạt Câu hỏi ... Hạt phận hạt Hoạt động Phân biệt hạt mầm hạt hai mầm *Mục tiêu:Nắm đặc điểm phân biệt hạt mầm hạt hai mầm *Tiến hành mới: GV:Yêu cầu HS vào bảng Tr.108 SGK làm mục 1->Nêu giống khác hạt ngô hạt...
 • 9
 • 1,091
 • 3

Bài 33 Hạt và các bộ phân của hạt

Bài 33 Hạt và các bộ phân của hạt
... nói hạt lạc có 3phần vỏ , phôi chất dinh dưỡng dự trữ Theo em câu nói có xác không ? Tiểu kết 2: phân biệt hạt Hoạt động 2 :Phân biệt hạt lámầm v hạt mầm lámầm hạt hai lámầm(16 phút) Dựa vào số ... hai lámầm(16 phút) Dựa vào số mầm củaphôi để phân biệt hạt lámầmv hạt -Cho học sinh nhìn lại bảng trang 108 hai lámầm sgk để điểm giống khácnhau hạt hai la ùmầm hạt lámầm -Cho học sinh đọc thông ... phút + Dựa vào đặc điểm chủ yếu để phân biệt hạt hai la ùmầm hạt lámầm? +Thế mầm hai mầm ? cho ví dụ phôi chất dinh dưỡng dự trữ -Học sinh tự bóc vỏ tách hạt tìm phận hạt hình vẽ -Các nhóm thảo...
 • 3
 • 1,549
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: giúp hs nhận rõ ưu nhược điểm trong bài viết của mình biết sửa các lỗi về bố cục liên kết dùng từ đặt câu hành văncác dạng bài tập phân bổ tổn thất chungluật sửa đổi bổ sung một số điều của luật các tổ chức tín dụnghướng dẫn các trò ảo thuật với bộ bàiluật sửa đổi bổ sung một số điều của các luậtcác trò ảo thuật đơn giản với bộ bàihướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi quốc gia của bộ giáo dục đào tạo môn hóa họccác dạng bài tập mẫu nguyên tử bocác trò ảo thuật với bộ bàiluật sửa đổi bổ sung một số điều của luật các tổ chức tín dụng số 202004qh11các dạng bài tập về mẫu nguyên tử bobài giảng các bộ phận hạtcác dạng bài tập sửa lỗi sai trong tiếng anhbài 33 hạt và các bộ phận của hạtbài hạt và các bộ phận của hạt308-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (376).pdfLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNU317-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (384).pdf332-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (398).pdfTiểu luận triết học: Phát triển và sử dụng nguồn nhân lực để phát triển kinh tế xã hôi trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hộiSáng kiến kinh nghiệm toán 7Luận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUKẾT hợp GIẢI THUẬT DI TRUYỀN và MẠNG nơ RON RBF NHẬN DẠNG và xử lý tín HIỆU điều KHIỂN PHI TUYẾNLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUGiấy ủy quyền nhận cổ tức năm 2015Luận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUKHẢO sát điện áp lưới PHÂN PHỐI KHI có máy PHÁT điện GIÓLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUMẠNG TRUYỀN ĐỒNG THỜI THÔNG TIN và NĂNG LƯỢNG CHẾ độ SONG CÔNGLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUgdt bao cao tinh hinh quan tri 6t dau nam 2017 cbttLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNU