Trắc nghiệm kiến thức java

trắc nghiệm kiến thức java

trắc nghiệm kiến thức java
... } a Lỗi biên dịch dòng tập tin Parrot .java phương thức fly() protected lớp cha lớp Bird Parrot nằm package b Lỗi biên dịch dòng tập tin Parrot .java phương thức fly() protected lớp cha public lớp ... a) f.add(mb) b) f.setMenu(mb) c) f.addMenu(mb) d) f.setMenuBar(mb) 204 Phụ Lục B: Đáp án trắc nghiệm kiến thức 1.c; 2.b; 3.d; 4.c; 5.d; 6.d; 7.c; 8.a; 9.d; 10.a; 11.a; 12.c; 14.d; 15.a; 16.d; 17.a; ... lớp c Lỗi biên dịch dòng tập tin Parrot .java phương thức getRefCount() static lớp cha d Chương trình biên dịch thành công phát sinh Exception chạy phương thức fly() lớp Parrot không gọi 58 Chọn...
 • 29
 • 155
 • 0

Trắc nghiệm kiến thức Trung học phổ thông (THPT)

Trắc nghiệm kiến thức Trung học phổ thông (THPT)
... Hon thnh quỏ trỡnh nghiờn cu ng dng ố ti vo thc t - Gi thiờ khoa học: s ụng phng phỏp trc nghim vo quỏ trỡnh dy v hc ly hc sinh lm trung tõm thy c kh nng ch ng tớch cc sỏng to ca hc sinh S ụng ... Int(Rnd * sumsent) + 'Chon ngau nhien mot cau trac nghiem nduplicate = For j = To i - 'Kiem tra trung If question(j) = curnum Then 'Neu cau trac nghiem da nduplicate = End If Next j If nduplicate...
 • 35
 • 709
 • 0

Chương trình trắc nghiệm kiến thức THPT dựa trên ngôn ngữ Visual Basic

Chương trình trắc nghiệm kiến thức THPT dựa trên ngôn ngữ Visual Basic
... trỡnh Trc nghim kin thc THPT s dng phn mm Microsoft Visual Basic for Windows Version 6.0 thit k cỏc chng trỡnh ng dng chy trờn windows l ngụn ng thõn thin v gn gi Visual Basic l mt cụng cụ phỏt ... trỡnh hc hn Ti liu tham kho + Visual Basic cho sinh viờn & k thut viờn khoa cụng ngh thụng tin Tỏc gi: Ks inh Xuõn Lõm Nh xut bn Thng kờ + T hc lp trỡnh Visual Basic 6.0 Tỏc gi: u Quang Tun Nh ... Quang Tun Nh xut bn Tr + Giỏo trỡnh hc v thc hnh Microsoft Visual Basic cn bn Tỏc gi: inh Xuõn Lõm Nh xut bn Thng kờ + Nhng bi thc hnh Visual Basic 6.0 Tỏc gi: inh Xuõn Lõm Nh xut bn Thng kờ 34 Website:...
 • 35
 • 475
 • 7

Trắc nghiệm kiến thức THPT

Trắc nghiệm kiến thức THPT
... nắm bắt kiến thức học sinh từ rút kinh nghiệm cần thiết thấy kết khả thi phương pháp trắc nghiệm sử dụng thành cơng việc dạy học Đề tài trắc nghiệm kiến thức THPT góp phần nâng cao kiến thức lập ... Văn, Sử Địa trường THPT" Case 3: txt1.Text = " Đây form trắc nghiệm kiến thức mơn Tin trường THPT" Case 4: txt1.Text = " Đây form trắc nghiệm kiến thức mơn Tiếng Anh trường THPT " Case 5: txt1.Text ... giới thiệu form trắc nghiệm chương trinh" Case 1: txt1.Text = " Phần form trăc nghiệm kiến thức mơn Tốn, Lý, Hoa, Sinh trường THPT" Case 2: txt1.Text = " Phần form trác nghiệm kiến thức mơn Văn,...
 • 35
 • 299
 • 0

500 câu hỏi thi trắc nghiệm kiến thức cơ bản về chứng khoán

500 câu hỏi thi trắc nghiệm kiến thức cơ bản về chứng khoán
... 500 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CƠ BẢN VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Câu 1: Người sở hữu cổ phiếu trái phiếu hưởng: a Lãi suất cố ... loại chứng khoán Câu 25: Quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở quỹ: a Có chứng niêm yết thị trường chứng khoán b Liên tục phát hành chứng quỹ c Không mua lại chứng quỹ d Chỉ phát hành chứng quỹ lần Câu ... Giao dịch chứng khoán niêm yết/đăng ký giao dịch Câu 65: Môi giới chứng khoán nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, công ty chứng khoán đại diện cho khách hàng tiến hành giao dịch chứng khoán thông...
 • 109
 • 690
 • 0

CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC TỔNG hợp DÀNH CHO đoàn VIÊN

CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC TỔNG hợp DÀNH CHO đoàn VIÊN
... 2005 đề tiêu phát triển đoàn viên là: a Phát triển 150.000 đoàn viên b Phát triển 200.000 đoàn viên c Phát triển 250.000 đoàn viên d Phát triển 300.000 đoàn viên 174 Đoàn Thanh niên cộng sản ... giải phóng d Tổng bí thƣ BCH TW Đảng 135 " Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công" Hai câu thơ đƣợc chủ tịch Hồ Chí Minh nói lần vào dịp: a Hội nghị hợp mặt trận ... đề tiêu giúp vốn cho niên là: a Giúp vốn cho niên vay 30 tỷ đồng b Giúp vốn cho niên vay 35 tỷ đồng c Giúp vốn cho niên vay 40 tỷ đồng d Giúp vốn cho niên vay 50 tỷ đồng 173 Đoàn Thanh niên cộng...
 • 51
 • 1,493
 • 3

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm kiến thức về bảo hộ lao động ppt

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm kiến thức về bảo hộ lao động ppt
... thành phần Hội đồng Bảo hộ lao động doanh nghiệp gồm: a-Đại diện người sử dụng lao động, cán bảo hộ lao động, cán y tế cán kỹ thuật b-Đại diện người sử dụng lao động, cán bảo hộ lao động, cán ... pháp bảo hộ lao động qui định tối thiểu phải bố trí bác sỹ y tá doanh nghiệp có nhiều yếu tố độc hại có số lao động từ: a-151 lao động đến 300 lao động b-301 lao động đến 500 lao động c-501 lao động ... lợi người lao động an toàn lao động, vệ sinh lao động b-Nội qui an toàn lao động, vệ sinh lao động doanh nghiệp; nghĩa vụ quyền lợi người lao động an toàn lao động, vệ sinh lao động c-Mục đích,...
 • 18
 • 1,613
 • 22

BỘ 150 CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BỘ 150 CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
... *.doc; *.dat; *.xls *.avi II MS Excel (15 Câu) Trong Excel, ô A2 có giá trị Tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 nhận kết quả: A B C #VALUE! D #DIV/0! Khi gõ công thức xong nhấn Enter, máy #N/A có nghĩa ... Là ngôn ngữ siêu văn B Là hình thức trao đổi thông tin dạng thư thông qua hệ thống mạng máy tính C Là file tạo Word, Excel, PowerPoint… chuyển sang dạng html D Tất câu sai Khi thấy tên miền địa ... Text C Square D Tight 90 Phát biểu sai nói chức Mail Merge Word? A Phải có hai tệp tin: tệp tin liệu tệp tin B Tệp tin liệu tạo Word Excel C Mail Merge gửi nhận thư điện tử giống Gmail D Mail Merge...
 • 30
 • 3,510
 • 6

Bộ câu hỏi phần thi trắc nghiệm kiến thức công nghệ thông tin

Bộ câu hỏi phần thi trắc nghiệm kiến thức công nghệ thông tin
... Không Hỏi đáp tham gia ý kiến: Liên hệ với Thường trực tổ chức Hội thi để giải đáp hỗ trợ: - Các đội thi có ý kiến, bổ sung, hỏi đáp câu hỏi thi trắc nghiệm - Nếu đội thi có nhu cầu thi thử phần ... tin, cung cấp thông tin dịch vụ hành công D: Cả đáp án TRUNG TÂM THÔNG TIN TIN HỌC VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Trang 33/37 HỘI THI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC VĂN PHÒNG ... dụng Công nghệ thông tin quan nhà nước: A: Hỗ trợ chương trình cải cách hành B: Sử dụng chung sở hạ tầng công nghệ thông tin cho nhiều quan nhà nước C: Phổ cập ứng dụng công nghệ thông tin, cung...
 • 37
 • 1,580
 • 2

Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm kiến thức công nghệ thông tin

Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm kiến thức công nghệ thông tin
... *.doc; *.dat; *.xls *.avi II MS Excel (15 Câu) Trong Excel, ô A2 có giá trị Tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 nhận kết quả: A B C #VALUE! D #DIV/0! Khi gõ công thức xong nhấn Enter, máy #N/A có nghĩa ... Là ngôn ngữ siêu văn B Là hình thức trao đổi thông tin dạng thư thông qua hệ thống mạng máy tính C Là file tạo Word, Excel, PowerPoint… chuyển sang dạng html D Tất câu sai Khi thấy tên miền địa ... Text C Square D Tight 90 Phát biểu sai nói chức Mail Merge Word? A Phải có hai tệp tin: tệp tin liệu tệp tin B Tệp tin liệu tạo Word Excel C Mail Merge gửi nhận thư điện tử giống Gmail D Mail Merge...
 • 13
 • 1,874
 • 3

trắc nghiệm kiến thức dịch vụ khách hàng của bạn

trắc nghiệm kiến thức dịch vụ khách hàng của bạn
... tới khách hàng sẽ: A Phải đề cập tới dịch vụ khách hàng bố cáo nhiệm vụ B Ít 18,3% nhân viên làm việc phòng ban dịch vụ khách hàng C Các nhà quản lý trải qua vị trí nhân viên dịch vụ khách hàng ... thoại khách hàng bạn minh chứng cho gắn kết công ty với khách hàng Trung tâm điện thoại khách hàng biểu tượng hữu hình thể tình cảm nỗ lực công ty thành công khách hàng D Chăm sóc khách hàng triết ... hướng Dịch vụ Khách hàng phải trội định hướng Dịch vụ nói chung Tất phòng ban phải hiểu hình thành khuynh hướng dịch vụ khách hàng hoàn hảo cho công ty Nhiều vấn đề loại trừ hoàn toàn, bạn biết...
 • 8
 • 329
 • 1

10 câu trắc nghiệm kiến thức dinh dưỡng dành cho bà bầu pdf

10 câu trắc nghiệm kiến thức dinh dưỡng dành cho bà bầu pdf
... c 100 0 kalo Đáp án: A Khi mang bầu, bạn cần tăng lượng hàng ngày lên khoảng 300 kalo đủ dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe thân phát triển em bé Axit folic – chìa khóa dinh dưỡng cho phát ... không vượt 30% 10 Lượng sắt tối thiểu cho thai phụ ngày là? a 5mg b 10mg c 30mg Đáp án: C Sắt phòng tránh chứng thiếu máu giữ chức sản xuất hồng cầu cho thể mẹ, vận chuyển oxy cho thể bé ... hệ tiêu hóa, tránh táo bón cho bầu Bạn nên ăn khoảng phần rau xanh, phần hoa tươi (nhất loại giàu vitamin C cam) ngày Loại thực phẩm sau chứa nhiều protein tốt cho sức khỏe? a Đậu xanh b Các...
 • 8
 • 402
 • 1

100 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức công nghệ thông tin

100 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức công nghệ thông tin
... sẵn liệu kí tự Tin học van phong” ; Tại ô B2 gõ vào công thức = LOWER(A2) nhận kết : - TIN HỌC VAN PHONG - Tin học van phong - tin học van phong - Tin Học Van Phong Các kiểu liệu thông dụng Excel ... ảnh sinh động - Thông tin không linh hoạt không thân thiện với người dùng - Khả trao đổi thông tin không phụ thuộc tốc độ đường truyền 24 Theo bạn, công nghệ 3G nghĩa gì? - Là công nghệ cho phép ... chương trình - Tất câu sai Thao tác nhấp chuột phải vào biểu tượng tệp tin chọn Properties để: - Xem thuộc tính tệp tin - Sao chép tệp tin - Xoá tệp tin - Đổi tên tệp tin Để đọc tập tin có định dạng...
 • 15
 • 1,263
 • 8

câu hỏi thi công chức ôn tập tin học văn phòng BỘ CÂU HỎI PHẦN THI TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

câu hỏi thi công chức ôn tập tin học văn phòng BỘ CÂU HỎI PHẦN THI TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
... công thức =Mod(26,7) cho kết quả: A: B: C: TRUNG TÂM THÔNG TIN TIN HỌC VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ D: Trang 8/34 Trang 8/34 HỘI THI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC VĂN PHÒNG ... dùng C An toàn thông tin D Cả đáp án TRUNG TÂM THÔNG TIN TIN HỌC VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Trang 26/34 Trang 26/34 HỘI THI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC VĂN PHÒNG LẦN THỨ ... đoạn văn nội dung văn tối thi u bao nhiêu? TRUNG TÂM THÔNG TIN TIN HỌC VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Trang 28/34 Trang 28/34 HỘI THI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC VĂN PHÒNG...
 • 34
 • 4,426
 • 18

Xem thêm

Từ khóa: trắc nghiệm kiến thức tổng hợptrắc nghiệm kiến thức tiếp thịtrắc nghiệm kiến thức lịch sử việt namtrắc nghiệm kiến thức internettrắc nghiệm kiến thức âm nhạcbộ đề trắc nghiệm kiến thức tổng hợptrắc nghiệm kiến thức kinh tế tổng hợpbộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức tổng hợptrắc nghiệm kiến thức tổng hợp có đáp ántrắc nghiệm kiến thức bán hàngtrắc nghiệm kiến thức máy tínhcâu hỏi trắc nghiệm kiến thức môi trườngtrắc nghiệm kiến thức về môi trườngtrắc nghiệm kiến thức môi trườngtrắc nghiệm kiến thức phật họcĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 48. Quả