ĐỀ CƯƠNG MÔN Đo đạc full

ĐỀ CƯƠNG MÔN Đo đạc full

ĐỀ CƯƠNG MÔN Đo đạc full
... Bố trí thủy trực đo sâu: XĐ độ sâu thủy trực đo sâu Thủy trực đo tốc độ: Đo tốc độ = máy đo = phao + MĐích tuyến đo lưu lượng xác định đc lượng nc chuyển qua m.c ngang Tuyến đo mực nc ( tuyến ... cần bố trí đo sâu Về mùa kiệt 2÷3 tháng đo sâu lần Riêng đo chi tiết lần đo lưu lượng đồng thời đo sâu - Khi tốc độ dòng nước V ≤ 1,00m/s công tác đo sâu mặt ngang tiến hành kết hợp với đo tốc độ ... dòng nước, nghĩa đo tốc độ đo sâu thủy trực đo tốc độ đo sâu thủy trực đo sâu Khi tốc độ dòng nước lớn cường suất mực nước lớn 0,5m/h công tác đo sâu mặt ngang tiến hành trước sau đo tốc độ Câu...
 • 13
 • 148
 • 0

ĐỀ CƯƠNG môn đo đạc địa CHÍNH

ĐỀ CƯƠNG môn đo đạc địa CHÍNH
... niệm đồ địa chính: - Bản đồ địa sở: Là tên gọi chung cho đồ gốc đo vẽ phương pháp đo vẽ trực tiếp thực địa, đo vẽ phương pháp có sử dụng ảnh hàng không kết hợp với đo vẽ bổ sung thực địa hay ... lập đồ địa phương pháp đo vẽ trực tiếp thực địa phương pháp sử dụng ảnh hàng không kết hợp với đo vẽ bổ sung Ưu, nhược điểm phương pháp Thành lập BĐĐC phương pháp đo vẽ trực tiếp thực địa: Quy ... trình công nghệ: Phương án kĩ thuật đo đạc thành lập BĐĐC Thành lập lưới tọa độ địa Thành lập lưới khống chế đo vẽ Đo vẽ chi tiết ngoại nghiệp Biên tập đồ địa Đánh số thửa, tính diện tích lập...
 • 15
 • 118
 • 0

Đề cương môn Đồ gá ppt

Đề cương môn Đồ gá ppt
... 9: (2,5 đ) Trình bày mục đích sử dụng đồ gá. Tại sử dụng đồ chuyên dùng lại không cần đến phương pháp cắt thử rà trình gia công ? a) Các phương pháp đặt chi tiết gia công: - Phương pháp ... vị bằng cách tự lựa hoặc tuỳ động Câu 8: (2,5 đ)Trình bày phương pháp đặt chi tiêt gia công? Tại sử dụng đồ chuyên dùng lại cho suất cao chất lượng sản phẩm ổn định hơn? a) Thông thường ... dụng của lực cắt Câu 3: (2.0 đ) Trình bày khái niệm, đặc điểm, công dụng chi tiết điển hình đồ phay? Các chi tiết định vị đồ gá phay gồm: a) Khi bề mặt định vị là mặt phẳng...
 • 12
 • 823
 • 6

Đề cương môn độ phì nhiêu đất đai và phân bón

Đề cương môn độ phì nhiêu đất đai và phân bón
... nhu cầu bón phân sở bón phân hợp lý Mục tiêu môn học 2.1 Mục tiêu tổng quát - - sau hòan tất môn học, sinh viên có khả nhận biết thành phần độ phì nhiêu đất đai, tính chất, đặc điểm độ phì nhiêu ... dụng phân bón hiệu Mục tiêu cụ thể: Kiến thức: nhận diện qui luật hình thành phát triển độ phì đất, tính chất độ phì đất, lọai phân bón bản, phương pháp xác định nhu cầu bón phân sở bón phân ... thực bón phân hành, tập, phương pháp bón kiểm tra phân hợp lý dưỡng phân bón Trạng thái chất dinh dưỡng phân bón Chẩn đóan sử dụng phân bón Chẩn đóan sử dụng phân bón Chẩn đóan sử dụng phân bón...
 • 9
 • 257
 • 0

đề cương môn đo lường điện

đề cương môn đo lường điện
... đổi dụng cụ đo Câu 19: Điện áp cầu đo cân đo điện trở có giá trị phụ thuộc vào : ~ Tỷ số vai (tỷ số điện trở nhánh) cầu Câu 20: Gọi X đối tượng cần đo, X0 đơn vị đo A số kết đo Đo lường trình ... thay đổi điện trở phụ vôn mét Câu 154: Đo điện trở cách điện đường dây megômet giá trị điện trở đo sẽ: ~ nhỏ giá trị điện trở cách điện thực Câu 158: Thay đổi thang đo cho ampetmét từ điện cách: ... cấu đo có giá trị nhỏ điện trở cấu ~ Mắc vào cấu điện trở song song với cấu đo có giá trị lớn điện trở cấu Câu 66: Để tạo thang đo áp lớn cấu đo từ điện người ta phải làm : ~ Mắc vào cấu điện...
 • 29
 • 199
 • 1

Đề cương môn học: Đặc điểm địa chính trị thế kỷ XX.

Đề cương môn học: Đặc điểm địa chính trị thế kỷ XX.
... th k XXI, Tng cc II, B Quc phũng, H., 1993 Ph-ơng pháp, hình thức kiểm tra-đánh giá kết học tập môn học * Thi ht mụn: - Hỡnh thc: Vit chuyờn v bo v trc hi ng chuyờn mụn - im v t trng: 100% Phờ...
 • 6
 • 92
 • 2

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Đặc điểm kinh tế xã hội của các tộc người thiểu số ở Việt Nam

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Đặc điểm kinh tế xã hội của các tộc người thiểu số ở Việt Nam
... dung môn học: Cung cấp cho người học vấn đề cốt lõi vấn đề dân tộc, đặc điểm kinh tế- hội dân tộc thiểu số Việt Nam Trên sở đó, nhận diện tính tương đồng dị biệt vùng miền kinh tế - hội ... Dân tộc học : Các dân tộc người Việt Nam ( tỉnh phía Bắc ) NXB KHXH, H, 1978 Viện Dân tộc học : Các dân tộc người Việt Nam tỉnh phía Nam ) NXB KHXH, H, 1984 Viện Dân tộc học : Một số vấn đề kinh ... đồng dị biệt hoạt động kinh tế ( so sánh vùng miền tộc người ) 2.5 Biến đổi kinh tế 2 Tổng 30 10 10 vấn đề đặt Chƣơng Đặc điểm hội 3.1Quá trình tộc người tác động hội 3.2 Thiết chế gia đình...
 • 4
 • 156
 • 2

ĐỀ CưƠNG MÔN HỌC: Đặc điểm và tính chất của chủ nghĩa tư bản hiện đại

ĐỀ CưƠNG MÔN HỌC: Đặc điểm và tính chất của chủ nghĩa tư bản hiện đại
... Những luận điểm V.I.Lênin chủ nghĩa đế quốc lụân điểm thời đại ngày 4 10 1.1 Những luận điểm V.I.Lênin định nghĩa đặc tính chủ nghĩa đế quốc 1.2 Những biến đổi (điểm mới) lụân điểm thời đại ngày ... quốc tế chủ nghĩa độc quyền nhà nước Chƣơng 4: Những tiềm năng, 2 giới hạn mâu thuẫn chủ nghĩa đại Học liệu 6.1 Giáo trình môn học V.I.Lênin, Chủ nghĩa đế quốc, giai đoạn chủ nghĩa bản, ... điểm 12 chủ nghĩa tƣ hịên đại 3.1 Sự chuyển biến từ chủ nghĩa độc quyền sang chủ nghĩa độc quyền nhà nước từ sau 1945 nước chủ nghĩa 3.2 Những biến đổi sở vật chất- kỹ thuật mô hình sản...
 • 4
 • 118
 • 1

ĐỀ CƯƠNG môn học đo đạc địa CHÍNH

ĐỀ CƯƠNG môn học đo đạc địa CHÍNH
... lập đồ địa Cạnh phải đo đo về, lần đo cần đọc số lần Hạn sai quy định sau: Số chênh đọc số lần đo ≤ 2a Số chênh đo đo ≤6.10-6D hoặc(n số lần đo) Đo áp suất nhiệt độ đầu cạnh cạnh dài 600m, đo trước ... côg tác đo góc đo cạnh đường chuyền địa cấp 1, cấp2 A/ Đo góc : -Góc lưới đường chuyền địa cấp I, cấp II đo máy kinh vĩ quang học, kinh vĩ điện tử, toàn đạc điện tử với độ xác 1’’ đến 5’’ -Đo góc ... bình sai sổ đo • Kết thúc trình đo vẽ kiểm tra lại ε ≤ ±90” trình đo đạc đạt yêu cầu • - Quay máy ngắm điểm chi tiết, đo góc βi, đo khoảng cách Di; (nếu cần xác định độ cao điểm chi tiết đo thêm...
 • 23
 • 113
 • 0

Đề cương ôn tập môn ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH

Đề cương ôn tập môn ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH
... đổi B Đo vẽ bổ sung đồ địa Việc đo vẽ bổ sung đồ địa thực đơn vị hành cấp xã có đồ địa chưa đo vẽ khép kín đơn vị hành chính, kể khu vực đo vẽ khoanh bao đồ địa chưa đo vẽ chi tiết đến đất C Đo ... Bản đồ địa lập phương pháp đo vẽ trực tiếp thực địa máy toàn đạc điện tử, phương pháp sử dụng công nghệ GNSS đo tương đối phương pháp sử dụng ảnh hàng không kết hợp với đo vẽ trực tiếp thực địa ... sót đo vẽ đồ địa chính; Mốc giới, đường địa giới hành đồ đƣợc chỉnh lý, bổ sung trường hợp có định thay đổi địa giới hành chính, lập đơn vị hành mới, lập hồ sơ địa giới, cắm mốc địa giới thực địa; ...
 • 21
 • 469
 • 2

Đề cương ôn tập môn đo đạc địa chính

Đề cương ôn tập môn đo đạc địa chính
... toàn đạc điện tử, máy đo GPS, loại máy kinh vĩ, thước dây mia sẵn có Việc đo đạc tiến hàng thực địa, số liệu xử lý tiếp phòng để biên tập đồ Phương pháp đo trực tiếp thực địa có ưu điểm lớn là: Đo ... trình công nghệ thành lập đồ địa phương pháp đo vẽ trực tiếp thực địa phương pháp sử dụng ảnh hàng không kết hợp với đo vẽ bổ sung Ưu nhược điểm phương pháp • Phương pháp đo vẽ trực tiếp thực địa: ... mốc địa giới hành chính, điểm ngoặt đường địa giới Khi đường địa giới cấp thấp trùng biểu thị đường địa giới cấp cao Các đường địa giới phải phù hợp hồ sơ địa giới Ranh giới đất: đất ytố đồ địa...
 • 23
 • 105
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN “ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH”

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN “ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH”
... nội dung công tác điều vẽ ảnh hàng không để thành lập đồ địa Yêu cầu công tác bay chụp ảnh hàng không: - Chất lượng ảnh chụp ảnh hưởng đến chất lượng đồ cần thành lập - Ảnh hàng không thường ... chéo có số hiệu:10-328506 II Chia mảnh đánh số đồ địa sở tỷ lệ 1:5000 • Chia mảnh đồ địa tỷ lệ 1:10000 thành ô vuông, ô vuông có kích thước thực địa (3 x 3) km tờ đồ tỷ lệ 1:5000 • Kích thước hữu ... tờ: 331 494-9 IV Chia mảnh đánh số đồ địa tỷ lệ 1:1000 • Lấy tờ địa tỷ lệ 1:2000 chia thành ô vuông, ô vuông có kích thước (500 x 500) m ứng với mảnh đồ địa tỷ lệ 1:1000 • Kích thước hữu ích...
 • 24
 • 121
 • 0

đề cương môn học lý thuyết đo lường và đánh giá

đề cương môn học lý thuyết đo lường và đánh giá
... trò đánh giá - Mục tiêu đánh giá - Nghiên cứu đánh giá Quá trình phát triển đánh giá Phần thuyết đánh giá cổ điển đại: Các thang đo lường - đánh giá - Thang định dang (nominal scale) ĐẠI HỌC ... thuật thường sử dụng đánh giá Nội dung chi tiết môn học 5.1 Nội dung môn học Phần 1: Nội dung cốt lõi – Những đặc trưng thuyết đo lường đánh giá cổ điển đo lường đánh giá đại; Phương pháp ... tích khoa học xã hội 5.2 Nội dung chi tiết môn học Phần Đại cương thuyết đánh giá: - Khái niệm chung thuyết đánh giá; - Khái niệm kiểm tra -đánh giá (assessment) - Định nghĩa đánh giá (evaluation)...
 • 5
 • 558
 • 3

Đề cương môn học đo lường và điều khiển máy tính potx

Đề cương môn học đo lường và điều khiển máy tính potx
... dung mơn học Cung cấp kiến thức đo lường đại lượng vật lý thơng qua hệ thống cảm biến, biến đổi tín hiệu điện để đưa vào máy tính Trên sở tín hiệu đo lường máy tính thực thuật tốn điều khiển lập ... xuất bản, nơi có tài liệu này, website, băng hình, ) [1] Đo lường điều khiển dùng máy tính – Nguyễn Đức Thành [2] Đo lường điều khiển máy tính, Ngô diên Tập - [3] Computer system for automation ... CHƯƠNG I: TỔNG QUAN Giới thiệu tổng quan hệ thống 2 10 điều khiển dùng máy tính Một số thuật ngữ khái niệm Vai trò máy tính hệ thống điều khiển công nghiệp CHƯƠNG II: GHÉP NỐI PC VỚI NGOẠI VI...
 • 7
 • 415
 • 0

Đề cương môn kỹ thuật đo lường pot

Đề cương môn kỹ thuật đo lường pot
... 1.2 Đối tượng đo lường 1.3 Các khái niệm đo lường 1.4 Sai số đo lường 1.5 Hiển thị kết đo lường 1.6 Chuyển đổi đo lường A/D 1.7 Máy biến điện áp biến dòng đo lường Bài tập Chương 2: Đo dòng điện ... Nguyễn Hùng, “Bài giảng Kỹ thuật đo lường , Đại học Kỹ Thuật Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 2007 [2] Nguyễn Ngọc Tân, Ngô Văn Kỵ, Kỹ thuật đo , Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, 2003 [3] Phan Quốc ... nội dung môn học Giới thiệu tổng quan kỹ thuật đo lường bao hàm đối tượng đo lường; phương pháp đo phân loại máy đo; nguyên nhân, phân loại đánh giá sai số kết đo; cấu hiển thị kết đo; nguyên...
 • 8
 • 337
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương môn đo lường điệnđề cương môn đồ họa ứng dụngđề cương môn đo lường điện tửđề cương môn đồ gáđề cương môn kỹ thuật đo lườngđề cương môn quy hoạch đô thịde cuong mon hoc bản đồ địa chínhđề cương môn xã hội học đô thịđề cương môn học đồ họa máy tínhđề cương môn học lý thuyết đồ thịđề cương môn kỹ thuật đo lường potđề cương môn cơ lý thuyếtđề cương môn họcđề cương môn họcđề cương môn kinh tếĐồ án môn học Phân tích hoạt động kinh tế trong môi trường xây dựngGiáo án lớp 4 tuần 22 ( tiếng việt + toán )Tiểu luận chế độ tài chính của DN bảo hiểmSystems analysis and design 6th edition dennis test bankSystems analysis and design 9th edition shelly test bankSystems architecture 7th edition burd test bankBài giảng thực hành công tác xã hội 1Hệ thống điện năng lượng mặt trờiStrategic management theory and cases an integrated approach 11th edition hill test bankSpreadsheet modeling and decision analysis a practical introduction to business analytics 7th edition cliff ragsdale test bankStaffing organizations 7th edition heneman test bankStaffing organizations 8th edition heneman test bankStarting out with visual c 2010 2nd edition tony gaddis test bankSeeing sociology an introduction 1st edition joan ferrante test bankResearch methods and statistics for public and nonprofit administrators 1st edition nishishiba test bankSocial media marketing a strategic approach 1st edition barker test bankQuản lý dạy học phân hóa ở trường trung học cơ sở huyện ninh giang, tỉnh hải dươngGiáo trình kinh tế và quản lý xây dựngXây dựng mô tả, mô phỏng lýĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 2,3 ĐẠI SỐ 10 NÂNG CAO