CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN “ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH”

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN “ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH”

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN “ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH”
... CD//=1.5AB Tính toạ độ điểm C để bố trí CA vuông góc với AB, Xác định tọa dộ điểm chi tiết (1) theo hệ tọa độ đồ, với số liệu đo vẽ theo phương pháp tọa độ vuông góc X’1 = 22,… m y’1 = 12,… m C y’1 ... ,….m(ba số sau dấu phẩy) Để kiểm tra tính theo góc γ, từ tọa độ điểm B α BC = 260 ’ ’; γ tinh theo công thức (1) lúc cạnh a đổi thành cạnh b ( cạnh b cạnh góc cần tính) γ = 370…’…’ Sau tính tọa độ ... cos(αDC) + y1’* sin(αDC) Y1 = YD + x1’* sin(αDC) - y1’* cos(αDC) Lưu ý phải thay số kết phần trong công thức đưa kết cuối Đặt máy kinh vĩ điểm B, định hướng, đặt bàn độ trái kính 000’ điểm A, đo yếu...
 • 4
 • 229
 • 0

Đề cương ôn tập môn ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH

Đề cương ôn tập môn ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH
... đổi B Đo vẽ bổ sung đồ địa Việc đo vẽ bổ sung đồ địa thực đơn vị hành cấp xã có đồ địa chưa đo vẽ khép kín đơn vị hành chính, kể khu vực đo vẽ khoanh bao đồ địa chưa đo vẽ chi tiết đến đất C Đo ... Bản đồ địa lập phương pháp đo vẽ trực tiếp thực địa máy toàn đạc điện tử, phương pháp sử dụng công nghệ GNSS đo tương đối phương pháp sử dụng ảnh hàng không kết hợp với đo vẽ trực tiếp thực địa ... sót đo vẽ đồ địa chính; Mốc giới, đường địa giới hành đồ đƣợc chỉnh lý, bổ sung trường hợp có định thay đổi địa giới hành chính, lập đơn vị hành mới, lập hồ sơ địa giới, cắm mốc địa giới thực địa; ...
 • 21
 • 471
 • 2

Đề cương ôn tập môn đo đạc địa chính

Đề cương ôn tập môn đo đạc địa chính
... toàn đạc điện tử, máy đo GPS, loại máy kinh vĩ, thước dây mia sẵn có Việc đo đạc tiến hàng thực địa, số liệu xử lý tiếp phòng để biên tập đồ Phương pháp đo trực tiếp thực địa có ưu điểm lớn là: Đo ... trình công nghệ thành lập đồ địa phương pháp đo vẽ trực tiếp thực địa phương pháp sử dụng ảnh hàng không kết hợp với đo vẽ bổ sung Ưu nhược điểm phương pháp • Phương pháp đo vẽ trực tiếp thực địa: ... mốc địa giới hành chính, điểm ngoặt đường địa giới Khi đường địa giới cấp thấp trùng biểu thị đường địa giới cấp cao Các đường địa giới phải phù hợp hồ sơ địa giới Ranh giới đất: đất ytố đồ địa...
 • 23
 • 124
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN “ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH”

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN “ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH”
... nội dung công tác điều vẽ ảnh hàng không để thành lập đồ địa Yêu cầu công tác bay chụp ảnh hàng không: - Chất lượng ảnh chụp ảnh hưởng đến chất lượng đồ cần thành lập - Ảnh hàng không thường ... chéo có số hiệu:10-328506 II Chia mảnh đánh số đồ địa sở tỷ lệ 1:5000 • Chia mảnh đồ địa tỷ lệ 1:10000 thành ô vuông, ô vuông có kích thước thực địa (3 x 3) km tờ đồ tỷ lệ 1:5000 • Kích thước hữu ... tờ: 331 494-9 IV Chia mảnh đánh số đồ địa tỷ lệ 1:1000 • Lấy tờ địa tỷ lệ 1:2000 chia thành ô vuông, ô vuông có kích thước (500 x 500) m ứng với mảnh đồ địa tỷ lệ 1:1000 • Kích thước hữu ích...
 • 24
 • 126
 • 0

Câu hỏi ôn tập môn Lý luận hành chính nhà nước

Câu hỏi ôn tập môn Lý luận hành chính nhà nước
... thi hành luật 2.3 Hành nhà nước hoạt động quản Hành nhà nước phận quản nhà nước , mang chất quản nhà nước Nó tham gia vào hoạt động quản nhà nước hành nhà nước chức hành pháp nhà nước ... cao Tính chuyên môn hoá nghề nghiệp cao bắt buộc hoạt động quản Nhà nước quan hành nhà nước đòi hỏi hành phát triển, Khoa học văn minh đại Hoạt động quản Nhà nước hành nhà nước có nội dung ... - Quản xã hội, quản Nhà nước phải có thông tin Thôn tin trình Nhà nước nói riêng quản xã hội nói chung sở quản tác nghiệp quản Quản Nhà nước phải có mục tiêu định không nằm...
 • 96
 • 8,376
 • 30

câu hỏi ôn tập môn lịch sử hành chính

câu hỏi ôn tập môn lịch sử hành chính
... tổ chức máy hành nớc ta thời Lê Sơ kỉ 15 37 13.Trên sở nghiên cứu t tởng cải cách hành lịch sử nớc ta, rút học lịch sử đề cập đến cải cáh hành nay? 14 Trình bầy bối cảnh lịch sử nét hành nớc ta ... dịch nhiều khoản su thuế nhà nớc quân chủ Câu 19Bối cảnh lịch sử hành đàng Trong 1.Bối cảnh lịch sử (2 Câu 18) 2.Nền hành đàng Trong *Cơng vực địa giới, hành đàng Trong 28 -Nguyễn Hoàng sau vào ... +Tộc Trởng ( Công xã thị tộc ) > Bố ( Công xã nông thôn ) Câu 3+7: 3.Trình bày đặc trng hành nớc ta thời Lý? 7.Đặc trng hành nớc ta thời Lý? Vai trò Lý Công Uẩn? Trả lời: Năm 1009 Lý Công Uẩn lên...
 • 38
 • 2,760
 • 6

câu hỏi ôn tập môn về luật hành chính

câu hỏi ôn tập môn về luật hành chính
... Nhà nước Câu 5: Nguồn Luật hành – Hướng hoàn thiện + Khái niệm: Nguồn luật hành loại nguồn pháp luật, tức cái, hình thức chứa quy phạm pháp luật hành Theo pháp luật nước ta, nguồn pháp luật nói ... ban hành định hành chính, quan ban hành VBQPPL HC Chấp hành làm pháp luật + Khái niệm áp dụng: Áp dụng sử dụng pháp luật + Mối quan hệ chấp hành áp dụng: Thể 03 phương diện Thứ nhất, Không ... thức ít/ không mang tính pháp lý Ý nghĩa phân biệt – Xem tập Câu 7: Trình tự xử lý cán công chức, viên chức – Xem tập Câu 8: Vì cán công chức VN từ chức? Tự trả lời Câu 9: Vị trí pháp lý Chính phủ...
 • 14
 • 631
 • 0

Câu hỏi ôn tập môn quản lý tài chính trong chính sách công

Câu hỏi ôn tập môn quản lý tài chính trong chính sách công
... khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh vào sơ đồ TK Bài tập 8: Tại đơn vị HCSN ngày 30/6/2011 có tài liệu sau: I Số d cuối tháng số tài khoản: (Đơn vị tính: 1.000đ) - TK 111 Tiền mặt: 7.000 ... khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh vào sơ đồ TK Bài tập 10: Tại đơn vị HCSN ngày 30/9/2011 có tài liệu sau: I Số d cuối tháng số tài khoản: (Đơn vị tính: 1.000đ) - TK 111 Tiền mặt: 7.000 ... khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh vào sơ đồ TK Bài tập 11: Tại đơn vị HCSN ngày 30/4/2011 có tài liệu sau: I Số d cuối tháng số tài khoản: (Đơn vị tính: 1.000đ) - TK 111 Tiền mặt: 7.000...
 • 18
 • 640
 • 1

câu hỏi ôn tập môn lịch sử hành chính

câu hỏi ôn tập môn lịch sử hành chính
... +Tộc Trởng ( Công xã thị tộc ) > Bố ( Công xã nông thôn ) Câu 3+7: 3.Trình bày đặc trng hành nớc ta thời Lý? 7.Đặc trng hành nớc ta thời Lý? Vai trò Lý Công Uẩn? Trả lời: Năm 1009 Lý Công Uẩn lên ... dịch nhiều khoản su thuế nhà nớc quân chủ Câu 19 Bối cảnh lịch sử hành đàng Trong 1.Bối cảnh lịch sử (2 Câu 18) 2.Nền hành đàng Trong *Cơng vực địa giới, hành đàng Trong -Nguyễn Hoàng sau vào Nam, ... công chúa) hạn chế phát triển chế độ t hữu ruộng đất Tình hình không phù hợp với xu phát triển lịch sử đơng thời, cần thiết lập chế độ TW tập quyền +Công cải cách HQL đợc thực hoàn cảnh lịch sử...
 • 60
 • 206
 • 0

câu hỏi ôn tập môn Phân tích tài chính

câu hỏi ôn tập môn Phân tích tài chính
... hành công tác phân tích cần phân công trách nhiệm cho phận trực tiếp thực phận phục vụ công tác phân tích Bước : thu thập thông tin xử lý thông tin Trong phân tích tài chính, nhà phân tích phải ... dụng : bước lập kế Câu : phân tích tài doanh nghiệp ?phân tích thị trường hoạc đối tượng cần tiến hành phân tích tài doanh nghiệp ? mục tiêu phân tích đối tượng? Phân tích tài doanh nghiệp trình ... thông tin - - thông tin tài chính: để có thông tin tài chính, cần thu thập kế hoạc tài chi tiết tổng hợp, báo cáo tài chính, bá cáo kế toán quản trị, tài liệu báo cáo chi tiết có liên quan Thông...
 • 19
 • 110
 • 0

Câu hỏi ôn tập môn lý thuyết tài chính tiền tệ và hướng dẫn trả lời

Câu hỏi ôn tập môn lý thuyết tài chính tiền tệ và hướng dẫn trả lời
... xảy - Các công ty tài chính: Công ty tài trung gian tài tín dụng, thành lập dạng công ty trách nhiệm hữu hạn công ty cổ phần Khác với ngân hàng thương mại, công ty tài không nhận tiền gửi thường ... phát triển tài vi mô Việt Nam 13 Thị trường tiền tệ gì? Nội dung công cụ thị trường tiền tệ? Khái niệm: Thị trường tiền tệ nơi giao dịch công cụ nợ ngắn hạn Các công cụ thị trường tiền tệ: - Tín ... đổi sách tài chính- tiền tệ Chính phủ sách thu chi NSNN, sách tiền tệ, sách giá cả, sách tỷ giá,…làm cho khối lượng tiền tệ kinh tế biến động hay làm cho giá ngoại tệ tăng lên Nhìn chung, Chính phủ...
 • 91
 • 256
 • 2

câu hỏi ôn tập môn lịch sử hành chính việt nam có đáp án

câu hỏi ôn tập môn lịch sử hành chính việt nam có đáp án
... dự hành - D-ới lạc công xã nông thôn, tên kẻ, chiềng, chạ Đứng đầu bố (có nghĩa già làng) Bên cạnh Bồ chính, nhóm ng-ời hình thành tổ chức chức nh- hội đồng công xã tham gia điều hành ... quốc đến buôn bán gọi Quảng Nam Quốc (Quảng Nam phố cổ Hội An) Xứ Đàng đ-ợc chia thành đơn vị hành dinh : Chính dinh nơi đóng sổ lị chúa,Quảng Binh Dinh,Bố Chính Dinh,Quảng Nam Dinh Chính dinh ... tuần phủ(chánh phẩm,chánh phẩm) +Giúp việc :án sát,bố chánh,lãnh binh tả thừa kỳ đ-ợc đổi thành án sát s- Hữu thừa ty đ-ợc đổi thành Bố quan bố đứng đầu.Trong ty chức Thông pán,kinh lịch, th-...
 • 112
 • 379
 • 0

Câu hỏi ôn tập môn địa lý kinh tế

Câu hỏi ôn tập môn địa lý kinh tế
... giá trạng định hớng phát triển kinh tế xã hội vùng kinh tế (a,b) Trang câu hỏi ôn tập Địa kinh tế Việt Nam 1998 Câu 1: Địa kinh tế nói chung địa kinh tế Việt Nam nói riêng nghiên cứu ... xử thông tin không gian (lãnh thổ) Phơng pháp đồ phơng pháp truyền thống đợc sử dụng phổ biến địa tự nhiên, địa nhân văn, địa kinh tế nhiều môn khoa học khác Các nghiên cứu Địa kinh ... làm cho cấu kinh tế vùng kinh tế tổng hợp thêm phức tạp Khi đó, chuyên môn hoá vùng kinh tế tổng hợp trở thành chuyên môn hoá nhiều ngành kinh tế vùng Số ngành chuyên môn hoá vùng kinh tế tổng hợp...
 • 63
 • 1,370
 • 15

23 câu hỏi ôn tập môn kinh tế đô thị và đáp án

23 câu hỏi ôn tập môn kinh tế đô thị và đáp án
... môi trường đô thị, tổ chức xã hội, khả cung cấp dịch vụ đô thị Quy mô dân số đô thị có liên quan đến thị trường lao động đô thị: quy mô dân số đô thị lớn có khả cung cấp cho ngành đô thị lực lượng ... sách môi trường đô thị quyền có ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng kinh tế đô thị Để bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển đô thị bền vững, quyền đô thị sử dụng công cụ luật pháp, kinh tếcũng giáo dục ... toàn cầu hóa kinh tế, nguồn vốn nước có vai trò quan trọng  Kiểm định, đánh giá dự án đầu tư phát triển kinh tế đô thị: − Sự tăng hiệu kinh tế việc sử dụng đất sau thực dự án: đất đô thị hoại hàng...
 • 24
 • 1,111
 • 15

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi ôn tập môn kiểm toán tài chínhcâu hỏi ôn tập môn thống kê hành chínhcâu hỏi ôn tập môn quản lý tài chính côngcâu hỏi ôn tập môn thị trường tài chínhcâu hỏi ôn tập môn văn hóa hành chínhcâu hỏi ôn tập môn khoa học hành chínhbài tập môn đo đạc địa chínhcâu hỏi on tap mon lý thuyết tài chính tiền tệhệ thống câu hỏi ôn tập môn kế toán tài chínhcau hoi on tap mon tham quyen hanh chinhcâu hỏi ôn tập môn địa lí 12câu hỏi ôn tập môn địa lý kinh tếcâu hỏi ôn tập môn địa lý lớp 5câu hỏi ôn tập môn địa lí lớp 5câu hỏi ôn tập môn địa lí lớp 6Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. Quả