BÀI KIỂM TRA VIỄN THÁM GIS

BÀI KIỂM TRA VIỄN THÁM GIS

BÀI KIỂM TRA VIỄN THÁM GIS
... Câu 5: Sự khác biệt phân loại có kiểm định phân loại không kiểm định? Ưu, nhược điểm số thuật toán phân loại ảnh viễn thám? Cách tính số Kappa - Phân loại ảnh có kiểm định: kỹ thuật phân loại sử ...  rừng giàu Câu 3: Méo hình học gì? Các phương pháp hiệu chỉnh ảnh viễn thám? Các phương pháp tăng cường chất lượng ảnh viễn thám? * Méo hình học: - Méo hình học: Là sai lệch vị trí, tỷ lệ tọa ... phân bố, - Phân loại ảnh không kiểm định: kỹ thuật phân loại sử dụng giá trị phổ từ ảnh Số lượng lớp đối tượng người dùng định trước * Ưu, nhược điểm thuật toán viễn thám - Thuật toán khoảng cách...
 • 14
 • 163
 • 0

BÀI KIỂM TRA THƯỜNG KỲ MÔN VIỂN THÁM II ĐỀ TÀI " THÀNH LẬP BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH TÂY NINH " potx

BÀI KIỂM TRA THƯỜNG KỲ MÔN VIỂN THÁM II ĐỀ TÀI
... Bước 3: Đưa ảnh vào MapInfo tiến hành nắn ảnh 792 791 783 T©n Ch©u T©n Biªn 794 795 793 751 785 788 781 790 TL796 744 782 786 787 Bước 4: Thành lập đồ hành tỉnh Tây Ninh 549 550 1325 600 000 051 ... Bước 2: Dùng Google Earth lấy ảnh vệ tinh khu vực tỉnh Tây Ninh Với tọa độ điểm GCP sau Stt Tọa độ E 662771.59 m N 1280006.82 m 658326.88 m 1235192.76...
 • 4
 • 253
 • 0

Cac bai kiem tra tham khao dai so 12(NC) chuong 1

Cac bai kiem tra tham khao dai so 12(NC) chuong 1
... −3 =m−x x +1  x + (2 − m) x − m − = 0; (1) ⇔  x≠ 1 (1 ) Để (d) cắt (C) điểm phân biệt (1) có nghiệm phân biệt khác 1 Trang 11  (2 − m) − 4(− m − 3) > ⇔m ⇔  − 4≠ + 16 >0; ∀ (1 ) m Vậy ∀ ... kết luận: + m +1> 4 ⇔ m>3: pt(*) có nghiệm + m +1= 4 ⇔ m=3: pt(*) có nghiệm (1 ) + 0...
 • 11
 • 285
 • 3

BAI KIỂM TRA NĂNG LỰC GIÁO VIÊN TRONG HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI

BAI KIỂM TRA NĂNG LỰC GIÁO VIÊN TRONG HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI
... Tổ chức quản lý trường học - Đội ngũ giáo viên - Cơ sở vật chất, trang thi t bị dạy học - Thực chủ trương xã hội hóa giáo dục - Chất lượng giáo dục hoạt động giáo dục III KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN-NGHIỆP ... khai sở giáo dục bao gồm: (2 điểm) a Cơng khai trình độ chun mơn nghiệp vụ Giáo viên b Cơng khai cam kết chất lượng giáo dục chất lượng giáo dục thực tế c Cơng khai điểm sinh qua kỳ kiểm tra d ... bình = Chữ kí Giáo viên ĐÁP ÁN PHẦN HIỂU BIẾT XÃ HỘI: 1b, 2d, 3b, 4c, 5a, 6d, 7b, 8c, 9: http://violet.vn/th-dinhtranghoa2-lamdong 10: Kiên Giang II CÁC QUY ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN GIÁO DỤC: a,b,c,e,g...
 • 6
 • 5,612
 • 50

Bài kiểm tra năng lực giáo viên giỏi cấp trường năm học 2010 - 2011

Bài kiểm tra năng lực giáo viên giỏi cấp trường năm học 2010 - 2011
... hướng cho học sinh thấy rõ vần đề có liên quan tốn) - Bài tốn cho biết gì? (Một lớp học có 28 học sinh Số học sinh trai số học sinh gái em.) - Bài tốn hỏi gì? (Hỏi lớp học học sinh trai, học sinh ... Nhà giáo giảng dạy sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thơng, giáo dục nghề nghiệp gọi giáo viên; sở giáo dục đại học gọi giảng viên b Nhà giáo giảng dạy sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thơng, giáo ... nghề nghiệp gọi giáo, thầy giáo; sở giáo dục đại học gọi giảng viên c Nhà giáo giảng dạy sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thơng, giáo dục nghề nghiệp gọi giáo viên; sở giáo dục đại học gọi thỉnh...
 • 8
 • 3,107
 • 27

ĐÁNH GIÁ độ TIN cậy và độ GIÁ TRỊ của một bài KIỂM TRA TIẾNG ANH CUỐI kỳ DÀNH CHO SINH VIÊN năm THỨ BA KHÔNG CHUYÊN TRƯỜNG đại học CÔNG NGHỆ đại học QUỐC GIA hồ CHÍ MINH và đề XUẤT một số THAY đổi

ĐÁNH GIÁ độ TIN cậy và độ GIÁ TRỊ của một bài KIỂM TRA TIẾNG ANH CUỐI kỳ DÀNH CHO SINH VIÊN năm THỨ BA KHÔNG CHUYÊN TRƯỜNG đại học CÔNG NGHỆ  đại học QUỐC GIA hồ CHÍ MINH và đề XUẤT một số THAY đổi
... Pre-Intermidiate Basic English for and vocabulary Computing Reading and grammar Basic English for and vocabulary Computing Reading and grammar Basic English for and vocabulary Computing The two course ... University Press American Psychological Association (1985) Standards for educational and psychological testing Washington, DC: Author Anastasi, A., (1982).Psychological testing London: Macmillan ... Urbina, (1997) Psychological testing 7th ed Prentice Hall International (UK) Ltd Bachman, L.F (1990) Fundermental Considerations in Language Testing Oxford: Oxford University Press Bachman, L.F.,...
 • 41
 • 666
 • 5

BÀI KIỂM TRA KẾ TOÁN MÁY cho sinh viên trường kinh tế

BÀI KIỂM TRA KẾ TOÁN MÁY cho sinh viên trường kinh tế
... phải thu C Yêu cầu: Tạo sở liệu cho công ty theo thông tin có? Khai báo danh mục vào số d đầu kỳ cho tài khoản ? Cập nhật nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo phân hệ kế toán? Viết đờng dẫn nghiệp vụ ... nghiệp vụ kinh tế phát sinh: Ngày 2/9: Thanh toán nợ cho công ty Dệt Kim Thắng Lợi: + Chuyển khoản: 693.820.000 + Tiền mặt: 1.000.000.000 Biên giao nhận TSCĐ số 30 ngày 5/09: Mua số máy phát ... kiếm phiếu xuất kho Khai báo danh mục vào số d đầu kỳ cho tài khoản Lm ging v ghi theo Cập nhật nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo phân hệ kế toán NV1: Nghiệp vụ\ Ngân hàng\ Phát hành séc Nợ TK...
 • 4
 • 180
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "VÀI ĐỀ XUẤT VỀ BÀI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... Classroom Assessment, The Mcgraw-Hill, 1997 Nguyễn Bảo Hồng Thanh, Đánh giá định kỳ lớp học thành tích học tập sinh viên, Tạp chí Đại học Giáo dục chun nghiệp, số / 2001, 2001 Nguyễn Thị Diệu Hương, ... vãư khoa kãú hoảch kãú kiãøm tra ca låïp hoảch Thäng bạo cho kiãøm sinh viãn kãú hoảch tra v nghéa ca viãûc kiãøm tra Ngỉåìi thỉûc hiãûn Gii thêch Giạo viãn ca tỉìng låïp Giụp giạo viãn v sinh ... trçnh âäü ngỉỵ ca sinh viãn - Bi kiãøm tra kho sạt trçnh âäü ngỉỵ ca sinh viãn - Láûp File vãư sinh viãn - Cạc bi kiãøm tra âënh k 3.3.1 Phiãúu tçm hiãøu trçnh âäü ngỉỵ ca sinh viãn Cäng viãûc...
 • 9
 • 596
 • 0

Bài giảng kỹ thuật viễn thám : GIS & THẾ GIỚI THỰC ppsx

Bài giảng kỹ thuật viễn thám : GIS & THẾ GIỚI THỰC ppsx
... (accuracy) khỏc Cú nm loi d liu, hay núi cỏch khỏc l cú nm cp o d liu nh sau: Cp 1: Ghi danh Cp 2: Cp bc Cp 3: Ch s Cp 4: Khong Cp 5: T l Cp o cng cao thỡ cng cú nhiu phộp tớnh chng xp bn cú th c phộp ... khụng gian l im, ng (cung) v vựng Mụ hỡnh d liu: Raster v Vector Mụ hỡnh Vector Mụ hỡnh d liu: Raster v Vector Mụ hỡnh Vector Cỏc mụ hỡnh lu tr in hỡnh gm: Cu trỳc lit kờ to 'spaghetti' Cu trỳc t ... environment) ca mỏy tớnh Ngi s dng GIS giao din vi nú thc hin cỏc nhim v nh xõy dng bn , truy cp d liu, phõn tớch s phự hp s dng t,v.v Khi mụ hỡnh hoỏ th gii hin thc GIS, thun tin ta thng gp cỏc...
 • 14
 • 220
 • 4

báo cáo bài tập lớn viễn thámgis đề tài che phủ đất và sử dụng đất

báo cáo bài tập lớn viễn thám và gis đề tài che phủ đất và sử dụng đất
... SỬ DỤNG ĐẤT  Phần lớn số liệu sử dụng đất che phủ đất thu thông qua ảnh hàng không hình ảnh tương tự  Những hình ảnh viễn thám phụ họa cho việc lập đồ xác che phủ đất sử dụng đất  Bản đồ sử ... 21 Đất Đất chưa sử dụng 31 Đất đồng chưa sử dụng 111 Đất trồng hàng năm 211 Đất nông thôn 32 Đất đồi núi chưa sử dụng 112 Đất trồng lâu năm 212 Đất đô thị 33 Núi đá rừng 12 Đất lâm nghiệp 121 Đất ... ẢNH VỀ CHE PHỦ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT (a) Đất nông nghiệp thu hoạch biệt gồm tông màu tương phản (b) Đất nghiệp trồng gồm kết cấu mượt tông màu tương PHÂN TÍCH HÌNH ẢNH VỀ CHE PHỦ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT  Đất đồng...
 • 21
 • 840
 • 1

bài kiểm tra giữa kỳ- môn maketting thông tin – thư viện

bài kiểm tra giữa kỳ- môn maketting thông tin – thư viện
... cộng đồng người Việt toàn quốc, đồng thời cung cấp giáo dục, y tế, giải trí, thông tin thông qua phương tiện thông tin đại chúng chữ Quốc ngữ Sự giao thoa văn hoá ngôn ngữ làm phong phú thêm cho ... cách nhìn giới cộng đồng ngữ qua ý nghĩa từ Ý nghĩa từ kết phán ánh thực cách đặc biệt thông qua ý thức người Thông qua ý nghĩa mình, từ thể quan trọngr phản ánh trực tiếp, cảm giác giới Nét biểu ... “girl”, “table-chair” Đặc trưng giới quan Việt Nam phạm trù hoá thực tranh ngôn ngữ giới Sự khác giới quan văn hoá Dân tộc dân tộc “bức tranh ngôn ngữ giới” khác biệt hoá cách thể ngôn ngữ khác Khác...
 • 12
 • 107
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kiểm tra đọc thầm bài quả tim khỉđề kiểm tra đọc thầm bài học tiếng việt 2bài kiểm tra tham khảothư viện bài kiểm tra toán lớp 5bài kiểm tra sử chém gió thảm họabài kiểm tra nhân viên kinh doanhdanh sách ứng viên làm bài kiểm trabai kiem tra nang luc giao vien mon dia lybài kiểm tra nhân viên bán hàngbài kiểm tra kiến thức giáo viên tiểu họcthư viện bài kiểm tra hóa học 9bai kiểm tra năng lực giáo viên trong hội thi giáo viên giỏikiem tra doc tham bai dan be cua anh ho giaobai kiem tra boi duong thuong xuyen giao vien thptluận văn thiết kế và đánh giá một bài kiểm tra tiếng anh chuyên ngành cho sinh viên xây dựng dân dụng tại trường đại học dân lập hải phòngPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuHai đường thẳng vuông gócTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học