Từ loại trong tiếng Anh và cách dùng

Tài liệu Thành ngữ trong tiếng Anh cách dùng pptx

Tài liệu Thành ngữ trong tiếng Anh và cách dùng pptx
... Built In One Day = Thành La Mã xây ngày "It is taking me a long time to write this computer program." Answer: "Rome was not built in one day." Rub Salt In An Old Wound = Xát muối vào vết thương chưa ... amounts of money and never put all your eggs in one basket." From Rags To Riches = từ nghèo khổ trở thành cự phú "My uncle is a real rags to riches story." Get Over It = vượt qua, qua khỏi "I was ... Answer: "Sorry, neither a borrower nor a lender be." Never Bite The Hand That Feeds You = đừng cắn vào bàn tay đút cho ta ăn "We have been your best customers for years How could you suddenly treat...
 • 5
 • 508
 • 9

Thành ngữ trong tiếng anh cách dùng (4)

Thành ngữ trong tiếng anh và cách dùng (4)
... việc Ông ta không muốn nhúng tay vào việc dơ bẩn cách báo cho họ)  the devil finds/makes work for idle hands Câu tục ngữ có nghĩa người ta việc làm, họ có khả dính vào tội phạm rắc rối Ví dụ 5: ... the poor” (Đừng keo kiệt! Hãy mở hầu bao góp tiền vào làm từ thiện cho người nghèo)  to go cap in hand to someone: hỏi cách lịch thành thật cách làm việc Ví dụ 18: “The artist went cap in hand ... (Tôi tin vào câu tục ngữ ‘'Ở không sinh chuyện'’, nghỉ hè bắt chúng làm việc nhà để khỏi phải sinh rắc rối)  to keep your hands clean Nếu bạn “keep your hands clean”, bạn không tham gia vào hoạt...
 • 10
 • 153
 • 0

Thành ngữ trong tiếng anh cách dùng (5)

Thành ngữ trong tiếng anh và cách dùng (5)
... vừa kết thúc học thành ngữ hôm Như biết thêm cách dùng thành ngữ To Have An Account To Settle nghĩa toán mối hận cũ bị thiệt thòi hay đau khổ “To Take Into Account” Dùng thành ngữ “To Take Into ... tiền cao hàng bị khan Các thành ngữ tiếng anh THỜI GIAN Thời gian vàng, bạc, thứ quí giá mà người sở hữu cần giữ gìn Vậy bạn biết kho tàng thành ngữ (idioms) tiếng Anh, khái niệm quan trọng có ... arrange things Hi vọng với số thành ngữ tiếng Anh thời gian này, bạn làm giàu thêm vốn thành ngữ làm cho khả giao tiếp viết luận Tiếng Anh trở nên sống động “bản ngữ “Fish Story”, "Sob Story”,...
 • 254
 • 309
 • 1

Thành ngữ trong tiếng anh cách dùng (6)

Thành ngữ trong tiếng anh và cách dùng (6)
... Thành ngữ cách nói nhiều người dùng để diễn đạt ý nghĩa đó, lạm dụng gây nhàm chán Tuy nhiên, thành ngữ thường dùng, văn nói Thành ngữ cách nói nhiều người dùng để diễn đạt ý ... diễn đạt ý nghĩa đó, lạm dụng gây nhàm chán Tuy nhiên, thành ngữ thường dùng, văn nói Bạn cần biết tất thành ngữ sau để hiểu người xứ nói thành ngữ có đoán nghĩa dựa nghĩa đen từ A Bird In The Hand ... Fuel To The Fire = thêm dầu vào lửa "I would like to something to help, but I don't want to add fuel to the fire." It Is All Greek to me = Tôi chẳng hiểu (ám chữ viết tiếng nói) "Did you understand...
 • 14
 • 153
 • 0

Thành ngữ trong tiếng anh cách dùng (7)

Thành ngữ trong tiếng anh và cách dùng (7)
... Trong sống ngày, người Anh hay sử dụng thành ngữ để giao tiếp với Mời người xem thành ngữ người Anh hay sử dụng ! ^^ Nào ta xem nhé, thú vị ! • ... • Mỗi thời, cách Other times, other ways • Túng phải tùng quyền Neccessity knows no laws • Cùng tắc biến, biến tắc thông When the going gets tough, the tough gets going • Mưu nhân, thành thiên ... thiên Man propose, god dispose • Mạnh gạo, bạo tiền The ends justify the means Stronger by rice, daring by money • Trong khốn khó, biết bạn hiền Hard times show whether a friend is a true friend...
 • 18
 • 142
 • 0

Thành ngữ trong tiếng anh cách dùng (8)

Thành ngữ trong tiếng anh và cách dùng (8)
... ta tìm hiểu câu thành ngữ thú vị tiếng Anh với từ “NO” “No” – từ quen thuộc tiếng Anh Chúng ta tìm hiểu câu thành ngữ thú vị tiếng Anh với từ “NO” “No” – từ quen thuộc tiếng Anh Nhưng bạn thực ... Anh với từ “NO” “No” – từ quen thuộc tiếng Anh Nhưng bạn thực hiểu hết nghĩa từ sử dụng câu thành ngữ? Hãy tìm hiểu qua viết hôm No laughing matter: nghiêm túc Ví dụ: Wait till you’re stuck on ... there? (Không, để tập đến tối Chủ nhật Không biết xảy vào cuối tuần Hãy nhớ việc hôm để ngày mai, nhé?) No ifs and buts = nói bạn không muốn tranh cãi với bạn muốn họ thực bạn bảo họ Ví dụ: Mother:...
 • 7
 • 130
 • 0

Thành ngữ trong tiếng anh cách dùng (9)

Thành ngữ trong tiếng anh và cách dùng (9)
... bị thất nghiệp, cô tiền tiết kiệm 5 Các thành ngữ sấm sét Steal someone's thunder:thực việc mà lấy thành công khen ngợi từ người khác cách tập trung vào bạn làm Example:I was just about to tell ... about being a famous film star! Ví dụ: Cô ta mơ mộng mây việc trở thành điện ảnh tiếng! Các thành ngữ bão Weather the storm: xử lý thành công vấn đề khó khăn Example:It'll be interesting to see ... bước vào với vẻ mặt tức giận Like greased lightening: nhanh chóng Example:As soon as I asked for some help, she went out the door like greased lightening Ví dụ: Vừa cần giúp đỡ, cô ta nhanh chóng...
 • 8
 • 169
 • 1

Thành ngữ trong tiếng anh cách dùng

Thành ngữ trong tiếng anh và cách dùng
... love very much The way to make sb like or love you Used for emphasizing how strongly you feel about sth Cục cưng Đường vào tim Với tất lòng II/ Happy: English idioms A barrel / a bundle of laughs ... lộn ruột Tức đầy gan đầy ruột Sôi gan mật Mắng cho tắt bếp / tát nước vào mặt Nghiến nghiến lợi / nghiến trèo trẹo / nhe nanh giơ vuốt Tức bò đá Nổi máu xung thiên Giãy nảy đỉa phải vôi Điên tiết ... bored witless Blue in the face Be extremely frightened or bored 53 Kinh hồn bạt vía Sợ xanh mặt / mặt vàng nghệ Drive sb out of their mind / wits Make sb crazy or very nervous or worried Fear...
 • 21
 • 278
 • 0

Thành ngữ trong tiếng anh cách dùng

Thành ngữ trong tiếng anh và cách dùng
... hoarse: Bị khan tiếng • To be hooked by a passing car: Bị xe chạy ngang qua quẹt, móc phải • To be hopeful of success: Hy vọng vào thành công • To be hopelessly in love: Yêu thơng cách tuyệt vọng ... đực6 • To be hounded out of the town: Bị đuổi khỏi thành phố • To be hugely successful: Thành công cách mỹ mãn • To be hungry for fame: Khao khát danh vọng • To be hungry for sth: Khao khát điều ... tốt • To be in flesh: Béo phì • To be in focus: Đặt vào tâm điểm • To be in for trouble: Lâm vào tình cảnh khó khăn • To be in for: Dính vào, vào(tình trạng) • To be in force: (Đạo luật )Có hiệu...
 • 45
 • 188
 • 0

Tổng hợp các thì trong tiếng anh cách dùng

Tổng hợp các thì trong tiếng anh và cách dùng
... Khi quí vị diễn tả tình nguyện sẵn sàng, dùng will không dùng be going to CHỦ TỪ + WILL + ÐỘNG TỪ (ở tại: simple form) Thì đơn Cách dùng đơn Thì đơn dùng để chi: Thói quen ngày Sự việc hay thật ... số thêm 's' hay 'es' vào sau động từ Ví dụ: • They drive to the office every day • Water freezes at 0° C or 32° F Thì tiếp diễn Cách dùng tiếp diễn Thì tiếp diễn dùng để: Thì tiếp diễn tả hành ... for, recenthy, before Cách dùng: Thì hoàn thành diễn tả hành động xảy chưa xảy thời gian không xác định khứ Thì hoàn thành diễn tả lập lập lại hành động khứ Thì hoàn thành dùng với i since for...
 • 16
 • 270
 • 0

Các loại từ trong Tiếng Anh cách sử dụng (tài liệu ôn thi THPT quốc gia)

Các loại từ trong Tiếng Anh và cách sử dụng (tài liệu ôn thi THPT quốc gia)
... nghiệp Từ ghép: a Danh từ ghép: Phương thức thông thường ghép tự hai danh từ với để tạo thành danh từ Cách ghép tự áp dụng nhiều trường hợp danh từ ghép hai từ từ, mang nghĩa Phần lớn danh từ ghép ... chạy nhanh), “quite” trạng từ bổ nghĩa cho trạng từ “quickly” (nhanh -> nhanh) II- CÁC LOẠI TRẠNG TỪ Dựa vào mục đích ta chia trạng từ làm loại: Trạng từ cách thức (adverbs of manner): Chỉ cách ... điểm sau đây: Thay đổi loại từ: Trong tiếng Anh có nhiều từ sử dụng với loại từ khác có nghĩa khác Ví dụ: a cook (danh từ) : đầu bếp, to cook (động từ) : nấu ăn a graduate (danh từ) : sinh viên tốt...
 • 91
 • 353
 • 0

Từ chỉ chức danh thuộc hệ thống quản lý của công ty cổ phần trong tiếng anh cách diễn đạt tương đương trong tiếng việt – nghiên cứu từ góc độ ngữ dụng học

Từ chỉ chức danh thuộc hệ thống quản lý của công ty cổ phần trong tiếng anh và cách diễn đạt tương đương trong tiếng việt – nghiên cứu từ góc độ ngữ dụng học
... company comprises “Đại hội đồng cổ đông”, “Hội đồng quản trị”, “Giám đốc” or “Tổng Giám đốc” “Chủ tịch Hội đồng quản trị” the highest position in “Hội đồng quản trị”, “Giám đốc” or “Tổng Giám ... đồng cổ đông”, “Hội đồng quản trị”, “Tổng giám đốc” and “Phó tổng giám đốc” The functional departments of the companies consist of “Phòng vật tư”, “Phòng quản chất lượng toán”, “Phòng tổ chức ... “Trưởng phòng” Đại hội đồng cổ đông Ban kiểm soát Hội đồng quản trị Tổng giám đốc Trưởng phòng Dự án Trưởng phòng quản chất lượng Trưởng phòng Vật tư Trưởng phòng tổ chức hành Trưởng phòng Tư...
 • 59
 • 297
 • 0

Các thì cơ bản trong tiếng Anh cách sử dụng

Các thì cơ bản trong tiếng Anh và cách sử dụng
... the door, the phone rang (khoảng cách từ chỗ đến cửa ngắn, nên hành động người diễn nhanh) (2) Hai hành động đồng thời xảy khứ Trong trường hợp này, mẫu câu sau áp dụng: Công thức: S1 + was/were ... still lives there.) Anh ta sống nhà 20 năm rồi, sống = John has lived in that house since 1988 (Giả sử 2008) Từ năm 1984 John sống đó, bi Công thức: S + have/has + PP *** Cách dùng SINCE FOR: ... tất ngôi, shall dùng với I, we số trường hợp sau: · Đưa đề nghị cách lịch sự: Shall I take you coat? · Dùng để mời người khác cách lịch sự: Shall we go out for lunch? · Dùng để ngã giá mặc cả,...
 • 7
 • 1,319
 • 31

Xem thêm

Từ khóa: cấu trúc các thì trong tiếng anh và cách dùngcác thì cơ bản trong tiếng anh và cách dùngtất cả các thì trong tiếng anh và cách dùngđối chiếu từ loại trong tiếng anh và tiếng việt12 thì trong tiếng anh và cách dùngcông thức các thì trong tiếng anh và cách dùngcác thì trong tiếng anh và cách dùngtừ loại trong tiếng anh và tiếng việtcác loại từ trong tiếng anh và cách sử dụngcách sử dụng từ loại trong tiếng anhcách dùng từ loại trong tiếng anhcách sử dụng các từ loại trong tiếng anhcách dùng các từ loại trong tiếng anhcác liên từ trong tiếng anh và cách sử dụngcác loại từ trong tiếng anh và cách nhận biếtchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánbao cao phu gia thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTiểu luận môn kinh tế lượngBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học