Hướng dẫn lập trình UDP socket giao tiếp client server

Lập trình UDP socket giao tiếp client server

Lập trình UDP socket giao tiếp client server
... System.Net.Sockets  Một số lớp hay dùng: TcpClient, UdpClient, TcpListener, Socket, NetworkStream, …  để tạo Socket Socket( AddressFamily af, SocketType st, ProtocolType pt) III Lập trình Giao diện ... UDP streaming media Mặc dù tổng lượng lưu thông UDP mạng thường vài phần trăm, có nhiều ứng dụng quan trọng dùng UDP, bao gồm DNS, SNMP, DHCP RIP II UDP socket a Socket Socket giao diện lập trình ... Các loại Socket Socket hướng kết nối (TCP Socket) Socket không hướng kết nối (UDP Socket)  Raw Socket  ðặc điểm Socket hướng kết nối  Có đường kết nối ảo tiến trình  Một tiến trình phải...
 • 27
 • 220
 • 0

Giáo trình hướng dẫn lập trình php

Giáo trình hướng dẫn lập trình php
... 1: SƠ LƯỢ C VỀ APACHE, PHP, MYSQL VÀ CÁCH CÀI ĐẶ T 1.1 Tóm tắ t sơ lượ c Apache, PHP, MySQL: Apache, PHP, MySQL phần chương trình phần mềm mã nguồn mở Phần mềm hợp tác lập trình viên có đầu óc.Bằng ... < ?php echo "Today is "; echo date("F d"); echo ", "; echo date("Y"); ?> Sau thêm vào file movie1 .php, moviesite .php login .php câu lệnh sau sau thẻ : < ?php include "header .php" ; ... xen lẫ n php 2.12.1 Xen lẫ n giữ a < ?php ?> Bạn xem code php html cách khác - Phải mở file php. ini với thẻ mở ngắn - Phải mở file php. ini với thẻ ASP - and...
 • 258
 • 711
 • 9

Giáo trình hướng dẫn lập trình PLC

Giáo trình hướng dẫn lập trình PLC
... Trang: PLC TSX Nano K3i«*«SltWV J Ji'r^ II s I PLC TSX M cro ±rm F t' ft PLC TSX Nano li n PLC TSX Premium T^AWftfK) m Hand hold BE7E3B: EE OK Rase: T-^-V T-v r^...
 • 49
 • 1,179
 • 6

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH S7-200 TRONG PLC

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH S7-200 TRONG PLC
... Văn Trí Hướng dẫn sử dụng S7-200 Công ty TNHH TM&DVKT SIS Trong chương trình, luôn mặc đònh có chương trình Main,chương trình SBR_0,và chương trình ngắt INT_0,tuy nhiên ta thêm nhiều chương trình ... RS232,RS485,Modbus… B Nhập Môn PLC: I/ Thiết bò điều khiển Logic khả trình: 1/ Giới thiệu PLC: người biên soạn : Hà Văn Trí Hướng dẫn sử dụng S7-200 Công ty TNHH TM&DVKT SIS Bộ nhớ chương trình Bộ đệm vào ... hợp PLC cài Password người password,không thể upload chương trình từ PLC, nhưng ngược lại Download chương trình xuống PLC cách gõ clearplc phần mềm hỏi Password download,trường hợp ta gõ clearplc...
 • 96
 • 913
 • 1

Giáo án - Bài giảng: HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH MINICHAT BẰNG JBUILDER VÀ MULTITHREAD.

Giáo án - Bài giảng: HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH MINICHAT BẰNG JBUILDER VÀ MULTITHREAD.
... Mục lục Giới thiệu c .trình MiniChat Kỹ thuật lập trình Java Multi-thread Xây dựng ứng dụng Minichat JBuilder a) b) Thiết kế giao diện cho MiniChat Client/Server Thiết kế MiniChat server đáp ứng ... Mục tiêu Sử dụng chế Java multithread Bài tập ứng dụng MiniChat cho phép làm quen với qui trình xây dựng chương trình theo giao diện “Dialog based” JBuilder Faculty of Information Technology, ... Technology Mô hình lập trình multi-thread server Faculty of Information Technology, HCM University of Technology Code phía Server           // code file MiniChatServerDlg package jbminichatclient;...
 • 38
 • 818
 • 0

Bài giảng - Giáo án: Hướng dẫn lập trình viên SEO website căn bản và nâng cao

Bài giảng - Giáo án: Hướng dẫn lập trình viên SEO website căn bản và nâng cao
... (keyword) SEO 1.2 L a SEO Google bsite SEO SEO Master iNET SEO MASTER 2013 V2.0 - 29/3/2013 u v Google vn; SERP Khi SEO ho TOP D ch v SEO TOP 10 10 TOP 5: v n thu t ng TOP 10, TOP 5, v n 1-5 , TOP ... 5/2013 SEO MASTER Tham gia hu n luy n SEO MASTER -5 Google Tham gia c u l c b SEO Master www.facebook.com/groups/seomater.club ng cho b n vi ng pb Nguy n Tr ! - SEO Master www.SEOMaster.vn iNET SEO ... SEO MASTER 2013 V2.0 - 29/3/2013 20 K C BI T MARKETING ONLINE MASTER - 3H SEO SMART 3H - SEO MASTER NG AI M I B HU N LUY N B iNET SEO MASTER 2013 V2.0 - 29/3/2013 U V SEO -5 GOOGLE 21 ...
 • 21
 • 360
 • 1

Giáo trình hướng dẫn lập trình matlap dùng cho sinh viên ngành kỹ thuật

Giáo trình hướng dẫn lập trình matlap dùng cho sinh viên ngành kỹ thuật
... cách dùng MATLAB mô tả vài công cụ thống kê Kỹ thuật mạnh dùng đại số tuyến tính hàm xử lý tín hiệu bàn đến phần sau 5.1 Phân tích theo hướng cột Tất nhiên ma trận dùng để giữ tất liệu, điều dẫn ... với trình xử lý MATLAB Các hàm khác thư viện siêu tệp M-file bên gói hàng MATLAB( MATLAB TOOLBOX ) Và số thêm vào người dùng cho trình ứng dụng đặc biệt Rõ ràng với người dùng hàm có hay trình ... thường dùng Hàm pi trả số π, chương trình tính trước, 4*atan(1) Một cách gọi khác để phát sinh số π imag(log(-1)) Hàm inf, viết tắt chữ infinity ( vô định ), thấy hệ tính toán ngôn ngữ lập trình...
 • 260
 • 431
 • 0

Giáo trình hướng dẫn lập trình ứng dụng các chế độ cấu hình toàn cục cho router p1 ppt

Giáo trình hướng dẫn lập trình ứng dụng các chế độ cấu hình toàn cục cho router p1 ppt
... toàn cục chế độ cấu hình Từ chế độ bạn chuyển vào chế độ chuyên biệt như: • Chế độ cấu hình cổng giao tiếp • Chế độ cấu hình đường truy cập • Chế độ cấu hình router Chế độ cấu hình cổng • Chế độ ... biệt router bạn chuyển vào chế độ chuyên biệt tương ứng Các chế độ cấu hình chuyên biệt chế độ chế độ cấu hình toàn cục Các câu lệnh sử dụng chế độ cấu hình toàn cục câu lệnh có tác động lên toàn ... dụng câu lệnh sau để di chuyển vào chế độ cấu hình toàn cục: 62 Chú ý: Sự thay đổi dấu nhắc cho biết bạn chế độ cấu hình toàn cục Router # configure terminal Router( config)# Chế độ cấu hình toàn...
 • 6
 • 188
 • 0

Giáo trình hướng dẫn lập trình biến động dupont với các tỷ số tài chính p1 ppsx

Giáo trình hướng dẫn lập trình biến động dupont với các tỷ số tài chính p1 ppsx
... c Các tỷ số tài trình bày phần dạng phân số Điều có nghóa tỷ số tài tăng hay giảm tuỳ thuộc vào hai nhân tố: mẫu số tử số phân số Mặt khác tỷ số tài ảnh hưởng lẫn Hay nói cách khác, tỷ số tài ... phân tích số tài ý nghóa Như trình bày: nhà quản trò tài chính, nhà đầu tư người cung cấp tín dụng có thông tin đáng kể qua số tài Tóm lại, thiết lập cách xác, khách quan, số tài người dẫn đường ... hình thành từ ba hoạt động: (1) Hoạt động kinh doanh – Dòng tiền hoạt động (2) Hoạt động đầu tư – Dòng tiền đầu tư (3) Hoạt động tài trợ (hoạt động tài chính) – Dòng tiền tài trợ 156 d o m C lic...
 • 5
 • 183
 • 0

Giáo trình hướng dẫn lập trình các tham số của bảng vẽ phần 10 docx

Giáo trình hướng dẫn lập trình các tham số của bảng vẽ phần 10 docx
... Lineweight dùng để thiết lập chiều dày nét in cho đối tượng hình học đối tượng Layer object.Lineweight Giá trị thuộc tính số kiểu acLineWeight: Hằng số Bề dày (mm) Hằng số Bề dày Hằng số (mm) Bề dày (mm) ... trên, người lập trình sử dụng thuộc tính sau để hiệu chỉnh đối tượng: Thuộc tính 250 Đối tượng áp dụng Giải thích CHƯƠNG V: LẬP TRÌNH TRÊN AUTOCAD  Center Arc, Circle Kiểu Variant (mảng phần tử kiểu ... thành phần X Y, toạ độ đỉnh đường Polyline có thành phần X, Y Z thành phần thứ không sử dụng Ở tập trung giới thiệu cách hiệu chỉnh đường đa tuyến dạng LWPolyline Khi hiệu chỉnh đường đa tuyến, cách...
 • 5
 • 163
 • 0

Giáo trình hướng dẫn lập trình các tham số của bảng vẽ phần 9 potx

Giáo trình hướng dẫn lập trình các tham số của bảng vẽ phần 9 potx
... object.Offset(Distance) Tham số Giải thích Object Là đối tượng gốc lấy Off-set 244 CHƯƠNG V: LẬP TRÌNH TRÊN AUTOCAD  Distance Tham số đầu vào, kiểu Double, khoảng cách lấy off-set Giá trị tham số số âm dương Nếu số ... Y Z quanh điểm quay quanh điểm ScaleFactor Tham số kiểu Double, xác định hệ số tỷ lệ thay đổi tỷ lệ Kích thước đối tượng nhân với hệ số tỷ lệ Tham số ScaleFactor nhận giá trị lớn không, nhỏ không ... BasePoint, RotationAngle Tham số Giải thích Object Là đối tượng xoay BasePoint Là mảng phần tử kiểu Double chứa toạ độ điểm gốc, đối tượng quay quanh điểm RotationAngle Là tham số kiểu Double, xác...
 • 5
 • 154
 • 0

Giáo trình hướng dẫn lập trình các tham số của bảng vẽ phần 8 pdf

Giáo trình hướng dẫn lập trình các tham số của bảng vẽ phần 8 pdf
... phương thức sau: object.Move Point1, Point2 Tham số Giải thích Object Đối tượng hình học, đối tượng bị di chuyển Point1, Point2 Tham số đầu vào, mảng phần tử kiểu Double chứa toạ độ điểm thứ thứ ... Xoá đối tượng – Phương thức Delete  Để xoá đối tượng khỏi vẽ, sử dụng phương thức Delete có đối tượng Cú pháp phương thức đơn giản: object.Delete 240 CHƯƠNG V: LẬP TRÌNH TRÊN AUTOCAD  Ví dụ sau minh hoạ cách sử dụng phương thức ... tượng cũ, có điều đối tượng vẽ Cú pháp phương thức sau: Set RetVal = object.Copy Tham số Giải thích Object Đối tượng hình học, đối tượng gốc chép RetVal Đối tượng hình học, tham chiếu đến đối tượng...
 • 5
 • 153
 • 0

Giáo trình hướng dẫn lập trình các tham số của bảng vẽ phần 7 docx

Giáo trình hướng dẫn lập trình các tham số của bảng vẽ phần 7 docx
... theo điều kiện, số phần tử tham số FilterType FilterData Tuy nhiên, người lập trình không gán giá trị trực tiếp mà phải thực khai báo tham số mảng có phần tử Ví dụ sau minh hoạ rõ cách thức tạo ... cho tham số FilterType FilterData, số phần tử mảng FilterType mảng FilterData phải Mỗi phần tử mảng FilterType tương ứng với phần tử mảng FilterData Lọc theo một điều kiện  236 CHƯƠNG V: LẬP TRÌNH TRÊN AUTOCAD  ... FilterData: tham số kiểu Variant, thực chất mảng chiều kiểu Variant chứa giá trị kiểu lọc tương ứng tham số FilterType Do có mối quan hệ 1-1 nên số phần tử mảng FilterData phải với số phần tử mảng...
 • 5
 • 178
 • 0

Giáo trình hướng dẫn lập trình các tham số của bảng vẽ phần 6 docx

Giáo trình hướng dẫn lập trình các tham số của bảng vẽ phần 6 docx
... FilterType, FilterData Tham số tuỳ chọn, xác định lọc đối tượng (Chi tiết tham khảo phần “Định nghĩa lọc đối tượng cho SelectionSet” trang 2 36) Giá trị tham số Mode xác định cách thức lựa chọn đối ... chọn gần Bỏ qua hai tham số Point1 Point2 acSelectionSetLast Chọn đối tượng cuối tạo Bỏ qua hai tham số Point1 Point2 acSelectionSetAll Chọn tất đối tượng có vẽ Bỏ qua hai tham số Point1 Point2 ... thuộc vào tham số phương thức Cú pháp phương thức sau: object.Select Mode[, Point1][, Point2][, FilterType][, FilterData] Tham số Giải thích Object Là đối tượng SelectionSet Mode Tham số xác định...
 • 5
 • 253
 • 0

Giáo trình hướng dẫn lập trình các tham số của bảng vẽ phần 5 ppsx

Giáo trình hướng dẫn lập trình các tham số của bảng vẽ phần 5 ppsx
... Add3DPoly, tham số VerticesList chứa toạ độ đỉnh đa tuyến Toạ độ đỉnh biểu diễn ba thành phần x, y z nên thành phần mảng bố trí theo dạng (p1x,p1y,p1z,p2x,p2y,p2z…) Vì số phần tử tham số VerticesList ... EndAngle) Tham số Giải thích Center Tham số đầu vào kiểu Variant mảng phần tử kiểu Double, chứa toạ độ tâm cung tròn Radius Tham số đầu vào kiểu Double, bán kính đường tròn tạo StartAngle, EndAngle Tham ... thông số tâm bán kính đường tròn: Set RetVal = object.AddCircle(Center, Radius) Tham số Giải thích Center Tham số đầu vào kiểu Variant mảng phần tử kiểu Double, chứa toạ độ tâm đường tròn Radius Tham...
 • 5
 • 208
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình hướng dẫn lập trình vba trong excelgiáo trình hướng dẫn lập trình plc mitsubishigiáo trình hướng dẫn lập trình delphiebook hướng dẫn lập trình socket trong javahướng dẫn lập trình socket trong javahướng dẫn lập trình socket bằng javahướng dẫn lập trình socket javahướng dẫn lập trình giao diện trong javalập trình udp socket vd2 chat có giao diệnhướng dẫn lập trình assemblyhướng dẫn lập trình pichướng dẫn lập trìnhhướng dẫn lập trình gamehướng dẫn lập trình hướng đối tượnghướng dẫn lập trình pascalThánh phêrô và chén đắngPhải hiểu lời của đức giêsu xin thì sẽ được như thế nàogiao trinh solidworks 2017 fullĐề thi Giai tich 2 2014 2015 MTAChủ tịch hồ chí minh nói về chi bộChủ tịch hồ chí minh nói về người làm công tác tổ chứcChủ tịch hồ chí minh nói về đảng viênChủ tịch hồ chí minh nói về đảngHồ chí minhKết luận của ban bí thư về sơ kết việcNhận thức khái niệmPhép dùng người của chủ tịch hồ chí minhTư tưởng hồ chí minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sauĐIỀU KIỆN của VIỆT NAMSuc manh truyen thog van hoaVan hoa nam boVăn hóa là nền tảng tinh thần của xã hộivấn đề của nước ta khi đi lên chủ nghĩa xã hội2 c++motsomorongsoc7 thiet ke huong doi tuong