Chương trình tính tổng

BÀI TẬP XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ Viết chương trình tính tổng chập theo công thức và theo đồ thị

BÀI TẬP XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ Viết chương trình tính tổng chập theo công thức và theo đồ thị
... II Chương trình Dựa vào số thuyết trình bày chúng em xây dựng chương trình tính tổng chập dựa ngôn ngữ java sau: Chương trình tính tổng chập theo công thức * Phần code tính tổng chập theo công ... vật thực tác động lên tín hiệu − Nguồn tín hiệu kích thích liên quan đến hệ thống − Xử tín hiệu loạt công việc hay phép toán thực tín hiệu nhằm đạt mục đích Phân loại tín hiệu Tín hiệu ... ví dụ tín hiệu có biến độc lập thời gian: tín hiệu điện tim − Có tín hiệu hàm theo nhiều biến độc lập Ví dụ: tín hiệu ảnh − Tất tín hiệu nguồn tạo ra, theo cách thức − Quá trình tạo tín hiệu thường...
 • 13
 • 460
 • 0

nghiên cứu tổng quan của cơ cấu quay của cần trục từ đó đi xây dựng chương trình tính toán của phụ tải động cầu của cần trục khi quay trên mặt phẳng nằm ngang, tải trọng lệch khỏi phương thẳng đứng của cơ cấu quay

nghiên cứu tổng quan của cơ cấu quay của cần trục từ đó đi xây dựng chương trình tính toán của phụ tải động cầu của cần trục khi quay trên mặt phẳng nằm ngang, tải trọng lệch khỏi phương thẳng đứng của cơ cấu quay
... cho phép động chế độ khởi động 1.2 ĐỘNG HỌC CỦA CƠ CẤU QUAY: 1.2.1 Phụ tải lệch khỏi phương thẳng đứng cần quay theo phương nằm ngang : Chúng ta khảo sát trường hợp quay tải treo đầu cần với palăng ... đầu cần phân tích thành hai thành phần : nằm ngang thẳng đứng Khi phân tích lực quán tính cần ý đến tất thành phần lực nằm ngang , đặt móc , cáp tính toán coi đặt cần Khi tính toán tải trọng ... kh¸c 1.1 TÍNH TOÁN CƠ CẤU QUAY CỦA CẦN TRỤC : Thông số đặc trưng cấu quay mômen cản quay Mbq (Kgm) , tốc độ góc nq (vg/ph) , thông số khác truyền khí , thông số động đi n … Công suất động đi n truyền...
 • 25
 • 499
 • 0

nghiên cứu tổng quan về cơ cấu nâng hạ cần cho cần trục. xây dựng chương trình tính phụ tải động của cơ cấu nâng hạ cần

nghiên cứu tổng quan về cơ cấu nâng hạ cần cho cần trục. xây dựng chương trình tính phụ tải động của cơ cấu nâng hạ cần
... đề tài Nghiên cứu tổng quan cấu nâng hạ cần cho cần trục Xây dựng chơng trình tính phụ tải động cấu nâng hạ cần Đề tài gồm phần sau: - Chơng 1: Nghiên cứu tổng quan cấu nâng hạ cần cho cần trục ... trục - Chơng 2: Xây dựng mô hình toán cho cấu nâng hạ cần - Chơng 3: Thiết lập chơng trình tính toán phụ tải động cho cấu nâng hạ cần Chơng Nghiên cứu tổng quan cấu nâng hạ cần cần trục 1.1 Khái ... Sự tải cấu momen d khác Ngoài tải lớn bội số cuẩ momen khởi động lớn hệ số tải động nhỏ 2.2 Xây dựng mô hình toán cho cấu nâng hạ cần 2.2.1 Xây dựng mô hình toán cho động cấu nâng hạ cần...
 • 36
 • 493
 • 5

nghiên cứu tổng quan về cơ cấu nâng hạ hàng. xây dựng chương trình tính toán động lực học của cơ cấu nâng có kể đến sự biến dạng của tay cần

nghiên cứu tổng quan về cơ cấu nâng hạ hàng. xây dựng chương trình tính toán động lực học của cơ cấu nâng có kể đến sự biến dạng của tay cần
... bị -3- Chơng 2: Xây dựng mô hình toán cho cấu nâng hạ tính đến biến dạng tay cần 2.1 Tính toán cấu nâng hạ hàng: 2.1.1 Tính toán đại lợng cấu Đặc điểm quan trọng cấu nâng hạ hàng trọng tải ... phía nâng cho cấu nâng hạ hàng, độngcơ điện làm việc chế độ động Vùng điều chỉnh tốc độ phía hạ cho cấu hạ hàng, động làm việc chế độ hãm Hinh b) -7- 2.2 Động học cấu nâng tính đến biến dạng tay ... biến dạng tay cần Để phân tích đợc trình dao động xảy nâng hạ tải trọng tính đến kết cấu thép cần trục, đến biến dạng xét hệ thống cấu thành từ khối lợng Sơ đồ tổng kết cấu tổng quát nh hình...
 • 17
 • 332
 • 0

BÁO CÁO " XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN THIẾT KẾ DẦM I CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP ỨNG SUẤT TRƯỚC THEO TIÊU CHUẨN 22TCN 272-05 " pot

BÁO CÁO
... Function III KẾT LUẬN - Xây dựng chương trình tính toán thiết kế dầm I trọn vẹn - Kết tính toán xác - Tính tự động hóa cao, th i gian tính toán giảm t i đa, đem l i hiệu cho công việc - Chương trình ... T I LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Tiến Oanh, Nguyễn Trâm, Lê Đình Tâm, Thi công cầu tông cốt thép, Nhà xuất xây dựng Bộ giao thông vận t i, Tiêu chuẩn kỹ thuật Công trình giao thông tập VIII Tiêu chuẩn ... Tuyển tập Báo cáo H i nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ Đ i học Đà Nẵng năm 2012 - Kiểm toán theo trạng th i gi i hạn m i - Kiểm toán theo trạng th i gi i hạn cường độ I - Kiểm toán sức...
 • 5
 • 648
 • 4

Đồ án tốt nghiệp xây dựng chương trình tính toán động học, động lực học hệ tay máy hở tổng quát

Đồ án tốt nghiệp xây dựng chương trình tính toán động học, động lực học hệ tay máy hở tổng quát
... hiểu phương pháp tính toán động học, động lực học tay máy - phục vụ cho việc xây dựng chương trình Xây dựng chương trình tính toán động học, động lực học, mô - động học tay máy Tìm hiểu phương ... 9 CHƯƠNG 2: ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC TAY MÁY I ĐỘNG HỌC TAY MÁY Động học tay máy nghiên cứu chuyển động khâu robot phương diện hình học, không quan tâm tới lực moment gây chuy ển động Động học ... kết tính toán đến chữ số thập phân Sơ đồ thuật toán : Hình 2.: Sơ đồ thuật toán giải toán động lực học thuận Động lực học ngược 32 Một toán quan tr ọng tính toán thi ết k ế robot l xác định lực...
 • 69
 • 323
 • 0

nghiên cứu tổng quan của cơ cấu quay của cần trục từ đó đi xây dựng chương trình tính toán của phụ tải động cầu của cần trục khi quay trên mặt phẳng nằm ngang, tải trọng lệch khỏi phương

nghiên cứu tổng quan của cơ cấu quay của cần trục từ đó đi xây dựng chương trình tính toán của phụ tải động cầu của cần trục khi quay trên mặt phẳng nằm ngang, tải trọng lệch khỏi phương
... 2.1 Phụ tải lệch khỏi phương thẳng đứng cần quay theo phương nằm ngang Chúng ta khảo sát trường hợp quay tải treo đầu cần với palăng treo cách trục quay khoảng R (hình 1.4) Nếu gia tốc góc cần quay ... men cản cấu quay tải trọng lệch khỏi phương thẳng đứng -Tìm hiểu vài thơng số cần trục KONDOR -Xây dựng mơ hình Mơ men cản cấu quay Những mặt hạn chế đề tài: Vẫn nhiều mặt thiếu xót q trình làm ... kể từ lúc bắt đầu chuyển động cáp nâng lệch khỏi mặt phẳng cần với phương thẳng đứng góc Thêm vào lúc tác dụng trọng lực Q = mGg lực qn tính Pqt = mGR , viết phương trình vi phân quay tải trọng...
 • 39
 • 339
 • 0

nghiên cứu tổng quan về cơ cấu nâng hạ cần của cần trục. xây dựng chương trình tính phụ tải tĩnh của cơ cấu nâng hạ cần

nghiên cứu tổng quan về cơ cấu nâng hạ cần của cần trục. xây dựng chương trình tính phụ tải tĩnh của cơ cấu nâng hạ cần
... cÊu n©ng cÇn Chương 2: CƠ SỞ TÍNH TOÁN VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH TOÁN CHO CƠ CẤU NÂNG HẠ CẦN CƠ SỞ TÍNH TOÁN 1 Tính toán tónh động cho cấu Mỗi cấu cần trục , không phụ thuộc vào chức , cấu thành từ ... Chương NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ CƠ CẤU NÂNG HẠ CẦN CỦA CẦN TRỤC ĐẶC ĐIỂM KĨ THUẬT 1.1 Khái niệm chung Sự phát triển kinh tế nước phụ thuộc nhiều vào mức độ giới hóa tự động hóa trình sản ... chuyển động tònh tiến cần b – Thay đổi tầm với cách nâng hạ cần dùng cáp balăng đặt cố đònh đầu cần Để đưa phương pháp tính chung cho cấu cần trục ta coi khâu cuối cấu nâng hạ tang trống có đường...
 • 18
 • 338
 • 3

Ứng dụng matlab để xây dựng một số chương trình tính toán kết cấu bê tông cốt thép (BTCT) theo TCVN 5574 2012

Ứng dụng matlab để xây dựng một số chương trình tính toán kết cấu bê tông cốt thép (BTCT) theo TCVN 5574 2012
... V O TO TRNG I HC NHA TRANG NGUYN C PHNG NG DNG MATLAB XY DNG MT S CHNG TRèNH TNH TON KT CU Bấ TễNG CT THẫP (BTCT) THEO TCVN 5574- 2012 CHUYấN NGNH: XY DNG DN DNG V CễNG NGHIP M S: KHO ... Cỏc trng hp tớnh toỏn nộn lch tõm 10 1.6 Theo tiờu chun Vit Nam TCXDVN 5574: 2012 11 1.7 Theo tiờu chun Vit Nam 5574- 1991 12 1.8 Theo tiờu chun M ACI 318-99 14 1.9 Cỏc yờu ... nhiờn ea theo mi phng v nh hng un dc theo tng phng H s un dc theo tng phng i c tớnh theo cụng thc sau: i = N N thi ; Vi vt liu n hi, Nthi = EJ i loi2 Vi bờ tụng ct thộp , Nth tớnh theo cụng...
 • 50
 • 442
 • 1

Xây dựng chương trình tính toán silo dùng apdl và visual basic

Xây dựng chương trình tính toán silo dùng apdl và visual basic
... Ty C Ph n Cơ Tính toán h c ñã xây d ng m t quy trình Khí Ch T o Máy Long An (LAMICO) ñã tính toán silo b ng phương pháp ph n t h u cung c p s li u c a silo 150 t n h n (dùng chương trình ANSYS) ... qu tính toán k t h p m m t hư ng ñi m i cho vi c áp d ng nghiên c u ANSYS vào Bài báo trình bày nh ng ñi m b n nh t vi c k t h p ANSYS VISUAL BASIC ñ t o m t chương trình thi t k - tính toán th ... ñã ñ t hàng vi c tính toán, ki m tra (ANSYS Parametric Design Language) b n, t i ưu silo d ng tròn vuông cho VISUAL BASIC A SILO COMPUTING PROGRAM BASED ON APDL AND VISUAL BASIC Nguyen Tuong Long,...
 • 12
 • 678
 • 3

Chương trình tính toán tường chắn hố móng sâu

Chương trình tính toán tường chắn hố móng sâu
... định xây dựng chương trình tính toán tường chắn hố móng sâu Trong trình tính toán có kể đến ảnh hưởng chuyển vị đến thay đổi áp lực đất tác động lên tường chắn Chương trình tính toán có hỗ trợ ... cho loại hố móng có độ sâu – 13m 1.2.5 Tường liên tục đất Sau đào thành hào móng đổ bê tông, làm thành tường chắn đất bê tông cốt thép có cường độ tương đối cao, dùng cho hố móng có độ sâu 10m ... xây dựng sơ đồ tính 39 3.2 TÍNH TOÁN 40 3.2.1 Ảnh hưởng chuyển vị thân tường áp lực đất 40 3.2.2 Lí luận biến dạng a Công thức tính b Các bước tính toán 44 45 46 CHƯƠNG KẾT QUẢ TÍNH TOÁN 50 4.1...
 • 127
 • 2,446
 • 24

xây dựng chương trình tính toán bức xạ mặt trời

xây dựng chương trình tính toán bức xạ mặt trời
... sánh chương trình cho thấy chương trình cải tiến có độ xác cao so với chương trình lại, chương trình áp dụng để tính xạ theo Từ kết phân tích, chọn lựa nói trên, chương trình tính toán xạ cho ... tổng xạ tính toán lượng tổng xạ đo đạc: Chạy chương trình mô 20 lần, kết bảng 2: Bảng Thống kê kết sai số tổng xạ 20 lần mô cho Cần Thơ Lần mô Sai số tổng xạ tính toán tổng xạ đo đạc (%) Chương trình ... sở phân tích, cải tiến phương pháp xây dựng mô hình tính toán có, viết trình bày phương pháp phù hợp để xây dựng chương trình tính toán xạ theo từ số liệu xạ trung bình tháng địa phương thuộc...
 • 11
 • 477
 • 1

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN NHIỆT CHU TRÌNH, CHỌN MÁY NÉN VÀ THIẾT BỊ PHỤ CỦA HỆ THỐNG LẠNH 1 CẤP

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN NHIỆT CHU TRÌNH, CHỌN MÁY NÉN VÀ THIẾT BỊ PHỤ CỦA HỆ THỐNG LẠNH 1 CẤP
... giải 2.2.4 Cơ sở xây dựng chương trình Demo Ở nội dung này, nhóm nghiên cứu xin đƣợc trình bày sở lý thuyết để xây dựng công cụ xem thông tin số công cụ mà nhóm xây dựng chƣơng trình Demo - Yêu ... lập trình dễ dàng xây dựng công cụ phục vụ chuyên môn hiệu so với ngôn ngữ MapBasic Mapinfo còn tƣơng đối 2.2 Những nghiên cứu lý thuyết 2.2 .1 Mô hình hệ thống thông tin địa lý: Trong tiến trình ... trình nghiên cứu, báo xin đƣa số kết nhƣ sau: - Tập báo cáo đƣa số sở lý thuyết cho việc xây dựng hệ thống GIS phục vụ công tác quản lý mạng lƣới điện trung Tp Đà Nẵng - Đề xuất mô hình hệ thống...
 • 5
 • 365
 • 1

Chương trình tính số nguyên lớn của dãy số được nhập vào bằng công thức cộng trừ để cho ra kết quả người nhập muốn

Chương trình tính số nguyên lớn của dãy số được nhập vào bằng công thức cộng trừ để cho ra kết quả người nhập muốn
... tính số nguyên lớn dãy số nhập vào công thức cộng trừ kết người nhập muốn Trang II/LÝ THUYẾT: 1 /Tính chất: Ký hiệu "b a" nghĩa b ước a, ký hiệu a b nghĩa a chia hết cho b Ước số Chứng minh: ... ngữ lập trình để giải hoàn chỉnh - Về chương trình Demo: kết hợp giao diện thân thiện với người dùng công việc dễ dàng để người sử dụng dễ thực thi Cùng với lời hướng dẫn để thực chương trình trước ... ấn phím để tính hiệu ấn tiếp phím để tính tổng: Màn hình hiển thị sau ấn phím số 3: Trang 25 V / KẾT LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ: I KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: - Về lý thuyết áp dụng với giải thuật đồng thời kết hợp...
 • 27
 • 354
 • 0

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TỔNG KẾT PHÁT THƯỞNG

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TỔNG KẾT PHÁT THƯỞNG
... điểm Xuất phát từ tinh thần để kịp thời động viên khen thưỡng tập thể cá nhan đạt thành tích cao năm học qua đồng thời rút kinh nghiệm hạn chế , hôm nhà trường long trọng tổ chức lễ phát thưởng ... nghiệm hạn chế , hôm nhà trường long trọng tổ chức lễ phát thưởng năm học 2007 2008 Đó lý buổi lễ hôm Giới thiệu đại biểu: ...
 • 2
 • 2,245
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: viết chương trình tính tổng bình phương các số lẻviết chương trình tính tổng bình phươngviết chương trình tính tổng bình phương các số chẵn từ 1 đến nviết chương trình tính tổng bình phương các số từ 1 đến nviết chương trình tính tổng bình phương các số lẻ từ 1 đến nviết chương trình tính tổng 200 số nguyên đầu tiênviết chương trình tính tổngsu dung cau lenh while do viet chuong trinh tinh tong nghich dao cua n so tu nhien daviet chuong trinh tinh tong 5 so tu nhien so le dau tienviết chương trình tính tổng các phần tử trong mảngví dụ 1 chương trình tính tổng của dãy sốdưới đây là chương trình tính tổng lũy thừa t an bm cp dqchương trình tính kết cấu bê tông cốt thép 1 bằng exceltổng cục thuế sử dụng chương trình tính cge ciem cieviết phương trình tính tổngBài 4. Luyện tập tạo lập văn bảnVai tro cua NHTW tren TTTT va kinh nghiem mot so nuocBài 30. Chương trình địa phương (phần Văn)Bài 13. Bài toán dân sốBài 4. Liên kết các đoạn văn trong văn bảnDự án trung tâm bảo dưỡng xe ô tôUnit 02. Health. Lesson 5. Skills 1Unit 14. RecreationUnit 13. HobbiesUnit 13. HobbiesBài 4. Đại từDự án cửa hàng kinh doanh rau sạchUnit 12. The Asian GamesUnit 11. Sources of energyUnit 11. Sources of energyBài 7. Cấu tạo tế bào thực vậtLập và thẩm định dự án bắn súng sơnUnit 9. The post officeUnit 8. CelebrationsDự án trường học quốc tế Vinschool