11 bài tập viết code chương trình môn kỹ thuật lập trình

bài tập và hướng dẫn giải môn kỹ thuật lập trình

bài tập và hướng dẫn giải môn kỹ thuật lập trình
... chơng trình sử dụng hm để tính số Catalan thứ n với n nhập từ bn phím (n Z +) Chơng IV: kỹ thuật lập trình dùng mảng Biên soạn: Nguyễn Mạnh Cờng Trang: Bi tập thực hnh Môn Kỹ thuật lập trình ... lặp sau: Biên soạn: Nguyễn Mạnh Cờng Trang: Bi tập thực hnh x(0) = a; Môn Kỹ thuật lập trình x(n+1) = (x(n) * x(n) + a)/ (2* x(n)) với n >=0 Quá trình lặp kết thúc abs((a(n+1) x(n))/x(n)) < ... chơng trình chính, nhập vo hai số nguyên a, b Tìm v in USCLN hai số lên mn hình Biên soạn: Nguyễn Mạnh Cờng Trang: Bi tập thực hnh USCLN hai số a, b đợc định nghĩa nh sau: Môn Kỹ thuật lập trình...
 • 7
 • 186
 • 2

skkn thiết kế lại một số bài tập viết trong chương trình tiếng anh lớp 9 cho phù hợp với đối tượng học sinh vùng sâu, vùng xa

skkn thiết kế lại một số bài tập viết trong chương trình tiếng anh lớp 9 cho phù hợp với đối tượng học sinh vùng sâu, vùng xa
... số tập viết chương trình Tiếng Anh lớp cho phù hợp với đối tượng học sinh vùng sâu, vùng xa nhiều kinh nghiệm việc dạy viết cho học sinh Việc thiết kế lại tập viết cho phù hợp với đối tượng học ... Năm học 2014-2015 Page 20 Skkn: Thiết kế lại số tập viết chương trình Tiếng Anh lớp cho phù hợp với đối tượng học sinh vùng sâu, vùng xa Qua cho thấy việc thiết kế làm dễ tập viết cho phù hợp với ... Skkn: Thiết kế lại số tập viết chương trình Tiếng Anh lớp cho phù hợp với đối tượng học sinh vùng sâu, vùng xa phương pháp giảng dạy hiệu đặc biệt phải phù hợp với đối tượng học sinh I.2...
 • 24
 • 704
 • 6

Bài tập Cấu trúc máy tính và Kỹ thuật Lập trình potx

Bài tập Cấu trúc máy tính và Kỹ thuật Lập trình potx
... Công 11 Bài tập Cấu trúc máy tính Kỹ thuật Lập trình GVHD: Trần Minh Thuận Chỉ định tập tin hwinterface.ocx, Open… SVTH: Hồ Minh Việt - Lê Văn Công 12 Bài tập Cấu trúc máy tính Kỹ thuật Lập trình ... Công 16 Bài tập Cấu trúc máy tính Kỹ thuật Lập trình GVHD: Trần Minh Thuận Sau kết thu sau trình thực hiện: SVTH: Hồ Minh Việt - Lê Văn Công 17 Bài tập Cấu trúc máy tính Kỹ thuật Lập trình GVHD: ... Bài tập Cấu trúc máy tính Kỹ thuật Lập trình GVHD: Trần Minh Thuận PHẦN I: MỞ ĐẦU I.Lời giới thiệu: Máy tính với phát triển Kỹ thuật ghép nối với máy tính mở rộng đáng kể lĩnh vực ứng dụng máy...
 • 19
 • 427
 • 2

Sáng kiến kinh nghiệm: Hướng dẫn lập trình giải một số dạng bài tập cơ bản chương trình Tin học lớp 11 chương II, chương III - Phạm Anh Tùng

Sáng kiến kinh nghiệm: Hướng dẫn lập trình giải một số dạng bài tập cơ bản chương trình Tin học lớp 11 chương II, chương III - Phạm Anh Tùng
... dạy lớp 11B5, 11B6, 11B7 11B8 Trong trình giảng dạy, tiến hành thưc nghiệm lớp 11B5 11B7 Kết xếp loại môn Tin học học kì năm học 2013 - 2014 lớp 11 có kết sau : Lớp Số HS đánh 11B5 11B6 11B7 ... cầu tập trình dạy học môn Tin học nhà trường phổ thông gặp nhiều khó khăn Từ thực tế muốn chia sẻ kinh nghiệm nho nhỏ để tham khảo trình dạy học, hướng dẫn lập trình giải số dạng tập chương trình ... trình Tin học lớp 11 chương II, chương III Ph¹m Anh Tïng – Trêng THPT Lª V¨n Hu B NHỮNG BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: sở đề biện pháp: Qua việc nghiên cứu vấn đề lập trình theo dạng tập từ...
 • 22
 • 908
 • 2

Hướng dẫn lập trình giải một số dạng bài tập cơ bản chương trình tin học lớp 11 chương ii, chương iii phạm anh tùng

Hướng dẫn lập trình giải một số dạng bài tập cơ bản chương trình tin học lớp 11 chương ii, chương iii  phạm anh tùng
... cầu tập trình dạy học môn Tin học nhà trường ph ổ thông gặp nhiều khó khăn Từ thực tế muốn chia s ẻ kinh nghiệm nho nhỏ để tham khảo trình dạy học, hướng dẫn lập trình giải số dạng tập chương ... chương trình Tin h ọc lớp 11 chương II, chương III Ph¹m Anh Tïng – Trêng THPT Lª V¨n Hu B NHỮNG BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: sở đề biện pháp: Qua việc nghiên cứu vấn đề lập trình theo dạng t ... khen trước lớp, em có tư lập trình t ốt v ới thầy hướng dẫn em học yếu lớp từ để kích thích s ự sáng t ạo kích thích môn học tập 2.1 Cấu trúc lập trình Turbo pascal a Cấu trúc chung lập trình: PROGRAM...
 • 10
 • 94
 • 0

Bai tap viet lai cau- trinh do B

Bai tap viet lai cau- trinh do B
... 162 If it doesn’t rain soon, millions of pound’s worth of crops will be lost ⇒ Unless 163 “Don’t move or I’ll shoot” the bank robber said to the clerk ⇒ The bank robber threatened ... never in doubt ⇒ At no time 216 This will be the orchestra’s first performance outside London ⇒ This will be the first time 217 I apply for the job but was turned down ⇒ My ... 20 My husband didn’t leave the car keys, so I couldn’t pick him up at the station ⇒ If my husband 21 “I don’t think John will come,” said Bill ⇒ Bill doubted 22...
 • 20
 • 17,364
 • 227

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP SINH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP SINH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI
... định nghĩa phương trình chuyển động thẳng ví dụ phương trình cụ thể - Giáo viên nêu ý nghĩa phương trình chuyển động 5) Với đồ thị - Ôn lại đồ thị hàm số: y = ax + b - Liên hệ với phương trình chuyển ... tính s - Học sinh tự rút công thức S = vtb.t - Ghi nhận vào tập 4) Với KT phương trình chuyển động a) Toạ độ vật chuyển động thẳng: - Giáo viên nêu lại vừa kiểm tra cũ b) Phương trình chuyển ... cho kiện suy vtb - Áp dụng s = vt BT - Lập phương trình chuyển động Vận dụng phương trình chuyển động hai xe gặp trường chiều - Vẽ đồ thị cho phương trình chuyển động Thấy xác định gặp đồ thị...
 • 117
 • 1,220
 • 4

Một số Bài tập thực hành môn kỹ thuật lập trình

Một số Bài tập thực hành môn kỹ thuật lập trình
... đệ quy tính số chữ số số nguyên? (ví dụ số 1423 có chữ số) 13.Viết hàm đệ quy tìm số lớn dãy số n phần tử? Chương IV: kỹ thuật lập trình dùng mảng Viết chương trình nhập vào mảng n số nguyên, ... m! Chương III: kỹ thuật lập trình đơn thể Viết hàm kiểm tra xem số nguyên n có phải số nguyên tố không Sau đó, chương trình chính, nhập vào số nguyên n, kiểm tra tính nguyên tố số n thông báo ... chương trình nhập vào dãy số nguyên Tính tổng số nguyên tố dãy in kết hình Viết chương trình nhập vào dãy số nguyên số nguyên c Đếm số lần xuất vị trí xuất c dãy In kết hình Viết chương trình...
 • 10
 • 1,183
 • 7

Ứng dụng một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao kỹ thuật giai đoạn giữa quãng của môn chạy 100m cho nam học sinh khối 11 trường PTTH triệu sơn IV tỉnh thanh hoá

Ứng dụng một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao kỹ thuật giai đoạn giữa quãng của môn chạy 100m cho nam học sinh khối 11 trường PTTH triệu sơn IV  tỉnh thanh hoá
... môn chạy 100m nhóm thực nghiệm B cho thấy việc áp dụng tập bổ trợ cho kỹ thuật giai đoạn quãng môn chạy 100m cho nam học sinh khối 11 Trờng THPT Triệu Sơn IV- Thanh Hoá, đa lại kết có tính khoa học ... nghiên cứu đề tài ứng dụng số tập bổ trợ nhằm nâng cao kỹ thuật giai đoạn quãng môn chạy 100m cho nam học sinh khối 11 trờng trung học phổ thông Triệu Sơn IV- Thanh Hoá Mục đích nghiên cứu : - ... Mà chạy 100m môn thi đấu, có đặc điểm kỹ thuật cự li đợc chia thành giai đoạn Đó là: giai đoạn xuất phát, chạy lao sau xuất phát, chạy quãng chạy đích Trong giai đoạn chạy quãng giai đoạn có kỹ...
 • 47
 • 869
 • 1

bài tập chuyên đề chương trình chuyên toán

bài tập chuyên đề chương trình chuyên toán
... Mệnh đề - Tập hợp, tập hợp số - Ánh xạ - Hàm số; Phương trình, bất phương trình - Hệ phương trình, hệ bất phương trình Phần Hình học: Vectơ - Toạ độ - Ứng dụng  Các chuyên đề: - Các Chuyên đề ... dung "Số gần sai số" mệnh đề - Tập hợp số tự nhiên Phép quy nạp hai tập hợp, tìm phần bù tập hợp trình bày chương trình nâng cao toán học THPT môn Toán - Một số tập hợp tập số thực - Biết sử dụng ... học Chuyên đề) - Số thứ tự Chuyên đề trình tự giảng dạy Chuyên đề Hơn nữa, giảng dạy Chuyên đề xen kẽ với việc giảng dạy nội dung phần “Nội dung bắt buộc” Chẳng hạn, bố trí giảng dạy chuyên đề...
 • 79
 • 260
 • 0

Giáo án - Bài giảng: BÀI TẬP MÔN KỸ THUÂT LẬP TRÌNH

Giáo án - Bài giảng: BÀI TẬP MÔN KỸ THUÂT LẬP TRÌNH
... Truy xu t giá tr tr , • Bư c 3: vi t chương trình Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh Khoa Công Nghệ Thông Tin KỸ THUẬT LẬP TRÌNH BÀI THỰC HÀNH SỐ KỸ THUẬT LẬP TRÌNH Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh Khoa Công Nghệ ... Ngh Thông Tin Bài Bài toán: Th c hi n l i v i vi c xu t nh p d li u thông qua t p tin ThS VÕ NH T VINH ð i h c M TP.H Chí Minh Khoa Công Ngh Thông Tin Bài • • • • • Bài toán: Bài toán x lý chu ... Ngh Thông Tin Bài Bài toán: Th c hi n toán v i vi c xu t nh p d li u qua t p tin ThS VÕ NH T VINH ð i h c M TP.H Chí Minh Khoa Công Ngh Thông Tin Bài Bài toán: Th c hi n toán v i vi c s d...
 • 46
 • 499
 • 2

MỘT SỐ BÀI TẬP THỰC HÀNH MÔN KỸ THUẬT LẬP TRÌNH doc

MỘT SỐ BÀI TẬP THỰC HÀNH MÔN KỸ THUẬT LẬP TRÌNH doc
... dụng hàm trờn để nhập vào số nguyờn n, số thực x từ bàn phớm Tớnh in hỡnh giỏ trị f(x, n) 13.Viết hàm đệ quy để đếm số chữ số số nguyờn bất bỳ (Vớ dụ số 1263 cú chữ số ) Viết chương trỡnh chớnh ... m! Chương III: kỹ thuật lập trỡnh đơn thể Viết hàm kiểm tra xem số nguyờn n cú phải số nguyờn tố khụng Sau đú, chương trỡnh chớnh, nhập vào số nguyờn n, kiểm tra tớnh nguyờn tố số n thụng bỏo ... dóy số nguyờn Tớnh tổng cỏc số nguyờn tố dóy in kết hỡnh Viết chương trỡnh nhập vào dóy số nguyờn số nguyờn c Đếm số lần xuất vị trớ xuất c dóy In cỏc kết hỡnh Viết chương trỡnh nhập vào dóy n số...
 • 9
 • 275
 • 2

MỘT SỐ BÀI TẬP THỰC HÀNH MÔN KỸ THUẬT LẬP TRÌNH ppt

MỘT SỐ BÀI TẬP THỰC HÀNH MÔN KỸ THUẬT LẬP TRÌNH ppt
... chương trình sử dụng hàm để nhập vào số nguyên n, số thực x từ bàn phím Tính in hình giá trị f(x, n) 13.Viết hàm đệ quy để đếm số chữ số số nguyên bất bỳ (Ví dụ số 1263 có chữ số ) Viết chương trình ... (-1)nx(2n+1)/ (2n+1)! 21 Lập trình để tính tổ hợp chập m n theo công thức: C(m, n) = (n(n-1)…(n-m+1))/ m! CHƯƠNG III: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH ĐƠN THỂ Viết hàm kiểm tra xem số nguyên n có phải số nguyên tố không ... chương trình nhập vào dãy số nguyên Tính tổng số nguyên tố dãy in kết hình Viết chương trình nhập vào dãy số nguyên số nguyên c Đếm số lần xuất vị trí xuất c dãy In kết hình Viết chương trình...
 • 8
 • 311
 • 2

MỘT SỐ BÀI TẬP THỰC HÀNH MÔN KỸ THUẬT LẬP TRÌNH pdf

MỘT SỐ BÀI TẬP THỰC HÀNH MÔN KỸ THUẬT LẬP TRÌNH pdf
... chơng trình sử dụng hàm để tính số Catalan thứ n với n nhập từ bàn phím (n Z +) Chơng IV: kỹ thuật lập trình dùng mảng Biên soạn: Nguyễn Mạnh Cờng Trang: Bài tập thực hành Môn Kỹ thuật lập trình ... Bài tập thực hành Môn Kỹ thuật lập trình Nhập vào số nguyên, kiểm tra xem số vừa nhập có phải số nguyên tố không, in kết luận hình Viết chơng trình nhập vào số nguyên n, sau ... Cờng Trang: Bài tập thực hành Môn Kỹ thuật lập trình 12.Viết chơng trình tìm phần tử âm ma trận (theo chiều từ trái qua phải, từ xuống dới) 13.Viết chơng trình nhập vào ma trận m x n số nguyên...
 • 7
 • 764
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: bai tap co loi giai mon ky thuat lap trinhbai tap viet lai cau trinh do cbai tap viet lai cau trinh do lop 8bai tap viet lai cau trinh do abài tập định giá chương trình du lịchxây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trình trong phân tích lí hóabai tap chuong 3 mon ky thuat dien tu soứng dụng một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao kỹ thuật giai đoạn xuat phat của môn chạy 100m cho nam học sinh khối 11 trường ptth triệu sơn iv tỉnh thanh hoábài tập môn kỹ thuật lập trìnhbai tap viet lai cau trinh do bbài tập và đáp án môn kỹ thuật lập trìnhứng dụng một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao kỹ thuật giai đoạn giữa quãng của môn chạy 100m cho nam học sinh khối 11 trường ptth triệu sơn iv tỉnh thanh hoábài tập viết lại câu trình độ b có đáp ánbai tap on theo chuong trinh sgk 9 unit 9giáo dục lòng yêu nước lòng tự hào dân tộc cho học sinh thông qua giảng dạy các bài tiếng việt trong chương trình văn tiếng việt ở tiểu họchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ cây