ĐỘT BIẾN GEN TUYỂN SINH 247

ĐỘT BIẾN GEN TUYỂN SINH 247

ĐỘT BIẾN GEN TUYỂN SINH 247
... 2016) Biến đổi cặp nucleotit gen phát sinh nhân đôi AND gọi là: A Đột biến B Đột biến gen C Thể đột biến D Đột biến điểm Ho c0 B Cơ thể mang đột biến gen lặn trạng thái dị hợp không gọi thể đột biến ... sai: đột biến gen phát sinh giảm phân => đột biến giao tử => biểu đột biến hệ sau thể không biểu kiểu hình đột biến Hùng Đột biến điểm không ảnh hưởng đến sức sống sinh vật nếu đột biến đột biến ... 2016) Khi nói đột biến gen, phát biểu sau không đúng? A Đột biến gen phát sinh môi trường tác nhân đột biến B Đột biến gen tạo lôcut gen mới, làm tăng đa dạng di truyền loài C Đột biến gen lặn biểu...
 • 30
 • 175
 • 1

Sinh 9 - Đột biến gen

Sinh 9 - Đột biến gen
... Bài 21: đột biến gen I - Đột biến gen gì? II Nguyên nhân phát sinh đột biến gen III Vai trò đột biến gen Bài 21: đột biến gen I - Đột biến gen gì? II Nguyên nhân phát sinh đột biến gen III ... đột biến gen I - Đột biến gen gì? II Nguyên nhân phát sinh đột biến gen III Vai trò đột biến gen Tại đột biến gen gây biến đổi kiểu hình? Gen Biến đổi cấu trúc gen mARN Biến đổi mARN Prôtêin Biến ... biến gen I - Đột biến gen gì? II Nguyên nhân phát sinh đột biến gen III Vai trò đột biến gen Hãy quan sát hình sau cho biết: đột biến có lợi, đột biến có hại Cho thân sinh vật người? Bài 21: đột...
 • 14
 • 225
 • 0

LTDH Sinh-Đột biến gen (Có đáp án)

LTDH Sinh-Đột biến gen (Có đáp án)
... đột biến gen c tự nhân đôi AND b phát sinh đột biến gen d hoán vị gen 36.Cá thể mang đột biến biểu kiểu hình thể gọi là: a biến dị c thể đột biến b biến dị tổ hợp d đột biến 37 Đột biến gen phát ... thay cho tiền đột biến 94 Phát biểu không đột biến gen là: a Đột biến gen làm biến đổi cặp nuclêôtit cấu trúc gen b Đột biến gen làm phát sinh alen quần thể c Đột biến gen làm biến đổi đột ngột ... đột biến tiền b đột biến xôma hoán vị gen phôi c đột biến tiền phôi đột biến giao tử 42 Thể khảm hậu loại đột biến gen nào? a đột biến xôma lặn c đột biến giao tử b đột biến xôma trội d đột biến...
 • 12
 • 1,382
 • 25

Cơ chế phát sinh đột biến gen

Cơ chế phát sinh đột biến gen
... biến gen III chế phát sinh đột biến gen: đột biến gen III chế phát sinh đột biến gen: Sửa chữa chuỗi ADN đột biến gen III chế phát sinh đột biến gen: * Tiền đột biến * Đột biến gen đột ... đột biến gen III chế phát sinh đột biến gen: * Hồi biến đột biến gen IV chế biểu đột biến gen: 4.1 Đột biến giao tử 4.2 Đột biến tiền phôi 4.3 Đột biến xôma: xảy nguyên phân, tế bào sinh ... Đột biến gen tế bào xôma: đột biến gen V Một số kiểu hình đột biến: 5.3 Đột biến hình thái: đột biến gen V Một số kiểu hình đột biến: 5.4 Đột biến gây chết đột biến gen IV chế biểu đột biến gen: ...
 • 17
 • 514
 • 0

Sinh 9 - Tiết 23 - Đột biến gen

Sinh 9 - Tiết 23 - Đột biến gen
... 2 Chương IV : BIẾN DỊ Biến dị Biến dị di truyền Biến dị tổ hợp Biến dị không di truyền Đột biến Đột biến nhiễm sắc thể Thường biến Đột biến gen ĐỘT BIẾN GEN Tiết 21 : I Đột biến gen T A G a T ... tập Một gen có : A= 600 Nu, G= 90 0 Nu Nếu bị đột biến gen đột biến có: a, A= 601 Nu, G= 90 0 Nu Đây đột biến gì? (Đột biến thêm 1cặp Nu G-X) b, A= 599 Nu, G= 90 1 Nu Đây đột biến gì? (Đột biến thay ... Lợn có đầu chân sau dị dạng Đột biến có lợi Đột biến thân lùn Đột biến có hại 15 Đột biến bạch tạng Tiết 21: Đột biến gen III.Vai trò đột biến gen: - Đột biến gen thường có hại có lợi trung tính...
 • 32
 • 323
 • 2

Tiết 22: Đột biến gen -Sinh 9 ( Thao giảng)

Tiết 22: Đột biến gen -Sinh 9 ( Thao giảng)
... IV: BIẾN DỊ Biến dị Biến dị di truyền Biến dị khơng di truyền ( thường biến) Biến dị tổ hợp Biến dị đột biến Đột biến gen Đột biến NST Chương IV: Tiết 22: BIẾN DỊ ĐỘT BIẾN GEN I Đét biến gen ... đột biến gen phát sinh tự nhiên người tạo ra? Chương IV: BIẾN DỊ Tiết 22: ĐỘT BIẾN GEN I Đột biến gen gì? II Ngun nhân phát sinh đột biến gen: III Vai trò đột biến gen: III Vai trò đột biến gen: ... điểm nào? - Ở biến dị tổ hợp, gen xếp lại (tổ hợp lại) thân cấu trúc gen khơng bị biến đổi - Còn đột biến gen biến đổi cấu trúc gen Chương IV: BIẾN DỊ ĐỘT BIẾN GEN I Đột biến gen gì? II Ngun...
 • 29
 • 889
 • 3

Trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh: Đột biến gen (Có đáp án)

Trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh: Đột biến gen (Có đáp án)
... C) D) Đáp án Câu 10 A) B) C) D) Đáp án Câu 11 A) B) C) D) Đáp án Câu 12 A) B) C) D) Đáp án Câu 13 A) B) C) D) Đáp án Câu 14 A) B) C) D) Đáp án Câu 15 A) B) C) D) Đáp án Câu 16 A) B) C) D) Đáp án ... a axit amin cu i –isôlơxin-lizin-trêônin-trêônin D) Đáp án Câu 50 A) B) C) D) Đáp án Câu 51 A) B) C) D) Đáp án Câu 52 A) B) C) D) Đáp án Câu 53 A) B) C) D) Đáp án Gi m m t axít amin so v i bình ... ribôxôm ribôxôm A Câu 54 A) B) C) D) Đáp án Câu 55 A) B) C) D) Đáp án Câu 56 A) B) C) D) Đáp án Câu 57 A) B) C) D) Đáp án Câu 58 A) B) M t gen A b đ t bi n thành gen a ,gen a mã hoá cho m t phân t prôtêin...
 • 14
 • 1,793
 • 11

Những đột biến gen gây thiếu hụt steroid 21hydroxylase ở một bệnh nhi có hội chứng cường thượng thận bẩm sinh thể mất muối, mất nước pot

Những đột biến gen gây thiếu hụt steroid 21hydroxylase ở một bệnh nhi có hội chứng cường thượng thận bẩm sinh thể mất muối, mất nước pot
... đoán bệnh nhi bị hội chứng sinh dục thợng thận thể muối, nớc Bố mẹ em bệnh nhi biểu bệnh lý Qua phân tích gen biết đợc bố mẹ em bệnh nhân ngời mang gen bệnh dị hợp tử Chẩn đoán phân tích gen phơng ... iii Kết Kết đọc trình tự gene cho thấy: Tất thành viên gia đình bệnh nhân đột biến gen CYP 21 với thể loại khác Hình 1: Sơ đồ di truyền đột biến gen CYP 2 1ở gia đình bệnh nhân Ngo Đuc M Mẹ Bố ... 2003 hoạt động, tới 15 dạng đột biến bao gồm đột biến bp exon 3, đột biến vị trí gắn intron 2, thêm Thymidin (T) vào exon 7, đột biến vô nghĩa CT codon 318 số đột biến điểm gây đoạn exon (missense...
 • 5
 • 240
 • 0

Phương pháp học sinh- đột biến gen docx

Phương pháp học sinh- đột biến gen docx
... S nuclêôtít c a gen a sau ñ t bi n ? 1788 900 894 1800 D M t gen A b ñ t bi n thành gen a ,gen a mã hoá cho m t phân t prôtêin hoàn ch nh có 298 axit amin Quá trình gi i mã mARN gen a mã ñã ñòi ... ñây ñúng: ð t bi gen xu t hi n s tái b n nh th mã ADN ð t bi n gen xu t hi n s tái b n nh ch mã di truy n ð t bi n gen xu t hi n s tái b n nh ch t nhân ñôi c a ADN ð t bi n gen xu t hi n s tái ... Khi gen l n ñ t bi n có ñi u ki n t h p v i làm xu t hi n ki u gen ñ ng h p t l n s bi u hi n thành ki u hình C ð ñ t bi n gen l n có ñi u ki n bi u hi n thành ki u hình qu n th giao ph i c n: Gen...
 • 13
 • 194
 • 0

Xác định vi khuẩn lậu và phát hiện đột biến gen kháng ciprofloxacin bằng kỹ thuật sinh học phân tử tại viện Da liễu Quốc gia từ năm 2005 - 2007

Xác định vi khuẩn lậu và phát hiện đột biến gen kháng ciprofloxacin bằng kỹ thuật sinh học phân tử tại viện Da liễu Quốc gia từ năm 2005 - 2007
... nhuộm soi nuôi cấy - Tìm hiểu kháng kháng sinh chủng vi khuẩn lậu phân lập đợc Vi n Da liễu Quốc Gia từ năm 200 5- 2007 - Phát đột biến gen liên quan đến kháng ciprofloxacin vi khuẩn lậu ý nghĩa thực ... đợc Vi n Da liễu Quốc Gia từ năm 200 5- 2007 (n=503) + Tỷ lệ kháng kháng sinh nhóm năm 200 5- 200 6-2 007: Ciprofloxacin 80,9% - 82,1% - 89,2% Penicillin 35,2% - 31,1% - 37,2% Tetracyclin 9,9% - 16,5% ... lợng đột biến gyrA 2 2 2 2 18 Số lợng đột Tổng số đột biến biến parC gen 0-1 2-3 0-1 2-3 0-1 2-3 3 3 3 6-9 2 4-2 7 3.4.7 Phân tích đột biến gen gyrA Bảng 3.24 Phân tích đột biến gen gyrA 69 chủng vi...
 • 27
 • 603
 • 2

Xác định một số đột biến gen CYP21 gây bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh thiếu Enzym 21-Hydroxylase và phát hiện người lành mang gen bệnh

Xác định một số đột biến gen CYP21 gây bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh thiếu Enzym 21-Hydroxylase và phát hiện người lành mang gen bệnh
... số đột biến gen CYP21 gây bệnh tăng sản thợng thận bẩm sinh thiếu enzym 21-hydroxylase phát ngời lành mang gen bệnh" với mục tiêu sau: Xác định số đột biến gen CYP21 gây bệnh TSTTBS kỹ thuật phản ... đình có mắc bệnh tơng tự Kết phát đột biến gen CYP21 BN Với số cặp mồi đặc hiệu cho số đột biến gen CYP21, thực PCR kết hợp enzym cắt giới hạn, phát đợc 24 trờng hợp đột biến gen CYP21; chiếm ... biến gen CYP21 gây bệnh tăng sản thợng thận bẩm sinh thiếu 21hydroxylase, Nhi khoa, tập 14 (số đặc biệt), tr 184-8 1 đặt vấn đề Tăng sản thợng thận bẩm sinh (TSTTBS) bệnh thuộc hội chứng sinh dục...
 • 27
 • 401
 • 0

Nghiên cứu các chỉ số sinh lý hồng cầu và những đột biến gen G6PD hồng cầu ở người thiếu hụt G6PD trên một số dân tộc tại Việt Nam

Nghiên cứu các chỉ số sinh lý hồng cầu và những đột biến gen G6PD hồng cầu ở người thiếu hụt G6PD trên một số dân tộc tại Việt Nam
... tích đột biến, đọc trình tự ADN Chơng : Kết nghiên cứu 3.1 số số Sinh hồng cầu số dân tộc Việt Nam 3.1.1 Một số số hồng cầu ngời Kinh định c Hà Nội Bảng 3.1 Một số số hồng cầu ( X SD) nam nữ dân ... nhanh thiếu hụt G6PD trẻ sinh Việt Nam, Nguyễn Hữu Chấn nghiên cứu tính chất hoá sinh G6PD hồng cầu Việt Nam có tỉ lệ thiếu hụt G6PD từ 0,3ữ9,0% Những ngời nghiên cứu tỉ lệ thiếu hụt G6PD Việt Nam ... hình nghiên cứu số sinh máu ngời việt nam Các số sinh học ngời Việt Nam, số sinh tế bào máu đợc tổng kết Hằng số sinh học ngời Việt Nam xuất năm 1975, Các giá trị sinh học ngời Việt Nam...
 • 24
 • 583
 • 0

Giáo án bồi dưỡng Sinh học 9 Tiết 21 Đột biến gen tham khảo

Giáo án bồi dưỡng Sinh học 9 Tiết 21 Đột biến gen tham khảo
... Đa số đột biến gen tạo gen lặn, mà gen lặn thường TÝnh tr¹ng mARN Pr«tªin Gen gen xấu ….GAA… ….XTT… Gen đột biến HbS ….GTA… ….XAT… mARN …GAA… mARN …GUA… Protein ….Glu… Protein ….Val… Gen HbA ... trắng chứa nhiều chất dinh dưỡng đỏ Tại đột biến gen gây biến đổi kiểu hình? Đột biến gen thể kiểu hình thường gây hại cho thân sinh vật sao? Vì chúng phá vỡ hài hòa kiểu gen qua chọn lọc tự nhiên ... hại Đột biến gen làm khả Lợn có đầu chân sau tổng hợp diệp lục mạ dị dạng (màu trắng) Có lợi Đột biến gen lúa(b)làm cứng nhiều bơng giống gốc (a) Quan sát hình cho biết đột biến có hại đột biến...
 • 21
 • 673
 • 1

Giáo án bồi dưỡng thâm khảo sinh học lớp 9 Đột biến gen

Giáo án bồi dưỡng thâm khảo sinh học lớp 9 Đột biến gen
... Bài 21- I) Đột biến gen ? BIẾN DỊ Đột biến gen I) Đột biến gen ? Gen bị biến đổi Gen gốc a b X d Gen bị biến đổi c Gen bị biến đổi Hình 21.1 Một số dạng đột biến gen Cấu trúc đoạn gen hình b, ... c Gen đột biến Gen đột biến Qua phân tích tìm hiểu số dạng đột biến gen Hãy cho biết đột biến gen gì? Chương IV Tiết 23 BIẾN DỊ Bài 21 Đột biến gen I/ Đột biến gen ? 1) Các dạng đột biến gen thường ... 21 BIẾN DỊ Đột biến gen I) Đột biến gen ? 1) Các dạng đột biến gen thường gặp: - Mất cặp nuclêotít gen - Thêm cặp nuclêotít gen - Thay cặp nuclêotít cặp khác gen Gen gốc Gen đột biến a b d c Gen...
 • 21
 • 733
 • 0

Giáo án sinh 9 - Bài 21: BIẾN DỊ ĐỘT BIẾN GEN ppsx

Giáo án sinh 9 - Bài 21: BIẾN DỊ ĐỘT BIẾN GEN ppsx
... dạng biến đổi đó? 2p -Gv cho hs quan sát hình 21.1 thảo luận 6p +Nêu khái niệm - ột biến gen gì? - ại diện nhóm trình KL: nhóm khác bổ sung - ột biến gen biến đổi cấu trúc gen -Các dạng đột biến ... -Thông báo biến dị di truyền không di truyền -Biến dị di truyền có biến đổi NST ADN a Hoạt động 1: Đột biến gen gì? Mục tiêu: hiểu trình khái niệm đột biến gen TG Hoạt động giáo viên ... được: lợi - ột biến có lợi có ý nghĩa lớn chăn 1p -Cho hs đọc kết luận IV Củng cố: 6p Đột biến gen gì? Kể tên dạng đột biến ? Tại đột biến gen thường có hại cho sinh vật? V Dặn dò: 2p -Học theo...
 • 5
 • 352
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng đột biến gen sinh 9tác nhân sinh học gây đột biến genbài tập đột biến gen sinh học 12bài 21 đột biến gen sinh học 9bài 4 đột biến gen sinh học 12đột biến gen sinh họcđột biến gen sinh học 9đột biến gen sinh học 12đột biến gen sinh học 12 nâng caobài tập sinh học 12 phần đột biến genbài tập đột biến gen sinh học 9bài giảng đột biến gen sinh học 9các dạng đột biến gen sinh học 9sinh học 9 bài đột biến genbài 4 đột biến gen sinh học 12 nâng caoC c nh n t nh h ng n c c c ng c t i ch nh trong i u ki n th tr ngC ph n ho doanh nghi p Nh n c Vi t NamV n 1. VECT TRONG KH NG GIAN File wordThông báo về việc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ hai - Thông tin công chứng - Trang tin Bổ trợ tư pháp - Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Noi quy ky kiem traCV ve viec chuyen doi VPCCK to n b n h ng v x c nh k t qu ho t ng kinh doanh C ng ty B o v Th c v tTh c tr ng cung c p d ch v vi n th ng n i chung v d ch v i n tho i di ng n i ri ng Vi t NamBài 4. Gia đình emBài 4. Gia đình emL m ph t nguy n nh n v gi i ph pM t s bi n ph p nh m y m nh ho t ng ti u th s n ph m C ng ty Xi M ng B t S nPh n t ch th c tr ng hi u qu kinh doanh c a ho t ng nh p kh u ho ch t thi t b y t trong C ng ty SELA SELACOTh c tr ng c ng t c h ch to n nghi p v xu t kh u h ng ho t i c ng ty tr ch nhi m h u h n C ng nghi p Kwang YangTi n tr nh m ph n gia nh p WTO c a Vi t Nam th c tr ng v tri n v ngQĐ 626 QĐ-BTC Sửa đổi thủ tục QT thuế TNDN và thông báo PP trích khấu hao (1781.76KB)Ph n t ch th tr ng ti u th s n ph m c a c ng ty v n ph ng ph m Tr MyTuần 7. MRVT: Từ ngữ về các môn học. Từ chỉ hoạt độngVan ban sao luc 684 (CV 10369)D n c ph sinh th iC c gi i ph p n ng cao hi u qu cho xu t kh u c a doanh nghi p Chi u c i Ho ng Long