UNIT 7 BEING a WELCOME GUEST tiếng anh 12 đặng thị thanh phú

Unit 7 BEING A WELCOME GUEST AV12

Unit 7 BEING A WELCOME GUEST AV12
... 2.American men always shake hands when they meet False 3.An American woman always shakes hands when she is introduced to a man False 4.Few American women live alone False 5.American women may ... a. Women in America Paragraph:2 b.What a house guest should Paragraph:4 c.Drinking and smoking in public places Paragraph:3 d.How to behave well in the U.S .A Paragraph:1 CULTURAL JOURNEY 1.What can we ... UNIT BEING A WELCOME GUEST LOOK AT THE PICTURE E T C U L U R WHAT DOES IT TELL YOU ABOUT? AMERICAN CULTURE Expressions Have company Have company In general Say goodbye to to Regard sth as...
 • 15
 • 124
 • 0

UNIT 7: BEING A WELCOME GUEST pptx

UNIT 7: BEING A WELCOME GUEST pptx
... novels so far Some years ago, he used to A B C have been a teacher D 58) The drum player is used to play with a dance band when he was young A B C D 59) Americans are used to say a few words ... following statements is TRUE? A A few Americans are nonsmokers B A smoker should ask before lighting up a cigarette in an American home C A nonsmoker is not militant about smoking in public places D ... over-cooked and ruined by then When you are invited to someone’s home for a meal, it is polite to bring a small gift Flowers or candy are always appropriate If you have an attractive thing made in...
 • 9
 • 305
 • 0

unit 15 women in the society tiếng anh 12

unit 15 women in the society tiếng anh 12
... án Tiếng Anh 12 - Do reading text in workbook Unit 15 Women in society todays - Prepare the next lesson - Listen to the teacher and take note Giáo án Tiếng Anh 12 Unit 15 Women in society Unit ... án Tiếng Anh 12 Unit 15 Women in society - Introduce the aim of Task - Ask students to read the small talks again to find the suitable choice - Ask students to work individually then work in ... Giáo án Tiếng Anh 12 Unit 15 Women in society Unit 15: WOMEN IN SOCIETY Listening I Objectives: Educational aim: Students should know how to listen to give some information about women and the...
 • 16
 • 2,380
 • 0

unit 2 cutural diversity giáo án tiếng anh 12

unit 2 cutural diversity giáo án tiếng anh 12
... read and translate the text, the tasks again - Prepare for the next : Unit 2: B Speaking Unit 2: CULTURAL DIVERSITY Lesson 2: B.SPEAKING A OBJECTIVES: By the end of the lesson, students will: ... similarities in celebrating a wedding ceremony in Vietnam and American - Prepare: Unit 2: C Listening UNIT 2: CULTURAL DIVERSITY Lesson 3: C LISTENING I OBJECTIVES: By the end of the lesson, students ... information given about the conical leaf hat of Vietnam, using (task 2- P .26 ) the out line and information given (task 2P .26 ) - Ask Ss to work individually - Go round the class to help Ss if...
 • 32
 • 301
 • 0

TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP TIẾNG ANH 12 ÔN THI ĐẠI HỌC

TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP TIẾNG ANH 12 ÔN THI ĐẠI HỌC
... which I can see the lake 179: He told me A think well before I answered B to think well before I answered C think well before I answer D to think well before I will answer 180: if a war ... doing these exercises 124 : If the traffic bad , I may get home late A had been B was C were D is 125 : I have ever told you he unreliable A had been B is C would be D were 126 : My father works ... said to me 120 : He asked me .Robert and I said I did not know A that did I know/who were Robert B whether I knew/who was Robert C if I knew/who Robert was D that I knew/who Robert were 121 : “ You...
 • 14
 • 1,907
 • 106

Tiếng Anh 12: Đề thi - Đáp Án KSĐN 2010-2011

Tiếng Anh 12: Đề thi - Đáp Án KSĐN 2010-2011
... pot D catch fish D next D X D whose D have D advises D That Đề Thi Khảo sát năm học 201 0-2 011 Môn : Tiếng Anh 12 Thời Gian: 20 phút P N Đề I Chia động từ ngoặc với thích hợp ( points) am writing ... Trờng THPT Tiên Yên Môn : Tiếng Anh Thời Gian: 20 phút Name: SBD: Đề Số phách: I Chia động từ ngoặc với thích hợp ( ps) Im sorry I (1)(not ... chỗ trống cho đoạn văn sau ( points) C are thirsty C only B must A each other C anyone else A a B some thing special A often say B where the 10.A need to Đề I Chia động từ ngoặc với thích hợp (...
 • 3
 • 427
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Á Châu, CN Ninh Thuận.Mở rộng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng đầu tư & phát triển Việt Nam - CN Bình Định.Mở rộng tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam, CN Khánh Hoà.Nâng cao chất lượng dân số tỉnh Bình ĐịnhNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với công việc của nhân viên NH TMCP bưu điện Liên Việt.Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam.Nghiên cứu ứng dụng mô hình Markowitz trong xây dựng danh mục đầu tư tối ưu tại thị trường chứng khoán Việt Nam.Nghiên cứu việc vận dụng chính sách kế toán tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Đà Nẵng.Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc tài chính của các công ty may tại thành phố Đà Nẵng.ĐỊA VẬT LÍ GIẾNG KHOAN HOANG VĂN QUÝBài 21. Ôn tậpSố 7Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị.Phát triển cây cao su trên địa bàn huyện Đức Cơ, tỉnh Gia LaiGiây, thế kỉtả người thân trong gia đình emTỐI ƯU HÓA VỀ THỜI GIAN DỰ ÁNBài 11. Sán lá ganPhát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP Á Châu, chi nhánh Đăk Lắk.Phát triển dịch vụ y tế tỉnh Quảng Nam