TÍNH từ + GIỚI từ (rat hay) tiếng anh 12 đoàn long khánh

Cách thành lập tính từ kép trong tiếng Anh docx

Cách thành lập tính từ kép trong tiếng Anh docx
... Nhiều tính từ kép khác không bao gồm tính từ phân từ có cấu trúc chung : Adv + -ed participle Adv + -ing participle Và sử dụng số tính từ phân từ tính từ kép Nào ta tìm hiểu thêm Những tính từ kép ... enterprise (Tôi hy vọng doanh nghiệp làm tiền) -ed particple + participle (từ động từ) : Did it really happen, or was it a madeup story? Chúng ta sử dụng số tính từ phân từ tính từ kép Ví dụ: nói: " ... thần kinh) Chú ý nhiều tính từ kép khác không bao gồm tính từ phân từ: Ex: The problem is short-term It was just a small-case project Adj + N + Ed: có Grey-haired, one-eyed, strong-minded, slow-witted...
 • 7
 • 2,319
 • 26

Bài tập tính từ so sánh tiếng Anh

Bài tập tính từ so sánh tiếng Anh
... (thin) last month Have you lost weight? Bicycles are _ (slow) cars She is _ (nice) person I know What is _ (good) film you´ve seen? 10 Computers are _ (cheap) mobile phones...
 • 6
 • 1,200
 • 56

Ghi nhớ trật tự tính từ trong câu tiếng anh

Ghi nhớ trật tự tính từ trong câu tiếng anh
... OpSACOMP cụm danh từ theo vị trí là: a black leather handbag Một ví dụ khác: Japanese/ a/car/ new/ red / big/ luxurious/ Bạn xếp trật tự tính từ nào? - Tính từ đỏ (red) màu sắc (Color) - Tính từ (new) ... dễ dàng viết lại trật tự câu sau: a luxurious big new red Japanese car Chắc hẳn việc ghi nhớ trật từ tính từ bạn trở nên thật đơn giản phải không nào? Hãy chờ đón học thú vị từ ENCI nhé! Thu ... - Tính từ sang trọng (luxurious) quan điểm, đánh giá (Opinion) - Tính từ Nhật Bản (Japanese) nguồn gốc, xuất xứ (Origin) - Tính từ to (big) kích cỡ (Size) xe ô tô Sau bạn xác định chức tính từ...
 • 2
 • 171
 • 0

Cách thành lập tính từ ghép trong tiếng Anh

Cách thành lập tính từ ghép trong tiếng Anh
... criss-cross: chằng chịt - per capita: tính theo đầu người Trên cách thành lập tính từ ghép tiếng Anh VnDoc dày công tổng hợp để chia sẻ cho bạn Sau học này, tin bạn thấy tiếng Anh không nhàm chán bạn nghĩ ... bậy ý - well-known: tiếng - so-called: gọi là, xem Công thức 5: Preposition + Noun (Giới từ + Danh từ) - overseas: hải ngoại Công thức 6: Adj + -ing participle (Tính từ + phân từ -ing) - longest-serving: ... face-saving: gỡ thể diện Công thức 8: Adj + Noun + ed (Tính từ + Danh từ + ed) - grey-haired: tóc hoa râm, tuổi già - one-eyed: mắt, chột - strong-minded: cứng cỏi, kiên - slow-witted: chậm hiểu...
 • 5
 • 166
 • 0

Từ Vựng U4-Tiếng Anh 12

Từ Vựng U4-Tiếng Anh 12
... behaved ['welbi'heivd] (adj)có hạ nh kiểm tốt, có giá o dụ c - struggle ['strʌgl] (n): đấu tranh - to get on: tiến - to go through: qua - to go away: bỏ - pretty [‘priti] (adj): - actually...
 • 2
 • 246
 • 3

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2013 môn tiếng anh 12 bảng A ppt

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2013 môn tiếng anh 12 bảng A ppt
... total mark) a provision of all main ideas and as details as appropriate Organization & Presentation: (30% of total mark) ideas are organized and presented with coherence, style, and clarity appropriate ... All qualifications are awarded by national agencies accredited by the Qualification and Curriculum Authority (QCA), so that the quality of the qualifications you will gain is guaranteed At many ... don’t think this fashion will A catch on B catch up C catch out D catch over 24 We need guaranteed financial before we can even start the design work A agreement B backing C analysis D plans...
 • 8
 • 440
 • 3

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2013 môn tiếng anh 12 bảng B doc

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2013 môn tiếng anh 12 bảng B doc
... NghÖ An < /b> thi < /b> chän häc sinh < /b> giái tØnh líp 12 < /b> Tiếng < /b> Anh < /b> THPT - B ng < /b> B Page of N¨m häc 2 012 < /b> - 2013 < /b> ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC m«n tiÕng anh < /b> 12 < /b> thpt – b ng b (Hướng dẫn chấm gồm 02 trang ... A tail A better 41 46 B like B researched B which B It B ought B as well B could B less B top B rather 42 47 43 48 C as C carried C this C The thing C used C more C should C little C beginning ... correct answer X 10 = 10 points) 41 B 42 D 43 B 46 B 47 C 48 B III Fill in each numbered gap with one suitable word (1p for correct answer X 10 = 10 points) 44 A 49 D 45 A 50 B Tiếng < /b> Anh < /b> THPT - B ng...
 • 7
 • 468
 • 3

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2010-2011 MÔN: TIẾNG ANH 12 doc

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2010-2011 MÔN: TIẾNG ANH 12 doc
... ………………………………………………………………………………… - THE END - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK LẮK KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2010-2011 ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: TIẾNG ANH 12 A ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM I LISTENING (3 points) ... letters, and this word MUST NOT be changed in any way 121 had concentrated, I wouldn’t 122 are tired of revising 123 must be kroken 124 have been caused by the women whose hair 125 you, I wouldn’t ... unacceptable 128 not to smoke, Barry continued to 129 me to ask the teacher for help 130 thought to have stolen the money B HƯỚNG DẪN CHẤM - Tại phần: I Part (câu 4, 6); Part 2; IV Part thí sinh chọn...
 • 10
 • 190
 • 1

khảo sát về cách học từ vựng môn tiếng anh giai đoạn một của sinh viên trường đại học kinh tế TP HCM

khảo sát về cách học từ vựng môn tiếng anh giai đoạn một của sinh viên trường đại học kinh tế TP HCM
... LUẬN Qua khảo sát 106 sinh viên lớp K34 học Anh văn giai đoạn Trường Đại Học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cách học từ vựng nhận thấy: Một số thuận lợi sinh viên học từ vựng Kết khảo sát cho thấy ... lại từ cách giúp em nhớ từ lâu Một số liệu đáng quan tâm 32.1% sinh viên học từ ví dụ Đây cách học từ có hiệu ví dụ em biết cách kết hợp từ cách dùng từ ngữ cảnh phù hợp Về cách tiếp cận từ vựng ... sinh viên ít, em không sống gần thời gian học chung Một nguyên nhân cách học từ vựng không giống bạn vốn từ vựng em lại khác Những sinh viên có tính độc lập cao Một số sinh viên học có hiệu học...
 • 15
 • 617
 • 3

đề thi học sinh giỏi lần 2 môn tiếng anh 12 tỉnh ninh bình

đề thi học sinh giỏi lần 2 môn tiếng anh 12 tỉnh ninh bình
... GD&ĐT NINH BÌNH HDC ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT Kỳ thi thứ hai - Năm học 20 12 20 13 MÔN: TIẾNG ANH Ngày thi 18/ 12/ 20 12 Hướng dẫn chấm gồm 02 trang ĐỀ THI CHÍNH THỨC A HƯỚNG DẪN CHUNG - Đề thi ... 52 C 53 B 19 D 50 20 D C A II Supply the correct form of the verbs in brackets 21 was cycling 22 had decided 23 knew 24 had planned 25 had rained/ had been raining 26 ended up 27 were riding 28 ... holiday So I spent a miserable couple of weeks alone, reading Teach Yourself French 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 III Give the correct form of the word in each bracket to best complete each sentence...
 • 8
 • 316
 • 0

Chuyên đề các dạng bài tập tự lu ận tiếng anh 12

Chuyên đề các dạng bài tập tự lu ận tiếng anh 12
... năm Các dạng tập tự lu n SGK lớp12 Trang Chuyên đề ôn thi Tốt nghiệp 2014 Trong phần này, xin giới thiệu dạng tự lu n SGK lớp 12 nhằm giúp bạn hệ thống lại dạng để biên soạn tài liệu ôn tập tốt ... môn tiếng Anh thống dạng đề kiểm tra tiết toàn thành phố có tỉ lệ 60% trắc nghiệm 40% tự lu n Nhiều năm qua, trường trì tốt tỉ lệ kiểm tra tiết điều giúp em không bỡ ngỡ với dạng đề tự lu n kỳ ... III KẾT LU N: Tuy tập sách giáo khoa thiết kế nghiêng dạng trắc nghiệm, có nhiều loại hình tập tự lu n đơn vị học Các loại tập quen thuộc với giáo viên thường xuyên sử dụng cho tiết tập tự chọn...
 • 18
 • 309
 • 0

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG Môn : Tiếng anh 12 (năm học 2010-2011) docx

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG Môn : Tiếng anh 12 (năm học 2010-2011) docx
... GIANG Trường THPT Lục Ngạn số KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG Môn : Tiếng Anh 12 (năm học 2010-2011) HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM (Thang điểm 100, câu điểm) D A 3.D 4.C 5.A 6.B D C D 10.C 11.C 12. C ... which 29 This is the factory _ my mother works A which B with C who D where 30 Linda: "Excuse me! Where’s the post office? A It’s over there B Don’t worry C I'm afraid not D Yes, I think so ... is very important -> It is very important ……………………………………………… ………………………… This is the house He was born and grew up there -> This…………………………………………………………………………………………… The storm destroyed many houses...
 • 8
 • 334
 • 1

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh trường THPT Long Khánh A, Đồng Tháp năm 2015

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh trường THPT Long Khánh A, Đồng Tháp năm 2015
... 20: You may borrow my bike you are careful with it A even if B as long as C as much as D expecting Question 21: Nothing can the loss of the child A make up with B make up for C with ... D secretary Question 29: He wanted three things out of college: to learn a skill, to make good A B C friends, and learning about life D Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate ... kind of camera and a different process In his pictures, you could see everything clearly, even the smallest details This kind of photograph was called a daguerreotype Soon, other people began...
 • 8
 • 237
 • 0

Xem thêm