Học tốt lịch sử 11 phần 2

BỒI DƯỠNG học SINH GIỎI LỊCH sử 12 phần 2

BỒI DƯỠNG học SINH GIỎI LỊCH sử 12 phần 2
... 19 - 12 - 1946, Trung uong Dang Cong san Dong Duong da chi thj /g cho cac mat tran ca nuoc "Chi vong 24 gio la cung, giac Phap se no om Sling Tat ca hay san sang!" c Khoang 20 gio 19 - 12 - 1946, ... va tien hanh pha hoai nha cua, duang sk, cau cong, khong cho djch su ww w fa ce T u 19 - 12 den 29 - 12 - 1946, nhung cuoc chien dau ac liet da dien d npi Tir 30 - - 1946 den 17 - - 1947, djch ... c h i n h v o i chien t r u o n g ca nuoc Ta Chien djch Tay B3c thu - dong 19 52: T u 14 -10 -19 52 deh 10 - 12 -19 52, ok c om /g ro Ket thiic chien d i c h , ta da loai k h o i v o n g chien dau...
 • 30
 • 74
 • 0

Bộ GA Lịch Sử 11- phần III

Bộ GA Lịch Sử 11- phần III
... điểm kiện lịch sử - Kĩ sử dụng đồ lịch sử sơ đồ để nhận thức lịch sử II THIẾT BỊ VÀ TÀI LIỆU DẠY HỌC - Bản đồ hành Đông Dương thời thuộc Pháp - Sơ đồ Bộ máy thống trị Pháp Đông Dương III TIẾN ... trọng bảo vệ di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp - Đánh giá mức trách nhiệm nhà Nguyễn việc để nước Kĩ - Rèn kỹ phân tích, đánh giá, nhận xét , rút học lịch sử, liên hệ với - Sử dụng lược đồ trình ... vị Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh… - Nhận rõ chất bọn thực dân Pháp tàn bạo Kỹ - Rèn luyện kỹ đối chiếu, so sánh kiện lịch sử - 216 - - Khả đánh giá, nhận định hành động nhận vật lịch sử II THIẾT...
 • 73
 • 324
 • 2

Dạy và học tốt Vật lí 11 Chương 2

Dạy và học tốt Vật lí 11 Chương 2
... điện Biết vật A hút vật B nhng đẩy vật C Vật Hớng dẫn trả lời câu hỏi tập vận dụng 1.1 Biết vật A hút vật B nhng đẩy vật C, suy A B trái dấu, A C dấu Vật C hút vật D suy C D trái dấu A C dấu, C ... điện Biết vật A hút vật B nhng đẩy vật C Vật Hớng dẫn trả lời câu hỏi tập vận dụng 1.1 Biết vật A hút vật B nhng đẩy vật C, suy A B trái dấu, A C dấu Vật C hút vật D suy C D trái dấu A C dấu, C ... điện Biết vật A hút vật B nhng đẩy vật C Vật Hớng dẫn trả lời câu hỏi tập vận dụng 1.1 Biết vật A hút vật B nhng đẩy vật C, suy A B trái dấu, A C dấu Vật C hút vật D suy C D trái dấu A C dấu, C...
 • 11
 • 475
 • 6

Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 (học kỳ II) UNIT 11(phần 2)

Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 (học kỳ II) UNIT 11(phần 2)
... II 6c 7c 8a 9b 10a 11b 12b 13a 14b 15b III 16b 17b 18c 19b 20d IV 21b 22a 23b 24c 25b 26c V 27d 28c 29a 30d 31d TEST I 1c 2b 3d 4a 5d II 6c 7d 8b 9b 10b 11d 12a 13d 14b 15a III 16d 17b 18b 19c ... 28c 29d 30a 31c TEST I 1d 2a 3d 4a 5b II 6b 7a 8d 9b 10c 11d 12d 13a 14d 15d III 16d 17b 18b 19c 20b IV 21b 22c 23c 24b 25c 26a 27d 28d V 29b 30d 31b 32d 33c TEST I 1d 2d 3d 4a 5c II 6b 7a 8c ... Nam on a working trip He spent (11.7) _ in Viet Nam, particularly, (11 .8) _ in the city of Can Tho Fred had an opportunity to see Mai, his (11.9) _ pen pal right in her locality Before...
 • 11
 • 1,016
 • 13

Tài liệu Lịch sử Campuchia phần 2 pdf

Tài liệu Lịch sử Campuchia phần 2 pdf
... Phật giáo Nam truyền chiếm ưu sau du nhập từ Sri Lanka vào kỷ 13 Lịch sử Angkor với vai trò trung tâm đế quốc Khmer lịch sử lịch sử Khmer từ kỷ đến kỷ 15 Từ đế quốc Khmer từ khu vực Angkor - ghi ... Đông Nam Á (với diện tích lên đến triệu km2, gấp lần Việt Nam nay) đóng phần lãnh thổ thuộc Campuchia Đế quốc Khmer, tách từ Vương quốc Chân Lạp, cai trị có phần đất phiên thuộc mà ngày thuộc lãnh ... Năm 1181, ông lên tiếp tục gây chiến chống lại vương quốc phía đông 22 năm Đế quốc Khmer đánh bại Chăm Pa năm 120 3 xâm chiếm phần lớn lãnh thổ Chăm Pa Jayavarman VII coi vị hoàng đế vĩ đại cuối...
 • 9
 • 394
 • 2

Lịch sử 11 Bài 2

Lịch sử 11 Bài 2
... tư sản Ấn Độ Nó đánh dấu giai đoạn mới, giai đoạn giai cấp tư sản Ấn Độ bước lên đài trị - Trong 20 năm đầu (1885-1905), Đảng Quốc đại chủ trương đấu tranh ôn hoà để đòi hỏi phủ thực dân tiến hành...
 • 6
 • 4,114
 • 2

Đề Thi Thử Đại Học Môn Lịch Sử 2013 - Phần 3 - Đề 3 pot

Đề Thi Thử Đại Học Môn Lịch Sử 2013 - Phần 3 - Đề 3 pot
... tầm vóc lịch sử 0.25đ đại hội thành lập Đảng Vì Đảng phủ ta phải ký với Pháp hiệp định sơ ngày 6 -3 -1 946? Việc ký hiệp định sơ 6 -3 -1 946 có tác dụng cách mạng Việt Nam năm 1946 ? +Vì sao: - Sau chiếm ... Quốc… - Hiệp ước Hoa-Pháp đặt nhân dân ta trước lựa chọn: Hoặc cầm súng chiến đấu chống Pháp , hoà hoãn nhân nhượng với Pháp để tránh tình 0.25đ trạng lúc đối phó nhiều kẻ thù - Ngày 3- 3 -1 946 ... dài Trong thời kỳ từ 1941 đến 1945 kiện lịch sử hoàn chỉnh trình chuyển hướng Đảng Đảng cộng sản Đông Dương Trình bày nội dung ý nghĩa lịch sử kiện - - Hội nghị BCH TƯ Đảng Cộng Sản Đông Dương...
 • 4
 • 54
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hoc tot lich su 6 bai 21 khoi nghia ly bi nuoc van xuan 542 602bài giảng lịch sử 11 bài 24bài giảng lịch sử 11 bài 23bài giảng lịch sử 11 bài 22bài giảng lịch sử 11 bài 21bài giảng lịch sử 11 bài 20bài giảng lịch sử 11 bài 2giáo án lịch sử 11 bài 24giáo án lịch sử 11 bài 22giáo án lịch sử 11 bài 21giáo án lịch sử 11 bài 20giáo án lịch sử 11 bài 2giáo án lịch sử 11 bài 23giúp học tốt lịch sửđể học tốt lịch sử 8Nghi quyet DHDCD nam 2012 2thong bao ngay dang ky cuoi cungbien ban dhdcd thuong nien nam 2017Thư mời đại hội cổ đông năm 2017 TB moi DHCD 2017111Ban dang ky Giay Uy quyen English111BC hop nhat giua nien do signed111BC hop nhat giua nien do signed111BC rieng giua nien do signed123doc phan tich ma co phieu dttCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT BN signedchuẩn đầu ra 29 chuyên ngành chuyên khoa cấp II Sau đại họcchuẩn đầu ra 32 chuyên ngành chuyên khoa cấp I Sau đại họcđề cương ôn tập học kỳ 1 môn hóa học 11 có đáp án.3 THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚIchuan dau ra td tien siMau so 5A BB kiem phieu kem HD so 67 HD HCQGMau so 01 – NĐ 39 (BC thanh tich tap the)Mau so 02 – NĐ 39 (BC thanh tich ca nhan)PHỤ LỤC HD dai hoi chi bo NK 2017-2020Công văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA