85 bài tập cơ bản b011301 – dao động tắt dần và dao động duy trì (1)

Bài tập trắc nghiệm các dạng bài tập bản về dao động điều hòa P1 docx

Bài tập trắc nghiệm các dạng bài tập cơ bản về dao động điều hòa P1 docx
... điểm dao động dọc theo trục Ox Phương trình dao động x = 8cos(2πt + π ) cm Sau t = 0,5 s, kể từ bắt đầu dao động, quãng đường S vật A cm B 12 cm C 16 cm D 20 cm Câu 21 Một vật dao động điều hòa ... vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(20t – π/3) cm Quãng đường vật khoảng thời gian t = 13π/60 (s), kể từ bắt đầu dao động A cm B 90 cm C 102 cm D 54 cm Câu 27 Một vật nhỏ dao động điều ... Câu 38 Vật dao động điều hoà theo phương trình x = Asin(ωt) cm Sau dao động 1/8 chu kỳ vật có li độ 2 cm Biên độ dao động vật A cm B cm C 2 cm D cm  πt π  Câu 39 Một vật dao động điều hoà với...
 • 5
 • 2,635
 • 222

BAI TAP CO BAN, NANG CAO DONG HOC CHAT DIEM

BAI TAP CO BAN, NANG CAO DONG HOC CHAT DIEM
... Một vật rơi tự do, giây cuối rơi đoạn ¾ toàn độ cao rơi Tính thời gian rơi vật độ cao vật rơi Lấy g = 10m/s2 ĐS: 20m Bài 43: Từ tầng cao tòa nhà cao tầng người ta thả rơi tự vật A Một giây sau, ... giọt biết mái nhà cao 16m, lấy g = 10m/s2 ĐS: s12 = 7m; s23 = 5m; s34 = 3m; s45 = 1m Bài 45: Một vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn quanh Trái Đất vòng hết 90 phút Vệ tinh bay độ cao 320km cách mặt ... R = 6400km bán kính Trái Đất h độ cao vệ tinh so với Bài tập tự luận Vật Lí 10 Động Học Chất Điểm mặt đất Biết mặt đất gia tốc trọng trường g = 9,8m/s , độ cao h gia tốc g =  R  g0  ÷ , vận...
 • 8
 • 316
 • 1

Các bài tập bản - dao động docx

Các bài tập cơ bản - dao động cơ docx
... 1=2m2, chu kì dao động T1=2T2, biên độ dao động A1=2A2 Kết luận sau lượng dao động hai vật ? Lê Đình Bửu - tập trắc nghiệm dao động A.W1=32W2 B.W1=8W2 C.W1=2W2 D.W1=0,5W2 Câu 38: Vật dao động điều ... có độ cứng k Kích thích cho vật dao động điều hòa với biên độ 3cm chu kì dao động T = 0,3s Nếu kích thích cho vật dao động điều hòa với biên độ 6cm chu kì dao động lắc lò xo bao nhiêu? A 0,3 ... F =-0 ,8sin5t (N), vật có khối lượng 400g dao động điều hòa Biên độ dao động vật A.32cm B.20cm C.12cm D.8cm Câu 63: Trong khỏang thời gian, lắc đơn dài l thực dao động bé, lắc đơn dài l thực dao...
 • 6
 • 355
 • 1

Dao động bài tập bản

Dao động cơ và bài tập cơ bản
... lượng m treo vào lò xo có độ cứng k Kích thích cho vật dao động điều hòa với biên độ 3cm chu kì dao động T = 0,3s Nếu kích thích cho vật dao động điều hòa với biên độ 6cm chu kì dao động lắc lò ... lò xo, dao động với chu kì T 2=1,6s Vậy gắn đồng thời m m2 vào lò xo chu kì dao động chúng bao nhiêu? A.T=1,4s B.T=2,0s C.T=2,8s D.T=4,0s Câu 20 : Khi mắc vật m vào lò xo k vật m dao động với ... : khối lượng m 1=2m2, chu kì dao động T1=2T2, biên độ dao động A1=2A2 Kết luận sau lượng dao động hai vật ? A.W1=32W2 B.W1=8W2 C.W1=2W2 D.W1=0,5W2 Câu 38: Vật dao động điều hòa quỹ đạo có chiều...
 • 6
 • 176
 • 0

Các dạng bài toán bản về dao động điều hòa

Các dạng bài toán cơ bản về dao động điều hòa
... 19: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kỳ dao động T Thời điểm ban đầu vật li độ x = A, sau 3T/4 vật li độ A x = A B x = A/2 C x = D x = –A Câu 20: Một vật dao động điều hòa với biên ... điểm M dao động điều hòa theo phương trình x = 2,5cos(10πt + π/2) cm Tốc độ trung bình M chu kỳ dao động A vtb = 50 m/s B vtb = 50 cm/s C vtb = m/s D vtb = cm/s Câu 36: Một vật dao động điều hòa ... vật dao động điều hòa có phương trình x = Asin(2πt) cm Thời điểm vật có li độ x = –A/2 kể từ bắt đầu dao động A t = 5/12 s B t = 7/12 s C t = 7/6 s D t = 11/12 s Câu 98: Một vật dao động điều hòa...
 • 7
 • 5,661
 • 293

Xem thêm