30916 sbs deneme 8 (1)

Giáo trình vi sinh vật 8.1

Giáo trình vi sinh vật 8.1
... nghiên cứu đa dạng vi sinh vật Nếu phương pháp truyền thống tập trung số đối tượng vi sinh vật phương pháp sinh học phân tử áp dụng đối tượng vi sinh vật Nói chung phương pháp sinh học phân tử ... cứu nhiều đối tượng khác (xem bảng 1.3) Bảng 1.3 Minh hoạ chủng vi sinh vật phân tích dựa kết PFGE thu từ đoạn nhiễm sắc thể Vi sinh vật nghiên cứu Tài liệu tham khảo Acinetobacter baumannii Gouby ... nguồn ADN khác có mặt mẫu lai Khi phân tích mẫu vi sinh vật với mẫu dò nên đoạn nucleotid đặc trưng cho mẫu phân tích để phân biệt với sinh vật khác Tuy vi c chọn mẫu dò mang tính kinh nghiệm, mẫu...
 • 14
 • 297
 • 0

Giả tích mạng - Chương 8.1

Giả tích mạng - Chương 8.1
... säú âỉåìng dáy YL10 khäng cọ viãûc toạn, phỉång trçnh âiãûn ạp cho nụt l: E2 = -Y.L21.E1 - Y.L25.E5 - Y.L26.E6 - Y.L28.E8 Våïi nụt l nụt måïi Trong trỉåìng håüp ny pháưn tỉí täøng dáùn âỉåìng ... trủc ca âiãûn ạp sau âiãûn khạng quạ âäü tỉì âäư thë gọc pha l: E’q = Eq - j(xq - x’d)Id Trang 114 GII TÊCH MẢNG j(xq-x’d)Id E’q Et E’q Trủc dc Iq δ Trủc ngang jxqIq E’ Et raIt It Id jxqIt jxdId ... âiãûn ạp cho nụt p l: Ep = ( Pp − jQ p ) L p E* p n − ∑ Y L pq E q (8.10 ) q =1 q≠ p Säú hản (Pp - jQp ) / Ep* phỉång trçnh (8.10 ) âàûc trỉng cho dng âiãûn phủ ti tải nụt p Âäúi våïi sỉû biãøu...
 • 18
 • 396
 • 0

Giải tích mạng điện - Chương 8.1

Giải tích mạng điện - Chương 8.1
... 0, thụng s ng dõy YL10 khụng cú vic tớnh toỏn, phng trỡnh in ỏp cho nỳt l: E2 = -Y.L21.E1 - Y.L25.E5 - Y.L26.E6 - Y.L28.E8 Vi nỳt l nỳt mi Trong trng hp ny phn t tng dn ng chộo i vi nỳt l: Y22 ... by trờn hỡnh 8.3 Thnh phn ngang trc ca in ỏp sau in khỏng quỏ t th gúc pha l: Eq = Eq - j(xq - xd)Id j(xq-xd)Id Eq Et Eq Trc dc Iq Trc ngang d jxqIq E Et raIt It Id jxqIt jxdId jxdIt Trc qui ... phng trỡnh in ỏp cho nỳt p l: Ep = ( Pp jQ p ) L p E* p n Y L pq Eq (8.10 ) q=1 q p S hn (Pp - jQp ) / Ep* phng trỡnh (8.10 ) c trng cho dũng in ph ti ti nỳt p i vi s biu din ca dũng in ph ti...
 • 17
 • 279
 • 0

Giáo trình động cơ đốt trong - Chương 8.1

Giáo trình động cơ đốt trong - Chương 8.1
... 129 Chương 8: Động sử dụng nhiên liệu khí: giải pháp làm giảm ô nhiễm môi trường n-Penten 0% 0,03% Isopentane 0% 0,06% Buta-1,3-diène 0% LPG California (Z)-but- 2- ne LPG Pháp 0% 1,8% (E)-but- 2- ne ... hoạt động động Sự điều chỉnh tinh thực nhờ tác động vào hai phận sau: - Bộ giãn nở đường ga cho phép điều chỉnh áp suất ga-không khí tác động lên độ đậm đặc hỗn hợp chủ yếu chế độ tải thấp - Bướm ... khác Chỉ số octane động (MON) LPG cao xăng Bảng 8.2: Chỉ số octane số chất Chất RON MON Propane >100 100 Propène 102 85 n-Butane 95 92 Isobutane >100 99 But- 1- ne (98) 80 But- 2- ne 100 83 8.3 Sử...
 • 17
 • 392
 • 11

TT 8.1

TT 8.1
...
 • 3
 • 274
 • 0

8 (1)

8 (1)
... 2.5 -4 SS mg/ l 250- 450 BOD mg/l 4000-6000 COD mg/l 10000 -17000 SO42- mg/l 644 - 82 1 Surfactant mg/l 487 5 -90 38 Nitơ tổng mg/l 235.2- 325 mg/l 0.675- 0.734 Tổng photpho 1.6.2 Sơ đồ dây chuyền ... nghệ: 77 4.2.1 Căn theo 77 4.2.2 Đề xuất công nghệ . 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 PHỤ LỤC i CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT BOD : Biochemical Oxygen Demand – Nhu ... 28 2.2.3 Động học trình xử lý sinh học .31 2.3 Tổng quan màng vi sinh vật 34 2.3.1 Cấu tạo hoạt động màng vi sinh vật 34 2.3.2 Những đặc tính sinh học . 38 2.3.3...
 • 96
 • 165
 • 0

lớp 8 1 tiết HKII

lớp 8 1 tiết HKII
... có khối lợng lớn sang vật có khối lợng nhỏ C:Từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp 1- 10 11 -20 d c d d c c a b a a b a c a d a a b d c ... B:Cơ C: Năng lợng Câu 18 * : Sắp xếp theo thứ tự giảm dần khả dẫn nhiệt chất nh sau: A: Đồng , nhôm , thuỷ tinh B : Nhôm ,thuỷ tinh , đồng C: Thuỷ tinh , nhôm , đồng Câu 19 **: nớc giếng khơi mùa ... Cả A,B D: Cả A,B sai Câu10**: Chọn câu đúng? A : Nhiệt lợng phần nhiệt mà vật nhận đợc hay truyền nhiệt B: Đơn vị đo nhiệt lợng J C: Kí hiệu nhiệt lợng : Q D: A, B,C Câu 11: Sắp xếp theo thứ tự...
 • 3
 • 235
 • 0

Dạy học ngữ văn 8-1

Dạy học ngữ văn 8-1
... Hớng dẫn dạy học Ngữ văn tập Hớng dẫn dạy học Ngữ văn tập nguyễn trọng hoàn hà huyền dạy học ngữ văn (tập một) nhà xuất giáo dục Hớng dẫn dạy học Ngữ văn tập Hớng dẫn dạy học Ngữ văn tập ... tới mục tiêu chung môn học Nhằm góp phần giúp cho giáo viên học sinh trung học sở nâng cao hiệu dạy học môn Ngữ văn theo tinh thần đó, tiến hành biên soạn sách Dạy học Ngữ văn (gồm bốn cuốn, hai ... sách giáo khoa Ngữ văn lớp 9) Cuốn Dạy học Ngữ văn tập đợc trình bày theo thứ tự học thứ tự phân môn: Văn Tiếng Việt Tập làm văn Mỗi phân môn học gồm hai phần chính: A mục tiêu học B hoạt...
 • 184
 • 348
 • 4

Đề KT 15 phút mt 8 - 1

Đề KT 15 phút mt 8 - 1
... XIX - 19 45 D TK, XIII - XIV Câu 10 Các cặp màu sau cặp màu cặp màu tương phản A Đỏ - Lục B Vàng - Tím C Đỏ - Vàng D Da cam - Lam PHỊNG GD & ĐT THÀNH PHỐ BMT KIỂM TRA 15 PHÚT NĂM HỌC 20 0 8- 2009 ... Câu 10 Thời Lê giai đoạn nào? A Tk, XV - XVIII B TK, XI - XII C TK, XIX - 19 45 D TK, XIII - XIV PHỊNG GD & ĐT THÀNH PHỐ BMT KIỂM TRA 15 PHÚT NĂM HỌC 20 0 8- 2009 Trường THCS Lạc Long Qn Mơn : Mĩ ... 05. ­   ­   =   ­ 08.  ;   ­   ­   ­ 03. ­   /   ­   ­ 06. ;   ­   ­   ­ 09. ­   ­   ­   ~ 10 . ­   ­   =   ­ Đáp án mã đề: 3 81 10 . ­   ­   =   ­ Đáp án mã đề: 372 10 . ;   ­   ­   ­ Đáp án mã đề: 363 10 . ;   ­   ­   ­...
 • 5
 • 269
 • 0

Để học tốt ngữ văn 8-1

Để học tốt ngữ văn 8-1
... khảo để tăng cờng khả tự học, biên soạn sách Học tốt Ngữ văn Trung học sở Theo đó, Học tốt Ngữ văn tập đợc trình bày theo thứ tự tích hợp phân môn: - Văn - Tiếng Việt - Làm văn Cách tổ chức sách ... nội dung đoạn văn tìm 34 hiểu để khái quát thành khái niệm đoạn văn Từ ngữ câu đoạn văn a) Thế từ ngữ chủ đề đoạn văn? - Trong đoạn văn đầu văn Ngô Tất Tố tác phẩm Tắt đèn, từ ngữ có tác dụng ... tạo), môn Ngữ văn đợc triển khai dạy học theo nguyên tắc tích hợp (văn học, tiếng Việt làm văn) , phát huy tính chủ động tích cực học sinh Nhằm giúp em học sinh có thêm tài liệu tham khảo để tăng...
 • 159
 • 8,615
 • 37

bài khảo sát TA 8.1

bài khảo sát TA 8.1
... never talked to the headmaster before A It’s the first time I talked to the headmaster before C A C D B 3 B B It’s the first time I’ve talked to the headmaster C It’s the first time I ‘ve talk ... stronger fertilizers, more effective insecticides, and hybrid seeds which produce larger, tastier fruits and vegetables Some farmers even have computers which help them use their resources more efficiently ... on 24 On the counter, there are jars sugar , salts and flour A of B in C to D on 25 Mr Tan is the table He is writing something A.with B in C to D at III Read the passage and choose the best...
 • 4
 • 198
 • 0

Hình học 8(1-2), 2 cột

Hình học 8(1-2), 2 cột
... 3600 A1 + B + C1 = 1800 ? Täøng cạc gọc ca mäüt tỉï giạc Ta cọ : A2 + D + C2 = 1800 bàòng bao nhiãu âäü ( A1+ A2) + B + D + ( C1 + C2) Hs: Tr låìi v âc âënh lê SGK =360 Hay : A + B + C + D = 3600 ... 2] v u cáưu HS rụt nháûn xẹt Hs: Âc to näüi dung nháûn xẹt Ngỉåìi Soản - Suy ra: A2 = C2 hay AD // BC V : AD = BC * Nháûn xẹt: SGK Tráưn Hỉỵu Trung Trỉåìng THCS Mảc Âénh Chi SGK Hoảt âäüng 2: ... Treo hçnh v BT 1/66 (SGK) lãn bng Bi táûp 2/ 66 (SGK) B Hs: Suy nghé v tr låìi C 120 A1 = 1050 Gv: Nháûn xẹt, sỉỵa sai v treo bng B1 = 900 phủ BT 2a/ 66(SGK) C1 = 600 ? Tênh cạc gọc ngoi ca...
 • 7
 • 169
 • 1

Xem thêm