Thong tu 20 2015 TT BKHDT ve huong dan dang ky doanh nghiep

Thong tu 20 2015 TT BKHDT ve huong dan dang ky doanh nghiep

Thong tu 20 2015 TT BKHDT ve huong dan dang ky doanh nghiep
... theo Thông tư số 20/ 2015/ TT- BKHĐT ngày 01/12 /201 5 Bộ Kế hoạch Đầu tư) STT Danh mục Ký hiệu Mẫu văn quy định cho doanh nghiệp/hộ kinh doanh I Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp Danh sách kèm theo ... quốc gia đăng ký doanh nghiệp Thông tin cung cấp công khai, miễn phí Cổng thông tin quốc gia đăng ký doanh nghiệp (www.dangkykinhdoanh.gov.vn) bao gồm: tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, địa ... địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở Hồ sơ bao gồm giấy tờ tương ứng quy định Nghị định số 78 /201 5/NĐ-CP Giấy...
 • 257
 • 452
 • 0

Thông 115/2016/TT-BTC về hướng dẫn bán cổ phần lần đầu của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Thông tư 115/2016/TT-BTC về hướng dẫn bán cổ phần lần đầu của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
... từ cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực chuyển đổi thành công ty cổ phần Điều Sửa đổi, bổ sung số điều Thông số 196/2011/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2011 Bộ Tài hướng dẫn bán cổ phần ... việc kể từ ngày nhận báo cáo kết bán đấu giá cổ phần doanh nghiệp cổ phần hóa, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi thông báo xác nhận kết bán đấu giá cho doanh nghiệp cổ phần hóa, Sở giao dịch chứng ... ký đăng ký giao dịch cho số cổ phần trúng đấu giá toán Số cổ phần bán cho nhà đầu chiến lược người lao động doanh nghiệp cổ phần hóa đăng ký, lưu ký theo hướng dẫn Trung tâm Lưu ký Chứng khoán...
 • 11
 • 255
 • 0

Hướng dẫn đăng Doanh nghiệp

Hướng dẫn đăng ký Doanh nghiệp
... sơ đăng doanh nghiệp, hành vi vi phạm doanh nghiệp đăng doanh nghiệp, định chấp thuận từ chối hồ sơ đăng doanh nghiệp Phòng Đăng kinh doanh cấp tỉnh, thông tin lịch sử đăng doanh ... nhận đăng doanh nghiệp đăng thay đổi nội dung đăng doanh nghiệp Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận đăng kinh doanh Giấy chứng nhận đăng kinh doanh đăng thuế ... pháp luật văn hướng dẫn nghiệp vụ đăng doanh nghiệp, hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng doanh nghiệp Hỗ trợ doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp tra cứu tên, đăng doanh nghiệp qua mạng...
 • 136
 • 210
 • 0

Thông 25/2015/TT-BNNPTNT về danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

Thông tư 25/2015/TT-BNNPTNT về danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam
... trực thuộc TƯ; - Sở Nông nghiệp PTNT tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; - Website Bộ Nông nghiệp PTNT; - Lưu: VT, CN Vũ Văn Tám DANH MỤC GIỐNG VẬT NUÔI ĐƯỢC SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI VIỆT NAM (Ban hành ... sung danh mục giống vật nuôi phép sản xuất kinh doanh; Quyết định số 4004/QĐ-BNN-CN ngày 16/12/2008 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn việc bổ sung danh mục giống vật nuôi phép sản ... phép sản xuất kinh doanh; Quyết định số 2074/QĐ-BNN-CN ngày 23/7/2009 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn việc bổ sung danh mục giống vật nuôi phép sản xuất kinh doanh Việt Nam Điều Chánh...
 • 4
 • 100
 • 0

Thông 41/2015/TT-BNNPTNT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bơm thuốc trừ sâu đeo vai

Thông tư 41/2015/TT-BNNPTNT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bơm thuốc trừ sâu đeo vai
... ban hành theo Thông số 41/2015/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 10 năm 2015 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BƠM PHUN THUỐC TRỪ SÂU ĐEO VAI National technical ... on knapsack sprayers QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn quy định yêu cầu kỹ thuật đảm bảo an toàn bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai sử dụng nông nghiệp 1.2 Đối ng áp dụng – Các tổ ... 1.3.1 Bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai Thiết bị phun thuốc trừ sâu độc lập mang lưng vai người vận hành nhờ quai đeo, áp suất dung dịch phun tạo nên nhờ bơm dung dịch bơm khí nén (sau gọi bơm phun),...
 • 13
 • 72
 • 0

Thông 20/2011/TT-BCT về thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại 9 chỗ trở xuống

Thông tư 20/2011/TT-BCT về thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại 9 chỗ trở xuống
... - Cục Kiểm tra văn (Bộ pháp); - Kiểm toán Nhà nước; - Tổng cục Hải quan; - Bộ trưởng, Thứ trưởng; - Các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương; - Lưu: VT, XNK(2) ...
 • 2
 • 88
 • 0

Thông 191/2015/TT-BTC về thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển phát nhanh

Thông tư 191/2015/TT-BTC về thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển phát nhanh
... làm thủ tục hải quan hàng hóa chuyển phát nhanh từ địa điểm làm thủ tục hải quan hàng hóa chuyển phát nhanh (dưới gọi địa điểm làm thủ tục hải quan) đến cửa xuất Hồ sơ hải quan: a) Tờ khai vận chuyển ... tục hải quan hàng hóa chuyển phát nhanh từ địa điểm làm thủ tục hải quan hàng hóa chuyển phát nhanh (dưới gọi địa điểm làm thủ tục hải quan) đến cửa xuất 13 Điều 18 Thủ tục hải quan ... Điều 48 Thông số 38/2015/TT-BTC Chương IV THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA CHUYỂN PHÁT NHANH VẬN CHUYỂN, ĐÓNG GHÉP ĐANG CHỊU SỰ GIÁM SÁT HẢI QUAN Điều 17 Thủ tục hải quan hàng hóa vận chuyển...
 • 45
 • 64
 • 0

Điểm mới của Thông 26/2015/TT-BTC về thuế GTGT

Điểm mới của Thông tư 26/2015/TT-BTC về thuế GTGT
... chưa có thuế GTGT hoạt động xây dựng công trình - Số thuế GTGT nộp (theo chứng từ nộp thuế) hoạt động xây dựng công trình liên tỉnh trừ (-) vào số thuế phải nộp Tờ khai thuế GTGT (mẫu số 01 /GTGT) ... khai thuế GTGT cho Cục Thuế nơi hưởng nguồn thu thuế GTGT. ” c Bãi bỏ Bảng kê HHDV mua vào, bán Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng thuế TTĐB d Bãi bỏ quy định gia hạn nộp thuế trường hợp người nộp thuế ... toán riêng thuế GTGT đầu vào khấu trừ không khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng thuế đầu vào khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu kê khai, tính nộp thuế GTGT so...
 • 4
 • 185
 • 0

Thông 20/2016/TT-BGTVT về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa cảng, bến, vùng nước và qua biên giới

Thông tư 20/2016/TT-BGTVT về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa cảng, bến, vùng nước và qua biên giới
... định vận tải hành khách, hành lý, bao gửi tàu khách cao tốc cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam qua biên giới Thay từ hành khách từ “người” điểm a khoản Điều 11 Phụ lục III ban hành ... hành kèm theo Thông số 66/2014/TT-BGTVT ngày 12 tháng 11 năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định vận tải hành khách, hành lý, bao gửi tàu khách cao tốc cảng, bến, vùng nước thuộc nội ... nhân vận tải hành khách, hành lý, bao gửi hàng hóa theo tuyến cố định tàu khách cao tốc. ” Sửa đổi Điều sau: “ Điều Thủ tục vào rời cảng, bến tàu khách cao tốc Chậm 20 (hai mươi) phút trước tàu...
 • 6
 • 81
 • 0

Thông 201/2015/TT-BTC về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt giữa Việt Nam - Hàn Quốc

Thông tư 201/2015/TT-BTC về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt giữa Việt Nam - Hàn Quốc
... Điều Hàng hóa GIC Hàng hóa sản xuất Khu công nghiệp Khai Thành thuộc lãnh thổ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (hàng hóa GIC) tái nhập Hàn Quốc xuất sang Việt Nam để áp dụng thuế suất VKFTA Việt ... NDTC; - Kiểm toán Nhà nước; - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; - Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam; - UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Cục Kiểm tra Văn - Bộ pháp; - ... TRƯỞNG Nơi nhận: - Thủ ng Phó Thủ ng Chính phủ; - Văn phòng Trung ương Ban Đảng; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Chính phủ; - Viện kiểm...
 • 2
 • 197
 • 0

Thông 20/2016/TT-BCT về định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp thép

Thông tư 20/2016/TT-BCT về định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp thép
... để sản xuất sản phẩm Định mức tiêu hao lượng suất tiêu hao lượng (SEC) tiên tiến ng ứng với giai đoạn Bộ Công Thương quy định Thông Chương II ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP ... HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP THÉP Điều Xác định suất tiêu hao lượng Xác định Suất tiêu hao lượng (SEC): Suất tiêu hao lượng xác định theo phương pháp quy định Phụ lục I ban ... đảm bảo định mức tiêu hao lượng giai đoạn đến năm 2025 Suất tiêu hao lượng sở sản xuất ngành công nghiệp thép giai đoạn từ đến hết năm 2025 không vượt định mức tiêu thụ lượng quy định ng ứng...
 • 14
 • 138
 • 0

Thông 13/2016/TT-BKHĐT về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu

Thông tư 13/2016/TT-BKHĐT về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư
... báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu Hệ thống thông tin nghiệp vụ, bao gồm: - Số liệu giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư: Tổng hợp thông tin từ số liệu giám sát, đánh giá tổng thể đầu ... năm báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu Hệ thống thông tin nghiệp vụ, bao gồm: Số liệu giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư; a) Tổng hợp thông tin từ số liệu giám sát, đánh giá tổng thể đầu ... 1 Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu chương trình, dự án đầu sử dụng vốn nhà nước” (sau gọi tắt Hệ thống) hệ thống để cập nhật, lưu trữ thông tin, giám sát, đánh giá, phân...
 • 8
 • 206
 • 0

Thông 15/2016/TT-BKHĐT về lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu

Thông tư 15/2016/TT-BKHĐT về lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư
... đấu thầu lựa chọn nhà đầu PHẦN THỦ TỤC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ CHƯƠNG I CHỈ DẪN NHÀ ĐẦU TƯ Nội dung lựa chọn nhà đầu 1.1 Bên mời thầu với tên địa quy định BDL phát hành HSMT cho nhà đầu danh ... theo Thông số: 15/2016/TT-BKHĐT ngày 29 tháng năm 2016 Bộ Kế hoạch Đầu hướng dẫn lập hồ mời tuyển, hồ mời thầu lựa chọn nhà đầu thực dự án đầu theo hình thức đối tác công tư) ... năm 2016 Bộ Kế hoạch Đầu hướng dẫn lập hồ mời tuyển, hồ mời thầu lựa chọn nhà đầu thực dự án đầu theo hình thức đối tác công tư) HỒ SƠ MỜI THẦU Tên dự án: [ghi tên dự...
 • 93
 • 242
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tửthong tu 20 2015hướng dẫn đăng ký tự in hóa đơnhướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn tự inhướng dẫn đăng ký thi giao thông thông minhhướng dẫn đăng ký giao thông thông minhhướng dẫn đăng ký thủ tục hải quan điện tửhướng dẫn đăng ký website thương mại điện tửhướng dẫn đăng ký dự thi đại học 2015hướng dẫn đăng ký paypal 2015hướng dẫn đăng ký phòng thảo luậntài liệu hướng dẫn đăng ký phòng thảo luậnhướng dẫn đăng ký đơn miễn giảmhướng dẫn đăng ký thi lạihướng dẫn đăng ký công tysuy niệm năm sự thươngTự luyện nội công thiếu lâm sơn đông (toàn tập) GS hàng thanh 1974Bài 7. Liên kết giữa các bảngbai giang hoc go muoi ngonSKKN toan lop 3 2017 v thuan HTBĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên học phần: CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘIĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN THỐNG KÊ BẢO HIỂMĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN Tên học phần:Thống kê du lịchBài 1. Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọtBài 9. Đề tài Ngày Nhà giáo Việt NamBài 17. Vùng Trung du và miền núi Bắc BộBài 3. Các quốc gia cổ đại phương ĐôngBài 8. Nước MĩBài 13. Di truyền liên kếtBài 19. Mối quan hệ giữa gen và tính trạngBài 51. Cơ quan phân tích thính giácBài 46. Thực vật góp phần điều hoà khí hậuBài 14. Thân dài ra do đâu ?Bài 2. ChấtỨng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sáng