tương tác gen tương tác bổ sung

CÔNG TÁC BỔ SUNG TÀI LIỆU TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS THANH MỸ

CÔNG TÁC BỔ SUNG TÀI LIỆU TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS THANH MỸ
... tài liệu Thư viện Trường THCS Thanh Mỹ Nhận thức vai trò quan trọng công tác bổ sung vốn tài liệu, Thư viện Trường THCS Thanh Mỹ trọng đầu tư kinh phí công sức cho hoạt động Thành mà công tác bổ ... tài liệu Thư viện Trường THCS Thanh Mỹ 3.1 Một số nhận xét chung công tác bổ sung vốn tài liệu Thư viện Trường THCS Thanh Mỹ 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động công tác bổ ... Bổ sung vốn tài liệu Thư viện Trường THCS Thanh Mỹ thực cán nghiệp vụ chức chuyên ngành Thông tin - Thư viện Hai cán chuyên đảm nhiệm công tác bổ sung vốn tài liệu cho Thư viện Trường Những tài...
 • 36
 • 1,461
 • 34

Tìm hiểu công tác bổ sung vốn tài liệu tại thư viện trường đại học sư phạm hà nội 2

Tìm hiểu công tác bổ sung vốn tài liệu tại thư viện trường đại học sư phạm hà nội 2
... CÔNG TÁC BỔ SUNG VỐN TÀI LIỆU TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 23 2. 1 Đặc điểm vốn tài liệu thư viện Trường ĐHSP Nội 23 2. 1.1 Thành phần vốn tài liệu 23 2. 1 .2 Tổ chức ... lý vốn tài liệu 27 2. 2 Công tác bổ sung tài liệu thư viện Trường Đại học phạm Nội 31 2. 2.1 Các giai đoạn trình bổ sung tài liệu 31 2. 2 .2 Các hình thức bổ sung tài ... công tác bổ sung vốn tài liệu thư viện Trường Đại học phạm Nội Chương 3: Một số nhận xét giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác bổ sung vốn tài liệu thư viện Trường Đại học phạm Nội Chƣơng...
 • 79
 • 1,815
 • 20

Một số biện pháp hoàn thiện công tác bổ sung và sử dụng nhân lực tại công ty cổ phần vận tải biển vinaship

Một số biện pháp hoàn thiện công tác bổ sung và sử dụng nhân lực tại công ty cổ phần vận tải biển vinaship
... Thực trạng công tác bổ sunng sử dụng nhân lực công ty cổ phần vận tải biển Vinaship Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác bổ sung sử dụng nhân lực công ty cổ phần vận tải biển Vinaship CHƢƠNG I ... tác tuyển dụng sử dụng nguồn nhân lực cho công ty Xuất phát từ lý em sâu tìm hiểu đề tài Một số biện pháp hoàn thiện công tác bổ sung sử dụng nhân lực Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship ... đến công tác bổ sung sử dụng nhân lực công ty Phạm vi nghiên cứu: Công tác bổ sung sử dụng nhân lực công ty cổ phần vận tải biển Vinaship tử năm 2011-2014 Phƣơng pháp nghiên cứu + Phương pháp...
 • 10
 • 226
 • 2

Một số biện pháp hoàn thiện công tác bổ sung và sử dụng nhân lực tại công ty cổ phần vận tải biển vinaship

Một số biện pháp hoàn thiện công tác bổ sung và sử dụng nhân lực tại công ty cổ phần vận tải biển vinaship
... Thực trạng công tác bổ sunng sử dụng nhân lực công ty cổ phần vận tải biển Vinaship Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác bổ sung sử dụng nhân lực công ty cổ phần vận tải biển Vinaship CHƯƠNG I ... TRẠNG CÔNG TÁC BỔ SUNG VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰCTẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP 2.1 Khái quát Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship 2.1.1 Giới thiệu công ty Bộ Giao Thông Vận Tải Việt ... tác tuyển dụng sử dụng nguồn nhân lực cho công ty Xuất phát từ lý em sâu tìm hiểu đề tài Một số biện pháp hoàn thiện công tác bổ sung sử dụng nhân lực Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship ...
 • 88
 • 101
 • 0

6 quy tắc bổ sung của westgard trong kiểm tra chất lượng xét nghiệm

6 quy tắc bổ sung của westgard trong kiểm tra chất lượng xét nghiệm
... giới hạn +2SD -2SD Trên trình bày quy tắcc bỏ sung Westgard kiểm tra chất lượng xét nghiệm Về quy tắc phát triển dựa quy tắc Tuy nhiên có lợi giúp phòng xét nghiệm phát sớm sai số linh động thực ... nồng độ khác Tương tự quy tắc 6x, 8x, 9x quy tắc 12x phát triển từ quy tắc 10 x Tuy nhiên giúp phòng xét nghiệm phát nhanh sai số hệ thống thực mức nồng độ QC Quy tắc 31s Quy tắc có tình xảy ra: ... Quy tắc 8x Bị coi vi phạm kết QC mức nồng độ khác trong lần liên tiếp nằm phía so với giá trị trung bình Quy tắc phát triển từ quy tắc 10 x cao quy tắc x Quy tắc áp dụng phòng xét nghiệm...
 • 9
 • 206
 • 3

CÔNG tác bổ SUNG tài LIỆU tại THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS THANH mỹ

CÔNG tác bổ SUNG tài LIỆU tại THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS THANH mỹ
... tài liệu Thư viện Trường THCS Thanh Mỹ Nhận thức vai trò quan trọng công tác bổ sung vốn tài liệu, Thư viện Trường THCS Thanh Mỹ trọng đầu tư kinh phí công sức cho hoạt động Thành mà công tác bổ ... tài liệu Thư viện Trường THCS Thanh Mỹ 3.1 Một số nhận xét chung công tác bổ sung vốn tài liệu Thư viện Trường THCS Thanh Mỹ 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động công tác bổ ... Bổ sung vốn tài liệu Thư viện Trường THCS Thanh Mỹ thực cán nghiệp vụ chức chuyên ngành Thông tin - Thư viện Hai cán chuyên đảm nhiệm công tác bổ sung vốn tài liệu cho Thư viện Trường Những tài...
 • 36
 • 44
 • 0

Công tác bổ sung vốn tài liệu tại trung tâm thông tin thư viện trường đại học nội vụ hà nội

Công tác bổ sung vốn tài liệu tại trung tâm thông tin thư viện trường đại học nội vụ hà nội
... QUẢ CÔNG TÁC BỔ SUNG VỐN TÀI LIỆU TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI Chương KHÁI QUÁT VỀ TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI 1.1 Cơ sở lý luận công tác bổ sung ... Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI Chương 2: HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC BỔ SUNG VỐN TÀI LIỆU TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI Chương 3: GIẢI ... 2: HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC BỔ SUNG VỐN TÀI LIỆU TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI 11 2.1 Mục đích ý nghĩa công tác bổ sung vốn tài liệu 11 2.2 Nguyên tắc bổ sung ...
 • 35
 • 363
 • 0

Biểu tượng trong bộ ba tác phẩm Xứ tuyết , Ngàn cánh hạc, cố đô của Yasunari kawabata

Biểu tượng trong bộ ba tác phẩm Xứ tuyết , Ngàn cánh hạc, cố đô của Yasunari kawabata
... kimono ba nhiều hình ảnh tượng trưng Kawabata sử dụng ba tác phẩm đưa ông vào danh sách người đoạt giải Nobel văn học Vì th , người viết thực đề tài “ Biểu tượng ba tác phẩm: Xứ tuyết, Ngàn cánh hạc, ... phổ biến ba văn phẩm : Xứ tuyết, Ngàn cánh hạc, Cố đ , đa số tập trung nghiên cứu vào thi pháp, phong cách tiểu thuyết Kawabata Một số nghiên cứu đề cập đến vấn đề nghệ thuật sáng tác Kawabata chưa ... Về văn bản, tác phẩm Y Kawabata trích dẫn nghiên cứu lấy từ quyển: Yasunari Kawabata - tuyển tập tác phẩm, Trung tâm văn hóa Đông Tây, NXB Lao động, Hà Nội (2005) Trong trình nghiên cứu, cở sở...
 • 103
 • 1,471
 • 6

Tài liệu Tương tác bổ trợ với tỷ lệ 9:7 và 9 : 6 : 1 pdf

Tài liệu Tương tác bổ trợ với tỷ lệ 9:7 và 9 : 6 : 1 pdf
... trắng Tương tác bổ trợ với tỷ lệ 9: 6: 1 Ví d : Sự di truyền hình dạng bí ngô Khi lai hai giống bí ngô chủng tròn khác nguồn gốc với nhau, F1 xuất toàn dạng dẹt, F2 có phân ly kiểu hình xấp xỉ dẹt : ... tròn : dài Giải thích: Kết giải thích theo hai cách sau: bổ trợ gene trội bổ trợ gene lặn Để đơn giản, ta giải thích theo cách đầu, dựa quy ước sau đây: Quy ước: D-F- : dẹt (do tương tác bổ trợ ... kết tương tác bổ trợ hai gene trội không allele phân ly độc lập Trước vào giải thích sở di truyền sinh hóa kiểu hình, ta quy ước kiểm chứng kết thí nghiệm Quy ước: C-P- : hoa đỏ tía (do tác động...
 • 7
 • 620
 • 2

Tài liệu Tương tác bổ trợ với tỷ lệ 9:3:3:1 doc

Tài liệu Tương tác bổ trợ với tỷ lệ 9:3:3:1 doc
... hình biểu F1 khoảng 9/16 F2 (ứng với có mặt hai gene trội không allele) phải kết tương tác gene trội không allele theo kiểu bổ trợ cho loại giao tử với tỷ lệ tương đương, nghĩa dị hợp tử hai ... hoa hồng hạt đậu trội so với dạng mào đơn Kết sau cho thấy F2 có 16 kiểu tổ hợp với tỷ lệ ngang nhau, F1 đồng kiểu gen (vì bố mẹ chủng); điều chứng tỏ F1quy luật tương tác gene Mặt khác, kiểu ... hình óc chó (hay hạt hồ đào) tỷ lệ phân ly F2 xấp xỉ óc chó : hình hoa hồng : hình hạt đậu : mào đơn (hình 2.6) Hình 2.6 Các kiểu mào đặc trưng giống gà khác kiểu gene tương ứng Giải thích: Các...
 • 6
 • 374
 • 3

Tương tác bổ trợ với tỷ lệ 9:7 và 9 : 6 : 1 ppt

Tương tác bổ trợ với tỷ lệ 9:7 và 9 : 6 : 1 ppt
... trắng Tương tác bổ trợ với tỷ lệ 9: 6: 1 Ví d : Sự di truyền hình dạng bí ngô Khi lai hai giống bí ngô chủng tròn khác nguồn gốc với nhau, F1 xuất toàn dạng dẹt, F2 có phân ly kiểu hình xấp xỉ dẹt : ... tròn : dài Giải thích: Kết giải thích theo hai cách sau: bổ trợ gene trội bổ trợ gene lặn Để đơn giản, ta giải thích theo cách đầu, dựa quy ước sau đây: Quy ước: D-F- : dẹt (do tương tác bổ trợ ... F1 hoa đỏ tía (CcPp) F1×F1 = CcPp × CcPp = (Cc × Cc)(Pp × Pp) → F2 = (3C - :1 cc)(3P - :1 pp) = C-P- : (3 C-pp + ccP- + ccpp) = đỏ tía : trắng Bây ta thử giải thích sở...
 • 4
 • 187
 • 0

Xem thêm