Unit 1 12 CB tiếng anh 12 vũ can trường

unit 1 home life tiếng anh 12 giáo án

unit 1 home life tiếng anh 12 giáo án
... the main points of this lesson 5.Homework: (1min) - More practice the main topics at home - Prepare the section C (The Listening part of Unit one) Unit 1: HOME LIFE Lesson 3: C: LISTENING I.OBJECTIVES: ... Retell the main points of this lesson Homework: (1min) - Ask Ss to rewrite at home - Prepare the section E (The Language focus part of Unit one) Unit 1: HOME LIFE Lesson 5: LANGUAGE FOCUS I OBJECTIVES: ... happened didn’t want stooped 13 fell was skiing - Group work hadn’t skied 10 was getting 14 .heard 3.was snowing decided 11 slipped 15 .had happened couldn’t see didn’t join 12 fell - Check and copy...
 • 31
 • 345
 • 0

Unit 1 My friends -Tiếng anh 8 .

Unit 1 My friends -Tiếng anh 8 .
.. . minute) - Do exercise7 P .1 1 (workbook) - Prepare Language Focus.p16 ,17 Planning date :19 - - 2 014 Teaching date: 25- - 2 014 UNIT 1: MY FRIENDS Period 6: LESSON 5: LANGUAGE FOCUS P .1 6 I Aims: - To help .. . Thanh Mai Lesson Plan English Unit School year: 2 014 - 2 015 Planning date :16 - - 2 014 Teaching date: 21- - 2 014 Period unit 1: my friends lesson 3: read P .1 3 - 14 I Aims: - To help students read .. . 5, P.9, 10 (Workbook) - Prepare: Speak + Listen Teacher: Do Thi Cuc THCS Thanh Mai Lesson Plan English Unit School year: 2 014 - 2 015 Planning date :15 - -2 014 Teaching date : 18 - 2 014 Period unit...
 • 14
 • 288
 • 0

Unit 1 My friends -Tiếng anh 8

Unit 1 My friends -Tiếng anh 8
... again -Prepare: Unit 14 - Read VI Comments : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 7 Week: 31st Period: 92nd Preparing Day: 06/04/2 013 Teaching Day: 10 /04/2 013 UNIT 14 WONDERS OF ...  Week: 31st Period: 91st Preparing Day: 06/4/2 013 Teaching Day: 9/4/2 013 19 5 UNIT 14 WONDERS OF THE WORLD Lesson SPEAK & LISTEN I Objectives: ... -Prepare: write VI Comments: - -Week: 31st Period: 93rd Preparing Day: 06/4/2 013 Teaching Day: 12 /4/2 013 UNIT 14 WONDERS OF THE WORLD Lesson WRITE I Objectives: By the end...
 • 22
 • 229
 • 0

UNIT 1 đề cương tiếng anh 8 vocabulary and grammar

UNIT 1  đề cương tiếng anh 8  vocabulary and grammar
... orphan  to orphan 10 Hard – working 11 Grade 12 Reserved  reserve 13 Peace  peaceful 14 Outgoing = sociable 15 Joke  tell a joke 16 Humor sense of humor  humorous 17 To annoy 18 To take up adj ... (she has)! 5/ tính từ: Tính từ đứng trước danh từ để miêu tả cho danh từ gọi tính từ thuộc ngữ (tính từ miêu tả)  Khi có nhiều tính từ miêu tả đứng trước danh từ trật tự xếp sau: Adj (Kích thước ... The box is light enough for me to lift (cái hộp đủ nhẹ để khiêng)  Enough dùng trước danh từ số nhiều danh từ không đếm S + V + enough + Noun + To V Ex: I have enough books to read Ex: she has...
 • 4
 • 126
 • 1

Bài tập UNIT 1 2 3 tiếng anh 10

Bài tập UNIT 1 2 3 tiếng anh 10
... the barking 10 / She can catch the Frisbee 11 / She is going to have babies on December 14 12 / When she catches the Frisbee she does flips and some front flips 13 / She is my favorite dog 14 / I can’t ... founded 10 / A relationship B friendship C governorship D scholarship 11 / A after B before C while D when 12 / A movement B motion C action D refreshment 13 / A like B such as C such D as 14 / A schools ... for D to 10 / A while B although C because D where 11 / A provided B brought C offered D gave 12 / A together B one another C another D other 13 / A police B authorities C people D peoples 14 / A first...
 • 23
 • 561
 • 0

Bài tập và từ vựng unit 1, 2, 3 tiếng anh 8

Bài tập và từ vựng unit 1, 2, 3 tiếng anh 8
... -Ex1: Em viết Tiếng Anh cho câu sau: Nam Mai dã ngoại vào cuối tuần Họ thăm thành phố Đà Lạt vào chiều mai Chị mua vài sách hiệu sách ... UNIT Ex 1: Tìm từ trái nghĩa từ sau: curly: fat: annoy: short: lazy: generous: reserved: rise: leave: 10 ugly: Ex 2: Viết dạng động từ ngoặc: Mai (be) ... Ông Minh làm việc xe vào tuần tới Các bạn học sinh lớp 8A tới sở thú vào chủ nhật Ex2: Em kể việc mà em làm vào tuần tới: eg: I am going to visit...
 • 12
 • 175
 • 0

English 12 (Unit 1-2) KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN : TIẾNG ANH 12 ĐỀ B potx

English 12 (Unit 1-2) KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN : TIẾNG ANH 12 ĐỀ B potx
... 19< /b> There a few flowers in this garden last summer A being B were C are D is 20 A large number of reporters at the meeting yesterday A being B were C are D is 21 < /b> A number of workers ... 44 A contractual B significant C Asian D demanding 45 A birthday B cowboy C enjoy D pleasure 46-50 Find out the mistake in each sentence by choosing A ,B, C or D 46 Last year my little brother ... moaned B presented C viewed D robbed 38 A airports B suitcases C things D calculators 39 A liked B learned C laughed D stopped 40 A fills B adds C stirs D lets 41-< /b> 45 Choose one word whose stress...
 • 2
 • 401
 • 5

ÔN tập TIẾNG ANH lớp 5 (UNIT 1- 12)

ÔN tập TIẾNG ANH lớp 5 (UNIT 1- 12)
... Whats the date today? (1/2/2008) Whats the date today? ( 15/ 4/2009) When is our Independence Day? (2/9) Whens our Uncle Hos birthday? (19 /5) Whens the Teachers Day? (20/11) Whens your birthday? ... have fun? Alice: Yes The festival great We .a good time Key: 1) B 2) C Lets learn book 25 3) A 4) A 5) C 6) B 7) C 8) B II Reorder the words to make sentences I usually listen to music We had ... have a picnic next weekend ? 14 Hes going to play chess with his father tomorrow Lets learn book 35 15 .? Im going to my homework tonight IV Tick the correct sentences 16 Whats the matter with he?...
 • 46
 • 1,758
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng anh 12đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng anh lớp 12bai tap unit 4 5 6 tieng anh 12bài kiểm tra unit 4 5 6 tiếng anh 12revision unit 4 5 6 tiếng anh 12ôn tập unit 4 5 6 tiếng anh 12on tap unit 9 10 11 tieng anh 12đề kiểm tra 1 tiet mon tieng anh lop 12 học kỳ 2bai kiem tra 1 tiet mon tieng anh 12bai kiem tra 1 tiet mon tieng anh lop 12bài tập ôn tập unit 4 5 6 tieng anh lop 8 hoc ki 1de kiem tra 1 tiet mon tieng anh lop 10 unit 16tiếng anh nghiệp vụcông ty tnhh 1 thành viên tiếng anh là gìcách viết 1 bài luận tiếng anhVăn bản | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vậnVăn bản | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vậnVăn bản | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vậnThông báo vv tổ chức thi giữa kì 2 năm học 2013 - 2014DANG KY DANH HIEU THI DUAKế hoạch nghỉ Tết Ất Mùi 2015 Xem KE HOACH NGHI TET【final ver 】Application form 2016XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI CÁC TỈNH PHÍA BẮC - THÀNH TỰU VÀ BẤT CẬP Hoi thao NTM 2012Bai 4 ve giao duc xa vienbao cao danh gia cuoi kyQuyết định số 59 2015 QĐ-TTg Về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 59.signedCông văn 184 BGDĐT -SEQAP V v: Tập huấn giáo viên cốt cán về đổi mới công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh trong trường tiểu học dạy học cả ngày | SEQAP.EDU.VN CV 184 CT doi DTBDCV 320-BC so lieu FDSKết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011Kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011Quy trình nghiên cứu khoa họcCông văn 160 BGDĐT-SEQAP V v: Báo cáo tổng kết FDS năm học 2013-2014 | SEQAP.EDU.VN CV 160 FDS (36 so)CV 283 HD Phan bo TV 1CV229 QL tai chinh 2014 kh 2015Điều lệ cuộc thi "Hoa khôi Sinh viên Đông Đô 2017"| Đại học Đông Đô đăng kí Miss (1)