Qui tắc câu gián tiếp tiếng anh 12 nguyễn hoàng linh

Qui tắc câu gián tiếp

Qui tắc câu gián tiếp
... ask, enquire, want to know Với câu cảm thán dùng : Exclaim + Đối với câu mệnh lệnh thức dùng : tell, ask, order, advise, beg smb ( not ) to smt + Với tất loại câu phải lùi thời ( Trừ động từ câu ... speech Quy tắc chung: + Đối với câu trần thuật thêm liên từ that không Dùng động từ say that ( to smb that ) , tell smb that + Đối với câu hỏi có từ để hỏi dùng từ để hỏi làm liên từ, với câu từ ... Động từ câu nói trực tiếp có thời gain xác định: - Một chân lý / might / used to / would rather Ex: He said , I was born in 1980 He said that he was born in 1980 - Câu điều kiện loại 2/ / câu giả...
 • 4
 • 540
 • 19

Câu gián tiếp tiếng anh

Câu gián tiếp tiếng anh
... Trong câu gián tiếp (indrect speech) hay câu tường thuật (reported speech), ta diễn tả tư tưởng câu người khác nói mà không cần lập lại nguyên văn câu nói họ - He said that he had lost his pen A Câu ... said “thank”, I said Xem đáp án Bài : CÂU TƯỜNG THUẬT REPORTED SPEECH Có hai cách thuật lại lời người khác noiù: cách trực tiếp cách gián tiếp Trong câu trực tiếp (direct speech), ta nhắc lại nguyên ... cho dấu hai chấm ngoặc kép câu mệnh lệnh xác đònh dùng not to câu mệnh lệnh phủ đònh Tóm tắt Câu gián tiếp (reported speech) Statements * S + said + (that) + clause (Câu phát biểu) * S + told...
 • 13
 • 763
 • 3

CHUYÊN ĐỀ CÂU GIÁN TIẾP TIẾNG ANH

CHUYÊN ĐỀ CÂU GIÁN TIẾP TIẾNG ANH
... (tường thuật trực tiếp, thông dịch) động từ dẫn để đơn Đỗ Bình – THPT Liễn Sơn, Lập Thạch, Vĩnh Phúc – www.violet.vn/quocbinh72 Trang 2/REPORTED CHUYÊN ĐỀ TỰ HỌC MÔN TIẾNG ANH (theo tham chiếu ... CHUYÊN ĐỀ TỰ HỌC MÔN TIẾNG ANH (theo tham chiếu Châu Âu bậc) REPORTED SPEECH 2016 D: “If I had enough money, ... – THPT Liễn Sơn, Lập Thạch, Vĩnh Phúc – www.violet.vn/quocbinh72 Trang 3/REPORTED CHUYÊN ĐỀ TỰ HỌC MÔN TIẾNG ANH (theo tham chiếu Châu Âu bậc) REPORTED SPEECH 2016 Cụ thể xem ví dụ đây: e.g D:...
 • 12
 • 234
 • 0

7 QUI tắc VÀNG KHI học TIẾNG ANH GIAO TIẾP của các CHUYÊN GIA NGOẠI NGỮ HÀNG đầu THẾ GIỚI

7 QUI tắc VÀNG KHI học TIẾNG ANH GIAO TIẾP của các CHUYÊN GIA NGOẠI NGỮ HÀNG đầu THẾ GIỚI
... Hãy chấp nhận thế, đừng thắc mắc sao, học rôì bắt chước, áp dụng 6/ Hãy học Tiếng Anh từ câu chuyện Bạn nên đọc chuyện tiếng Anh, loại truyện bạn thích 7/ NGHE bắt chước, đáp lại, ... chuyện tiếng Anh, loại truyện bạn thích 7/ NGHE bắt chước, đáp lại, phương pháp luyện phản xạ giao tiếp ...
 • 2
 • 418
 • 4

Bài tập câu giao tiếp, tiếng anh lớp 12

Bài tập câu giao tiếp, tiếng anh lớp 12
... TIẾT LẦN Môn : Tiếng Anh lớp 12 (CTC) Thời gian làm bài: 45 phút Họ tên học sinh : Lớp : 337 I Mã đề số : NGỮ ÂM: ( câu x 0,25 = ... Tiếng Anh1 2 Thời gian làm bài: 45 phút; (40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 138 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Chọn từ (ứng với A B, C, D) có phần gạch phát âm khác với từ lại câu ... câu sau từ câu đến Câu 1: A grapes B hats C chairs D roofs Câu 2: A moon B good C food D noodle Câu 3: A beach B breath C teach D heat Câu 4: A worked B stopped C caused D forced Câu 5: A mile...
 • 11
 • 448
 • 0

Tài liệu 65 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 12 doc

Tài liệu 65 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 12 doc
... B.on C.about D.at 11 The coat is………….for me to wear A.too large B.so much C.very much D.too much 12 The children enjoy ……….football after school A.to play B.play C.playing D.played 13 I can ………...
 • 7
 • 268
 • 3

Xem thêm