pa ssive bat tap va ly thuyet day du tiếng anh 12 trần khánh quân

thuyết bài tập vật 11 đầy đủ

lý thuyết và bài tập vật lý 11 đầy đủ
... chuyển vật hay di chuyển từ vật sang vật khác làm vật bị nhiễm điện + Vật nhiễm điện âm vật thừa electron; vật nhiễm điện dương vật thiếu electron + Vật dẫn điện vật chứa nhiều điện tích tự Vật ... bên tụ điện A q = 5.10 -11 C E = 106 V/m B q = 8.10-9 C E = 2.105 V/m C q = 5.10 -11 C E = 2.105 V/m D q = 8.10 -11 C E = 106 V/m - 18 - BÀI GIẢNG VẬT LÝ 11 A TÓM TẮT LÝ THUYẾT Dòng điện + Dòng ... - BÀI GIẢNG VẬT LÝ 11 C đẩy với F < F0 D đẩy với F > F0 38 Chọn câu sai Công lực điện trường làm dịch chuyển điện tích A phụ thuộc vào hình dạng đường B phụ thuộc vào điện trường C phụ thuộc vào...
 • 128
 • 2,175
 • 5

Bài tập dãy số(có tóm tắt thuyết đầy đủ)

Bài tập dãy số(có tóm tắt lý thuyết đầy đủ)
... Trường THPT Ba Gia BÀI : Cho dãy số (Un) xác định : U1 =  a)  U n +1 = − U n  , ∀n ∈ Ν ∗ U1 = b)  , ∀n ∈ Ν ∗ U n +1 = U n −  Tìm số hạng tổng quát dãy số BÀI :Xét tính bị chặn dãy số (Un) xác ... U2 ; U4 ; U6 b) Cmr : Un = 2.5n-1 , ∀n ∈ Ν ∗ BÀI : Cho dãy số (Un) xác định : U1 = Un+1 = 3Un +10 , ∀n ∈ Ν ∗ , ∀n ∈ Ν ∗ Cmr : Un = 2.3n – BÀI : Cho dãy số (Un) xác định : U1 = Un+1 = 3Un +2n-1 ... Un = 3n 2n+1 k) Un = 2n n +1 − n n BÀI :Cho dãy số (Un) xác định : U1 = Un+1 = Un +7 , ∀n ∈ Ν ∗ a) Tính U2 ; U4 ; U6 , ∀n ∈ Ν ∗ b) Cmr : Un = 7n - BÀI : Cho dãy số (Un) xác định : U2 = Un+1 =...
 • 3
 • 1,759
 • 30

Bài tập phương pháp chứng minh quy nạp(có tóm tắt thuyết dầy đủ)

Bài tập phương pháp chứng minh quy nạp(có tóm tắt lý thuyết dầy đủ)
... 9.13 + + (4n − 3)(4n + 1) a) Tính s1 , s2 , s3 , s4 ; b) Dự đoán công thức tính Sn chứng minh phương pháp quy nạp ... (n + 1) d) 1.2+2.5+………… +n(3n-1) =n2(n+1) ; Bài : Cmr với n ∈ Ν ∗ ,ta có : a) 2n3 − 3n + n chia hết cho ; b) 11n +1 + 122 n−1 chia hết cho 133 ; Bài : Cho tổng : 1 1 Sn = 1.5 + 5.9 + 9.13 +...
 • 2
 • 12,561
 • 236

Bài tập cấp số nhân(có tóm tắt thuyết đầy dủ)

Bài tập cấp số nhân(có tóm tắt lý thuyết đầy dủ)
... Tìm số Bài1 0 : Viết số xen số 160 để cấp số nhân Bài 11 : Ba số khác có tổng 114 coi ba số hạng liên tiếp cấp số nhân ,hoặc coi số hạng thứ , thứ tư thứ 25 cấp số cộng Tìm số Bài 11 : Ba số ... coi số hạng liên tiếp cấp số nhân ,hoặc số hạng thứ ,thứ thứ 44 cấp số cộng Hỏi phải lấy số hạng đầu cấp số cộng để tổng chúng 820 ? Bài 12 : Một cấp số cộng cấp số nhân có số hạng thứ ,số hạng ... hai cấp số cộng lớn số hạng thứ hai cấp số nhân 10 ,còn số hạng thứ Tìm cấp số Bài 13 : Trong dãy số sau ,dãy số cấp số nhân ? Hãy xác định công bội cấp số nhân Trường THPT Ba Gia a) Dãy số...
 • 4
 • 14,308
 • 173

Bài tập cấp số cộng(có tóm tắt thuyết đầy đủ)

Bài tập cấp số cộng(có tóm tắt lý thuyết đầy đủ)
... 15 số hạng đầu cấp số Bài 11 :cho (Un) CSC có U4 + U11 = 20 Tìm tổng S14của 1 4số hạng đầu cấp số Bài 12: viết số xen số 24 để CSC có số hạng Tính tổng số hạng cấp số Bài 13 : viết số hạng xen số ... cm tính số cạnh đa giác Bài 16 : cho CSC có số hạng biết số hạng thứ số hạng thư tìm số hạng lại CSC Bài 17 : CSC có 7số hạng mà tổng số hạng thứ số hạng thứ 28 , tổng số hạng thứ số hạng cuối ... đầu 102 ,số hạng thứ hai 105 số hạng cuối 999 b) tổng tất số hạng CSC có số hạng đầu −1 ,số hạng thứ hai số hạng cuối -2007 Bài 22 : CSC (Un) có U5+U19=90 Hãy tính tổng 23 số hạng (Un) Bài 23...
 • 4
 • 20,547
 • 314

Kinh kế học vi mô 2 - Chương 5: Rủi ro bất định thuyết trò chơi pot

Kinh kế học vi mô 2 - Chương 5: Rủi ro bất định và lý thuyết trò chơi pot
... Th i ti t nóng 21 20 49,000 49,000 49,000 B o hi m Th i ti t l nh Doanh thu t máy i u hòa 30,000 12, 000 Doanh thu t máy s 12, 000 30,000 i 22 23 24 2/ 5 /20 09 i t ̈ i M thuy t trò ch i m t nhánh ... l n át Xác nh i m cân b ng $2 Bar $4 $5 Bar B $2 $4 $5 10 , 10 14 , 12 14 , 15 12 , 14 20 , 20 28 , 15 15 , 14 15 , 28 25 , 25 cb Cân b ng Nash ($4,$4) 47 48 2/ 5 /20 09 b ̈ ̈ b b Gi s có hai hãng ... 1 12, 5 N u hãng quy t nh tr c Q1 = 15 Q2 = 7,5, l i nhu n t ng ng 1 12, 5 56 ,25 68 67 p 7,5 7,5 1 12, 5; 1 12, 5 Hãng 10 125 ; 93,75 15 1 12, 5; 56 ,25 Hãng 10 93,75; 125 100; 100 75; 50 15 56 ,25 ; 1 12, 5...
 • 12
 • 337
 • 2

Chương 2: Bài tập thuyết bài đại số tổ hợp potx

Chương 2: Bài tập và lý thuyết bài đại số tổ hợp potx
... Để số a 2, 3, 4, có 5! = 120 cách b) Số số có chữ số lấy từ số : 9! Do chữ số nên số lần trùng lặp lại 5! Số cách xếp thỏa yêu cầu toán : 9! × × × × 5! = = 3024 5! 5! Bài 32 Có số gồm chữ số ... Cách : Xét hộc có ô trống Lấy số bỏ vào hộc có cách Lấy số bỏ vào hộc có cách Lấy số bỏ vào hộc có cách Lấy số bỏ vào hộc có cách Lấy số bỏ vào hộc có cách Lấy số thỏa yêu cầu toán : × × × = ... = 24 Số hoán vò a 1, 3, 5, 7, 6! Gọi b = 42 Số hoán vò b 1, 3, 5, 7, 6! Số cách xếp thỏa yêu cầu toán : 7! – 2(6!) = 3600 số Bài 33 Có số tự nhiên gồm chữ số lớn đôi khác Tính tổng số Đại học...
 • 9
 • 372
 • 0

bài tập va thuyết thuế

bài tập va lý thuyết thuế
... sắc thuế nước ta nay: - Nhóm thuế gián thu bao gồm :Thuế Giá trị gia tăng; Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Thuế tài nguyên; Thuế môn bài; Thuế sử dụng đất nông nghiệp - Nhóm thuế trực thu :Thuế ... thể việc nhập khẩu mặt hàng này Câu 2: Thuế gì? Những đặc trưng thuế? Có loại thuế? Định nghĩa Thuế? Ở nước ta có số khái niệm thuế sau: - Thuế phần thu nhập mà tổ chức, cá nhân có nghĩa ... nghiệp; Thuế thu nhập người có thu nhập cao; Thuế nhà đất; Thuế trước bạ tài sản Câu 3: Hãy nêu khái niệm cần thiết phái áp dụng thuế giá trị gia tăng Tại nói thuế giá trị gia tăng sắc thuế thông...
 • 7
 • 368
 • 1

Bài tập thuyết Kinh tế lượng

Bài tập và lý thuyết Kinh tế lượng
... phát, lượng cầu hàng hóa, …  KTL & môn học khác Kinh tế lượng kết hợp thuyết kinh tế, kinh tế toán, thống kê kinh tế thống kê kinh tế  Nhưng,   Kinh tế lượng Kinh tế lượng Kinh tế lượng ... lượng  vs vs vs thuyết kinh tế Kinh tế toán Thống kê kinh tế Kinh tế lượng môn độc lập!  Các thuyết kinh tế: nêu giả thuyết (về mối quan hệ kinh tế đó) phần lớn giả thuyết không đưa số ... cho thuyết kinh tế nhằm để xác nhận bác bỏ  Kinh tế lượng ?  Theo Wooldridge: Kinh tế lượng dựa vào phát triển phương pháp thống kê cho ước lượng mối quan hệ kinh tế, kiểm định thuyết kinh...
 • 55
 • 2,072
 • 0

Bài tập thuyết lập trình căn bản ppt

Bài tập và lý thuyết lập trình căn bản ppt
... Các ví dụ Trang Lập trình Tóm tắt thuyết tập Ví dụ 1: Giải biện luận phương trình: ax+b=0 Ví dụ 2: Tính tổng : Trang Lập trình Tóm tắt thuyết tập Ví dụ 3: Tính tổng : II BÀI TẬP : Vẽ lưu đồ ... if : Chỉ xét trường hợp Trang Lập trình Tóm tắt thuyết tập Ví dụ: Nhập vào số nguyên n Kiểm tra n > tăng n lên đơn vị Xuất kết Trang Lập trình Tóm tắt thuyết tập • if…else : Xét trường hợp ... II.2 Bài tập luyện tập nâng cao 23 Tính tổng S sau : Trang Lập trình Tóm tắt thuyết tập 24 Giải biện luận phương trình bậc 2: ax2 + bx +c =0 25 Tính tổng sau : (dạng tập khó) PHẦN Trang 10 Lập...
 • 83
 • 307
 • 0

bai tap va ly thuyet hoa hoc 10

bai tap va ly thuyet hoa hoc 10
... ( 2Y + 180 ) b = 10 a + 3b = 0,03 aX + 2bY + 60(a+3b) = 10 aX + 2bY = 10 - 1,8 = 8,2 M lng mui (m) = m XCl2 + m YCl3 m = a(X + 71,5) + 2b(Y + 106 ,5) m = a(X + 71) + 2b(Y + 106 ,5) = aX + 2bY ... khụng thay i D va gim va tng 429 Cho mt dóy cỏc axit: acrylic, propionic, butanoic T trỏi sang phi tớnh cht axit ca chỳng bin i theo chiu: A tng B gim C khụng thay i D va gim va tng 430 Glixerol ... thc, tớnh phn trm lng ca oxi cú mi hp cht so sỏnh CO2 %O = x 100 % = 72,7% CO %O = x 100 % = 57,1% MgO %O = x 100 % = 40% MgCO3 %O = x 100 % = 57,1% ỏp ỏn C Cỏch gii 2: Da vo c im nguyờn t Mg gp hai...
 • 74
 • 697
 • 0

bài tập thuyết Đạo hàm

bài tập và lý thuyết Đạo hàm
... 2: Tính đạo hàm công thức Để tính đạo hàm hàm số y = f(x) công thức ta sử dụng qui tắc tính đạo hàm Chú ý qui tắc tính đạo hàm hàm số hợp Bài 1: Tính đạo hàm hàm số sau: 3  x  x x x a) y  2x ... = VẤN ĐỀ 4: Tính đạo hàm cấp cao Để tính đạo hàm cấp 2, 3, 4, ta dùng công thức: y(n)  (yn1 )/ Để tính đạo hàm cấp n:  Tính đạo hàm cấp 1, 2, 3, từ dự đoán công thức đạo hàm cấp n  Dùng ... ĐỀ 1: Tính đạo hàm đònh nghóa Để tính đạo hàm hàm số y = f(x) điểm x0 đònh nghóa ta thực bước: B1: Giả sử x số gia đối số x0 Tính y = f(x0 + x) – f(x0) B2: Tính lim y x 0 x Bài 1: Dùng...
 • 5
 • 571
 • 4

Đề cương ôn tập vật liệu xây dựng f1 (bài tập thuyết)

Đề cương ôn tập vật liệu xây dựng f1 (bài tập và lý thuyết)
... xong mà ko làm hư hỏng công trình +)betong đặc biệt nặng:fob=2,5-5 g/cm3 +)cường độ vl đc xđ gián tiếp thông qua đại lượng vật mà đại lượng vật đc xđ cách dễ dàng thông qua thiết bị chuyên ... kích thước=>dùng công thức hình học tính Vo +)độ đặc tỉ số thể tích đặc thể tích tự nhiên vật liệu + mẫu có dạng hình học đo pp cân thuỷ tĩnh *công thức: r= hay r= 100% +vật liệu dạng hạt rời ... thêm 1/3 côn đâme 25 theo hình xoắn ốc từ đầm xuyên qua lớp từ 1-2cm -lóp 3:vừ đổ vừa đầm đầy côn dùng tay gạt miệng côn Mở chốt côn,nhấc côn theo pương thẳng đứng.đo k/c hi đỉnh miệng côn đến đỉnh...
 • 14
 • 303
 • 0

Xem thêm