Luyện TN 80 câu (4) tiếng anh 12 nguyễn lan hương

Luyện TN 80 câu (4)

Luyện TN 80 câu (4)
... Let's go to the office now, _? A shall we B let we C will we D we 39 The Robinsons arrived in Vietnam when their _ Liz was in grade A old daughter B oldest daughter C elderly person D eldest ... C harmed D harmless 79 She _ me if it would rain that night A said B reported C told D asked 80 The first factory in this city was put into _ in 1950 A work B control C use D operation nguyenlanhuong ... 59. ;   ­   ­   ­ 78. ;   ­   ­   ­ 79. ­   ­   ­   ~ 20. ­   ­   ­   ~ 40. ­   /   ­   ­ 60. ­   ­   ­   ~ 80.  ­   ­   ­   ~ 17. ­   ­   ­   ~ nguyenlanhuong 37. ­   ­   ­   ~ 57. ­   /   ­   ­ Page 77. ­   ­   ­   ~...
 • 4
 • 158
 • 0

Luyện TN 80 câu (1)

Luyện TN 80 câu (1)
... would be d is Pasteur _ in the 19th century a was living b lived c had lived d has lived Since 1 980, scientists the world over _ a lot of things to fight against AIDS a have done b are doing...
 • 4
 • 148
 • 0

luyện TN 80 câu

luyện TN 80 câu
... would be d is Pasteur _ in the 19th century a was living b lived c had lived d has lived Since 1 980, scientists the world over _ a lot of things to fight against AIDS a have done b are doing...
 • 4
 • 96
 • 0

Luyện TN 80 câu (2)

Luyện TN 80 câu (2)
... been swept down the landslide by debris D Debris had been swept down the hill by the landslide 80 No one but you and me knows who the robber was A Only I know who the robber was B Only you know ... 59. ­   ­   =   ­ 78. ­   ­   ­   ~ 79. ­   ­   ­   ~ 20. ;   ­   ­   ­ 40. ­   /   ­   ­ 60. ­   ­   ­   ~ 80.  ­   ­   =   ­ nguyenlanhuong Page 6/24/2013 ...
 • 5
 • 160
 • 0

Luyện TN 80 câu (3)

Luyện TN 80 câu (3)
... me? C Will these trousers be too long for me? D Do you think these trousers are too long for me? 80 I would tell you the answer if I knew A I knew the answer and wished to tell you B When I know ... = = = = - - ~ ~ ~ ~ ~ ~ - 61 ; 62 63 64 65 66 67 ; 68 ; 69 70 71 ; 72 ; 73 74 75 76 77 78 ; 79 80 - / / / / - = = = = = = - ~ ~ ~ ~ 6/24/2013 ...
 • 5
 • 187
 • 0

ĐỀ THI THỬ TN THPT 2011 MÔN: TIẾNG ANH 12 - TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG potx

ĐỀ THI THỬ TN THPT 2011 MÔN: TIẾNG ANH 12 - TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG potx
... 42: Did Shakespeare write this play? A Did this play be written by Shakespeare? B Was this play written by Shakespeare? C This play was written by Shakespeare D Did this play Shakespeare write? ... economy and to produce more competitive, export-driven industries Vietnam's membership in the ASEAN Free Trade Area (AFTA) and entry into force of the US-Vietnam Bilateral Trade Agreement in December ... crisis C developing D backward Question 32: According to the text, Vietnam _ A used to be well-developed before 1986 B Vietnam is still in extreme poverty C could recover from the consequences...
 • 5
 • 222
 • 0

80 Cấu trúc tiếng anh thông dụng (có ví dụ)

80 Cấu trúc tiếng anh thông dụng (có ví dụ)
... (quá làm ) e.g This structure is too easy for you to remember (Cấu trúc dễ để bạn nhớ) e.g He ran too fast for me to follow (Anh chạy nhanh để đuổi theo) 11 S + V + so + adj/ adv + that + S + V: ... đủ tuổi để cưới e.g They are intelligent enough for me to teach them English Họ đủ thông minh cho bạn dạy tiếng Anh 14 Have/ get + something + done (past participle): (nhờ thuê làm ) e.g I had ... không làm ) He spoke so quickly that I couldn’t understand him ( Anh ta nói nhanh đến mức mà hiểu ) 50 CN + be + such + ( tính từ ) + danh từ + that + CN + động từ VD: It is such a difficult exercise...
 • 11
 • 2,459
 • 333

MỘT số cấu TRÚC TIẾNG ANH 12

MỘT số cấu TRÚC TIẾNG ANH 12
... were to move your chair a bit, we could all sit down (Nếu anh vui lòng dịch ghế anh một chút thì co thể cùng ngồi được) Note: Cấu trúc tuyệt đối không dùng với động từ tĩnh tại trạng ... mặt thì đã gặp rồi) => thực đã vắng mặt ĐẢO NGỮ TRONG CÂU ĐIỂU KIỆN Các dạng câu điều kiện Cấu trúc câu điều kiện Đảo ngữ Loại 1: Tình If + S1 + V (hiện tại), S2 + co thể xảy will/may/might/should/can ... : Dạng thường co cấu trúc Câu mệnh lệnh + or, otherwise + S will … Cách làm sau: If you don’t ( viết lại bo or, otherwise ) Ex: Hurry up, or you will be late (Nhanh lên, nếu không bạn...
 • 18
 • 246
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Quyết định 2134 QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 3151 QĐ-UBND năm 2016 Quy định tạm thời áp dụng đơn giá tính thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Lào CaiQuyết định 567 QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Sơn Động, tỉnh Bắc GiangQuyết định 2023 QĐ-UBND năm 2016 về Định mức kinh tế, kỹ thuật áp dụng đối với loại cây trồng, vật nuôi chính trên địa bàn tỉnh Trà VinhQuyết định 1259 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch tỷ lệ 1 500 khu dân cư thôn Vĩnh Tiến, xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 3111 QĐ-UBND điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh năm 2016Quyết định 41 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tỉnh Quảng TrịQuyết định 3446 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Bình ĐịnhQuyết định 5358 QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 419 (đoạn Km7+730 đến Km11 + 552) huyện Thạch Thất, thành phố Hà NộiQuyết định 2958 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần ThơQuyết định 2672 QĐ-UBND phê duyệt Danh sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định 33 2015 QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2016 (Đợt 1)Quyết định 2277 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên HuếQuyết định 2730 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch xây dựng Khu nuôi tôm trên cát (giai đoạn 2) tại xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh tỷ lệ 1 500Quyết định 3176 2016 QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tỉnh Quảng NinhQuyết định 715 QĐ-UBND năm 2016 về ủy quyền thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia LaiQuyết định 1271 QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch thực hiện đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2016-2020Quyết định 3780 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt danh mục và giá mua hiện vật của Bảo tàng tỉnh Thanh HóaQuyết định 2303 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ Hội Sản xuất và kinh doanh mật ong Cao nguyên đá tỉnh Hà GiangQuyết định 31 2016 QĐ-UBND về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo quy định tại Nghị định 12 2016 NĐ-CP do tỉnh Yên Bái ban hànhQuyết định 3758 2016 QĐ-UBND về Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa năm 2016