Giáo án TA 12 unit 1 lesson reading tiếng anh 12 trần văn thiện

Giáo án bồi dưỡng unit 6 lesson 1 tiếng anh lớp 8 bồi dưỡng

Giáo án bồi dưỡng unit 6 lesson 1 tiếng anh lớp 8 bồi dưỡng
... ………… April 22 ,19 89  Date of birth:…………………… female  Sex:…………………………  Interests:………………………… Drawing,outdoor activities and  acting *complete these sentences using the given words 1. she /like/read ... Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Youth Organization: Youth Organization: Tổ chức Thanh Tổ chức Thanh niên niên Ho Chi Minh Young Pioneer and Youth Organization (Y & Y) Identify the activities ... Pham Mai Nga Secretary: And when were you born? Nga: Secretary: Nga: Secretary: Nga: April 22, 19 89 Where you live and you have a phone number? I live at Tran Phu Street, and I don’t have a phone...
 • 24
 • 462
 • 0

unit 1 home life tiếng anh 12 giáo án

unit 1 home life tiếng anh 12 giáo án
... the main points of this lesson 5.Homework: (1min) - More practice the main topics at home - Prepare the section C (The Listening part of Unit one) Unit 1: HOME LIFE Lesson 3: C: LISTENING I.OBJECTIVES: ... Retell the main points of this lesson Homework: (1min) - Ask Ss to rewrite at home - Prepare the section E (The Language focus part of Unit one) Unit 1: HOME LIFE Lesson 5: LANGUAGE FOCUS I OBJECTIVES: ... happened didn’t want stooped 13 fell was skiing - Group work hadn’t skied 10 was getting 14 .heard 3.was snowing decided 11 slipped 15 .had happened couldn’t see didn’t join 12 fell - Check and copy...
 • 31
 • 345
 • 0

giao an TA 10,unit 4

giao an TA 10,unit 4
... Work with a partner and express your regrets about what T asks Ss to discuss the advantages and you did or did not during the excursion disadvantages Mai Thi Bich Vuong_ VanBan N2 High School Ex ... T asks Ss the answers Ss volunteer to answer T checks corrected answers T uses radio and repeat information Task 2: Listen again and answer the following questions Key It covers and provinces: ... information Ss discuss with friends T calls Ss to answer and checks T asks Ss work in pair and find answers T calls Ss to answer T checks the answer 4. feedback: Report to the class what information...
 • 15
 • 265
 • 1

Giáo án Solution (Intro+Unit 1+Unit 2)

Giáo án Solution (Intro+Unit 1+Unit 2)
... question - Review the lesson the Lesson plan Solution Grade Teacher: Võ Thụy Ngọc Dung Homework: - Learn new structures - Do workbook on page Lesson plan Solution Grade Teacher: Võ Thụy Ngọc Dung ... a description at home - Learn new words 12 - Lesson plan Solution Grade - Teacher: Võ Thụy Ngọc Dung Do workbook on page 13 Lesson plan Solution Grade Teacher: Võ Thụy Ngọc Dung INTRODUCTION Part ... year.” Homework: - Learn days, months - Do workbook 17 Lesson plan Solution Grade Teacher: Võ Thụy Ngọc Dung 18 Lesson plan Solution Grade Teacher: Võ Thụy Ngọc Dung Unit 1: MY NETWORK Part A:...
 • 96
 • 5,466
 • 24

Giáo án đạo đức lớp 1 - LỄ PHÉP VỚI ANH CHỊ, NHƯỜNG NHỊN EM NHỎ (tiết 1) pptx

Giáo án đạo đức lớp 1 - LỄ PHÉP VỚI ANH CHỊ, NHƯỜNG NHỊN EM NHỎ (tiết 1) pptx
... nhóm anh chị em -Một số HS kể trước lớp Em anh hạy chị hay em nhỏ? Em lễ phép với anh chị nhường nhịn em nhỏ chưa? Cha mẹ khen em nào? -GV nhận xét khen ngợi HS biết lời anh chị nhường nhịn em ... bổ sung ý kiến -Kết luận: Tranh 1: Có cam, anh nhường cho em em nói lời cảm ơn anh Anh quan tâm, nhường nhịn em, em lễ phép với anh Tranh 2: Hai chị em chơi với Chị biết giúp đỡ em mặc áo cho ... Hai chị em chơi với hòa thuận, đoàn kết Qua tranh, noi theo bạn nhỏ, em cần lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ, sống hòa thuận với Hoạt động 2: HS liên hệ thực tế -Kể theo nhóm HS -Kể theo...
 • 4
 • 737
 • 10

Giáo án đạo đức lớp 1 - LỄ PHÉP VỚI ANH CHỊ, NHƯỜNG NHỊN EM NHỎ (tiết 2) pdf

Giáo án đạo đức lớp 1 - LỄ PHÉP VỚI ANH CHỊ, NHƯỜNG NHỊN EM NHỎ (tiết 2) pdf
... ô tô -Nhận xét chung kết luận: Tranh 1: Chị em chơi với mẹ cho cam Chị cảm ơn mẹ, sau nhường cho em to, bé cho Tranh 2: An hem chơi trò chơi Khi anh chơi với ô tô em đòi mượn, anh phải nhường ... hành vi -Từng cặp HS làm tranh -Trình bày kết trước -Hướng dẫn làm tập 3: lớp Trong tranh có ai? Họ làm gì? Việc nối với chữ “nên”, không nối với chữ “không nên” -Kết luận: Tranh 1: Nên Tranh 2: ... Họat động 1: HS trình bày việc thực hành vi gia đình -Vài HS trình bày trước -Cho HS trình bày: lớp, bổ sung ý kiến Em lời hay nhường nhịn ai? Việc xảy nào? -Giáo viên nhận xét khen...
 • 4
 • 347
 • 1

Giáo án âm nhạc lớp 1: Tên bài dạy: Ôn tập học vần pdf

Giáo án âm nhạc lớp 1: Tên bài dạy: Ôn tập học vần pdf
... thiệu bài: tuần qua chúng HS phát âm ta học âm gì? GV gắn lên bảng ôn Ôn tập: HS lên bảng chữ vừa học a) Các chữ âm vừa học bảng HS chữ đọc GV đọc âm âm b) Ghép chữ thành tiếng GV sửa lỗi phát âm ... viết: GV hdẫn viết HS viết tập viết mẫu hdẫn, theo dõi HS viết Làm tập tập c) Kể chuyện: cò lò dò HS đọc tên câu chuyện GV kể diễn cảm câu chuyện theo tranh - Tranh 1: Anh nông dân đem nhà chạy chữa ... nề dấu thanh, HS tự đọc, CN, đt d) Tập viết TN ứng dụng: tổ cò, mạ GV hdẫn viết mẫu bảng HS viết bảng Tiết Luyện tập HS đọc lại âm, tiếng a) Luyện đọc bảng ôn Đọc TN ứng dụng HS đọc câu ứng...
 • 4
 • 269
 • 1

Bài giáo án lớp 12 TRUY VẤN DỮ LIỆU pptx

Bài giáo án lớp 12 TRUY VẤN DỮ LIỆU pptx
... lẫn Tập hợp liệu chứa thông tin tạo thành sở liệu, để giải câu hỏi liên quan dến thông tin cần phải biết cách truy vấn đến sở liệu dó Vì hôm tìm hiểu bài: TRUY VẤN DỮ LIỆU” để làm rõ vấn đề 2.Nội ... kết bảng thực liên kết tất liệu bảng lại với làm cho liệu có cấu trúc Cần liên kết bảng lại với để tránh dư thừa liệu không quán liệu III.Nội dung giảng:(40’) 1.Đặt vấn đề:(1’) Các đối tượng, ... kế  Trang liệu Ngoài mẫu hỏi tạo nguồn liệu cung cấp cho biểu mẫu báo cáo b)Biểu thức: Có phép toán như:  Phép toán số học: +,-,*,/  Phép toán so sánh: =,=,  Phép toán logic: AND,OR,NOT...
 • 5
 • 213
 • 0

Bài giáo án lớp 12 TRUY VẤN DỮ LIỆU ppt

Bài giáo án lớp 12 TRUY VẤN DỮ LIỆU ppt
... lẫn Tập hợp liệu chứa thông tin tạo thành sở liệu, để giải câu hỏi liên quan dến thông tin cần phải biết cách truy vấn đến sở liệu dó Vì hôm tìm hiểu bài: TRUY VẤN DỮ LIỆU” để làm rõ vấn đề 2.Nội ... sinh:  Cách thức tạo mẫu hỏi ứng dụng vào toán cụ thể  Cách thức truy vấn liệu có hiệu cao 3 .Giáo dục:  Giúp học sinh hiểu tầm quan trọng việc truy vấn liệu B.Phương pháp, phương tiện: 1.Phương ... kết bảng thực liên kết tất liệu bảng lại với làm cho liệu có cấu trúc Cần liên kết bảng lại với để tránh dư thừa liệu không quán liệu III.Nội dung giảng:(40’) 1.Đặt vấn đề:(1’) Các đối tượng,...
 • 28
 • 229
 • 0

GIÁO ÁN LỚP 12 TRUY VẤN DỮ LIỆU pps

GIÁO ÁN LỚP 12 TRUY VẤN DỮ LIỆU pps
... trình ,vấn đáp,và hình vẽ minh hoạ • Phương tiện : – Vở lý thuyết – Sách giáo khoa lớp 12 – Sách tham khảo tin hoc lớp 12 ( có ) Tiến tình lên lớp nội dung giảng I Ổn định lớp :1' • Yêu cầu lớp ... thức Liên kết bảng trước, giúp học sinh hiểu cách truy vấn liệu Giúp học sinh hiểu tầm quan trọng việc truy vấn liệu ứng dụng truy vấn liệu sống từ tạo hứng thú học cho học sinh Phương pháp phương ... toán kiểm tra điều kiện, Acces có công cụ để viết biểu thức, bao gồm toán hạng phép toán • +)Các phép toán thường dùng bao gồm: • -) +,-,*,/ (phép toán số học) • -) ,=,=, (phép so sánh)...
 • 16
 • 281
 • 0

Giáo án tin 11 bài 1 làm quen với nghề tin học văn phòng bài 2 những kiến thức cơ sở

Giáo án tin 11  bài 1 làm quen với nghề tin học văn phòng bài 2 những kiến thức cơ sở
... Nội dung - Tin học văn phòng giúp cho công việc có hiệu hơn, kinh tế - Tin học văn phòng thiếu xã hội ngày Phương pháp Bài kiến thức sở I khái niệm hệ điều hành hệ điều ... Phân biệt thành phần môi trường Windows Tìm hiểu cửa sổ bảng chọn làm việc với cửa sổ III Tổng kết • Nhận xét đánh giá buổi học • Nhắc lại thao tác ... Tab chương trình muốn chọn Hướng dẫn, làm II Thực hành mẫu, nhận xét, Nội dung thực hành giải thích Luyện thao tác chuột Tìm hiểu ý nghĩa biểu tượng hình làm việc Phân biệt thành phần môi trường...
 • 3
 • 128
 • 1

BỘ GIÁO ÁN & PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN TIẾNG ANH 6 potx

BỘ GIÁO ÁN & PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN TIẾNG ANH 6 potx
... English class 6a 6b 6c period Period : date total ab Giới thiệu m«n học tiếng anh I Đặc điểm tình hình : Các em lớp bước đầu học tiếng anh nên có nhiều ham muốn khao khat tim hiểu.Vi giáo viên cần ... tương đối hệ thống tiếng Anh thực hành đại 2/ Kó : a) Kó nghe : - Nghe sử dụng tiếng Anh lớp - Nghe hiểu tiếng Anh chủ điểm b) Kó nói: - Thực yêu cầu giao tiếp hàng ngày tiếng Anh lớp, - Diễn đạt ... : 16 Seventeen : 17 Eighteen : 18 Nineteen : 19 Twenty : 20 Example : S1: so S2: one , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 , 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 13 16 18 17 14 20 ®t 0 168 .921. 86. 68...
 • 223
 • 671
 • 7

Giáo án dạy bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 8 tham khảo

Giáo án dạy bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 8 tham khảo
... HSG Ting Anh 8- Trn Th Tho- Trng THCS Tõn Quang So sánh ngời vật Khi so sánh ngời vật, đợc dùng so sánh kém, không đợc dùng so sánh bậc nhất, số dạng văn nói văn viết chấp nhận so sánh bậc (Lỗi ... dựng m khụng cú danh t theo sau danh t ó hoc s c cp n This duilding is the tallest in my countryside So sánh kép (Cng cng) Là loại so sánh với cấu trúc: Càng Các Adj/Adv so sánh phải đứng đầu ... HSG Ting Anh 8- Trn Th Tho- Trng THCS Tõn Quang o Lu ý: Đứng trớc danh từ mở đầu "uni " phải dùng "a" (a university/ a uniform) Dùng "a" trớc danh từ bắt đầu phụ âm Đợc dùng trớc danh từ không...
 • 72
 • 4,004
 • 67

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng anh THCS

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng anh THCS
... với danh từ khơng đếm được: 24 Giáo án : Bồi dưỡng học sinh giỏi CHƯƠNG MỸ HANOI Giáo viên : ĐỒN ĐÌNH LẬP TRƯỜNG THCS NAM PHƯƠNG TIẾN A- - Cấu trúc so that phải dùng much little trước danh từ ... to drink PERIOD6 cơm tõ vµ mƯnh ®Ị tiÕng anh * Clauses and phrases: 19 Giáo án : Bồi dưỡng học sinh giỏi CHƯƠNG MỸ HANOI Giáo viên : ĐỒN ĐÌNH LẬP TRƯỜNG THCS NAM PHƯƠNG TIẾN A- -  Noun + be + ... he lived in Manchester, he (work) in a bank Giáo án : Bồi dưỡng học sinh giỏi CHƯƠNG MỸ HANOI Giáo viên : ĐỒN ĐÌNH LẬP TRƯỜNG THCS NAM PHƯƠNG TIẾN A- - 34 Birds (build) their nests...
 • 35
 • 1,837
 • 15

Xem thêm

Từ khóa: giáo án language focus unit 1 lớp 11giao an language focus unit 1 lop 11giáo án solution intro unit 1 unit 2giáo án lớp 10 unit 13 phần readinggiao an dien tu unit 13 hobbies readinggiáo án toán 12 trần sĩ tùnggiáo án lớp 12 môn văngiáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng anh 6giao an phu dao hoc sinh yeu kem tieng anh 8giao an phu dao hoc sinh yeu kem tieng anh 8 hkigiao an boi duong hoc sinh gioi mon tieng anh 7ôn tập unit 1 2 3 tiếng anh 11giáo án ôn thi vào lớp 10 môn tiếng anhgiao an day boi duong hoc sinh gioi tieng anh 8giao an boi duong hoc sinh gioi mon tieng anh 8Phân loại và phương pháp giải một số dạng bài tập tương tác gen trên nhiễm sắc thể giới tính x không có alen trên yPhương pháp giải một số dạng bài tập thuộc quy luật hoán vị gen trong chuong trinh sinh học 12 THPTSử dụng toán học để giải nhanh một số bài toán thuộc quy luật phân li, phân li độc lập và tương tác gen trong chương trình sinh học 12Thiết kế bài tập tình huống để rèn luyện kỹ năng phân tích, tổng hợp cho học sinh trong phần tiến hóa sinh học 12 – THPTDàn dựng một số tiết mục dân ca vùng châu thổ sông hồng tại trường trung học cơ sở láng hạ, quận đống đa, thành phố hà nộiVận hành, bảo trì hệ thống thông tin liên lạc (điện nhẹELV)Tìm hiểu them về tác dụng của dầu cáImproving highh school students speaking skill while teaching other skillsImproving the effectiveness of teaching english to students in grade 12 by applying interdisciplinary integration teachingIMPROVING THE STUDENTS SPEAKING SKILLS AT TRIEU THI TRINH HIGH SCHOOLMaking anxiety less damaging to student oral performanceMethods for developing reading comprehension skills to studenrs grate 10 english teaching in comprehensive schoolOrganizing pair work and group work in speaking lessonsPhân tích sai lầm thường gặp trong giải toán nguyên hàm tích phân và cách khắc phụcPhát triển tư duy học sinh khá, giỏi qua bài toán con lắc đơn và con lắc lò xo ở vật lý 10PRACTICING PROBLEM SOLVING SKILLS IN DIRECT AND INDIRECT SPEECH FOR GRADE 12 STUDENTS IN THE NATIONAL EXAMINATIONChỉ dẫn kỹ thuật hệ thống điện nhẹ trong các công trình xây dựng (ELV)Raising the awareness of protecting the natural environment when teaching english for high school studentsRèn kỹ năng viết thuật toán cho học sinh thông qua một số bài tập cơ bảnRenewing methods in teaching speaking skill in english 10,11,12 at tho xuan IV high school