Giáo án anh 12 unit 4, 5 (chuẩn) tiếng anh 12 giang lương hùng

Giáo án Anh 12 Unit 4, 5 (chuẩn)

Giáo án Anh 12 Unit 4, 5 (chuẩn)
... Prepare Unit 5: Higher education Nguyen Trai Upper secondary 12 Ngêi so¹n: Giang L¬ng Hïng Unit 5: HIGHER EDUCATION The 24 period Date: Grade 12 Theme: HIGHER EDUCATION Unit Reading Time: 45 minutes ... Unit 5) part of Unit 5) Lesson plans of grade 12 school Nguyen Trai Upper secondary 19 Ngêi so¹n: Giang L¬ng Hïng The 26th period Date : Grade 12 Theme: HIGHER EDUCATION Unit Writing Time: 45 ... at home Unit in workbook and prepare Part B : Speaking at home The 25th period Lesson plans of grade 12 school Nguyen Trai Upper secondary 15 Ngêi so¹n: Giang L¬ng Hïng Date : Grade 12 Theme:...
 • 25
 • 1,267
 • 1

Giáo án Anh 12 CB Unit 4, 5 (chuẩn)

Giáo án Anh 12 CB Unit 4, 5 (chuẩn)
... Prepare Unit 5: Higher education Nguyen Trai Upper secondary 12 Ngêi so¹n: Giang L¬ng Hïng Unit 5: HIGHER EDUCATION The 24 period Date: Grade 12 Theme: HIGHER EDUCATION Unit Reading Time: 45 minutes ... Unit 5) part of Unit 5) Lesson plans of grade 12 school Nguyen Trai Upper secondary 19 Ngêi so¹n: Giang L¬ng Hïng The 26th period Date : Grade 12 Theme: HIGHER EDUCATION Unit Writing Time: 45 ... at home Unit in workbook and prepare Part B : Speaking at home The 25th period Lesson plans of grade 12 school Nguyen Trai Upper secondary 15 Ngêi so¹n: Giang L¬ng Hïng Date : Grade 12 Theme:...
 • 25
 • 265
 • 0

GIAO AN LOP 3 TUAN 4 CUC CHUAN

GIAO AN LOP 3 TUAN 4 CUC CHUAN
... đếm thêm 3. HS tự giác, tích cực học tập II.Đồ dùng dạy học -10 bìa, bìa có chấm tròn III.Các hoạt động dạy học A.Kiểm tra cũ: HSK-TB lên bảng thực hiện: Viết phép nhân: 4+ 4 +4+ 4 +4+ 4 = B.Dạy ... luyện đọc theo nhóm -Mỗi nhóm (4 em) thi đọc -4 Đại diện nhóm đọc nối tiếp 3. Hớng dẫn tìm hiểu bài: -Cho HS đọc đoạn trao đổi, tìm SGK trang 29 -Câu 1:HSG-K -Câu 2 +3+ 4: HSTB-Y -Hỏi thêm: +Vậy nội ... làm -HD 3+ 4/ 23 10 GIáO áN LớP GIáO VIÊN : Mai Thị Bích -Giao cho đối tợng HS; theo dõi giúp HS làm chữa đỡ HS -Chấm; chữa bài; rút kinh nghiệm b.Các loại VBT khác làm tơng tự: Ngọc 3. Củng cố...
 • 23
 • 1,000
 • 2

giao an TA 10,unit 4

giao an TA 10,unit 4
... Work with a partner and express your regrets about what T asks Ss to discuss the advantages and you did or did not during the excursion disadvantages Mai Thi Bich Vuong_ VanBan N2 High School Ex ... T asks Ss the answers Ss volunteer to answer T checks corrected answers T uses radio and repeat information Task 2: Listen again and answer the following questions Key It covers and provinces: ... information Ss discuss with friends T calls Ss to answer and checks T asks Ss work in pair and find answers T calls Ss to answer T checks the answer 4. feedback: Report to the class what information...
 • 15
 • 277
 • 1

Giao an Tu Chon Unit 4-lop 11

Giao an Tu Chon Unit 4-lop 11
... walking B walk C to walk D to walking g) She often thinks carefully before any question A answer B to answer C answering D answered h) The teacher suggested more film in English to improve their ... Choose the best answers: a) I regret to the university A not going, B not go C not to go D not to going b) This appears the right street A be B to be C being D to being c) Jean managed all her ... orphansfrom other party Adjective youlight … who live not people far can People always the averyVOLUNTEER hear areas doplacecall wordin theirworks for places Key word others without requiring anythings...
 • 12
 • 522
 • 1

Giao an lop 2 Tuan 4,5,6

Giao an lop 2 Tuan 4,5,6
... truyện) +Câu hỏi 2: -HS tìm nhanh tên theo mục lục, trả lời (HS: trang 52) -GV: Trang 52 trang bắt dầu truyện Ngời học trò cũ- GV mở mục lục truyện Ngời học trò cũ cho HS xem trang đầu trang kết thúc ... Bớc 2: Làm việc lớp: -GVtreo tranh vẽ ống tiêu hoá Phát phiếu để HS gắn phù hợp với phận tranh -HS nghe quan sát ,chỉ tên tuyến tiêu hoá tên quan tiêu hoá H 2: (10)Quan sát nhận biết quan tiêu ... kế học Lớp Năm học 20 07 - 20 08 22 Trịnh Thị Hơng Trờng tiểuhọc Z111 Ngọc Lặc 2/ Bài mới:* GTB (dùng lời ) * HĐ1: Giới thiệu phép cộng 28 +5 - GV nêu toán dẫn đến phép cộng 28 +5 =? - Cả lớp đọc...
 • 65
 • 466
 • 0

Giáo án lớp 3tuần 3,4,5,6 ( 2008- 2009 )

Giáo án lớp 3tuần 3,4,5,6 ( 2008- 2009 )
... pháp lên lớp ; Phần mở đầu ; - Lớp trởng tập hợp báo cáo ( ph ) - GV phổ biễn nội dung học ( ph ) - Giậm chân chỗ ( ph ) - Chạy chậm ( 80 100 m) - Chơi trò chơi : Chạy tiếp sức ( ph ) Phần ... Bài (1 8) Đặt tính tính a) 415 356 + 415 156 830 200 + Bài : ( 1 8) Tìm x X x = 32 X = 32 : X= + Bài : ( 18 ) Tính x + 27 = 45 + 27 = 72 + Bài : ( 1 8) - ? Bài toán cho biết ? - ? Bài toán hỏi ... hàng ( ph ) - Học tập hợp hàng ngang, dóng hàng , điểm số ( 10 ph ) - Chơi trò chơi : Tìm ngời huy ( ph ) Phần kết thúc : - Đi thờng theo nhịp hát ( ph ) - GV HS hệ thống ( ph ) - GV...
 • 76
 • 300
 • 1

Giáo án Tin 11: Bài 4-5: Kiểu dữ liệu - Khai báo biến

Giáo án Tin 11: Bài 4-5: Kiểu dữ liệu - Khai báo biến
... để khai báo biến cho phù hợp II Khai báo biến Bài toán đặt vấn dùng chương trình phải khai báo tên Mọi biến đề: Tính chu vi (CV) diện tích (S) hình tròn kiểu liệu củacó bánMỗi biến khai lần biến ... (R) báo VAR : ; Trong Pascal: - Biến R kiểu nguyên Làm để chư định tên ơngkiểu dụngcủa trình sử - Danh sách liệu đư nhiều tên -biến viết cách dấu , Các biến CV, S kiểu ... Kiểu nguyên Kiểu thực Kiểu kí tự Kiểu lôgic Khai báo biến VAR : ; Mọi biến dùng chương trình phải khai báo tên kiểu liệu biến ...
 • 10
 • 634
 • 3

Giáo án lớp 1 Tuần 4 ( theo chuẩn KTKN)

Giáo án lớp 1 Tuần 4 ( theo chuẩn KTKN)
... tốt 60 Giáo án lớp Hoàng Thò Hà Giáo viên trường Tiểu Trà Lân 61 Giáo án lớp Hoàng Thò Hà Giáo viên trường Tiểu Trà Lân 62 Giáo án lớp Hoàng Thò Hà Giáo viên trường Tiểu Trà Lân 63 Giáo án lớp Hoàng ... vật loại + Các chữ số rời 1, 2,3 ,4, 5,6 III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn Đònh : Hát – chuẩn bò đồ dùng học tập Hoạt động giáo viên Bài mới :(2 ’) Giới thiệu số HĐ .1: (1 0 ’) -Giáo viên hướng dẫn học sinh ... me -GV nhận xét Hoạt động Giáo viên Hoạt động học sinh 49 Giáo án lớp Hoàng Thò Hà Giáo viên trường Tiểu Trà Lân 2.Bài mới :(2 ’) a/ Giới thiệu -Hôm ta học d, đ HĐ .1: (2 0’) Dạy chữ ghi âm d -GV...
 • 25
 • 969
 • 3

Giáo án lớp 3 tuần 4+5

Giáo án lớp 3 tuần 4+5
... §Ỉt tÝnh råi tÝnh 234 + 34 7 264 – 127 §¸p ¸n vµ biĨu ®iĨm (4 ®iĨm, Mçi phÐp tÝnh ®óng ®iĨm) 234 264 37 2 452 + + 34 7 127 255 261 37 2 + 255 452 - 261 581 Bµi 2: a, Khoanh vµo 1 /3 ë h×nh nµo? * * ... đề trước lớp, lớp theo dõi SGK - HS đặt câu trước lớp, lớp theo dõi nhận xét xem câu mẫu chưa, với nội dung truyện Chiếc áo len không? - HS lên bảng làm bài, HS lớp làm vào tập Đáp án: a) Tuấn ... 30 , thêm 32 , 32 4 viết 32 + Nhận xét,chữa cho điểm học + học sinh lên bảng làm bài, học sinh lớp làm vào bảng sinh + Hs làm xong trình bày cách tính 47 x * Bài2 + Gọi hs đọc đề toán * Bài 3: + Yêu...
 • 75
 • 288
 • 0

giáo án lớp 3-tuần 4,5

giáo án lớp 3-tuần 4,5
... trớc lớp với làm tổ trởng tập tổ chức họp với nội dung nội dung khác khác nhau: học tập, văn nghệ , lao động, Gọi nhóm lên thực trớc lớp Lớp nhận xét Gọi hs xung phong tổ chức họp trớc lớp: ... số Thị Trấn Bài 2: Tóm tắt toán sơ đồ đoạn thẳng giải toán: Hớng dẫn hs tóm tắt, giải GV: Bùi Thị Quế hs làm bảng, lớp làm vào Tóm tắt: Bài giải: Số nho cửa hàng bán là: 16 : = ( kg ) Đáp số: ... Bài 3: Hớng dẫn Hs giải toán Bài 4: Hớng dẫn hs cách so sánh: < > ? = hs lên bbảng giải, lớp làm vào Một nửa ngày có số là: 24 : = 12 ( giờ) Đáp số: 12 hs lên bảng làm, lớp làm vào vở: 1/2 = 30...
 • 39
 • 193
 • 0

GIAO AN LOP 1 TUAN 4 + 5

GIAO AN LOP 1 TUAN 4 + 5
... Chuẩn bị: - Tranh BT1,BT2 điều 28 C/Hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS I/Bài cũ: -Khi học em phải mang áo quần -HS trả lời Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Mai Năm học 2 010 - 2 011 Trường Tiểu ... soạn: Ngày 21 tháng năm 2 010 Ngày dạy: Thứ sáu ngày 24 tháng năm 2 010 Tiết 1: Toán : SỐ A/ Yêu cầu: - Biết thêm 6, viết số - Đoc, đếm từ đến 6, so sánh số phạm vi Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Mai ... Nguyễn Thị Thanh Mai Năm học 2 010 - 2 011 Trường Tiểu hoc Trần Văn Ơn Giáo án Lớp TUẦN ~~~~~~~~~~~~ Ngày soạn:ngày 25 tháng năm 2009 Ngày dạy:Thứ hai ngày 28 tháng 9năm2009 Tiết 1: CHÀO CỜ Tiêt...
 • 28
 • 226
 • 0

giáo án lớp ghép lớp 4 + 5, tuần 17

giáo án lớp ghép lớp 4 + 5, tuần 17
... thấy ghi nút? - Giáo viên hướng dẫn học sinh thực phép tính - Giáo viên nêu: 25,3 + 7,09 - học sinh thực - Cả lớp quan sát - Yêu cầu học sinh tự nêu ví dụ: 6% HS lớp 5A + 15% HS giỏi lớp 5A - Học ... ……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………… Sinh hoạt tuần 17 - Các tổ trưởng báo cáo KQ HĐ tổ - GV HS tổng kết lại HĐ tuần - GV nhận xét tun dương, động viên mặt: + Học tập: + Đạo Đức: + ATGT: + Vệ sinh lao động + Cây xanh phòng ... - GV HD để em nhận biết: + Nội dung + Các hình tranh + Các đồ vật + Dáng người + Màu sắc… HĐ2: Thảo luận nhóm HS Khá giỏi: Nêu lí thích hay khơng thích tranh GV chia lớp thành N - Phát phiếu...
 • 30
 • 265
 • 0

Giáo án âm nhạc tháng 4, 5 - Khối mầm

Giáo án âm nhạc tháng 4, 5 - Khối mầm
... Thứ * Tạo hình: “ Xé dán đàn cá bơi” ( Đề tài) 05/ 5/2010 Thứ *Toán: 06 /5/ 2010 - “ Ôn số lượng phạm vi 5 Thứ *Âm nhạc: 07 /5/ 2010 - Hát vận động : “Nắng sớm’ - Nghe hát - Trò chơi Hoạt động trời ... trời.Ao hồ - Đo dung tích đơn vị đo - Vẽ nguồn nước có vật sống PTGT - Đếm số cốc nước đổ đầy can - Xé dán đám mây - Ôn số lượng phạm vi - Bài trang 31: Chọn nối quần * Khám phá khoa học: - Quan ... môi trường.ích lợi nước * Tạo hình: - “ Vẽ ao hồ” Thứ * Toán: 29/4/2010 - “ Đo dung tích bắng đơn vị đo’ Âm nhạc: - Hát vận động : “Cho làm mưa với” - Nghe hát - Trò chơi Thứ : “Mưa rơi.” : “Làm...
 • 17
 • 2,455
 • 11

Gián án GIAO AN BDHS GIOI TV 4-5(PHAN I)

Gián án GIAO AN BDHS GIOI TV 4-5(PHAN I)
... không gian thời gian VD liên kết theo thời gian : - Đầu hè năm ngoái, Sáng nào, Ít hôm sau, Chẳng bao lâu, (Liên kết theo thời gian - Áng chừng) - Xuân về, Hè tới, Thu sang, Khi trời chuyển sang ... hoà chảy qua cánh đồng xanh mướt lúa khoai.( Vẻ đẹp hiền hoà) - Con sông lặng lẽ dấu cánh đồng xanh mướt lúa khoai (Vẻ đẹp trầm tư) - Con sông mềm dải lụa vắt ngang qua ánh đồng xanh mướt lúa ... ngoan học giỏi d) Nhờ em chăm ngoan học giỏi mà em người yêu mến *Đáp án : Đều câu ghép Bài : Hãy cho biết câu văn sau câu đơn hay câu ghép Tìm CN, VN chúng : a) Ánh nắng ban mai / trải xuống cánh...
 • 34
 • 151
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài kiểm tra unit 4 5 6 tiếng anh 12giao an dien tu unit 4 lop 12 language focusrevision unit 4 5 6 tiếng anh 12ôn tập unit 4 5 6 tiếng anh 12giáo án âm nhạc lớp 4 5 tuổigiáo án hoạt động góc 4 5 tuổibai tap unit 4 5 6 tieng anh 10ôn tập unit 4 5 6 tiếng anh lớp 10giáo án lớp ghép 3 4 5giao an dien tu unit 4 lop 6giao an language focus unit 4 lop 10bai tap on tap unit 4 5 6 tieng anh lop 8bài tập ôn tập unit 4 5 6 tieng anh lop 8 hoc ki 1giáo án kĩ thuật lớp 4 theo chuẩn ktkn có hình minh họagiao an tuan lop ghep 4 5 tuan 32Sustainable enterprise a macromarketing approach 1st edition mark peterson test bankSystems analysis and design 5th edition roth test bankGáo án môn THỦ CÔNG tiểu họcGiáo án lớp 4 tuần 22 ( tiếng việt + toán )Bài 10. Thầy bói xem voiSystems analysis and design 6th edition dennis test bankHệ thống điện năng lượng mặt trờiBáo cáo thực tập tốt nghiệp xây dựngSupply chain management 5th edition chopra test bankSupply chain management strategy planning and operation 6th edition chopra test bankStrategic management theory and cases an integrated approach 11th edition hill test bankSpreadsheet modeling and decision analysis a practical introduction to business analytics 7th edition cliff ragsdale test bankStaffing organizations 7th edition heneman test bankStaffing organizations 8th edition heneman test bankSocial media marketing 1st edition tuten test bankSeeing through statistics 4th edition utts test bankSocial media marketing a strategic approach 1st edition barker test bankCải cách hành chính trong Thi hành án dân sự từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng (Luận văn thạc sĩ)Phát triển năng lượng sạch ở Hàn Quốc và bài học cho Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)kế hoạch marketing về xây dựng thƣơng hiệu rau an toàn v save