Giáo án anh 12 CB unit 4, 5 (chuẩn) tiếng anh 12 giang lương hùng

Giáo án Anh 12 CB Unit 4, 5 (chuẩn)

Giáo án Anh 12 CB Unit 4, 5 (chuẩn)
... Prepare Unit 5: Higher education Nguyen Trai Upper secondary 12 Ngêi so¹n: Giang L¬ng Hïng Unit 5: HIGHER EDUCATION The 24 period Date: Grade 12 Theme: HIGHER EDUCATION Unit Reading Time: 45 minutes ... Unit 5) part of Unit 5) Lesson plans of grade 12 school Nguyen Trai Upper secondary 19 Ngêi so¹n: Giang L¬ng Hïng The 26th period Date : Grade 12 Theme: HIGHER EDUCATION Unit Writing Time: 45 ... at home Unit in workbook and prepare Part B : Speaking at home The 25th period Lesson plans of grade 12 school Nguyen Trai Upper secondary 15 Ngêi so¹n: Giang L¬ng Hïng Date : Grade 12 Theme:...
 • 25
 • 265
 • 0

Giáo án Anh 12 Unit 4, 5 (chuẩn)

Giáo án Anh 12 Unit 4, 5 (chuẩn)
... Prepare Unit 5: Higher education Nguyen Trai Upper secondary 12 Ngêi so¹n: Giang L¬ng Hïng Unit 5: HIGHER EDUCATION The 24 period Date: Grade 12 Theme: HIGHER EDUCATION Unit Reading Time: 45 minutes ... Unit 5) part of Unit 5) Lesson plans of grade 12 school Nguyen Trai Upper secondary 19 Ngêi so¹n: Giang L¬ng Hïng The 26th period Date : Grade 12 Theme: HIGHER EDUCATION Unit Writing Time: 45 ... at home Unit in workbook and prepare Part B : Speaking at home The 25th period Lesson plans of grade 12 school Nguyen Trai Upper secondary 15 Ngêi so¹n: Giang L¬ng Hïng Date : Grade 12 Theme:...
 • 25
 • 1,267
 • 1

Giáo án sáng kiến: Giúp trẻ 4 - 5 tuổi học tốt

Giáo án sáng kiến: Giúp trẻ 4 - 5 tuổi học tốt
... thương u, giúp đỡ lồi vật nhỏ bé - Mơn học tốn, có liên quan mật thiết với mơn học khác nhằm bổ sung củng cố mà cháu học qua Nhờ giúp cháu phát huy óc quan sát, giúp trí nhớ cháu phát triển tốt tư ... tốt thân rút được: III BÀI HỌC KINH NGHIỆM: - Khi vận dụng phương pháp để dạy trẻ làm quen với tốn - Cơ nghiên cứu kỹ dạy - Chuẩn bị đồ dùng dạy học đầy đủ - Đồ dùng dạy học phải rõ ràng, đẹp, màu ... vai trò giúp cháu nhớ bài, qua rèn luyện phát triển phần thể chất trí tuệ, trẻ vận dụng tiếp thu hiểu biết sơ đẳng tốn học từ dể đến khó - Tiết học tốn liên quan với mơn học khác Qua tiết học tốn...
 • 3
 • 1,074
 • 19

Giao an tuan 1,2,3 ,4, 5

Giao an tuan 1,2,3 ,4, 5
... cao, cảnh quan hoang mạc phát triển + Lượng mưa: 200- 50 0mm Nguyên nhân Y-angun E- ri-at GVBM: Hå Ngäc Vinh - N¨m häc: 2007-2008 - Trêng TH Chuyªn Kon Tum- Gi¸o ¸n §Þa lÝ líp U-lanba to GV kết ... sông ngòi - Biết đọc phân tích lược đồ, tranh ảnh, II.Đồ dùng dạy học - Bản đồ tự nhiên châu Á - Bản đồ cảnh quan tự nhiên châu Á - Các tranh ảnh cảnh quan (nếu có ) III.Hoạt động dạy học 1.Ôån ... dân, nên tỉ lệ gia giới 50 năm, 1 950 (100%) đến năm 2000 tăng DS giảm( 1,3 %) GV hướng dẫn cụ thể: Châu Mức tăng DS (%) A 262,6 Âu 133,0 Đại dương 233,8 Mó 244 ,5 Phi 354 ,7 Toàn giới 240,1 Ù *...
 • 13
 • 310
 • 0

Giao an lop 1 - tuan 3+4+5+6

Giao an lop 1 - tuan 3+4+5+6
... lại) C- Bài mới: 1- Giới thiệu bài: 2- Hoạt động 1: Giới thiệu đèn tín hiệu giao thông - HS quan sát tranh ? - Đèn tín hiệu đặt đâu? - Nơi có đờng giao - Đèn tín hiệu có màu? - Có màu - Thứ tự ... số từ - - Viết: 1, 2, 3, 4, - Đếm xuôi, ngợc - Nhận xét, đánh giá B- Bài mới:(25') 1- Nhận xét quan hệ bé hơn. (10 ') Giải lao 2- Thực hành: (15 ') - Hớng dẫn hs quan sát vật - HS quan sát, trả lời ... đọc - HS quan sát tranh, đọc nội dung qua tranh - Đọc câu ứng dụng b- Luyện viết: - HS viết tập viết: l, lê, h, hè - GV chấm số c- Luyện nói: - HS quan sát tranh, đọc tên luyện nói ?- Trong tranh...
 • 187
 • 320
 • 0

GIÁO ÁN SÁNG LỚP 1 TUẦN 4-5

GIÁO ÁN SÁNG LỚP 1 TUẦN 4-5
... Giáo án sáng GV hướng dẫn đánh vần lân Nờ - - nơ Đọc trơn: nơ GV chỉnh sữa cho học sinh Hướng dẫn viết: Viết mẫu hướng dẫn cách viết Lớp CN nhóm 1, nhóm 2, lớp CN nhóm 1, nhóm 2, lớp Lớp ... dán hình: Ướm đặt hình vào vị trí cho cân đối trước dán Phải dán hình lớp hồ mỏng, Miết tay cho phẳng hình Nguyễn Thị Mai Lộc Giáo án sáng Lớp Hoạt động 5: Thực hành GV yêu cầu học sinh xé hình ... hết bàn đến bàn khác gồm 1, gồm gồm 4, gồm gồm 1, 2, 3, 4, Nguyễn Thị Mai Lộc Giáo án sáng Lớp Sinh hoạt: SINH HOẠT SAO Mục tiêu: Biết tên Bước đầu nắm quy trình sinh hoạt Giáo dục HS biết yêu quý...
 • 45
 • 243
 • 0

GIáo an tin học khối 3, 4, 5 tuần 14

GIáo an tin học khối 3, 4, 5 tuần 14
... Microsoft office/ microsoft Word - Gii thiu qua v giao din ca Word: + Thanh tiờu + Thanh thc n + Thanh cụng c + Mn hỡnh son tho + Thanh v + Thc k - Con tr son tho xut hin nh mt vch ng nhp nhỏy Khi ... gừ phớm, ch hoc kớ hiu s xut hin ti v trớ tr son tho Gii thiu cỏc - Phớm Enter: Giáo viên: Trần Thị Hằng 51 Năm học 2010 - 2011 HOT NG CA HS - Chỳ ý lng nghe - Chỳ ý lng nghe + ghi vo v - Chỳ ... nng: Thc hnh: Tuần 14 Dựng xung dũng v bt u on mi Con tr t ng xung dũng gừ ch sỏt vo l phi cho nờn khụng phi nhn phớm Enter - Cỏc phớm mi tờn: Dựng di chuyn tr son tho bn nh sang trỏi, phi,...
 • 3
 • 193
 • 4

Gián án Giáo an KH,LS-ĐL Lớp 4,5 Tuân 20 CKTKN

Gián án Giáo an KH,LS-ĐL Lớp 4,5 Tuân 20 CKTKN
... t¹i trËn -V× qu©n ta rÊt anh dòng ,mu trÝ ®¸nh giỈc -§Þa thÕ Chi L¨ng cã lỵi cho ta -TrËn Chi L¨ng chiÕn th¾ng vỴ vang,mu ®å cøu viƯn cho §«ng Quan cđa nhµ Minh bÞ tan vì.Qu©n Minh x©m lỵc ph¶i ... viƯc theo nhãm Nhãm trëng ®iỊu khiĨn nhãm m×nh ®äc -HS ®oc, quan s¸t tranh ®Ĩ tr¶ lêi c¸c c©u hái th«ng tin, quan s¸t c¸c h×nh vÏ trang 80, 81 s¸ch gi¸o khoa vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái ë mơc ®ã -Bíc ... khÝ s¹ch vµ kh«ng khÝ bÈn * C¸ch tiÕn hµnh B1: Lµm viƯc theo cỈp - Häc sinh quan s¸t - Cho häc sinh quan s¸t h×nh ë trang 78, 79 sgk vµ chØ ®©u lµ h×nh 78, 79 sgk vµ chØ kh«ng khÝ s¹ch ? Kh«ng s¹ch...
 • 9
 • 238
 • 0

Ôn Tập 10 CB (Unit 4 & 5 - 4 Tests)

Ôn Tập 10 CB (Unit 4 & 5 - 4 Tests)
... A 34 A 35 D 36 B 37 A 38 C 39 B 40 D 41 .C 42 A 43 A 44 B 45 D 46 B 47 C 48 A 49 B 50 D ÔN TẬP 10 CƠ BẢN (Unit & 5) ~ UNIT PRACTICE TEST PRACTICE TEST A C D B C B C D B 10 A 11.B 12 C 13 A 14 C ... (haven’t come) 30 B (whose) 31 B 32 D 33 A 34 D 35. D 36 B 37 B 38 A 39 D 40 C 41 .C 42 B 43 A 44 D 45 D 46 A 47 B 48 D 49 D 50 A ÔN TẬP 10 CƠ BẢN (Unit & 5) ~ 10 ... B 36 A 37 B 38 B 39 D 40 C 41 .C 42 D 43 A 44 A 45 B 46 C 47 B 48 C 49 A 50 D D A B C A A D D B 10 C 11 D 12 A 13 B 14 C 15 C 16 B 17 A 18 A 19 D 20 D 21.A 22 C 23 C 24 B 25 B 26 A (which) 27 B...
 • 10
 • 332
 • 1

Giáo án lets go 1A - UNIT 4: (1) Week: 25 LET’S TALK pdf

Giáo án lets go 1A - UNIT 4: (1) Week: 25 LET’S TALK pdf
... dialogue - Ask a Act 3: Write: student to - Nice, meet, too be Sarah Write - Nice, meet, too - This is my friend, Andy - It’s nice 3’ - Have Ss to meet Andy repeat the you, Mrs - It’s nice to meet - ... several - It’s nice times to meet - It’s nice to meet you, too, you, too, Andy Guide Ss Andy write Listen, look at the III PRACTICE: book and Act 1: Listen and point point: to the characters - Play ... (Andy) - Call repeat the It’s nice to meet you, some pairs dialogue to practise several Mrs Hill the times It’s nice to meet you, dialogue too, Andy Act 2: Present the complete dialogue: - Use...
 • 6
 • 531
 • 5

Giáo án lets go 1A - UNIT 4: (2) Week: 26 LET’S TALK pptx

Giáo án lets go 1A - UNIT 4: (2) Week: 26 LET’S TALK pptx
... and stop by Ss sit in groups of sentence - Practise - Ask Ss to repeat the dialogue in SB/p 28 - Have Ss - Ss to sit in come groups of before the class and - Practise IV the PRODUCTION: act it out ... dialogue complete dialogue - Have Ss again: repeat the dialogue several times - Ask a several times the student to III PRACTICE: be Sarah Act 1: Listen and repeat: - Play the tape again Act 2: ... I WARM UP: Walk and Talk: Ss Ss walk walk around the work in around the class in pairs, 10 Guide Ss pairs class in introducing to each pairs, other introducing to each - Use II other puppets...
 • 7
 • 692
 • 6

Giáo án lets go 1A - UNIT 4: SING (1) Week: 26 LET’S pps

Giáo án lets go 1A - UNIT 4: SING (1) Week: 26 LET’S pps
... and All: Let’s point point: play! the - Ask Ss characters open the book 12 - Sing - Ask sentence questions by about the sentence Act 2: : Sing the song without music: Act 3: Listen and sing along ... meet you Nice to meet you, too G4: This is my brother Nice to meet you Nice to meet you, too - Play the tape again - Ask Ss to listen and sing along Ask Ss to sing the song in big groups: ... PRODUCTION: are the Act 1: Sing in trees? the groups: house? G1: This is my mother Nice to meet Singing to you Nice to meet - Play the you, too tape G2: This is my - Ask Ss to father Nice to...
 • 6
 • 348
 • 6

Giáo án lets go 1A - UNIT 4: SING (2) Week: 27 LET’S ppsx

Giáo án lets go 1A - UNIT 4: SING (2) Week: 27 LET’S ppsx
... sister you - Ask Ss to 3.This is 3.Nice to my meet you, too brother sit in groups and give each group FB: 1-2 - 3-4 - 2-3 - 5-2 - sentences 15’ 3-6 - 2-3 below - Ask them to make a listen and sing along ... and sing along - Play the perform the song music (Let‘s chant, let’s sing) - Ask Ss to listen to the music IV PRODUCTION: and sing - Play the Act 1: Perform the music song: (Let‘s chant, let’s sing) ... sentence the music sing along can be and sing used several times) listen 12 the music Act 2: : Sing the and sing song with the music: - Play the tape - Ask Ss to open the Act 3: Sing in groups with...
 • 7
 • 276
 • 2

Giáo án lets go 1A - UNIT 4: LEARN (1) Week: 27 LET’S Date : March pot

Giáo án lets go 1A - UNIT 4: LEARN (1) Week: 27 LET’S Date : March pot
... WARM-UP AND REVIEW: Act 1: Singing: - Play the Singing music (Let‘s chant, let’s sing) - Ask Ss to listen to the music and sing the Act 2: Review song the old sentences Use TC 1-8 aswer in Unit ... 2: Introduce the question and Listen grandmothe r grandfather - Use the puppets to teach the sentences - Puppet A:(point to the card ) Who is he?  Puppet B: He is my grandfather - Puppet B:(point ... 1-8 aswer in Unit and Ask and the say: questions What’s this? PRESENTATIO  Ss: It’s (a N: Act 1: Introduce pencil) study newwords the singular forms of the - Introduce words new words by explaining...
 • 7
 • 314
 • 2

Giáo án lets go 1A - UNIT 4: LEARN (2) Week: 28 LET’S ppsx

Giáo án lets go 1A - UNIT 4: LEARN (2) Week: 28 LET’S ppsx
... WARM-UP AND REVIEW: Act 1: Singing: - Play the Singing music (Let‘s chant, let’s sing) - Ask Ss to listen to the music and sing the Act 2: Review song the old sentences Use TC 1-8 aswer in Unit ... He’s……/ characters she? He’s……/ - Play the She’s……… tape again and ask Ss She’s…… … to listen and repeat the sentences - Ask Ss to work in pairs, practice the dialogue -Point to a TC on the board ... grandmothe r grandfather - Use the puppets to teach the sentences - Puppet A:(point to the card ) Who is he?  Puppet B: He is my grandfather - Puppet B:(point to the card ) Who is she? practise the sentences...
 • 7
 • 264
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bài kiểm tra unit 4 5 6 tiếng anh 12revision unit 4 5 6 tiếng anh 12ôn tập unit 4 5 6 tiếng anh 12giáo án tin học lớp 3 4 5bai tap unit 4 5 6 tieng anh 10giáo án chủ đề bản thân 4 5 tuổigiao an bat lien tuc qua 4 5 vonggiáo án sinh hoạt đội lớp 4 5giáo án văn học mầm non 4 5 tuổiôn tập unit 4 5 6 tiếng anh lớp 10giao an lets go 1a unit 4 lets movegiao an lets go 1a unit 4 lets talkgiao an lets go 1a unit 4 lets learn some moregiao an lets go 1a unit 4bai tap on tap unit 4 5 6 tieng anh lop 8SELL 5th edition ingram test bankSociology a brief introduction 10th edition schaefer test bankSouth western federal taxation 2014 individual income taxes 37th edition hoffman test bankSelling today partnering to create value 13th edition manning test bankServices marketing interactive approach 4th edition fisk test bankSociology in a changing world 9th edition william kornblum test bankĐỀ THI TRẮC NGHIỆM BÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN HÀNGTRẮC NGHIỆM lý THUYẾT kế TOÁN NGÂN HÀNGSouth western federal taxation 2016 comprehensive 39th edition hoffman test bankFIREWALL ASA bài 2 access control listcode thuật toán nén ảnh FractalLệnh command line quản lý dịch vụ tường lửa trong linuxGiới thiệu về giao thức spanning tree protocolCấu hình multiple spanning tree (MST) dễ hiểuĐịnh giá cổ phiếu công ty CP đầu tư và công nghiệp Tân TạoGift from 9slide (Giảm 12 thời gian làm powerpoint)South western federal taxation 2016 corporations partnerships estates and trusts 39th edition hoffman test bankSmall business an entrepreneurs business plan 9th edition hiduke test bankSmall business management entrepreneurship and beyond 5th edition hatten test bankSociology your compass for a new world 4th edition brym test bank