Giáo án 12 nâng cao bài 1 (home life) tiếng anh 12 trương trung anh triết

Giáo án 10 nâng cao chương 1

Giáo án 10 nâng cao chương 1
... m Đáp án Vật lý 10 nâng cao - Bài s 1 - Đề 10 5 Gợi ý giải: Đề 10 5 2 h1 = 5t = 80m ; h2 = 5(4 - t ) = h1 35 = 45 m => t = s Câu Đáp án C D vB = A D B D C Chn A Chn D Chn B Chn D 10 11 12 A A ... Chọn C Chọn A Chọn B Chọn B Chọn D BIU IM ỳng cõu => s im l 10 / 25 = 0,4 im ỳng 25 cõu => s im l 0,4.25 = 10 im 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 C B B A A C A D C A B B D Trng THPT chuyờn ... A l: A x1 =10 0 t (km) ; x2 = 50 + 40(t - 0,5) (km) B x1 =10 0 t (km) ; x2 = 50 + 40(t - 1, 5) (km) C x1=50t2 (km) ; x2 = 50 + 40(t - 1, 5) (km) D x1=50t2 (km) ; x2 = 50 + 40(t - 0,5) (km) Câu 13 : Mt...
 • 17
 • 444
 • 1

giáo án 11 nâng cao chương 1

giáo án 11 nâng cao chương 1
... 0,02 x 0,08 = 0,0 016 mol nNaOH =0,00 564 x 0 ,1 = 0,000564 nHCl p (1) = 0,0 016 0,000564 = 0,0 010 36 mol nMCO3 = 1/ 2 nHCl = 0,000 518 mol MMCO3 = 0 ,10 22 : 0,000 518 = 19 7 MM = 13 7 -> M Ba BAI Bài ... H++ OHK = + (1) [ H ][OH ] [ H O] K H2O = K [H2O] = [H+] [OH-] Tích số ion nớc KH2O =10 -14 (to = 25oC) * [H+]= [OH-]= 10 14 =10 -7mol/l * Môi trờng trung tính môi trờng có [H+]=[OH-] =10 -7mol/l ... lại ý chính-làm tập II Khái niệm pH- chất thị axitbazơ: 1. Khái niệm pH: * [H+]= 10 -PHM * Thang pH: ữ 14 Môi trờng =10 10 7 M M pH =7 10 7 M Chất thị axit-bazơ: Môi trờng Axit Trung Kiềm tính...
 • 15
 • 254
 • 2

unit 1 home life tiếng anh 12 giáo án

unit 1 home life tiếng anh 12 giáo án
... the main points of this lesson 5.Homework: (1min) - More practice the main topics at home - Prepare the section C (The Listening part of Unit one) Unit 1: HOME LIFE Lesson 3: C: LISTENING I.OBJECTIVES: ... Retell the main points of this lesson Homework: (1min) - Ask Ss to rewrite at home - Prepare the section E (The Language focus part of Unit one) Unit 1: HOME LIFE Lesson 5: LANGUAGE FOCUS I OBJECTIVES: ... happened didn’t want stooped 13 fell was skiing - Group work hadn’t skied 10 was getting 14 .heard 3.was snowing decided 11 slipped 15 .had happened couldn’t see didn’t join 12 fell - Check and copy...
 • 31
 • 359
 • 0

Giáo án lịch sử 5 bài 1 bình tây đại nguyên soái trương định

Giáo án lịch sử 5 bài 1 bình tây đại nguyên soái trương định
... mếm mộ nhân dân nghĩa quân Trương Định. ? - Đại nguyên soái Trương Định lại lãnh đạo nhân dân Nam Kỳ chống Pháp anh dũng nào? 2' 3.Củng cố , dặn dò - Qua học thấy Trương Định người nào? - thành phố ... quân dân Nam Kỳ có tác dụng đến ông Trương Định? * Hoạt động 3: Quyết định Trương Định để đáp ứng lại lòng yêu nước nghĩa quân nhân dân ta - Trương Định làm đáp lại lòng tin yêu nhân dân? - Hình ... người nào? - thành phố có đường phố, trường học, khu dân cư mang tên Trương Định - Về học thuộc bài, kể nội dung bài, nắm mốc lịch sử - Chuẩn bị *Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: đề - HS thảo luận nhóm...
 • 2
 • 1,552
 • 4

Giáo án hóa học lớp 12 chương trình nâng cao - Bài 1 docx

Giáo án hóa học lớp 12 chương trình nâng cao - Bài 1 docx
... thơm (este axit focmic R hidro) R-CO-O-CO-R’ ; R- CO -X ; R - CO- NR1R2 - CT chung este đơn no: CnH2nO2 ( n  2) Anhidrit axit Halogenua axit amit Cách gọi tên este: - Hoạt động HS: Tên gốc hiđrocacbon ... HS - Hoạt động ; Gv: So sánh CTCT hai chất sau từ rút I/KHÁI NIỆM VỀ ESTE VÀ DẪN XUẤT nhận xét cấu tạo phân tử este KHÁC CỦA AXIT CACBOXYLIC CH3 – CO- OH 1. Cấu tạo phân tử: Axit axetic CH 3- CO- ... có - GV h ỏi: nêu cách gọi tên este? đuôi at VD: H-COOC2H5 CH3-COOCH3 etyl fomat metyl axetat CH3-CH2-COOC2H5 CH2 etyl propionat C COOCH3 CH3 CH3 COO CH2 H CH2 metacrylat metyl C CH3 CH3 iso-...
 • 6
 • 523
 • 3

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 1. SỰ ĐIỆN LI pptx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 1. SỰ ĐIỆN LI pptx
... li điện tích âm gọi ion Các chất thành ion phân tử axit, bazơ, muối - Những chất tan n- tan nớc phân li thành ước phân li thành ion đ - ion ợc gọi chất điện li GV kết luận : 4.Phơng trình điện ... nớc - Các axit, bazơ, muối tan nước phân li thành ion làm cho dung dịch  HS : Trong dung dịch chúng dẫn điện chất axit, bazơ, muối có Định nghĩa: hạt mang điện tích dơng - Điện li trình phân li ... không phân li thành H+ ion OH- tử phân cực H2O HCl phân Hoạt động Sử dụng tập SGK để củng cố học tử HCl Quá trình điện li biểu diễn bằng ?điện li thành ion H+ Cl phương trình: HCl  H+ + Cl- ...
 • 6
 • 1,984
 • 4

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 1(tiết 3) THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ pptx

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 1(tiết 3) THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ pptx
... nguyên tử Hoạt động 6: Khối lượng 1nm = 1 0- 9 m; 1Ao = 1 0- 10 nguyên tử tính theo m ĐVKLNT (u) Hay 1Ao = 1 0- 1 m -Yêu cầu: Hiểu u - Nguyên tử có kích ? Có giá trị ? thước nhỏ H: rH = 0,053 nm - ... - Mô hình thí nghiệm khám phá hạt nhân nguyên tử - Phiếu học tập  Học sinh: - Đọc SGK lớp 8, phần cấu tạo nguyên tử III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1) Tổ chức ổn định lớp Kiểm tra sĩ số 2) Bài ... kết me= 9 ,109 4 .1 0- 31 kg thực nghiệm qe = -1 ,602 .1 0- 19 C 2) Sự tìm hạt nhân Hoạt động 3: Nghiên cứu nguyên tử tìm nhạt nhân nguyên tử GV sử dụng hình 1.3 SGK mô tả TN, yêu cầu HS - Nguyên tử có cấu...
 • 7
 • 660
 • 3

GIAO AN 10 NANG CAO 1- 2

GIAO AN 10 NANG CAO 1- 2
... Hỏi: Dựa vào hình1 .2 nhận xét đặc điểm phép chiếu phương vò? GV Tóm lại: Mặt chiếu mặt phẳng tiếp xúc với điểm đòa cầu Hỏi: Dựa vào hình1 .2 Có loại phép chiếu phương vò? HĐ 2: Nhóm (chia lớp thành ... đứng (Sử dụng hình 1.3a, 1.3b) Nhóm 2: Phép chiếu phương vò ngang (Sử dụng hính 1.4a, 1.4b) Nhóm 3: Phép chiếu phương vò nghiêng (Sử dụng hình 1.5a, 1.5b) Bước 2: Đại diện nhóm lên bảng trình bày ... đứng HĐ 4: Cá nhân Bước 1: GV yêu cầu HS quan sát hình 1.7a nhận xét vò trí tiếp xúc hình nón với đòa cầu HS phát biểu, GV nhận xét Bước 2: HS tiếp tục quan sát hình 1.7b nhận xét: - Đặc điểm mạng...
 • 4
 • 212
 • 0

Bài giảng Nho tim lai Giao án 10 Nâng cao dạng này

Bài giảng Nho tim lai Giao án 10 Nâng cao dạng này
... P mg = cos α cos α CO R 15 sin α = = = = AB + BO AB + R 30 x10 ⇒ α = 30 o ⇒ T = = 47 N ⇒T = Víi Bµi T×m vÞ trÝ träng t©m cđa b¶n máng khèi lưỵng ph©n bè ®Ịu Trong ®ã ABCD lµ mét h×nh vu«ng t©m ... ABCD lµ mét h×nh vu«ng t©m O, c¹nh a bÞ kht mÊt mç trßn ®ưêng kÝnh OI lµ trung ®iĨm c¹nh CD B¶n máng trưíc kht -Trong lùc cđa c¶ b¶n lµ P ®Ỉt t¹i O -Träng lùc cđa b¶n sÏ kht lµ P ®Ỉt t¹i G1 + Yêu...
 • 3
 • 196
 • 0

giao an 11 nang cao khong thieu mot bai

giao an 11 nang cao khong thieu mot bai
... Tri thu xanh, cao, mõy l lng + Cỏc li i vo lng tre mc xanh tt Gam mu ch o ca cnh thu - Sc mu: bi th? Mu xanh ca súng -> súng bic Mu xanh ca tre -> ngừ trỳc quanh co Mu xanh ca tri -> tri xanh ngt ... 1/ Hai cõu - Khụng gian: rng ln nc non, vng lng - Thi gian: ờm khuya - m thanh: Vng vng ting trng canh, nhp trng canh liờn hi, gp gỏp Tỏc gi cm nhn bc i dn dp ca thi gian S ri bi ca tõm trng ... mi t hiu qu cao giao tip Hc núi bao gm c cỏch trau di li núi cỏ nhõn 2/ Bi Mi tng quan gia mi ngi v li núi cỏ nhõn: - Ngi cú nhõn cỏch cao p (ngi khụn, ngi thanh) thỡ li ca h cng mang tớnh GV...
 • 156
 • 180
 • 2

Giáo án 11 Nâng cao HKII đến bài Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

Giáo án 11 Nâng cao HKII đến bài Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên
... cng c li bng s phõn tớch nh tớnh v nh lng BTVN: 1-5(tr .113 -114 ,SGK) Giỏo viờn: Nguyn c K Trng THPT Hn Thuyờn-TP.BN Giỏo ỏn: Húa hc 11 nõng cao Trang Tit 40: CễNG THC PHN T HP CHT HU C Ngy son: ... ụi v liờn kt n: -ylylien BTVN: 1-7 (tr.109 -110 , SGK); 4.8-4.14 (tr.32-33, SBT) Giỏo viờn: Nguyn c K Trng THPT Hn Thuyờn-TP.BN Giỏo ỏn: Húa hc 11 nõng cao Trang Tit 39: PHN TCH NGUYấN T Ngy son: ... phỏp tỏch bit, tinh ch cỏc hp cht hu c BTVN: SGK v SBT húa 11 Giỏo viờn: Nguyn c K Trng THPT Hn Thuyờn-TP.BN Giỏo ỏn: Húa hc 11 nõng cao Trang Tit 38: PHN LOI V GI TấN HP CHT HU C Ngy son: 04/01/2009...
 • 61
 • 288
 • 3

Giáo án toán nâng cao lớp 12(full)

Giáo án toán nâng cao lớp 12(full)
... duy, II Chuẩn bị: - GV: Giáo án, tập - HS: SGK, ơn lại kiến thức tích phân III Tiến trình Giáo án tự chọn Tốn 12 Nâng Cao 50 Trường THPT Đơ Lương GV: Nguyễn Lâm Lợi Ổn định lớp Kiểm tra cũ: Câu ... diện tích Giáo án tự chọn Tốn 12 Nâng Cao 28 Trường THPT Đơ Lương HĐTP5: + Nhắc lại cơng thức tính thể tích hình lăng trụ n cạnh H: Khi n tăng lên vơ giới hạn diện tích đa giác đáy ? Chiều cao lăng ... x −1 log x 5log x = + 5log x.5 ⇔7 + 13 KQ : S = {100} log x - Nhận xét , đánh giá cho điểm Giáo án tự chọn Tốn 12 Nâng Cao 32 Trường THPT Đơ Lương GV: Nguyễn Lâm Lợi b) a log a x = x ( x ) > log...
 • 107
 • 485
 • 0

Giáo án 10 nâng cao

Giáo án 10 nâng cao
... luyện tập củng cố - Chuẩn bị đoạn video chạy thi, bơi thi, đua xe Giáo án 10 nâng cao Trường THPT VŨNG TÀU – Tổ VLKT Giáo án 10 nâng cao C TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động ( phút): Kiểm tra ... THPT VŨNG TÀU – Tổ VLKT Giáo án 10 nâng cao ∆x ∆t = ∆s (khi t nhỏ) ∆t tức độ lớn vận tốc tức thời luôn tốc độ tức thời Trường THPT VŨNG TÀU – Tổ VLKT Giáo án 10 nâng cao Hoạt động ( phút): Vận ... bị sau -Những chuẩn bị cho sau Trường THPT VŨNG TÀU – Tổ VLKT Giáo án 10 nâng cao Trường THPT VŨNG TÀU – Tổ VLKT Giáo án 10 nâng cao Bài KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CHUYỂN ĐỘNG THẲNG A MỤC TIÊU Kiến...
 • 43
 • 414
 • 1

Giáo án 10 nâng cao

Giáo án 10 nâng cao
... tập toán động lực học chuyển động tròn B - CHUẨN BỊ Giáo viên Trường THPT VŨNG TÀU – Tổ VLKT Giáo án 10 nâng cao - Thí nghiệm hình H 22.1, H 22.3, H 22.4 Học sinh - Ôn tập trọng lực, lực quán tính ... phút): Chuyển động hệ vật Hoạt động học sinh - Đọc toán SGK Sự trợ giúp giáo viên - Nêu toán SGK Trường THPT VŨNG TÀU – Tổ VLKT Giáo án 10 nâng cao - Quan sát hình H 24.1 Trả lời - Yêu cầu HS quan ... Tổ VLKT Giáo án 10 nâng cao - Củng cố nâng cao kỹ làm thí nghiệm, phân tích số liệu, lập báo cáo hoàn chỉnh thời hạn - Rèn luyện lực tư thực nghiệm, biết phân tích ưu, nhược điểm phương án để lựa...
 • 35
 • 287
 • 0

Giáo án 10 nâng cao

Giáo án 10 nâng cao
... đổi” Hiệu suất A H= ...
 • 15
 • 299
 • 1

Xem thêm