fu ls se biến tần của pháp

fu ls se biến tần của pháp

fu ls se biến tần của pháp
... 93/68/EEC SE1 1200025 SE1 1200037 SE1 1200055 SE1 1200075 SE2 D200075 SE2 D200110 SE2 D200150 SE2 D200220 SE2 3400075 SE2 3400110 SE2 3200400 SE2 3400150 SE2 3400220 SE2 3400300 SE2 3400400 SE3 3200550 SE3 3400550 SE3 3200750 ... Tabelle 2.10 Commander SE Typ SE2 D200075 SE2 D200110 SE2 D200150 SE2 D200220 SE2 3400075 SE2 3400110 SE2 3400150 SE2 3400220 SE2 3400300 SE2 3400400 SE3 3400550 SE3 3400750 SE4 3401100 SE4 3401500 Widerstand ... Commander SE bei 50°C Umgebungstemperatur Typ Nennleistung SE1 1200025 SE1 1200037 SE1 1200055 SE1 1200075 SE2 D200075 SE2 D200110 SE2 D200150 SE2 D200220 SE2 3400075 SE2 3400110 SE2 3400150 SE2 3400220 SE2 3400300...
 • 105
 • 251
 • 0

Một số giải pháp marketing nhằm đẩy mạnh năng lực cạnh tranh sản phẩm biến tần của công ty Siemens trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Một số giải pháp marketing nhằm đẩy mạnh năng lực cạnh tranh sản phẩm biến tần của công ty Siemens trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
... thị trường Thành phố Hồ Chí Minh 57 3.3 Một số giải pháp Marketing nhằm đẩy mạnh lực cạnh tranh sản phẩm biến tần Công ty Siemens địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 64 3.3.1 Về phía Siemens ... 1241820079 Tên đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM ĐẨY MẠNH NĂNG LỰC CẠNH TRANH SẢN PHẨM BIẾN TẦN CỦA CÔNG TY SIEMENS TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Nhiệm vụ nội dung: Hoàn thành chương luận ... HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM - BÙI NGỌC SAN MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM ĐẨY MẠNH NĂNG LỰC CẠNH TRANH SẢN PHẨM BIẾN TẦN CỦA CÔNG TY SIEMENS TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN...
 • 81
 • 147
 • 0

Một số giải pháp marketing nhằm đẩy mạnh năng lực cạnh tranh sản phẩm biến tần của công ty siemens trên địa bàn thành phố hồ chí minh

Một số giải pháp marketing nhằm đẩy mạnh năng lực cạnh tranh sản phẩm biến tần của công ty siemens trên địa bàn thành phố hồ chí minh
... cho thị trường Thành phố Hồ Chí Minh 61 3.3 Một số giải pháp Marketing nhằm đẩy mạnh lực cạnh tranh sản phẩm biến tần Công ty Siemens địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 69 3.3.1 Về phía Siemens ... 1241820079 Tên đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM ĐẨY MẠNH NĂNG LỰC CẠNH TRANH SẢN PHẨM BIẾN TẦN CỦA CÔNG TY SIEMENS TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Nhiệm vụ nội dung: Hoàn thành chương luận ... HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM - BÙI NGỌC SAN MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM ĐẨY MẠNH NĂNG LỰC CẠNH TRANH SẢN PHẨM BIẾN TẦN CỦA CÔNG TY SIEMENS TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN...
 • 86
 • 65
 • 0

Một số giải pháp marketing nhằm đẩy mạnh năng lực cạnh tranh sản phẩm biến tần của công ty Siemens trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Một số giải pháp marketing nhằm đẩy mạnh năng lực cạnh tranh sản phẩm biến tần của công ty Siemens trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
... Marketing cho thị trường Thành phố Hồ Chí Minh 61 3.3 Một số giải pháp Marketing nhằm đẩy mạnh lực cạnh tranh sản phẩm biến tần Công ty Siemens địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 69 viii DANH MỤC CÁC ... 1241820079 Tên đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM ĐẨY MẠNH NĂNG LỰC CẠNH TRANH SẢN PHẨM BIẾN TẦN CỦA CÔNG TY SIEMENS TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Nhiệm vụ nội dung: Hoàn thành chương luận ... to have a target marketing solutions Đề tài Một số giải pháp Marketing nhằm đẩy mạnh lực cạnh tranh cho sản phẩm Biến Tần Công ty Siemens Việt Nam địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh tập trung nghiên...
 • 43
 • 59
 • 0

Tài liệu Sử dụng biến tần - giải pháp giảm tổn thất điện năng trong sản xuất nông nghiệp pptx

Tài liệu Sử dụng biến tần - giải pháp giảm tổn thất điện năng trong sản xuất nông nghiệp pptx
... lệ tổn thất điện toàn hệ thống cao Gần đây, nhiều sở sản xuất có công suất tiêu thụ điện lớn trạm bơm nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nghiệp sản xuất chế biến nông hải sản, hoa sử dụng ... h/ngày, điện tiết kiệm so với không dùng biến tần : DA = 30.15 - 18.15 = 180kWh/ngày Để tính lượng điện tiết kiệm sử dụng biến tần với mức xác chấp nhận, ta sử dụng công thức tổng quát : DA = Ađm - ... (kWh/ngày); Trong đó: • • • Ađm = Pđm.t - điện tiêu thụ không dùng biến tần, kWh/ngày; Abt = % Pđm % t - điện tiêu thụ động điện điều khiển biến tần, kWh/ngày; t - thời gian máy hoạt động ngày, h/ngày Trong...
 • 6
 • 360
 • 1

Tài liệu Chương 5: Sơ Biến Tần Lược Về Biến Tần Của OMRON pptx

Tài liệu Chương 5: Sơ Biến Tần Lược Về Biến Tần Của OMRON pptx
... - 2Chương 6: Khảo Sát Biến Tần 3G3JX Của OMRON 6.1: đồ nối dây Biến Tần 6.1.1: đồ kết nối tiêu chuẩn Các thích ngoặc đơn đầu kí hiệu ... lệnh RUN A202 thứ 02 - Chọn tần số A201 chuẩn thứ Cài đặt Dữ liệu A003 Tần số 30 đến tần số Max [A004] 60 Tần số A203 thứ 30 đến tần số Max [A204] 60 A004 Tần số Max Tần số Max A204 thứ Hz 60 30 ... 0.0 Giới hạn tần số 0.0/giới hạn tần số thấp đến A261 thứ tần số Max thứ 0.0 Giới hạn tần số 0.0 /tần số bắt đầu đến giới hạn tần A262 thứ số thứ 0.0 Hz 0.0 A063 Nhảy tần Độ rộng nhảy tần A064 số...
 • 50
 • 707
 • 3

Tài liệu SỬ DỤNG BIẾN TẦN GIẢI PHÁP GIẢM TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG TRONG SẢN XUẤT pdf

Tài liệu SỬ DỤNG BIẾN TẦN GIẢI PHÁP GIẢM TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG TRONG SẢN XUẤT pdf
... qua biến tần contactor - Converter (biến tần) : điều khiển trơn tốc độ động Với biến tần động chạy với hiệu suất cao hoạt động tốc độ thấp Biến tần làm cho hệ thống hoạt động tiết kiệm lượng điện ... máy vận hành chế độ tải thời gian t =15 h/ngày, điện tiết kiệm so với không dùng biến tần : DA = 30.15 - 18.15 = 180kWh/ngày Hiệu sử dụng biến tần : - Hiệu suất làm việc máy cao; - Quá trình ... KHIỂN BƠM NƯỚC SẠCH DÙNG BIẾN TẦN TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG A : Cấu hình hệ thống nguyên lý hoạt động: Biểu đồ sau minh họa hoạt động điều khiển bơm : Như với việc đưa biến tần vào hệ thống hoạt động...
 • 6
 • 273
 • 0

Tài liệu về biến tần của Allen-Bradley

Tài liệu về biến tần của Allen-Bradley
... PFLEX-SG101D-EN-P.qxd 09.12.2004 13:30 Page is the family name for the latest generation of AC drives from Allen-Bradley, demonstrating technology leadership, world class products and innovative AC drive ... interfaces, programming and hardware items AC drives are a complimentary introduction to existing Allen-Bradley drives range today, offering further strength to our customer drive solution services ... section covers a choice of operator interfaces and easy to use software solutions which are unique to Allen-Bradley drives, it also covers PowerFlex 4, 40, 70 and 700 drives and there is a chart explaining...
 • 32
 • 331
 • 1

Tài liệu về module IO của biến tần của Allen-Bradley

Tài liệu về module IO của biến tần của Allen-Bradley
... AutoMate Rail to Allen-Bradley PLC Interface Module How the I/O Saver Module Fits into a Control System These following figures illustrate how the I/O Saver module fits into an Allen-Bradley remote ... connect the I/O Saver module to an AutoMax rack containing an AutoMax Allen-Bradley Remote I/O Scanner Module Feature Summary Custom Classic On-board power supply - The I/O Saver module has its own ... communication rate - The I/O Saver module can communicate on the A-B Remote I/O link at 57.6, 115.2, or 230.4 kbps When the module first powers up, it automatically detects and matches the communication...
 • 3
 • 440
 • 1

Sử dụng biến tần giải pháp giảm tổn thất điện năng trong sản xuất nông nghiệp

Sử dụng biến tần  giải pháp giảm tổn thất điện năng trong sản xuất nông nghiệp
... =15 h/ngày, điện tiết kiệm so với không dùng biến tần : ∆A = 30.15 - 18.15 = 180kWh/ngày Để tính lượng điện tiết kiệm sử dụng biến tần với mức xác chấp nhận, ta sử dụng công thức tổng quát : ... phương pháp điều chế độ rộng xung ; - Kết đầu biến tần dòng điện có dạng hình sin, điện áp có dạng xung vuông nối tiếp tần số điều chỉnh tùy ý để tốc độ theo công nghệ chọn Về ứng dụng: Biến tần ... (kWh/ngày); Trong đó: - Ađm = Pđm.τ - điện tiêu thụ không dùng biến tần, kWh/ngày; - Abt = % Pđm % τ - điện tiêu thụ động điện điều khiển biến tần, kWh/ngày; - τ - thời gian máy hoạt động ngày, h/ngày Trong...
 • 4
 • 176
 • 0

XÃ MINH TÂN SAU MỘT NĂM TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA BỘ TƯ PHÁP.doc

XÃ MINH TÂN SAU MỘT NĂM TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA BỘ TƯ PHÁP.doc
... thức việc làm cụ thể, thiết thực, Minh Tân, huyện Vụ Bản đạt đợc kết đáng khích lệ sau năm triển khai đề án phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân Bộ t pháp, an ninh nông thôn ổn định, đời ... nghị phổ biến giáo dục pháp luật có biện pháp giáo dục pháp luật thiết thực , giác ngộ t tởng đạo đức cho em nhân dân sinh sống thôn xóm Ngoài ra, thực pháp lệnh hoà giải từ sở, Minh Tân đạo ... sách pháp luật xây dựng hòm th đóng góp ý kiến để giải đáp pháp luật thôn xóm Đợc quan tâm hỗ trợ cấp đầu t UBND xã, đến nay, tủ sách pháp luật Minh Tân có 75 đầu sách loại 100% thôn xóm xã...
 • 3
 • 359
 • 0

Xây dựng mô hình hệ thống khởi động cho nhiều bơm của trạm bơm nước tưới tiêu, sử dụng bộ biến tần LS

Xây dựng mô hình hệ thống khởi động cho nhiều bơm của trạm bơm nước tưới tiêu, sử dụng bộ biến tần LS
... với biến tần - Lắp MCCB cho biến tần sử dụng - Chọn MCCB phù hợp với biến tần - Nếu MCCB sử dụng chung cho nhiều biến tần hay với nhiều thiết bị khác, tạo mạch rẽ nhánh đóng hay cắt contactor cho ... quan tần số chuẩn, tần số hoạt động giá trị cài đặt cho thông số biến tần Các phím chức năng: - [FUNC]: Thay đổi giá trị cài đặt cho thông số - [RUN]: Phím khởi động biến tần chọn chế độ hoạt động ... rôto 17 U1 CD1 ÐC K2 Rp2 K1 Rp1 Hình 1.9: Khởi động thêm điện trở phụ vào rôto 1.4 GIỚ THIỆU VỀ BIẾN TẦN LS (IG5A) Hình 1.10: Hình ảnh biến tần Các kiểu biến tần họ iG5 18 1.4.1 Loại 230V (0.5-5.4)...
 • 65
 • 503
 • 5

Luận văn: Xây dựng mô hình hệ thống khởi động cho nhiều bơm của trạm bơm nước tưới tiêu, sử dụng bộ biến tần LS pptx

Luận văn: Xây dựng mô hình hệ thống khởi động cho nhiều bơm của trạm bơm nước tưới tiêu, sử dụng bộ biến tần LS pptx
... tài là: Xây dựng hình hệ thống khởi động cho nhiều bơm trạm bơm nước tưới tiêu, sử dụng biến tần LS Đồ án bao gồm nội dung sau: Chương 1: Tổng quan hệ thống bơm nước Chương 2: Bộ điều khiển ... với biến tần - Lắp MCCB cho biến tần sử dụng - Chọn MCCB phù hợp với biến tần - Nếu MCCB sử dụng chung cho nhiều biến tần hay với nhiều thiết bị khác, tạo mạch rẽ nhánh đóng hay cắt contactor cho ... rơle trước mà chiếm lĩnh nhiều chức phụ khác Bên cạnh việc sử dụng Biến Tần đem lại cho nhiều lợi ích, đặc biệt hệ truyền động biến tần động điều chỉnh vô cấp tốc độ động thay đổi theo ý muốn...
 • 66
 • 375
 • 0

Báo cáo khoa học: "Ph-ơng pháp tổng hợp và mô phỏng hệ Biến tần điều khiển vectơ tựa theo từ thông rôto Nhận dạng hằng số thời gian rôto của động cơ không đồng bộ trong quá trình quá độ" pptx

Báo cáo khoa học:
... để điều khiển mômen thuật toán điều khiển vectơ (điều khiển trờng định hớng) cho động không đồng tơng tự nh điều khiển động chiều kích từ độc lập Hình sơ đồ cấu trúc hệ điều khiển vectơ tựa theo ... nhận dạng số thời gian rôto Tr Hình hình tính từ thông rôtô vi hình quan sát vectơ từ thông rôto (Flux Estimator, Flux vii hình nhận dạng số thời gian rôto Tr ảnh hởng bão Observer) ... modul vectơ từ thông rôto (hình 9) Chúng ta thấy từ thông rôto *rd phụ thuộc vào số thời gian rôto, tham số biến đổi trình làm việc Vì vậy, để tính xác từ thông rôto ta cần phải có hình có nhận...
 • 7
 • 207
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: công nghệ biến tần của điều hòa invertertài liệu hướng dẫn sử dụng biến tần của các hãngbiến tần của hãng rockwell4 giới thiệu về biến tần của siemensthị trường mục tiêu cho sản phẩm biến tần của công ty siemens việt namâm mưu của pháp sau thất bại tại chiến dịch biên giới 1950 theo em chúng ta sẽ gặp những khó khăn gì3 13 sơ đồ đấu dây của biến tần ls sv 015ig5a 4bước 1  vào nhóm drive của biền tần ls ig5achức năng của biến tầnphuong phap dieu chinh tan so bang bien tan nguon dongứng dụng của biến tầnbộ biến tần lscấu tạo của bộ biến tầnphạm vi ứng dụng của biến tầnkhái niệm của biến tầnTh c tr ng qu tr nh c ph n ho doanh nghi p nh n c Vi t Namnh h ng x y d ng v ph t tri n th tr ng ch ng kho n Vi t NamHo n thi n c c gi i ph p MAR MIX xu t kh u h ng may m c c a c ng ty May 10 sang th tr ng EUHo n Thi n Vi c Ho ch nh Chi n L c Marketing Xu t Kh u L m S n C a T ng C ng Ty L m Nghi p Vi t NamCong van so 4926 ve lay y kien mau Bieu trung nganh tu phap520 b i t p tr c nghi m O H M File word c h ng d n gi i ph n I (1 300)520 b i t p tr c nghi m O H M File word c h ng d n gi i ph n II (301 520)10 b i t p PH P NG D NG File word c l i gi i chi ti tGioi thieu von tai lieu Thu vien Bo Tu phapDanh sach cap chung chi LS 19102012phu luc 2. thu tuc cap giay phepDanh sach chuyen dang chinh thuc dot 7.2016KQ bau cu tai DH va Phien hop 1 BCHCv cua Dang uy 22082013Ke hoach to chuc thi dau the thao ky niem thanh lap nganh 220820133. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG.docxX y d ng th ng hi u PROMEXCO th nh m t th ng hi u m nh nh m kh ng nh v th c a C ng ty tr n th ng tr ng3.du thao thong tu phan bieu mau chuan bi tham dinh 6.10.20174002_GD- Về việc tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam.doc (38.5 Kb)53_1_quychuancakho.doc (299.5 Kb)