BT TRẮC NGHIỆM lớp 12 ( CB ) UNIT1 ,2,3,4, TEST YOURSELF a CO DA tiếng anh 12 phuoc linh

BT TRAC NGHIEM LOP 12 CB UNIT1 234 TEST YOURSELF A CO DA

BT TRAC NGHIEM LOP 12 CB UNIT1 234 TEST YOURSELF A CO DA
... student signal teacher formal B 13 A D 14 C •● attract allow accept discuss polite suppose across return III attentively formalities assistance acceptable attract approachable appropriate8 signaling ... found a new flat B Ann told that she had found a new flat C Ann said me that she had found a new flat D Ann said to me that she had found a new flat I have never played golf before A This is the ... national A tuition B awarded C disruptive D nursery A carefully B material C actually D library A condition B reference C cinema D politics A favorite B separate C cigarette D organize A however...
 • 14
 • 740
 • 16

Câu hỏi trắc nghiệm lớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm lớp 12
... A.20,252g B.25,925g C.27,115g D.19,425g 12. Trong điều kiện thích hợp Phênol phản ứng với: A.Dung dòch NaOH, dung dòch Br2,HCHO B.Dung dòch ... riêng chất từ hỗn hợp gồm benzen, anilin, phenol ta cần dùng hoá chất là:( dụng cụ, điều kiện thí nghiệm đầy đủ) A Dung dòch Br2, dung dòch HCl, khí CO2 B Dung dòch NaOH, dung dòch HCl, khí CO2 ... toàn khí CO2 sinh vào nước vôi dư thu 25g kết tủa Giá trò m là: A.22,5g B.14,0625g C.11,25g D.28 ,125 g Chương V,VI: 35 Polipepitit (-NH-CH2-CO-)n sản phẩm phản ứng trùng ngưng: A.axit B-amino propionic...
 • 5
 • 583
 • 0

Một số bài trắc nghiệm lớp 12

Một số bài trắc nghiệm lớp 12
... tích độ màu mỡ đất trồng Nhu cầu thò trường giới SAI Lao động có truyền thống kinh nghiệm sản xuất SAI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM : Điều kiện thuận lợi việc xây dựng Tây Nguyên thành vùng nông nghiệp chuyên ... Tầng đất badan dày,màu mỡ,phong hóa sâu Đòa hình tương đối phẳng Khí hậu đa dạng Tất CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM : Điều kiện thuận lợi việc xây dựng Tây Nguyên thành vùng nông nghiệp chuyên canh quy ... CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM : Tây Nguyên vùng đất thuận lợi cho việc xây dựng vùng chuyên canh công nghiệp quy mô...
 • 6
 • 513
 • 0

1000 cau trac nghiem lop 12

1000 cau trac nghiem lop 12
... hợp đời là: A 8/36 B 18/36 C 33/36 D 35/36 99 Tỉ lệ kiểu gen khác bố mẹ đời là: 20 A 1 /12 B 2 /12 C 4 /12 D 8 /12 100 Trong mối quan hệ giống- kỹ thuật canh tác- suất Giống có vai trò A quy định giới ... 40% 123 Ở phép lai khác thu F2 gồm 2000 với loại kiểu hình khác có 80 thân thấp, hạt tròn Cho biết diễn biến NST giảm phân hoàn toàn giống Tần số hoán vị gen là: A 4% B 20% C 30% D 40% 12 124 ... cụt Tần số hoán vị gen là: A 36% B 32% C 40% D 16% (122 -123 ) Ở lúa, A thân cao trội so với a thân thấp, B hạt dài trội so với b hạt tròn 122 Cho lúa F1 thân cao, hạt dài dị hợp tử cặp gen tự...
 • 173
 • 496
 • 6

20 câu hỏi trắc nghiệm lớp 12 ban KHTN

20 câu hỏi trắc nghiệm lớp 12 ban KHTN
... 2Aa ; 1aa b 100% AA c 9AA ; 6Aa ; 1aa d 0,81AA ; 0,18aa ; 0,01Aa 10/ Nếu hệ ban đầu có cấu trúc di truyền 0,5AA ; 0,50aa Hỏi cấu trúc di truyền quần thể sau hệ tự phối a 0,5AA ; 0,5aa b 100%Aa c ... phương chiến ưu a Cách li đòa lí b Lâu năm c Cách li di truyền d Cách li sinh sản 20/ Vào lúc đảo lục đòa tách khỏi đất liền hệ động vật khác vùng lân cận đại lục Về sau, cách li đòa lí nên hệ ... hóa, alen bò thay hoàn toàn một alen khác thích nghi V Tần số alen bò thay đổi trình giao phối Câu trả lời : a I, II, III b II, III, IV, V c I, III, V d II, III, IV 17/ Đặc điểm hệ động vật đảo...
 • 2
 • 297
 • 0

60 cau trac nghiem lop 12

60 cau trac nghiem lop 12
... C2H5COOCH3 12 Các chất Glucozơ (C6H12O6), fomandehit (HCHO), axetandehit CH3CHO, Fomiatmetyl (H-COOCH3), phân tử có nhóm – CHO thực tế để tráng gương người ta dùng: A CH3CHO B HCOOCH3 C C6H12O6 D ... kim loại kiềm thổ tan hết nước tạo dung dịch Y thoát 0 ,12 mol hidro Thể tích dung dịch H2SO4 0,5M cần trung hoà dung dịch Y là: A 120 ml B 60 ml C 1,20 lit D 240 ml − 51 Dung dịch chứa ion Na+, ... tử A C2H7N B C6H13N C C6H7N 27 Chất sau có tính bazơ mạnh nhất: A NH3 B CH3CONH2 D CH3CH2Cl D C4H12N2 C CH3CH2CH2OH E CH3CH2NH2 28 Đốt cháy hoàn toàn 100 ml hỗn hợp gồm dimetylamin hydrocacbon...
 • 9
 • 283
 • 0

1000 câu trắc nghiệm lớp 12

1000 câu trắc nghiệm lớp 12
... ảnh thật, gơng cầu lồi e) Câu a câu b 573 a) Gơng lồi, A' ảnh thật b) Gơng cầu lồi, A' ảnh ảo ' c) Gơm lõm A ảnh ảo d) Câu a, c e) Cả ba câu a, b, c * Đề chung cho câu 574, 575, 576 Điểm sáng ... Công suất phát âm nguồn N là: a/ 1,26 W b/ W c/ 2,5 W d/ 1,52 W e/ Đáp số khác CÂU HỏI trắc nghiệm Phần điện 206 Tìm câu sai Từ thông xuyên qua khung dây dẫn gồm N vòng phụ thuộc vào: a) Từ trờng ... môi trờng: a, Rắn b, Lỏng d, khí e, Câu a, b c, Mặt thoáng chất lỏng 145 Sóng dọc truyền đợc môi trờng: a, Rắn b, Lỏng d, Câu a, b e, Cả câu a, b, c 146 Tìm câu sai định nghĩa sau: 11 c, Khí a,...
 • 77
 • 275
 • 3

Tóm tắt lí thuyết-Bài tập tự luận- và trắc nghiệm lớp 12 - tổng hợp

Tóm tắt lí thuyết-Bài tập tự luận- và trắc nghiệm lớp 12 - tổng hợp
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/192/111853//Tomtatlythuyet %20Baitaptuluan-BaitapTN-l12.doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 1,113
 • 14

Đề thi trắc nghiệm lớp 12 bản (làm bằng Mc mic)

Đề thi trắc nghiệm lớp 12 cơ bản (làm bằng Mc mic)
... iu ho hot ng ca gen nhm A c ch s tng hp prụtờin vo lỳc cn thit B cõn bng gia s cn tng hp v khụng cn tng hp prụtờin C tng hp prụtờin cn thit D m bo cho hot ng sng ca t bo tr nờn hi ho Cõu 20: ... quần thể Cõu 24: Tỉ lệ loại giao tử ABD tạo từ kiểu gen AaBbDd là: Trang 2/3 - Mó thi 132 A 100% B 25% C 50% D 12, 5% Cõu 25: Khi lai g lụng en vi g lụng trng u thun chng c F cú mu lụng m Tip tc ... trạng thái dị hợp lấy chồng khỏe mạnh bình thờng khả biểu bệnh đứa họ nh nào? A 100% trai bị bệnh B 12, 5% trai bị bệnh C 25% trai bị bệnh D 50% trai bị bệnh Cõu 15: sinh vật nhân chuẩn, việc chép...
 • 3
 • 658
 • 2

Cau hoi trac nghiem Lop 12

Cau hoi trac nghiem Lop 12
... Bài 12: Câu hỏi TB Câu 11: Hệ thống sông ngòi khu vực nớc ta có khả khai thác thuỷ điện? A Khu vực Tây Bắc B Khu vực Tây Nguyên C Khu vực Bắc Trung Bộ D Khu vực Nam Bộ Bài 14: Câu hỏi khó Câu 12: ... thực chăn nuôi lợn đáp áN Câu c Câu c Câu c Câu a Câu c Câu d Câu d Câu a Câu b Câu 10 Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 c d c b a c b d a Câu 19 Câu 20 Câu 21 Câu 22 Câu 23...
 • 6
 • 477
 • 1

ÔN THI TRẮC NGHIỆM LỚP 12 VẬT LÝ THEO CHỦ ĐỀ

ÔN THI TRẮC NGHIỆM LỚP 12 VẬT LÝ THEO CHỦ ĐỀ
... quay mt khong r cú A tc gúc khụng bin i theo thi gian B gia tc gúc bin i theo thi gian C ln gia tc tip tuyn thay i theo thi gian D tc gúc bin i theo thi gian Cõu 4:Mt vt rn quay nhanh dn u t ... lớn, tác dụng vào vật Cõu 3: Phát biểu sau đúng? A Trọng tâm vật điểm nằm tâm đối xứng vật B Trọng tâm vật điểm phải nằm vật C Trọng tâm vật điểm đặt trọng lực vật D Trọng tâm vật điểm đặt hợp ... 0,83m C.0,72m Cõu 3:Phát biểu sau đúng? A Khối tâm vật tâm vật B Khối tâm vật điểm vật C Khối tâm vật điểm không gian có tọa độ xác định công thức r c = mi r i mi D.Khi tõm ca vt rn bt k luụn...
 • 25
 • 329
 • 4

ÔN THI TRẮC NGHIỆM LỚP 12 THEO CHỦ ĐỀ

ÔN THI TRẮC NGHIỆM LỚP 12 THEO CHỦ ĐỀ
... KÍNH THI N VĂN * Đònh nghóa (công dụng) Kính thi n văn dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt làm tăng góc trông ảnh vật xa (các thi n thể) * Cấu tạo Kính thi n văn có phận Ôn thi trắc nghiệm 12 – ... sáng mặt phân cách lớp không khí lạnh (chiết suất lớn) lớp không khí nóng (chiết suất nhỏ) + Sợi quang học Là sợi chất suốt dễ uốn có thành nhẵn hình trụ Ôn thi trắc nghiệm 12 – Dương Văn Đổng ... chế tạo đọâng không đồng pha công suất nhỏ MÁY BIẾN THẾ: Máy biến thi t bò dùng để thay đổi hiệu điện không làm thay đổi tần số dòng điện xoay chiều * Cấu tạo Ôn thi trắc nghiệm 12 – Dương Văn...
 • 58
 • 320
 • 0

BT trắc nghiệm VC 12

BT trắc nghiệm VC 12
... hóa D A, B, C Câu 121 :Sục CO2 vào nước vôi chứa 0,15 mol Ca(OH)2 thu 10g kết tủa Hỏi số mol CO2 cần dùng bao nhiêu? A 0,1 mol B 0,15 mol C 0,1 mol 0,2 mol D 0,1 mol 0,15 mol Câu 122 :Ngâm lượng nhỏ ... sau thời gian dài): A HCl B NaOH C FeCl2 D FeCl3 Câu 123 : Dung dòch sau làm quỳ tím hóa đỏ: A NaHCO3 B Na2CO3 C Al2(SO4)3 C Ca(HCO3)2 Câu 124 : Phương trình phản ứng hóa học đúng: A 2Al2O3 + 3C ... 2Al + 3CO2 D 2Al + 6H2O t → 2Al(OH)3 + 3H2 Câu 125 : Các kim loại sau tan hết ngâm axit H2SO4 đặc nguội ? A Al, Fe B Fe, Cu C Al, Cu D Cu, Ag Câu 126 : Để hòa tan hoàn toàn kim loại Al, Fe, Mg,...
 • 22
 • 179
 • 0

trac nghiệm lop 12 hk1

trac nghiệm lop 12 hk1
... chỉnh tín gậy, làm rơi tín gậy c Câu a, b d Câu a, b sai 16 Chu vi vòng gậy ? a 10 12 cm b 11 – 12 cm c 12 – 13 cm d 13 –14cm 17 Tác dụng chạy bền ? a Chỉ phát triển tốc độ chạy b Phát ... 20 – 30 cm c 25 – 35 cm d 28 – 30 cm 11 Trong chạy x 100m có khu vực trao tín gậy ? a b c d 12 Trong chạy x 100m người số xuất phát ? a Xuất phát thấp b Xuất phát cao c Xuất phát điểm tựa...
 • 5
 • 336
 • 2

Xem thêm