BAI TAP PHAT AM S,ES tiếng anh 12 đặng thanh phương

BÀI TẬP VÀ ĐÁP ÁN TIẾNG ANH 12 doc

BÀI TẬP VÀ ĐÁP ÁN TIẾNG ANH 12 doc
... 12 Thu (look) after her little brother next Sunday 12 13 This book (just publish) ... I (remind) him of that When you (come) today, I (work) at my desk in Romm 12 He (work) on the report at this time tomorrow Please ... 11 Don't call me in the afternoon I usually (be) away in the afternoon 12 Mr Clark (be) in New York months ago Mr Rossi (be) in New York until months ago ...
  • 14
  • 1,298
  • 9

Chuyên đề các dạng bài tập tự lu ận tiếng anh 12

Chuyên đề các dạng bài tập tự lu ận tiếng anh 12
... năm Các dạng tập tự lu n SGK lớp12 Trang Chuyên đề ôn thi Tốt nghiệp 2014 Trong phần này, xin giới thiệu dạng tự lu n SGK lớp 12 nhằm giúp bạn hệ thống lại dạng để biên soạn tài liệu ôn tập tốt ... môn tiếng Anh thống dạng đề kiểm tra tiết toàn thành phố có tỉ lệ 60% trắc nghiệm 40% tự lu n Nhiều năm qua, trường trì tốt tỉ lệ kiểm tra tiết điều giúp em không bỡ ngỡ với dạng đề tự lu n kỳ ... III KẾT LU N: Tuy tập sách giáo khoa thiết kế nghiêng dạng trắc nghiệm, có nhiều loại hình tập tự lu n đơn vị học Các loại tập quen thuộc với giáo viên thường xuyên sử dụng cho tiết tập tự chọn...
  • 18
  • 343
  • 0

Bài tập luyện âm môn Tiếng anh

Bài tập luyện âm môn Tiếng anh
... 5.deliver 10.tomato 15.negative Bài tập luyện với từ nhiều âm tiết Đánh trọng âm cho từ sau: 1.atmosphere 6.economics 11.material 2.generator 7.geography ... 4.enthusiast 9.geology 14.biology 5.curriculum 10.opportunity 15.nescessity Bài tập luyện với từ có tiếp vị ngữ: Đánh trọng âm cho từ sau: 1.refugee 6.advantageous 11.hurriedly 2.mountaineer 7.photography ... 13.climatic 4.cigarette 9.engineer 14.punishment 5.anchorage 10.amazing Bài tập luyện với từ ghép: 15.wonderful Đánh trọng âm cho từ sau: 1.loudspeaker 6.typewriter 11.long-suffering 2.bad-tempered...
  • 3
  • 326
  • 1

Xem thêm