53997 alphonse mucha

nghiên cứu truyện ngắn alphonse daudet dưới góc độ tự sự học

nghiên cứu truyện ngắn alphonse daudet dưới góc độ tự sự học
... trn thut truyn ngn ca Alphonse Daudet 41 2.2.1 Truyn ngn Alphonse Daudet vi ngi trn thut ngụi th nht theo im nhỡn n tuyn v a tuyn 42 2.2.2 Truyn ngn Alphonse Daudet vi ngi trn thut ... NGN CA ALPHONSE DAUDET 63 3.1 Ct truyn ngh thut truyn ngn ca Alphonse Daudet 63 3.1.1 Ct truyn ngh thut lớ thuyt t s hc 63 3.1.2 Nhng c sc v ct truyn truyn ngn Alphonse Daudet ... 64 3.2 Khụng gian v thi gian truyn ngn ca Alphonse Daudet 73 3.2.1 Khụng gian truyn ngn Alphonse Daudet 73 3.2.2 Thi gian truyn ngn Alphonse Daudet 79 3.3 Li k chuyn tr tỡnh trm...
  • 101
  • 239
  • 1

những cảnh thu hè alphonse daudet

những cảnh thu hè   alphonse daudet
... thấy thuyền rời Toulon đêm….Thuyền khỏi cảng Biển xấu, gió đáng sợ thuyền trưởng người thủy thủ đảm lược người thuyền yên Buổi sáng, sương mù dậy Người ta bắt đầu lo lắng Tất thủy thủ Thuyền ... đồng nội Nhà phê bình Lanson cho Alphonse Daudet có biệt tài việc miêu tả lưu luyến đến thiện cảm Mà Daudet tất khiến cho ông lưu luyến Ông có thiện cảm với kẻ nghèo, với thú vật, với cỏ, với vạn ... thông vận binh biết họ thu t không làm cho người ta yên chút Nhất anh cai họ, người Paris lúc nói đùa, làm cho họ rởn da gà, với câu cà rởn anh ta: - Đắm thuyền à? Vui sao, đắm thuyền Chỉ tắm nước...
  • 72
  • 65
  • 0

Xem thêm