tiểu luận lý thuyết tài chính

Tiểu luận thuyết tài chính tiền tệ: Điều tiết và giám sát hệ thống tài chính

Tiểu luận lý thuyết tài chính tiền tệ: Điều tiết và giám sát hệ thống tài chính
... lại, hiệu Liên hệ mô hình giám sát hệ thống tài Việt Nam Bài học từ khủng hoảng tài gần cho thấy hệ lụy to lớn hệ thống tra giám sát thất bại việc điều tiết, giám sát hệ thống tài chính, chia sẻ ... tổ chức giám sát phổ biến giới số khuyến nghị cho hệ thống giám sát tra tài Việt Nam Các mô hình tổ chức giám sát hệ thống giám sát tài Các mục tiêu cho hoạt động tra, giám sát hệ thống tài xác ... Luật 2012 MỤC LỤC: ĐIỀU TIẾT VÀ GIÁM SÁT HỆ THỐNG TÀI CHÍNH PHẦN 1: THẤT BẠI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ QUY ĐỊNH ĐIỀU TIẾT KHU VỰC TÀI CHÍNH I THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH ...
 • 53
 • 590
 • 0

Tiểu luận thuyết tài chính tiền tệ: Suy thoái kinh tế

Tiểu luận lý thuyết tài chính tiền tệ: Suy thoái kinh tế
... 62 iai đoạn: 56 Đề tài: Suy thoái kinh tế Nhóm – Đêm – K22 I Tổng quan thuyết Khái niệm suy thoái kinh tế Suy thoái kinh tế định n hĩa tron kinh tế học vĩ mô suy giảm tổng sản phẩm quốc ... khủng hoảng kinh tế Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu suy thoái trầm trọng từ sau chiến thứ hai Trang Đề tài: Suy thoái kinh tế Nhóm – Đêm – K22 Phân loại suy thoái kinh tế Các nhà kinh tế học hay ... dẫn đến suy giảm mạnh GDP, suy thoái hình thành Hệ suy thoái kinh tế Suy thoái kinh tế tạo thách thức, nhưn bên cạnh cũn đem đến nhữn hội cho kinh tế: 4.1 Thách thức từ suy thoái kinh tế  Vốn...
 • 66
 • 347
 • 0

tiểu luận thuyết tài chính tiền tệ mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và lãi suất

tiểu luận lý thuyết tài chính tiền tệ mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và lãi suất
... trường tiền tệ nội địa từ góc nhìn nhà đầu tư nước Trang 16 Quan hệ tỷ giá hối đoái lãi suất II.2 Quan hệ lạm phát, lãi suất tỷ giá Sơ đồ biểu thị mối quan hệ lạm phát, lãi suất tỷ sau: Ngang giá lãi ... II.1 Tỷ giá hối đoái II.2 Lãi suất III Mối quan hệ lãi suất tỷ giá hối đoái III.1 thuyết mối quan hệ công cụ điều chỉnh sách tiền tệ Quy luật ngang giá lãi ... thị mối tương quan mặt giá trị hai đồng tiền Nói cách khác, tỷ giá hối đoái giá đơn vị tiền tệ nước biểu số lượng đơn vị tiền tệ nước khác Trang Quan hệ tỷ giá hối đoái lãi suất Sự biến đổi tỷ giá...
 • 27
 • 519
 • 0

TIỂU LUẬN THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ TÌM HIỂU ODA VÀ FDI TẠI VIỆT NAM

TIỂU LUẬN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ TÌM HIỂU ODA VÀ FDI TẠI VIỆT NAM
... 36/39 Tiểu luận thuyết TCTT: Tìm hiểu ODA FDI Việt Nam CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN ODA FDI hai nguồn lực bên quý giá nước phát triển nói chung Việt Nam nói riêng thuyết thực tiễn chứng minh vốn ODA FDI ... nghiệp phát triển Việt Nam Lớp CH-K19-D9 Trang 13/39 Tiểu luận thuyết TCTT: Tìm hiểu ODA FDI Việt Nam 1.3.ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN ODA TẠI VIỆT NAM 1.3.1.Sử dụng ODA có hiệu Công ... Trang 37/39 Tiểu luận thuyết TCTT: Tìm hiểu ODA FDI Việt Nam MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ODA TẠI VIỆT NAM 1.1 GIỚI THIỆU VỀ ODA 1.1.1 ODA .2 1.1.2 Đặc điểm vốn ODA ...
 • 39
 • 534
 • 1

Tiểu luận thuyết tài chính tiền tệ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH ĐỂ TÀI TRỢ CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Tiểu luận lý thuyết tài chính tiền tệ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH ĐỂ TÀI TRỢ CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ
... nghề cho người lao động III.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH ĐỂ TÀI TRỢ CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ III.2.1 Giải pháp thuế  Hệ thống sách thuế xây dựng cải cách phải có cách ... nguồn lực tài nước Chủ trương phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực đắn để thực kế hoạch phát triển kinh tế xã hội PHẦN II: ĐÁNH GIÁ CÁC NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH TÀI TRỢ CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA VIỆT ... PHÂN LOẠI NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH Các nguồn tài tài trợ cho phát triển kinh tế Việt Nam bao gồm: - Các nguồn tài nước: Nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước, Nguồn vốn huy động từ doanh nghiệp, nguồn vốn...
 • 32
 • 239
 • 0

Tiểu luận THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ ĐIỀU TIẾT GIÁM SÁT HỆ THỐNG TÀI CHÍNH

Tiểu luận LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ ĐIỀU TIẾT GIÁM SÁT HỆ THỐNG TÀI CHÍNH
... giao dịch tài 22/ 82 UEH ĐIỀU TIẾT VÀ GIÁM SÁT HỆ THỐNG TÀI CHÍNH MÔ HÌNH GIÁM SÁT HỆ THỐNG TÀI CHÍNH THỰC TRẠNG TẠI VIỆT NAM 2.1 Các mô hình giám sát hệ thống tài 2.1.1 Vai trò điều tiết phủ ... hình giám sát tài tiêu biểu 27 Mô hình hệ thống giám sát theo thể chế 27 #/ # UEH ĐIỀU HÀNH VÀ GIÁM SÁT HỆ THỐNG TÀI CHÍNH Mô hình hệ thống giám sát theo chức 29 Mô hình giám sát ... lẫn hệ thống thống hệ thống tài Hệ thống tài hệ thống gồm có thị trường chủ thể tài thực chức gắn kết cung – cầu vốn lại với 1.2 Cơ cấu hệ thống tài Hệ thống tài cấu thành ba phận  Thị trường tài...
 • 86
 • 319
 • 0

Tiểu luận THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ CHUYÊN ĐỀ THUYẾT TRÌNH 2 THUYẾT DANH MỤC ĐẦU TƯ

Tiểu luận LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ CHUYÊN ĐỀ THUYẾT TRÌNH 2 LÝ THUYẾT DANH MỤC ĐẦU TƯ
... dựng danh mục đầu 20 4 .Lý thuyết danh mục đầu 21 4.1.Các thuyết đầu tài đại .21 4 .2 .Lý thuyết danh mục đầu Harry Markowitz: .22 ... Nhưng tiền đề để Markowitz bổ sung thiếu hụt nó, phát triển Trang: 22 /75 thuyết danh mục đầu Chương 2: Đa dạng hóa thuyết danh mục đầu cách toàn diện thành thuyết danh mục đầu ... dạng hóa danh mục đầu 4 .2. 4 Hạn chế thuyết Markowitz Do thuyết danh mục đầu Markowitz dừng lại tập hợp danh mục đầu hiệu tìm danh mục đầu hiệu dựa mức hữu dụng nhà đầu nên...
 • 75
 • 498
 • 0

Tiểu luận THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ KHỦNG HOẢNG NỢ CÔNG VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐẾN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNHTIỀN TỆ

Tiểu luận LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ KHỦNG HOẢNG NỢ CÔNG VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐẾN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNHTIỀN TỆ
... sau: Phần 1: Khái quát nợ công khủng hoảng nợ công Phần 2: Khủng hoảng nợ công giới tác động đến tình hình tài chính- tiền tệ (điển hình Hy Lạp Ireland) Phần 3: Thực trạng nợ công Việt Nam số giải ... GIỚI VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH-TIỀN TỆ .16 (ĐIỂN HÌNH LÀ HY LẠP VÀ IRELAND) 16 1.3 Bối cảnh chung xảy khủng hoảng nợ công châu Âu 16 1.4 Khủng hoảng nợ công ... THẾ GIỚI VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH-TIỀN TỆ (ĐIỂN HÌNH LÀ HY LẠP VÀ IRELAND) 1.3 Bối cảnh chung xảy khủng hoảng nợ công châu Âu Năm 2008 từ nước Mỹ bóng đen khủng hoảng tài lan rộng...
 • 61
 • 733
 • 1

tiểu luận thuyết tài chính hành vi

tiểu luận lý thuyết tài chính hành vi
... luận điểm mình, thuyết tài hành vi giới hạn định 03 trụ cột thuyết thị trường hiệu lúc thị trường hiệu 1.2 LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH HÀNH VI 1.2.1 Khái niệm thuyết tài hành vi: thuyết tài ... tài hành vi hiểu cách nôm na thuyết sử dụng nghiên cứu tâm hành vi người nhằm giải vấn đề tài Hay hàn lâm hơn: thuyết tài hành vi phạm trù tài chính, nghiên cứu bổ sung cho thuyết ... mức rủi ro phát triển thành thuyết thuyết triển vọng” Đây thuyết mở đầu tài hành vi sở cho thuyết sau thuyết triển vọng coi mô hình đánh giá hứa hẹn vi c giải thích nhân tố...
 • 25
 • 730
 • 2

Tiểu luận thuyết tài chính tiền tệ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA

Tiểu luận lý thuyết tài chính tiền tệ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA
... lai 33 I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ CHẾ VẬN HÀNH CỦA TỪNG CHÍNH SÁCH 1.1 Cơ sở luận sách tiền tệ 1.1.1 Khái niệm sách tiền tệ Chính sách tiền tệ sách kinh tế vĩ mô nhà nước khởi ... SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ CHẾ VẬN HÀNH CỦA TỪNG CHÍNH SÁCH 1.1 Cơ sở luận sách tiền tệ 1.1.1 Khái niệm sách tiền tệ 1.1.2 Mục tiêu sách tiền tệ 1.1.3 Các công cụ sách ... chỉnh sách tài khóa sách tiền tệ giai đoạn chu kỳ kinh tế 2.2.1 Chính sách tiền tệ 2.2.2 Chính sách tài khóa 12 III THỰC TRẠNG VIỆC ĐIỀU HÀNH VÀ THỰC HIỆN CHÍNH...
 • 38
 • 171
 • 0

TIỂU LUẬN THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ CHUYÊN ĐỀ 6 SUY THOÁI KINH TẾ

TIỂU LUẬN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ CHUYÊN ĐỀ 6 SUY THOÁI KINH TẾ
... thoái kinh tế lịch sử - Đại suy thoái 1929-1933 - Suy thoái kinh tế 1971-1975 - Suy thoái kinh tế nước châu Mỹ Latinh thập niên 80 - Khủng hoảng kinh tế 2008 - 2012 Phần 3: Ảnh hưởng suy thoái kinh ... Nền kinh tế vừa thoát khỏi suy thoái thời gian ngắn lại tiếp tục rơi vào suy thoái Suy thoái kinh tế Hoa Kỳ đầu thập niên1980 1.2.4 Suy thoái hình chữ L Đây kiểu suy thoái kinh tế rơi vào suy ... hưng thịnh Suy thoái kinh tế mức độ chưa nghiêm trọng tức GDP suy giảm mang giá trị dương gọi suy giảm kinh tế Suy thoái kinh tế kéo dài trầm trọng gọi khủng hoảng kinh tế Chu kỳ kinh tế Một số...
 • 74
 • 514
 • 2

Tiểu luận thuyết tài chính tiền tệ ; Thông tin bất cân xứng và cấu trúc tài chính

Tiểu luận lý thuyết tài chính tiền tệ ; Thông tin bất cân xứng và cấu trúc tài chính
... Nhóm 6: Thông tin bất cân xứng cấu trúc tài GVHD: TS Diệp Gia Luật I CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI: Cấu trúc tài cấu vốn doanh nghiệp: 1.1 Khái niệm cấu trúc tài doanh ... Nhóm 6: Thông tin bất cân xứng cấu trúc tài GVHD: TS Diệp Gia Luật có hai cách tiếp cận tái cấu trúc bản: (1) Tái cấu trúc tự nguyện (2) Tái cấu trúc thông qua công ty mua bán nợ Cấu trúc tài doanh ... cứu cấu trúc tài doanh nghiệp giúp nhà quản trị đưa sách hợp việc tái cấu trúc tài doanh nghiệp Có nội dung tái cấu trúc tài sau: + Thứ tái cấu đầu tư: Trang 13 Nhóm 6: Thông tin bất cân xứng...
 • 47
 • 430
 • 0

Tiểu luận: thuyết Tài chính hành vi

Tiểu luận: Lý thuyết Tài chính hành vi
... VI 2.1 Hnh vi khụng hp Cú rt nhiu trng phỏi tõm hc nghiờn cu v ngi nh l Tõm hc hnh vi, Tõm hc cu trỳc, Phõn tõm hc, Tõm hc nhõn vn, Tõm hc nhn thc, Tõm hc hot ng, ú tõm ... lun: thuyt Ti chớnh hnh vi GS.TS Trn Ngc Th of Finance vi ta : Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work nm 1970 Tuy nhiờn, bi vit ca ụng li dựng t Xem li thuyt (Review ... hay ti chớnh hnh vi, cú th c hiu mt cỏch dõn dó l thuyt s dng cỏc nghiờn cu v tõm v hnh vi ngi nhm gii cỏc ti chớnh Nhúm TCDN ờm Trang Tiu lun: thuyt Ti chớnh hnh vi GS.TS Trn Ngc...
 • 61
 • 1,725
 • 17

Tiểu luận thuyết tài chính tiền tệ NỘI DUNG THẢO LUẬN VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢO NỢ, CỔ PHIẾU QUỸ, PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN

Tiểu luận lý thuyết tài chính tiền tệ NỘI DUNG THẢO LUẬN VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢO NỢ, CỔ PHIẾU QUỸ, PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN
... NỘI DUNG THẢO LUẬN VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢO NỢ, CỔ PHIẾU QUỸ, PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN I ĐẢO NỢ Định nghĩa: - Đảo nợ thực chất việc lấy khoản nợ thay khoản nợ cũ - Ở Việt Nam, Luật Các tổ ... http://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/vi-sao-acb-tang-mua-cophieu-quy-106706.html III PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN Định nghĩa: Việc chào bán lần chứng khoán gọi phát hành chứng khoán Nếu đợt phát hành dẫn đến việc đưa loại chứng khoán tổ chức lần công chúng gọi phát hành lần ... công chúng Nếu việc phát hành việc phát hành bổ sung tổ chức có chứng khoán loại lưu thông thị trường gọi đợt phát hành chứng khoán bổ sung Nhiệm vụ: - Giúp doanh nghiệp phủ huy động vốn từ nguồn...
 • 5
 • 197
 • 0

TIỂU LUẬN THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU TRÚC QUYỀN SỞ HỮU NGHIÊN CỨU TẠI ĐÀI LOAN

TIỂU LUẬN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU TRÚC QUYỀN SỞ HỮU NGHIÊN CỨU TẠI ĐÀI LOAN
... CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 1.GIỚI THIỆU VỀ NGHIÊN CỨU 2.TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 3.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KẾT LUẬN 13 1.GIỚI THIỆU VỀ NGHIÊN CỨU • Tên đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU TRÚC QUYỀN SỞ HỮU TỐI ƯU ... khoán Đài Loan 14 2.TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 2.1 SƠ LƯỢC VỀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC VÀ LỖ HỔNG NGHIÊN CỨU 2.2.GIỚI THIỆU VỀ LÝ THUYẾT 2.3 MÔ HÌNH & GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 15 2.1 SƠ LƯỢC VỀ CÁC NGHIÊN CỨU ... CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC VÀ LỖ HỔNG NGHIÊN CỨU Lỗ hổng nghiên cứu:  Hầu hết Nghiên cứu trước Mỹ tập trung vào tương tác M.S.O tài trợ nợ, nghiên cứu xem xét tác động CTQSH Thuế TNDN lên cấu trúc...
 • 44
 • 271
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tiểu luận lý thuyết tài chínhbài tiểu luận lý thuyết tài chính tiền tệtiểu luận lý thuyết tài chính hành vitiểu luận lí thuyết tài chình tiền tệđề thi tự luận lý thuyết tài chính tiền tệcâu hỏi tự luận lý thuyết tài chính tiền tệbài tập tự luận lý thuyết tài chính tiền tệbài thảo luận lý thuyết tài chínhbài tiểu luận môn lý thuyết tài chính tiền tệtiểu luận môn lý thuyết tài chính tiền tệtiểu luận môn lý thuyết tài chính tiền tệ lãi suất và tỷ giá hối đoái ở việt nam thực trạng và giải pháptiểu luận thị trường hiệu quả và lý thuyết tài chính hành viluận văn tốt nghiệp lý thuyết tài chính tiền tệ nợ công ở việt nam pptcác luận điểm của lý thuyết tài chính hành vilý thuyết tài chính tiền tệNQ so 514 ve tra co tuc nam 2010CV so 531 giai trinh ket qua HDSXKD quy 1 2011 (BCTC hop nhat truoc kiem toan)CV so 45 cua SSIAM bao cao ket qua GD CP cua co dong longiai trinh HDKQKD quy 4 nam 2010KQ giao dich CP cua CD noi bo CTYBCKQGD co phieu TMT ong Trinh Xuan Nham Pho TGDBCKQGD co phieu TMT ong Pham Van Hong Uy vien HDQTBao cao KQ giao dich cp TMT cua ong Do Manh Tuan Uy vien HDQTCong bo thong tin so 175 ve dinh chinh BCTC rieng 2011 da duoc kiem toanNghi quyet cua HDQT so 198 NQ-TMT-HDQTQD so 55 vv trieu tap hop DHDCD thuuong nien 2012TB so 570 ve viec trieu tap cuoc hop DHCD bat thuong kem theo QD so 568CBTT so 599 vv cham dut HDLD doi voi phu trach phong TCKT kem theo QD so 594CBTT so 601 vv giao nhiem vu phu trach phong TCKT kem theo QD so 595CV so 305 cong bo thong tin bat thuong tam ngung hoat dong Chi nhanh Cong tyUy quyen cong bo thong tin 939 doi voi ong Tran Van HaTB giao dich cua co dong noi bo Ong Do Manh Tuan 19112012Văn bản số 374 công bố thông tinBao cao 548 qu n tr c(ng ty 6 thßng npm 2013BiOn b n s( 561 TMT Thanh lap cong ty con