KSCL kì 1 TOÁN 6 1 (autosaved)

Tổng hợp đề kiểm tra học I Toán 6 ( Phần 1)

Tổng hợp đề kiểm tra học kì I Toán 6 ( Phần 1)
... H nằm hai i m K I c/ K nằm hai i m I, H d/ I nằm hai i m H, K Câu 12 : I trung i m đoạn thẳng AB : AB a/ IA = IB b/ IA + IB = AB c/ IA = IB = 2AB IA + IB = AB d/ IA + IB = AB IA = IB = B/ ... cm c) Chứng minh O trung i m BC 0,5 i m 0,5 i m i m i m ĐÁP ÁN – BIỂU I M ĐỀ B I TRẮC NGHIỆM D D D A A D C B Câu (1 i m) Câu 2 .(1 i m) Câu (1 i m) Câu (2 i m) Câu (2 i m) TỰ LUẬN a ... MF = EF EF B ME = MF = D Tất dều II - TỰ LUẬN: (7 i m) B i (1 i m): Thực phép tính a) 1 36 - 36. 23 b) 26 + (- 62 ) + 54 B i 8: (1 i m) Tìm UCLN (2 4, 56) B i 9 :( i m) Một số sách xếp thành bó 12...
 • 12
 • 421
 • 4

Đề kiểm tra học II - Toán 6 (Đề số 1).doc

Đề kiểm tra học kì II - Toán 6 (Đề số 1).doc
... 0,75 điểm )  5 3 −3 5 6 −3 −3 −3  + + ) = + + = d ( 0,75 điểm ) 7 7 5 7 Câu : Số xăng lấy lần thứ : 60 = 18 ( lít ) ( 0,5 điểm ) 10 40 Số xăng lấy lần thứ hai: 60 = 24 ( lít ) ( 0,5 điểm ... ……………………………………………………………………… ĐÁP ÁN ĐỀ I LÝ THUYẾT : Câu : Phát biểu quy tắc : ( 0,5 điểm ) Áp dụng ; x – = -3 ⇒ X = -1 ( 0,5 điểm ) Câu : Phát biểu định nghĩa : ( 0,5 điểm ) Tính xÔy = 300 ( 0,5 điểm ) II BÀI TẬP : ... ( 0,5 điểm ) 100 c − 1 +  = - = Số xăng lại thùng : 60 – ( 18 + 24 ) = 18 ( lít ) điểm ) Câu : a Tia Oy nằm hai tia Ox Oz xÔy < xÔz ( 0,5 điểm ) ( 0,5 b yÔz = 60 0( 0,5 điểm ) c Tia Oy tia phân...
 • 3
 • 283
 • 0

Đề tham khảo 2 toán 6 Số 1

Đề tham khảo Kì 2 toán 6 Số 1
... 17 = 1, 7 b/ x = ( 0,5 đ ) 10 13 c/ x = (1 đ) Bài 2: (2, 5đ) A= ( 0,5 đ ) B = -3 (1 đ) C =2 (1 đ) Bài 3: (1 ,25 đ) Số học sinh khối : 10 08 = 360 (hs) ( 0,5 đ ) 14 Số học sinh nữ khối l à: 360 = 14 4 ... nghiệm: ( 2, 25đ ) Bài1: ( 1 ,25 đ ) Mỗi ý 0 ,25 điểm Lần lượt điền: Bù , phụ , góc vuông , góc tù , góc bẹt Bài : ( 0,5 đ ) 16 0 % Bài :( 0,5 đ ) b/ II/Tự luận : ( 7,75đ ) Bài 1: (2 ) a/ x = -2 ( 0,5 ... · oy nằm ox ot xOy = 300 < xOt = 60 0 xOy = ·yOt = 300 (0,5đ) · ¶ · ¶ b/ aOt kề bù với tOx ⇒ aOt + tOx = 18 0 (0 ,25 đ) · ¶ ⇒ aOt = 18 0 - tOx = 18 0 - 60 0 = 12 0 (0 ,25 đ) ...
 • 2
 • 66
 • 0

KIỂM TRA HỌC II TOÁN 6- ĐỀ SỐ 1 - CÓ ĐÁP ÁN

KIỂM TRA HỌC KÌ II TOÁN 6- ĐỀ SỐ 1 - CÓ ĐÁP ÁN
... TRƯỜNG THCS GIANG SƠN ĐỀ SỐ Bài / Câu (2đ) (2đ) (1 ) (3 đ) (3 đ) ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRAHỌC KÌ II – MÔN TOÁN Thời gian làm : 90' (Không kể thời gian giao đề) Nội dung Điểm Phát biểu quy ...  49 a  − ÷ .1 − ( 3,5 )  − ÷ − = 8 4 8 8 4 49 −20 =3 = − = − = = 14 6 Rút gọn kết -3 −9  2  + 1, 15 + 20 ÷: 0 ,1 = ( 0,4 + 1, 15 − 0,45 ) : 0 ,1 = 11  b  19 33 + 1 +3 6 Biến đổi ... = 1 HS vận dụng, biến đổi, tìm x = a Số học sinh giỏi chiếm 40 = em Số học sinh lại : 40 – = 32 em Số học sinh trung bình chiếm 32 = 12 em Số học sinh chiếm 40 – (8 +12 ) = 20 em b.Tỉ số % số...
 • 3
 • 215
 • 0

Đề thi học I Toán 6(số 1)

Đề thi học kì I Toán 6(số 1)
... §¸p ¸p vµ biÓu i m b i kiÓm tra häc k× i. n¨m häc 2010-2011 M«n to¸n §Ò sè B i N i dung Tìm số tự nhiên x biết : 12.( x +37) = 504 x + 37 = 504 : 12 x + 37 = 42 x = 42 – 37 x=5 Tìm số đ i số nguyên ... số đ i có số đ i -4 − có số đ i -7 -(- 5) có số đ i -5 Tính giá trị biểu thức 62 : + 52 - 10 = 36 : + 2.25 – 10 = + 50 – 10 = 59 – 10 = 49 G i x số HS trường tham quan Theo đề ta có : x chia hết ... ...
 • 2
 • 55
 • 0

De kscl ki 1 van 7

De kscl ki 1 van 7
... Trờng THCS Nhân Hòa Đề ki m tra chất lợng kỳ I Môn : ngữ văn Năm học 2 010 - 2 011 A/Đề I Phn trc nghim: (3đ ) Câu : c k cõu hi v chọn đáp án ỳng nht 1/ Hỡnh nh cũ bi ca dao sau th iu ... quan hệ từ? A Vừa trắng lại vừa tròn B Bảy ba chìm C Tay kẻ nặn D Giữ lòng son II Phn t lun: (7im) Câu 1( 2 điểm) Viết đoạn văn giới thiệu tác giả Xuân Quỳnh thơ tiếng gà tra Câu 2(5 điểm) Phát biểu ... điểm I.Phn trc nghim: Câu : Mỗi câu đợc 0,25đ ( 0,25 = 2.0đ ) a d c a d c b a II Phn t lun: (7 im) Câu 1: (2 điểm) -Đúng hình thức đoạn -Giới thiêu đợc nét khái quát tác giả -Nét khái quát thơ Câu...
 • 4
 • 162
 • 0

De kscl ki 1-ma de 2

De kscl ki 1-ma de 2
... đáp án ki m tra học kì i năm học 20 10- 20 11 môn: lịch sử lớp (đề số 2) Câu (2, 0đ) (2, 0đ) (4,0đ) (2, 0đ) Đáp án Học sinh trình bày đợc ý sau: * Tổ chức ... thóc lúa để dự trử, ngời yên tâm làm công việc khác đôi lúc đợc nghỉ ngơi lao động liên tục để ki m thức ăn nh trớc - Cuộc sống ngời ổn định hơn, đỡ lo đỡ vất vả * Các quốc gia cổ đại Phơng...
 • 2
 • 177
 • 0

De kscl ki 1-ma de 1

De kscl ki 1-ma de 1
... ®Ị C©u (2,0®) (2,0®) (3,0®) (3,0®) §¸p ¸n - Tiết ki m biết sử dụng cách hợp lý mức cải, vật chất, thời gian, sức lực người khác - Trái với tiết ki m hoang phí, sử dụng cải, thời gian sức lực q ... gia hoạt động lớp Tỉng ®iĨm §iĨm 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 2,0 10 ,0® ...
 • 2
 • 151
 • 0

De kscl ki 1-Ma de 2

De kscl ki 1-Ma de 2
... (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (2, 0đ) (0,5đ) (0,5đ) (4đ) Tên biểu đồ: Biểu đồ thể tỉ trọng ngành kinh tế cấu GDP ấn Độ năm 20 01 b) Rút nhận xét cần thiết: - Tỉ trọng ngành Dịch ... đáp án đề khảo sát chất lợng học kì i - môn địa lý lớp năm học 20 10 - 20 11 -0o0 Câu (3đ) (3đ) Đáp án a) Lãnh thổ Đông gồm có hai phận: + Phần đất liền:...
 • 2
 • 160
 • 0

đề KSCL 1

đề KSCL Kì 1
...  x ≠  x 1 ≠   1  + : A=     x 1 1+ x  x 1 0,5 đ 1+ x x 1 .( x − 1) + x 1   x 1  0,75 đ x ( x − 1) = x x 1 0,75đ =  = Câu (1, 5đ) a) Vẽ đồ thị hàm số y = 2x + + Giao với ... (1, 5đ) Đáp án a) a) = +15 − 30 = 12 Điểm 0,75 đ b) ( 200 + 15 0 − 600 ) : 50 = + − 12 = 3.2 + − 7.2 0,75 đ = 6−9 Câu (2 đ) x ≥ x ≥  a) Biểu thức A xác định  x − ≠ ⇔  x ≠  x 1 ≠   1 ... (a – 1) x + y = (3 – a)x + hàm số bậc a ≠ a ≠ 0,25đ Hai đường thẳng y = (a – 1) x + y = (3 – a)x + song 0,25đ a − ≠ − a song với   a = ( thỏa mãn ĐK) 2 ≠ x − y = ⇔  2 x + y = Câu (1 đ) x...
 • 3
 • 202
 • 0

ĐỀ KSCL GIỮA 2 (Toán 6)

ĐỀ KSCL GIỮA KÌ 2 (Toán 6)
...  10 10 2 31 1 1  d)  − + − + + − ÷= 2 3 99 100   1  99 29 7 = =  − ÷=  100  100 20 0 b) x 14 −13 = + 20 20 20 x = 20 20 x =1 ·yOt = 700 − 350 ⇒ C t y O (2) z · xOt · Từ (1) (2) xOy = ... (2 điểm) Mỗi ý 0,5 điểm Câu Đáp án D B II.Tự luận (8 điểm) Câu 5: (2 điểm) 2 + ( 2) = = a) + 5 5 −5   −5 −5 + = c)  + ÷+ = + =  11 11  7 7 Câu 6: (2 điểm) −7 −5 + a) x = 12 12 12 x= 12 ... số 2n − ≠ ⇒ 2n ≠ ⇒ n ≠ Vật với n ≠ A phân số 2n + = 1+ = 1+ b) Ta có : A = 2n − ( n − 2) n 2 Để A số nguyên 3M − hay n − ước n n − =1⇒ n = n − = −1 ⇒ n = Vậy n ∈ { −1;1;3;5} A số nguyên n 2 =...
 • 2
 • 98
 • 1

Đề thi KSCL học 2 toán 6 năm học 2010 - 2011

Đề thi KSCL học kì 2 toán 6 năm học 2010 - 2011
... đợc 0 .25 điểm Câu 10 Đ/A B D D B A C D C C D B/Phần tự luận: Bài 1: a) 76. 54 + 12. ( 76) 76. ( 36) 14 b) + ữ+ =( 76) .54 + 12. ( 76) ( 76) . 36 (0 .25 đ) 21 =( 76) .(54 + 12 36) =( 76) .30 (0 .25 đ) = ... NHÂN HòA Đề thi KSCL Học Kỳ Ii - năm học 20 10 - 20 11 Môn thi toán Thời gian làm bài: 90phút A/ Phần trắc nghiệm (3 điểm): Chọn đáp án Câu 1: Kết phép tính 25 19 A.44 B .6 C. 44 Câu 2: Sô đối ... Phần tự luận (7 điểm): Bài 1: ( 1,5 đ) Tính a) 76. 54 + 12. ( 76) 76. ( 36) b) 14 + ữ+ 21 c) 4 4 + + + + 12 20 30 3 06 Bài 2: (2 ) Tìm x biết a) 2x +5 = c) x + ( x ) = 3 Bài 3: (1,5đ) Một vải...
 • 5
 • 161
 • 1

Đề kiểm tra KSCL giữa 2 toán 6 phòng GDĐT bình giang (2013 2014)

Đề kiểm tra KSCL giữa kì 2 toán 6  phòng GDĐT bình giang (2013 2014)
... 0 ,25  0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ II NĂM HỌC 20 13 - 20 14 MÔN: TOÁN - LỚP Thời gian làm bài: 90 phút (Đề ... 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ NĂM HỌC 20 13 - 20 14 MÔN: TOÁN - LỚP Thời gian làm bài: 90 phút (Đề gồm 01 trang) Câu (2. 0 ... ĐIỂM KSCL GIỮA KÌ NĂM HỌC 20 13 - 20 14 MÔN: TOÁN - LỚP 5 21 20    12 36 36 21   20    36 36 3 3     4)  6 7 7  3  5     7  6 3) 11  7 x  1 5 2) x   12 12 5 x...
 • 12
 • 181
 • 1

DE THI HOC KI I - TOAN 6

DE THI HOC KI I - TOAN 6
... ÁN VÀ THANG I M A Lý thuyết : Đề 1:Muốn nhân hai lũy thừa số ta giữ nguyên số cộng số mũ l i v i ( đ) Áp dụng( đ) : x.x2.x3 = x1+2+3 = x6 Đề 2:Trung i m đoạn thẳng i m nằm cách hai đầu mút đoạn ... thẳng Áp dụng: i m M trung i m đoạn thẳng AB vì: AM ≠ MB B B i tập: Câu 1: 3.x – = 25 :22 3.x – = 23 3.x = + x =15 :3 x=5 Câu2: 16= 24= 23.3 ƯCLN( 16; 24) = 23 = ƯC( 16; 24) = Ư(ƯCLN( 16; 24)) = Ư(8) ... ( đ) a) Vì OM...
 • 2
 • 413
 • 8

Xem thêm