BÀI TẬP VIỄN THÁM

Tài liệu Giáo trình thực tập - Viễn Thám Cơ Sở - Bài 1 docx

Tài liệu Giáo trình thực tập - Viễn Thám Cơ Sở - Bài 1 docx
... Giáo trình thực tập - Viễn Thám Sở Nội dung thực tập Thực tập 1: Thiết đặt môi trường làm việc, làm quen với Menu Trước thực tập cần chọn thư mục làm việc bắt buộc sử dụng liệu IDRISI ... thêm lớp liệu vector, thay đổi bảng màu hiển thị lớp liệu Biên soạn: Trần Tuấn Tú Giáo trình thực tập - Viễn Thám Sở Thực tập 4: Xác định thông số ảnh Ảnh viễn thám (ảnh số) xây dựng sở cấu ... Folder) Thực tập 2: Các công cụ Thực tập 3: Sử dụng menu FILE>Idrisi file Explorer Xem danh sách loại file thư mục làm việc Biên soạn: Trần Tuấn Tú Giáo trình thực tập - Viễn Thám Sở Cửa sổ Map...
 • 6
 • 1,785
 • 18

Tài liệu Giáo trình thực tập - Viễn Thám Cơ Sở - Bài 2 pptx

Tài liệu Giáo trình thực tập - Viễn Thám Cơ Sở - Bài 2 pptx
... Giáo trình thực tập - Viễn Thám Sở Thực tập kênh ảnh, hai dạng số đồ thị So sánh biểu đồ histogram kênh ảnh khác ảnh TM Biên soạn: Trần Tuấn Tú Giáo trình thực tập - Viễn Thám Sở Trục ... người phân tích Thực hiện: − Chọn Menu Image processing->Enhancement->FILTER − Cửa sổ FILTER − Chọn phương pháp lọc ảnh Biên soạn: Trần Tuấn Tú Giáo trình thực tập - Viễn Thám Sở − Chọn file ... không gian 120 m kênh – so với 30 m kênh khác – mờ hơn): BAND BAND BAND BAND BAND BAND Biên soạn: Trần Tuấn Tú Giáo trình thực tập - Viễn Thám Sở RGB 741 RGB 5 72 RGB 543 RGB 4 32 BAND Biên...
 • 7
 • 681
 • 23

Tài liệu Giáo trình thực tập - Viễn Thám Cơ Sở - Bài 3 doc

Tài liệu Giáo trình thực tập - Viễn Thám Cơ Sở - Bài 3 doc
... lấy tạo độ ảnh (hình 3. 2) Hộp thoại CONVERT tùy chọn phải chọn hình 3. 3 Dùng chương trình Notepad để tạo file *.cor Biên soạn: Trần Tuấn Tú Giáo trình thực tập - Viễn Thám Sở Lệnh CONVERT menu ... Giáo trình thực tập - Viễn Thám Sở Lưu điểm khống chế thành file vector (phần mở rộng *.vct) Chọn điểm ảnh, điểm phải xác định rõ ảnh đồ giấy Thực tập (Bước 2) : Tạo file ... 131 5.087492 228.546 530 N x1 y1 x’1 y’1 x2 y2 x’2 y’2 ………… xn yn x’n y’n Trong x1,y1 tạo độ ảnh; x1’,y1’ tọa độ đồ N số điểm nắn chỉnh Biên soạn: Trần Tuấn Tú Giáo trình thực tập - Viễn Thám Cơ...
 • 6
 • 335
 • 9

Tài liệu Giáo trình thực tập - Viễn Thám Cơ Sở - Bài 4 ppt

Tài liệu Giáo trình thực tập - Viễn Thám Cơ Sở - Bài 4 ppt
... Tú Giáo trình thực tập - Viễn Thám Sở Trong hộp thoại yêu cầu gán tên cho vùng mẫu IDRISI chấp nhận tên với ký tự Nhập vào theo tên ngắn: - Nước - Thực vật – Vùng đất cao – Khu đô thị - Đất ... Vùng đất cao – Khu đô thị - Đất ngập nước – Vùng đất khai thác Biên soạn: Trần Tuấn Tú Giáo trình thực tập - Viễn Thám Sở Bước 2: Sử dụng lệnh MAKESIG tạo vùng khóa- signature files Khi có ... Tú Giáo trình thực tập - Viễn Thám Sở Tiếp tục hàng gõ '2' , '50', “70” Ở lớp cuối gõ số '9999' Nhấn [OK] Ở thực phân loại band ảnh landsat TM vùng Tp.HCM thành nhóm (nhóm có cấp độ xám 3 2-5 0;...
 • 7
 • 701
 • 12

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP VIỄN THÁM KHU VỰC HUYỆN DẦU TIẾNG - TỈNH BÌNH DƯƠNG

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP VIỄN THÁM KHU VỰC HUYỆN DẦU TIẾNG - TỈNH BÌNH DƯƠNG
... Minh Thạnh - Dầu Tiếng Bình Dương Tọa độ 11,16870N 106,43380E 11,27710N 106,36010E Tên mẫu - Mẫu Sông Sài Gòn xã Thanh Tuyền – Dầu Tiếng Bình Dương Khu dân cư - Dầu Tiếng Bình Dương 10 Tọa ... ĐịnhThành – Dầu Tiếng Bình Dương Hồ Dầu Tiếng xã ĐịnhThành – Dầu Tiếng Bình Dương Tọa độ Tên mẫu - Mẫu 11,1630 N Đất nông nghiệp - Ruộng lúa xã Thanh Tuyền - Dầu Tiếng - BD 106,45900E 11,46190N ... Tọa độ Tên mẫu - Mẫu 11,3387 N Cao su Long Hòa – xã Long Hòa - Dầu Tiếng Bình Dương 106,48100E 11,33240N 106,35870E Rừng phòng hộ núi Cậu – xã Định Thành - Dầu Tiếng Bình Dương 12 ...
 • 12
 • 409
 • 0

Bài tập môn thẩm định dự án

Bài tập môn thẩm định dự án
... trả kỳ với gốc ) Hãy xây dựng kế hoạch trả nợ dự án Bài làm: Tại A1 đánh : Bài tập Lập bảng EXCEL với tiêu nh sau: Sau lập công thức tính tính toán kế hoạch trả nợ Bài tập Nam 10 So tien vay ... 100000 100000 1000000 Bài tập 4: Bài tập 4: ( SV tự làm ) Một ngời đầu tháng thứ gửi số tiền 150 USD vào NH, đầu tháng thứ hai gửi 160 USD, v.v liên tục tới đầu tháng thứ 24, tháng số tiền gửi tăng ... tơng lai ( FV ) số tiền viện trợ Bài làm: Tại A1 đánh chữ: Bài tập A2 đánh chữ: Năm , từ A3 đến A13 nhập số năm đến 10 B2 đánh HSCK ( Hệ số chiết khấu ), B3 đánh lệnh =1/(1+0.1)^A3 Nhấn chuột...
 • 5
 • 5,998
 • 126

Bài tập môn thẩm định dự án và đầu tư docx

Bài tập môn thẩm định dự án và đầu tư docx
... DỰ ÁN THÀNH LẬP CÔNG TY QUẢNG CÁO CHUYÊN NGHIỆP (Bài tập phân tích thị trường) 1.Phân tích nhu cầu sản phẩm Các doanh nghiệp muốn bán sản phẩm tác động đến hành vi tiêu dùng nhóm đối ng ... xây dựng dự án thành lập công ty quảng cáo chuyên nghiệp nhằm cung cấp dịch vụ sau:  Thiết kế sáng tạo Ngôn ngữ thiết kế chỉnh thể hài hòa hình ảnh, bố cục chi tiết đồ họa nhằm thể cách ấn ng ... đạt mục tiêu Do dự án thành lập công ty quảng cáo thể theo nhu cầu thị trường Việt Nam đứng trước thềm hội nhập WTO, có thêm nhiều doanh nghiệp nước thuộc nhiều ngành nghề khác vào Việt Nam, thị...
 • 8
 • 2,394
 • 32

Bài tập môn thẩm định tín dụng

Bài tập môn thẩm định tín dụng
... vào tài sản cố định tỷ đồng , vào tài sản lưu động tỷ đồng Doanh thu 10 tỷ đồng , biến phí tỷ đồng , định phí tỷ đồng , lãi vay 0.5 tỷ đồng u cầu: 1- Tính dòng tiền dự án 2- Thẩm định qua NPV; ... thu 20 tỷ đồng biến phí 10 tỷ đồng , định phí chưa khấu hao tỷ đồng, lãi vay tỷ đồng, thuế thu nhập thuế suất 25% u cầu : 1- Tính thu nhập dự án đầu tư 2- Thẩm định NPV; IRR; PI; PBP Cho biết lãi ... đầu dự tính năm có doanh thu 12 tỷ đồng, tổng biến phí tỷ đồng , tổng định phí tỷ đồng, lãi vay 0,4 tỷ đồng Trong năm dự tính năm có doanh thu 14 tỷ đồng, tổng biến phí tỷ đồng , tổng định phí...
 • 21
 • 3,673
 • 5

Bài tập nhóm thẩm định dự án đầu tư nhà nước

Bài tập nhóm thẩm định dự án đầu tư nhà nước
... đích thẩm định dự án đầu Nhà nước Mục đích cuối thẩm định dự án Nhà nước phụ thuộc vào chủ thể thẩm định dự án: -Nhà nước thẩm định dự án nhằm đưa định đầu -Các định chế tài thẩm định dự án ... định dự án đầu Nhà nước III/ Nội dung thẩm định dự án đầu Nhà nước 1 .Thẩm định khía cạnh pháp lý dự án 2 .Thẩm định khía cạnh thị trường dự án 3 .Thẩm định khía cạnh kỹ thuật dự án 4 .Thẩm định ... nghĩa cần thiết thẩm định dự án đầu Nhà nước Khái niệm • Dự án đầu Nhà nước dự án sử dụng vốn đầu từ tài khoản quan thuộc hệ thống nhà nước Nhà nước với cách vừa chủ đầu vừa quan...
 • 31
 • 768
 • 1

Bài tập nhóm thẩm định dòng tiền và suất chiết khấu

Bài tập nhóm thẩm định dòng tiền và suất chiết khấu
... đến dòng tiền ròng lại cho sau toán nợ vay Nhóm 2- Thẩm định Vai trò,ý nghĩa dòng tiền 6.1 NPV 6.2 IRR Nhóm 2- Thẩm định Nhóm 2- Thẩm định Khái niệm Suất chiết khấu hay gọi tỷ suất chiết khấu ... tiền sau thuế 3.2 Nguyên tắc xác định dòng tiền dựa sở dòng tiền tăng them Dòng tiền tăng thêm = dòng tiền có– dòng tiền Nhóm 2- Thẩm định Khi xác định dòng tiền tăng thêm cần ý: + Chi phí chung: ... Dòng tiền Suất chiết khấu Ví dụ Nhóm 2- Thẩm định DÒNG TIỀN CỦA DỰ ÁN DÒNG TIỀN CỦA DỰ ÁN Nhóm 2- Thẩm định Nội dung nghiên cứu Khái niệm Các nhân tố liên quan Nguyên tắc xác định dòng tiền Phương...
 • 27
 • 1,616
 • 3

Bài tập nhóm thẩm định dự án đầu tư trong doanh nghiệp

Bài tập nhóm thẩm định dự án đầu tư trong doanh nghiệp
... kết thẩm định dự án đầu xây dựng công trình lập theo mẫu * Trình người có thẩm quyền định đầu tư: Báo cáo thẩm định dự án đầu xây dựng công trình gửi tới người có thẩm quyền định đầu ... yêu cầu Thẩm định dự án đầu - Mục đích Mục đích thẩm định dự án đầu nhằm lựa chọn dự án có tính khả thi cao Bởi vậy, mục đích cụ thể đặt cho công tác thẩm định dự án đầu là: + Đánh giá ... thẩm định dự án đầu tư, trở thành nội dung thiếu trước định đầu cho dự án 1.2.3 Căn tiến hành thẩm định dự án a Hồ sơ Dự án * Nội dung phần thuyết minh Dự án gồm: - Sự cần thiết mục tiêu đầu...
 • 56
 • 1,365
 • 1

bài tập môn thẩm định dự án_ thực hành trên excel

bài tập môn thẩm định dự án_ thực hành trên excel
... trả kỳ với gốc ) Hãy xây dựng kế hoạch trả nợ dự án Bài làm: Tại A1 đánh : Bài tập Lập bảng EXCEL với tiêu nh sau: Sau lập công thức tính tính toán kế hoạch trả nợ Bài tập Nam 10 So tien vay ... 0.620921 0.564474 0.513158 0.466507 0.424098 0.385543 35985.4938 Bài tập 3: Bài tập3 : Một dự án huy động 1.000.000 USD với lãi suất % năm dự kiến trả Ngân hàng vòng 10 năm ( Trả làm 10 lần vào cuối ... tính nh Bài tập Tại F2 đánh FVCFi, cách tính tơng tự nh với PVCFi, thay đổi cột HSCK thành HSTL Dùng lệnh = SUM(E3:E13) =SUM(F3:F13) để tính tổng giá trị tổng giá trị tơng lai số tiền Bài tập Nam...
 • 5
 • 267
 • 0

bài giảng viễn thám cơ sở chương iii đặc điểm các loại tư liệu viễn thám và các phương pháp thu nhận tư liệu viễn thám

bài giảng viễn thám cơ sở chương iii đặc điểm các loại tư liệu viễn thám và các phương pháp thu nhận tư liệu viễn thám
... dạng t liệu khác 3.3 Ph ơng pháp thu nhận ảnh v đặc điểm loại ảnh viễn thám Để tạo hình ảnh viễn thám có hai ph ơng pháp: chụp ảnh máy ảnh theo nguyên tắc quang học v thu ảnh thep ph ơng pháp quét ... thống quét tạo ảnh Một ph ơng pháp thu nhận hình ảnh phổ biến viễn thám l ph ơng pháp quét Ph ơng pháp quét đ ợc thực tầng máy bay v tầng vệ tinh v sử dụng nhiều việc thu nhận tín hiệu phổ vùng sóng ... nhờ các vệ tinh truyền thông tin chuyển trạm thu sau chuyển thnh hình ảnh dạng số v l u băng từ đĩa CD-ROM 47 3.3.2.2 .Các thiết bị thu phổ ph ơng pháp quét viễn thám Giới thiệu chung Có nhiều cách...
 • 22
 • 379
 • 0

bài giảng viễn thám cơ sở chương v viễn thám hồng ngoại nhiệt

bài giảng viễn thám cơ sở chương v viễn thám hồng ngoại nhiệt
... đối Viễn thám đo đ ợc l ợng phát v t, đo đ ợc nhiệt độ v t Viễn thám đo xạ M theo dải b ớc sóng khác nhau, nhiên xạ nhiệt dải hồng ngoại nhiệt 5.1.3 Sự phát xạ nhiệt từ v t chất thực V i v t ... ảnh hồng ngoại nhiệt khu v c công nghiệp Các v ng sáng l có nguồn n ớc thải v i nhiệt độ cao Hình 5.12: ảnh nhiệt v ng v nh v đồ phân bố tr ờng nhiệt mặt ể Hiện ứng dụng phổ biến ảnh hồng ngoại ... - nhiệt độ phát xạ v t chất; T- nhiệt độ Kinetic (nhiệt độ bên trong); - hệ số phát xạ nhiệt v t chất 77 V TRad tỉ lệ v i bậc TKin nên nhiệt độ phát xạ v t chất nhỏ nhiệt độ bên v t chất (nhiệt...
 • 18
 • 330
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài tập toán thẩm định giábài tập toán tham khảobai tap ve tham dinh tin dungbài tập môn thẩm định giá doanh nghiệpbài tập môn thẩm định giá trị doanh nghiệpbài tập mẫu thẩm định dự án đầu tưbài tập về thẩm định dự án đầu tưcác dạng bài tập chứa tham số 1 chương hàm sốbài tập môn thẩm định dự án đầu tưcác bài tập về thẩm định dự án đầu tưbài tập môn thẩm định tài chính dự ánbài tập về thẩm định giá tài sảnbai tap mon tham dinh tin dung co dap anbài tập lập thẩm định dự án đầu tưbai tap mon tham dinh gia tai sanĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1HÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học