ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN: TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG

Đề cương ôn tập môn truyền thông môi trường

Đề cương ôn tập môn truyền thông môi trường
... Vai trò truyền thông môi trường quản lý môi trường (Ví dụ cụ thể) Các loại hình truyền thông môi trường, nêu ưu; nhược điểm loại hình truyền thông 1.Vai trò truyền thông quản lí môi trường - ... Các yêu cầu thông điệp truyền thông môi trường, lấy ví dụ thông điệp phân tích ý nghĩa thông điệp Thông điệp ý kiến đạo trung tâm chiến dịch truyền thông Nội dung chiến dịch truyền thông phải đúc ... bày hình thức truyền thông môi trường: Chiến dịch truyền thông môi trường, Giao tiếp cá nhân nhóm nhỏ, Họp cộng đồng, Tập huấn • Chiến dịch truyền thông Khái niệm - Là đợt hoạt động tập trung, đồng...
 • 29
 • 401
 • 6

đề cương ôn tập môn truyền thông có đáp án mới nhất

đề cương ôn tập môn truyền thông có đáp án mới nhất
... cuối -Nguồn: +Là thông tin đa phương tiện + Nguồn thông tin truyền thường thể dạng số, mạng dùng để truyền thông tin số mạng truyền thông số +Nó nén thông tin nguồn cho tỉ lệ truyền bít liệu tới ... Câu 1: Truyền thông đa phương tiện gì? Lấy ví dụ ứng dụng truyền thông đa phương tiện Câu 2: Vẽ sơ đồ, trình bày thành phần mạng truyền thông đa phương tiện Nêu đặc điểm mạng truyền thông đa ... Entropy (không tổn thất thông tin) gì, trình bày kỹ thuật thường dùng hệ thống xử lý video? PHẦN II ĐÁP ÁN Câu 1: Truyền thông đa phương tiện gì? a Khái niệm Thuật ngữ đa phương tiện dùng để thông tin...
 • 19
 • 590
 • 6

Đề cương ôn thi môn Hệ thống nhúng có đáp án

Đề cương ôn thi môn Hệ thống nhúng có đáp án
... sử dụng ghép nối thi t bị vào hệ thống nhúng ? b Thi t kế ghép nối thi t bị đặc thù sau vào hệ thống nhúng: Thi t bị thông báo cho CPU biết liệu để chuyển vào vào hệ thống;  Dữ liệu ... lí sử dụng ghép nối thi t bị vào hệ thống nhúng ? d Thi t kế ghép nối thi t bị đặc thù sau vào hệ thống nhúng: Thi t bị thông báo cho CPU biết sẳn sàng nhận liệu từ hệ thống;  Dữ liệu trao ... +) a Nêu đặc điểm hệ thống nhúng b Hệ thống nhúng thường dùng đâu, cho ví dụ c Mô tả thành phần tạo thành hệ thống nhúng Tờ 3, trang 2: +) bước thi t kế kiến trúc hệ thống nhúng, bước ? +)...
 • 16
 • 587
 • 1

Câu Trả Lời Đề Cương Ôn Tập Môn Sinh Thái Môi Trường docx

Câu Trả Lời Đề Cương Ôn Tập Môn Sinh Thái Môi Trường docx
... Câu 2: Quan hệ thành phần hệ sinh thái ví dụ hệ sinh thái vùng đất ngập nước: Trả lời: 1.Quan hệ thành phần hệ sinh thái:  Các thành phần vô sinh (yếu tố môi trường sống): - Môi trường ... Hệ sinh thái sông suối: Chức năng, nhân tố vô sinh, quần xã sinh vật, khác biệt sinh thái đầu nguồn, nguồn cuối nguồn Cho ví dụ sông Đồng Nai Trả lời: Trương Tường Tân Trang 22 Hệ sinh thái sông ... minh họa hệ sinh thái đồi trà Lâm Đồng Trả lời: Quy luật tác động qua lại: Các nhân tố sinh thái môi trường ảnh hưởng đến sinh vật, Ngược lại sinh vật làm ảnh hưởng thay đổi nhân tố môi trường Ví...
 • 29
 • 3,875
 • 71

Đề cương ôn tập môn Vi sinh môi trường

Đề cương ôn tập môn Vi sinh môi trường
... enzyme Liaz, Izomeraz, Ligaz xúc tác cho phản ứng nào? Ghi chú: - Đề thi gồm câu (3 câu - câu điểm, câu điểm) - Sinh vi n không sử dụng tài liệu làm thi ...
 • 2
 • 415
 • 4

Đề cương ôn tập môn khoa học môi trường địa chất

Đề cương ôn tập môn khoa học môi trường địa chất
... • Sử dụng công cụ kinh tế quản lý MT • Quan trắc thường xuyên tác động MT hoạt động khai thác chế biến khoáng sản Bài 5: DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG Dân số học thông số dân số học KN: Khoa học nghiên ... KT-XH, sinh thái môi trường Theo học quan điểm học thuyết STH, rừng xem HST điển hình sinh Rừng thống mqh biện chứng sinh vật có TV với loài gỗ giữ vai trò chủ đạo, đất môi trường Phân lọa rừng: ... đến môi trường * Tác động môi trường hoạt động khai thác khoáng sản + tác động đến MT không khí + tác động đến MT nước mặt + tác động đến MT nước ngầm + đất rừng xảy với quy mô lớn + cảnh quan địa...
 • 3
 • 224
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn PHÁP LUẬT môi TRƯỜNG

ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn PHÁP LUẬT môi TRƯỜNG
... vấn đề môi trường pháp luật Pháp luật với tư cách hệ thống quy phạm điều chỉnh hành vi xử người có tác dụng lớn việc bảo vệ môi trường Biện pháp pháp lý bảo đảm thực biện pháp nói + Pháp luật ... KH- CN để làm môi trường sản xuất, không gây ô nhiễm cho môi trường, đạt yêu cầu tiêu chuẩn môi trường pháp luật quy định => Do đó, biện pháp pháp lý biện pháp bảo đảm thực biện pháp BVMT khác ... cao bảo vệ môi trường so với biện pháp khác d Biện pháp khoa học – công nghệ - Là việc sử dụng giải pháp khoa học công nghệ kỹ thuật việc bảo vệ môi trường - Là biện pháp quan trọng không thiếu...
 • 19
 • 85
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn PHÁP LUẬT môi TRƯỜNG

ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn PHÁP LUẬT môi TRƯỜNG
... vấn đề môi trường pháp luật Pháp luật với tư cách hệ thống quy phạm điều chỉnh hành vi xử người có tác dụng lớn việc bảo vệ môi trường Biện pháp pháp lý bảo đảm thực biện pháp nói + Pháp luật ... quốc gia giới Pháp luật môi trường không dừng lại luật quốc gia mà mở rộng có xuất điều ước quốc tế, tạo ràng buộc trách nhiệm bảo vệ môi trường quốc gia với Có thể nói, đời Luật môi trường hệ tất ... 45/2009/QH12) Thuế môi trường (Luật thuế BVMT, số 57/2010/QH12) Phí bảo vệ môi trường (Điều 148 LBVMT) Nguyên tắc môi trường thể thống Câu 3: Khái niệm tiêu chuẩn môi trường, quy chuẩn môi trường, so...
 • 19
 • 77
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn QUAN TRẮC môi TRƯỜNG

ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn QUAN TRẮC môi TRƯỜNG
... - Xác định thành phần môi trường cần quan trắc - Lập danh mục thông số quan trắc theo thành phần môi trường, tham số phân tích phòng thí nghiệm - Lựa chọn phương án quan trắc, xác định nguồn tác ... nhiễm chủ yếu khu vực quan trắc, xác định vấn đề, đối tượng rủi ro tiềm khu vực quan trắc, xác định danh giới khu vực quan trắc dự báo tác động biến đổi xảy khu vực quan trắc - Thiết kế phương ... nghiệm Tại phải bảo quản mẫu môi trường - Trong hầu hết chương trình quan trắc, mẫu thu thập với số lượng lớn thường không phân tích trường Do đó, với phần lớn thông số quan trắc, mẫu cần lưu giữ thời...
 • 7
 • 428
 • 6

ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn PHÁP LUẬT môi TRƯỜNG

ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn PHÁP LUẬT môi TRƯỜNG
... vấn đề môi trường pháp luật Pháp luật với tư cách hệ thống quy phạm điều chỉnh hành vi xử người có tác dụng lớn việc bảo vệ môi trường Biện pháp pháp lý bảo đảm thực biện pháp nói + Pháp luật ... quốc gia giới Pháp luật môi trường không dừng lại luật quốc gia mà mở rộng có xuất điều ước quốc tế, tạo ràng buộc trách nhiệm bảo vệ môi trường quốc gia với Có thể nói, đời Luật môi trường hệ tất ... 45/2009/QH12) Thuế môi trường (Luật thuế BVMT, số 57/2010/QH12) Phí bảo vệ môi trường (Điều 148 LBVMT) Nguyên tắc môi trường thể thống Câu 3: Khái niệm tiêu chuẩn môi trường, quy chuẩn môi trường, so...
 • 22
 • 265
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG
... ô nhiễm không khí từ khu công nghiệp cụm công nghiệp tập trung; • Mạng lưới quan trắc ô nhiễm không khí toàn vùng quy hoạch; • Hiện trạng chất lưuợng môi trường không khí toàn vùng quy họach ... môi trường (đánh giá quy hoạch phát triển ngành) - Đánh giá quy hoạch phát triển KTXH vùng hay địa phương môi trường (đánh giá quy hoạch phát triển KTXH) Mục tiêu ĐMC : - Xử lý tác động mặt môi ... nhận thức môi trường Mục tiêu quy hoạch môi trường cấp thấp phải xây dựng dựa mục tiêu quy hoạch môi trường cấp cao (Ví dụ : QHMT cấp tỉnh phải dựa vào QHMT cấp vùng cấp nhà nước) (5) Đề xuất chương...
 • 10
 • 174
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ôn thi VẤN ĐÁP MÔN TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG

ĐỀ CƯƠNG ôn thi VẤN ĐÁP MÔN TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG
... chức chiến dịch truyền thông môi trường nông thôn đồng Kinh tế nông thôn đồng chủ yếu nông nghiệp thủ công nghiệp Cơ sở hạ tầng môi trường yếu Vấn đề nước vệ sinh môi trường luôn vấn đề xúc, làng ... trình truyền thông khác Các loại hình truyền thông môi trường ? Ưu, nhược điểm loại hình truyền thông môi trường ? * Truyền thông dọc: - Không thảo luận, không phản hồi - Người phát thông điệp xác ... thuẫn với mục tiêu dự án truyền thông khác Các nguyên tắc thực chiến dịch truyền thông môi trường  Nguyên tắc 1: Đáp ứng nhu cầu cộng đồng môi trường Truyền thông môi trường gắn bó hữu với cộng...
 • 24
 • 72
 • 0

Đề cương ôn thi môn Chiến lược và chính sách Môi trường

Đề cương ôn thi môn Chiến lược và chính sách Môi trường
... tiêu chuẩn môi trường • Xây dựng, đạo thực chiến lược, sách bảo vệ môi trường, kế hoạch phòng chống, khắc phục suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường, cố môi trường • Xây dựng, quản lý công trình ... góp phần bảo vệ môi trường khu vực giới Chính sách môi trường gì? "Chính sách môi trường chủ trương, biện pháp mang tính chiến lược, thời đoạn, nhằm giải nhiệm vụ bảo vệ môi trường cụ thể đó, ... đoạn định" Chính sách môi trường cụ thể hoá Luật Bảo vệ Môi trường (trong nước) Công ước quốc tế môi trường Mỗi cấp quản lý hành có sách môi trường riêng Nó vừa cụ thể hoá luật pháp sách cấp cao...
 • 65
 • 275
 • 1

Đề cương ôn thi môn học an toàn thông tin

Đề cương ôn thi môn học an toàn thông tin
... hết toàn nội dung thông điệp +) Mã Transposition Mã chuyển vị hình thức mã hóa mà ký tự thông điệp ban đầu hoán đổi vị chí cho Với thông điệp ngắn, chẳng hạn Như thông điệp có từ phương pháp không ... theo dõi thời gian máy tính cần để giải mã tin + Tấn công thời gian không áp dụng cho RSA, mà với hệ mã công khai khác + Tấn công thời gian giống kẻ cướp đoán an toàn cách quan sát người chuyển ... quát an toàn tìm mối liên hệ thống kê vét cạn hàm E tăng lên nhanh  Mã khối tổng quát tỏ an toàn mã bảng chữ • Mã khối không an toàn tuyệt đối vì: Khi n lớn rõ ràng an toàn chưa hẳn khả thi với...
 • 34
 • 429
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập môn kinh tế môi trườngđề cương ôn thi môn xác suất thống kêde cuong on thi mon moi truong va con nguoiđề cương ôn thi môn nguyên lý thống kêde cuong on thi mon moi truong va phat trienđề cương ôn thi môn luật môi trườngđề cương ôn thi môn thống kê doanh nghiệpđề cương ôn thi môn toán lớp 12đề cương ôn thi môn vật lý 6đề cương ôn tập môn hệ thống thông tinđề cương ôn thi môn triếtđề cương ôn thi môn chính trịđề cương ôn thi môn hóađề cương ôn thi môn quản trị họcđề cương ôn thi môn lịch sử lớp 12Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học